Co zrobić ,gdy pojawiają się problemy ze wzrokiem

Czy mają Państwo idealny wzrok, czy też może są Państwo krótkowidzem lub dalekowidzem? Czy mają Państwo problemy z widzeniem związane z wiekiem? Badanie wzroku odpowie na wszystkie te pytania.

Ludzkie oko rozróżnia kilka tysięcy kolorów, potrafi oszacować prędkość lecącej piłki tenisowej i rozpozna litery, jak również obrazy, w przeciągu mniej niż ułamka sekundy. Działają jednak tak idealnie tylko, jeśli są w pełni zdrowe. Pogorszenie widzenia dotyka milionów ludzi. Wszyscy oni muszą nosić okulary. Badanie wzroku przeprowadzone przez optometrystę lub okulistę pozwoli stwierdzić, czy są Państwo krótkowidzem, dalekowidzem czy pogorszenie widzenia jest związane z wiekiem.

Co zrobić ,gdy pojawiają się problemy ze wzrokiem

Czy mają Państwo idealny wzrok, czy też może są Państwo krótkowidzem lub dalekowidzem? Czy mają Państwo problemy z widzeniem związane z wiekiem? Badanie wzroku odpowie na wszystkie te pytania.

Myopia, hyperopia czy presbyopia - eksperci zajmujący się ludzkim wzrokiem używają sporo łacińskiego słownictwa w celu opisania problemów z widzeniem. Pod owymi pojęciami medycznymi kryją się jednak po prostu wady wzroku lub pogorszenie widzenia związane z wiekiem.

Myopia to krótkowzroczność, hyperopia to dalekowzroczność, a presbyopia to starczowzroczność, czyli pogorszenie widzenia związane z wiekiem. Ponad połowa ludności Niemiec zmaga się z tym czy innym zaburzeniem ostrości widzenia. Badanie wzroku określa, z jakim zaburzeniem mamy do czynienia. Dzięki niemu może zostać wypisana recepta na stosowne soczewki, które pozwalają odzyskać prawidłowe widzenie.

Krótki opis wad wzroku

Krótkowzroczność (myopia)

Promienie światła docierające do oka są ogniskowane przed siatkówką, co skutkuje zniekształconym odwzorowaniem obrazu. W wyniku tego odległe obiekty nie są widziane wyraźnie.

Zalecamy odwiedzanie optometrysty lub okulisty raz do roku aby przeprowadzić krótkie badanie wzroku. Jeżeli należą Państwo do tej licznej grupy ludzi, którzy nie korzystają przez wiele lat z okularów i nagle uświadamiają sobie, że nie rozpoznają znaków drogowych podczas jazdy samochodem, powinni Państwo definitywnie umówić się na badanie wzroku.

Jak rozwija się krótkowzroczność?
W większości przypadków powodem krótkowzroczności jest wydłużona gałka oczna. Nawet rozbieżność tak drobna jak 1 milimetr może skutkować krótkowzrocznością na poziomie ok. -3 dioptrii. Oko nie jest w stanie skompensować krótkowzroczności bez środków wspomagających widzenie.

Krótkowzroczność

Przyczyny krótkowzroczności pozostają nieznane. Istotną rolę w jej występowaniu mają czynniki genetyczne. Jest to jedna z przyczyn tego, że na kontynencie azjatyckim krótkowzroczność występuje częściej niż w Europie. Krótkowzroczność genetyczna zaczyna się już w wieku szkolnym i jest zazwyczaj na poziomie od -2 do -4 dioptrii. Wada zazwyczaj ulega powolnemu zatrzymaniu w trakcie dojrzewania lub tuż po wejściu w dorosłość.

Jak optometryści i okuliści przeprowadzają badania oczu?
Optometryści i okuliści sprawdzają ostrość Państwa wzroku. Korzystają z różnych narzędzi pomiarowych. Obecnie dostępne są również procedury pomiarowe wspomagane komputerowo.

