Czym jest ślepota barw i co mogą zrobić osoby nią dotknięte?

Z powodu wady genetycznej 180 milionów ludzi na całym świecie nie rozpoznaje kolorów. Lekarze rozróżniają różne stopnie zaawansowania ślepoty barw.

Najczęstszym przypadkiem są osoby nie będące w stanie dobrze rozróżnić kolorów czerwonego lub zielonego. Na szczęście całkowita niezdolność do rozróżniania kolorów występuje rzadko Osoby nią dotknięte potrafią rozróżniać tylko różne odcienie szarości. Schorzenie to jest dziedziczne. Okulary i soczewki kontaktowe nie pomogą, lecz poniżej podajemy kilka przydatnych informacji.

Czym jest ślepota barw i co mogą zrobić osoby nią dotknięte?

Większość ludzi traktuje zdolność postrzegania życia w różnych barwach jako coś oczywistego. Dbają o to, aby kolory ich ubrań do siebie pasowały, robią się głodni na widok pysznej czerwonej truskawki oraz cieszą się wszystkimi kolorami natury. Jednak dla około 180 milionów ludzi na całym świecie takie doświadczanie kolorów jest częściowo lub całkowicie niemożliwe - nie potrafią całkowicie lub częściowo rozróżniać kolorów , ich postrzeganie kolorów jest mocno zredukowane lub, w bardzo rzadkich przypadków, w ogóle nie rozróżniają kolorów. Schorzenie to znane jest jako ślepota barw.

Osoby o normalnych postrzeganiu kolorów widzą mieszankę trzech kolorów widmowych - czerwonego, zielonego i niebieskiego, co pozwala im widzieć pełną paletę barw. Odpowiadają za to czopki. Działają one tylko w dzień: w nocy widzimy wszystko w odcieniach szarości. Nie każda ślepota barw jest taka sama. Choć wszyscy myślą że zawsze chodzi o to samo, pojęcie to obejmuje wiele różnych defektów. Eksperci rozróżniają następujące schorzenia:

0bniżona percepcja widzenia kolorowego

Osoby dotknięte tym schorzeniem mają ograniczoną zdolność rozpoznawania niektórych odcieni. W tęczówce obecne są wszystkie komórki zmysłowe - czopki koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego - lecz niektóre z nich nie działają poprawnie, zazwyczaj czopki odpowiedzialne za nasycenie koloru zielonego. Techniczne pojęcie dla tego schorzenia to deuteranomalia. Obniżona percepcja nasycenia i jaskrawości koloru czerwonego są określane przez lekarzy jako cierpiące na protanomalię.

Częściowa ślepota barw

W przypadku tego rodzaju ślepoty barw brakuje niektórych komórek zmysłowych. Osoby dotknięte tym schorzeniem posiadają tylko dwa działające rodzaje czopków. Skutkiem tego jest to, że widzenie kolorów jest znacznie zredukowane. Może to czasami być niebezpieczne, szczególnie dla kierowców którzy rozróżniają czerwony kolor słabo lub wcale. We mgle widzą oni na przykład tylko czerń zamiast czerwonego światła tylnego pojazdu znajdującego się przed nimi.

Całkowita ślepota barw

Zaburzenie to znane jest jako achromatopsja i jest bardzo rzadkie. Osoby z tym schorzeniem całkowicie nie rozróżniają barw. Są one też bardzo wrażliwe na światło. Żyją one przez cały czas w „trybie nocnym” i w ciemności dostrzegają tylko przybliżone zarysy.

Wrodzona ślepota barw spowodowana jest przez wadę genetyczną. Dotyka ona znacznie częściej mężczyzn niż kobiety. Najczęstszym nabytym defektem widzenia kolorowego jest ograniczenie rozróżnia kolorów żółtego i niebieskiego. Dochodzi do niego często w wyniku degeneracji plamki żółtej.

Ślepota barw może zostać zdiagnozowana za pomocą różnych badań na kolory, co jest ważne, gdyż może ona powodować problemy zarówno w życiu zawodowym jak i w ruchu ulicznym. Możliwe jest przeprowadzenie następujących badań:

Płytki pseudoizochromatyczne


W badaniu tym pokazywane są numery na tyle kolorowego tła (często w postaci kropek). Za jego pomocą można wykryć na przykład niezdolność rozróżniania kolorów czerwonego i zielonego.

Procedura kolorowych kropek Farnswortha

W tym badaniu pacjenci sortują kamyki o różnych odcieniach. Jest ono nieco bardziej skomplikowane. Z jego pomocą można wykryć zaburzenia w rozpoznawaniu koloru niebieskiego.

Anomaloskop Nagela

Za pomocą tego badania można uzyskać informacje dotyczące poziomu ślepoty barw. Za pomocą tej metody można zbadać niezdolność do rozróżniania koloru czerwonego. Może to stanowić wykluczające kryterium dla niektórych profesji, takich jak malarz, kierowca autobusu czy pilot.

Jak dotąd nie jest możliwe skorygowanie ślepoty barw za pomocą okularów czy szkieł kontaktowych. Specjalne barwienia umożliwiają jedynie zmianę kontrastu kolorów, a nie ich dostrzeganie oraz pomagają osobom,których oczy są bardzo wrażliwe na światło.