Jak soczewki okularowe korygują krótkowzroczność
Aby przywrócić prawidłowe widzenie na dalekie odległości w przypadku pacjentów z krótkowzrocznością, oko musi być skorygowane za pomocą soczewki ujemnej w taki sposób, aby promienie światła spotykały się na siatkówce, umożliwiając tym samym oku wygenerowanie ostrego obrazu na siatkówce.

Dalekowzroczność (hyperopia)

W przypadku oczu dotkniętych tym schorzeniem, promienie światła docierające do oczu skupiają się za siatkówką i tworzą zniekształcony obraz. Gałka oczna jest bowiem zbyt krótka, aby powstał wyraźny obraz na siatkówce. Schorzenie to może powodować następujące problemy:

  • Praca z bliska może być mocno utrudniona i skutkować bólami głowy.
  • Oku zajmuje dłuższą chwilę ustawienie ostrości przy przenoszeniu wzroku z dalszej odległości na bliską, i odwrotnie.


Jeżeli po czytaniu lub pracy z bliska, na przykład na komputerze, występują u Państwa powtarzające się bóle głowy, należy umówić się na wizytę o optometrysty lub okulisty. Osoby młode mogą skompensować dalekowzroczność z pomocą siły akomodacji soczewki oka. Wielu młodych ludzi dotkniętych tą wadą wzroku nie zauważa jej dopóki nie są starsi. Jeżeli jednak zauważą Państwo u siebie jakiekolwiek takie symptomy, proszę potraktować je poważnie i poddać swoje oczy badaniu w celu uniknięcia nawracających bólów głowy.

Jak rozwija się dalekowzroczność?
Długość gałki ocznej pacjentów z dalekowzrocznością jest zbyt mała. W wyniku tego promienie światła zostają skupione dopiero wtedy, gdy znajdą się za siatkówką. Oczy osób widzących prawidłowo pozostają w pełni rozluźnione podczas skupiania się na pobliskich obiektach.

Nadwzroczność

Dodatkowe napięcie mięśnia rzęskowego podczas skupiania się na pobliskich przedmiotach w przypadku nadwzroczności może spowodować wymienione wyżej dolegliwości. U wielu osób takie dodatkowe napięcie powoduje migreny. W większości przypadków dolegliwości te trwają aż do momentu, gdy dalekowzroczność zostaje w końcu zdiagnozowana.

Jak soczewki okularowe korygują dalekowzroczność

Po badaniu wzroku u optometrysty lub okulisty przepisane zostają okulary z soczewkami skupiającymi(wypukłe), które działają w ten sposób, że promienie światła są skupiane na siatkówce bez konieczności wykorzystywania siły akomodacyjnej oka w celu skompensowania problemu z widzeniem.

Problemy z widzeniem związane z wiekiem - starczowzroczność (presbyopia)

Jako że soczewki naszych oczu starzeją się razem z nami, w pewnym momencie dochodzi w końcu do sytuacji, gdy musimy zmierzyć się z problemami z widzeniem związanym z wiekiem. Od około 45 roku życia soczewki zaczynają tracić swoją zdolność dopasowywania się do zadań w zakresie widzenia na bliską odległość. Świadczą o tym następujące symptomy:

  • Czytanie jest coraz trudniejsze, a pacjent trzyma książkę lub gazetę w coraz większej odległości od oczu, aby być w stanie odczytać tekst.
  • Oczy męczą się przy czytaniu co może powodować bóle głowy.
  • Pacjent ma problemy z widzeniem na małą odległość w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.
  • Przenoszenie wzroku z obiektów bliskich na odległe i odwrotnie staje się coraz trudniejsze.


Proszę umówić wizytę o optometrysty lub okulisty gdy tylko zauważą Państwo u siebie pierwsze problemy ze wzrokiem.

Aby sprawdzić różne soczewki przed każdym okiem wymaganych jest tylko kilka prostych kroków.

Aby sprawdzić różne soczewki przed każdym okiem wymaganych jest tylko kilka prostych kroków.

Jak rozwija się starczowzroczność?
Gdy starzejmy się, zawartość wody w soczewkach naszych oczu zmniejsza się, a jednocześnie zwiększa się zawartość nierozpuszczalnych protein. W wyniku tego soczewki stają się sztywniejsze i tracą elastyczność. Z tego powodu nie są one w stanie napiąć się na tyle, na ile jest to konieczne, aby ludzkie oko było w stanie widzieć wyraźnie na bliską odległość.


Starczowzroczność zaczyna rozwijać się około 45 roku życia. W jej wczesnej fazie wymagana jest tylko minimalna korekta wzroku, o około +0,75 dioptrii. Z upływem lat siła akomodacji zmniejsza się coraz bardziej. Proces ten kończy się zazwyczaj około 60 roku życia, po czym nie dochodzi już do dalszego pogorszenia wzroku.

Jak soczewki okularowe korygują starczowzroczność

Gdy ostrość wzroku pacjenta zostanie określona, wada wzroku może zostać skompensowana za pomocą różnych rodzajów soczewek. Pacjenci, którzy wcześniej cieszyli się dobrym wzrokiem potrzebować będą okularów do bliży (czytania). W zależności od mocy korekcyjnej, okulary te muszą być zdejmowane w trakcie niektórych rodzajów pracy z bliska, na przykład podczas pracy przy komputerze.

Sytuacja osób, które były wcześniej krótkowidzami lub dalekowidzami jest nieco inna. Pacjenci z krótkowzrocznością potrzebują okularów do czytania ze słabszymi soczewkami rozpraszającymi. Pacjentom ,którzy są dalekowidzami przepisuje się silniejsze soczewki skupiające do czytania. Jako że większość użytkowników okularów nie lubi zmieniać ciągle okularów z jednych na drugie, większość osób wybiera soczewki wieloogniskowe (progresywne lub dwuogniskowe).

Soczewki progresywne zapewniają płynne przejście z bliskiej odległości na daleką i odwrotnie. Nowoczesne soczewki progresywne zapewniają naturalne widzenie na każdą odległość, a okres adaptacji jest zadziwiająco krótki.

Widzenie po 40

Nieregularna krzywizna rogówki (astygmatyzm)

Ta wada wzroku spowodowana jest nieregularną krzywizną rogówki, a także, w rzadkich przypadkach, przez nierówności soczewki oka. Osoby dotknięte tym schorzeniem widzą niewyraźne i zniekształcone obrazy. Eksperci uważają, że schorzenie to spowodowane jest przez nadmierne napięcie powiek, które powoduje, że powierzchnia oka przybiera lekko eliptyczny kształt. Przedmioty widziane są jako rozmyte i zniekształcone, a punktowe źródło światła wygląda jak linia.

W większości przypadków astygmatyzm występuje razem z krótkowzrocznością lub nadwzrocznością. Eksperci rozróżniają dwa rodzaje astygmatyzmu: astygmatyzm regularny oraz astygmatyzm nieregularny -gdzie padające światło nie skupia się w jednym miejscu, lecz w kilku.

Jak soczewki okularowe korygują astygmatyzm

Pacjentom z astygmatyzmem regularnym przepisywane są soczewki cylindryczne. Stosowne recepty nie tylko podają szczegóły dotyczące krótko- lub dalekowzroczności, lecz także ustawienie osi cylindra w stopniach dla soczewek cylindrycznych.

Ważna informacja: Dzieci mające tego rodzaju problemy z widzeniem powinny zacząć nosić okulary tak wcześnie, jak to tylko możliwe. W przeciwnym razie mogą wystąpić bóle głowy oraz podwójne i niewyraźne widzenie już w wieku dorosłym, jako że mózg nauczy się poprawnie interpretować przedmioty niepoprawnie odwzorowane na siatkówce.

Astygmatyzm