Oczy naszych dzieci

Ostrość widzenia noworodka musi się dopiero wykształcić

Oczy noworodka promienieją, a uśmiech rozjaśnia jego twarz - są to jedne z najcudowniejszych momentów dla każdej matki trzymającej swoje dziecko w ramionach. Na tym etapie oczy dziecka wciąż się rozwijają i nie potrafią w pełni rozpoznać swojego otoczenia. Wszystkie nasze maluchy muszą nauczyć się jak chodzić i mówić, a ich oczy muszą nauczyć się, jak widzieć.

Oczy naszych dzieci

Ostrość widzenia noworodka musi się dopiero wykształcić.

Dlatego też ważne jest, aby wiedzieć, że niemal 20 procent wszystkich małych dzieci do czwartego roku życia ma problemy ze wzrokiem ale odpowiednie okulary dla dzieci mogą pomóc dzieciom w polepszeniu ich zdolności wizualnych.

Każdy człowiek posiada umiejętność widzenia i ruchu w swoim DNA - są to informacje, które pozwalają nam nauczyć się widzieć, chodzić i biegać. Oczy noworodka są w stanie widzieć, gdy tylko przyjdzie on na świat. Widzenie nowo narodzonego dziecka jest jednak znacznie mniej wykształcone niż widzenie osoby dorosłej. Dziecko musi najpierw wykształcić swoją własną ostrość widzenia, tzn. zdolność, która pozwoli mu rozpoznawać konkretne szczegóły i obiekty. Tak naprawdę musi upłynąć sporo czasu, zanim istota ludzka osiągnie w pełni własną ostrość widzenia.

Rozwój zdolności widzenia - od noworodka do małego dziecka

 • W trakcie pierwszego miesiąca życia widzenie dziecka jest zamazane, jednak potrafi ono rozróżniać ciemność i jasność. Zasięg widzenia sięga około 30 centymetrów.
 • W trakcie drugiego miesiąca dziecko zaczyna rozpoznawać kontury twarzy i wzory.
 • W trakcie trzeciego i czwartego miesiąca dziecko zaczyna uśmiechać się do swoich rodziców i potrafi odróżniać kolory oraz widzieć wyraźnie na odległość około 25 centymetrów.
 • W piątym miesiącu dziecko potrafi rozpoznać swoich rodziców. Widać to wyraźnie gdy za każdym razem, gdy rodzic chce po cichu opuścić pokój, dziecko zaczyna głośno protestować.
 • Począwszy od szóstego miesiąca dziecko zaczyna chwytać przedmioty i potrafi wyraźnie widzieć rzeczy w oddali.
 • W siódmym miesiącu dziecko potrafi już nie tylko chwytać przedmioty, ale także obracać nimi.
 • Z nadejściem ósmego miesiąca małe urwisy potrafią już rozróżniać między twarze znajomych i obcych
 • W dziewiątym miesiącu kciuki i palce wskazujące stają się aktywnymi narzędziami i dzięki nim dzieci potrafią chwytać nawet najmniejszej przedmioty z wyjątkową precyzją.
 • W jedenastym miesiącu gdy zapyta się dziecko np. „Gdzie jest twój tata?”, może odpowiedzieć poprzez obracanie głowy w kierunku taty.
 • Począwszy od dwunastego miesiąca dziecko zacznie podawać konkretne przedmioty swoim rodzicom. Ponadto, oczy dziecka są już wówczas w stanie śledzić poruszające się szybko przedmioty.
 • W dniu czwartych urodzin ostrość widzenia dziecka osiąga poziom właściwy dla osoby dorosłej.
 • W wieku 6 lub 7 lat rozwój zdolności wizualnych dziecka jest niemal zakończony.
 • Gdy dziecko osiągnie 8 lub 9 rok życia, jego pole widzenia rozwinięte jest tak, że potrafi ono rozpoznawać całe scenerie lub zdarzenia. Dzięki temu może się ono poruszać bezpiecznie i jego wzrok nie stanowi w tej kwestii żadnej przeszkody.

 

Mózg też potrzebuje czasu

Rozwój czopków oka, które są odpowiedzialne za ostre widzenie (na czopkach znajdują się komórki nerwowe, które absorbują światłos) ma miejsce jeszcze w płodzie. Swój ostateczny kształt osiągają jednak dopiero po narodzinach dziecka. Nie tylko oczy potrzebują czasu na swój rozwój - mózg również. Gdy oko dziecka absorbuje światło z otoczenia, przetwarzanie otrzymanych bodźców odbywa się w ośrodku mózgu, gdzie faktycznie zostaje odtworzony obraz.

Rozpoznawanie i leczenie problemów z widzeniem

Jeżeli problem z widzeniem zostanie wykryty wcześnie i będzie leczony dziecko w późniejszym okresie będzie prawdopodobnie widziało prawidłowo.

Aby zagwarantować, że oczy dziecka będą mogły rozwijać się prawidłowo, jego mózg potrzebuje określonych impulsów. Jeżeli jednak coś z oczami dziecka jest nie w porządku, impulsy te mogą się nie pojawić. Jeżeli problemy ze wzrokiem zostaną wcześnie wykryte i będą leczone, widzenie dziecka będzie w późniejszym okresie prawidłowe. Jeżeli zauważą Państwo którekolwiek z poniższych symptomów u swojego dziecka, proszę skonsultować się z okulistą, jako że mogą one wskazywać na problem z widzeniem:

 • Wyraźnie widoczny zez
 • Nienaturalne pochylenia głowy na bok
 • Nienaturalnie duże oczy
 • Unikanie światła lub brak reakcji na światło
 • Obsesyjne pocieranie oczu piąstkami i krzywienie się
 • Przewracanie oczami bez przyglądania się jakiejkolwiek rzeczy
 • Nietrafianie w przedmioty, które dziecko chce uchwycić


W przypadku starszych dzieci, na problemy ze wzrokiem mogą wskazywać także następujące sytuacje:

 • Dziecko często potyka się lub zderza z meblami
 • Dziecko ma większe problemy z widzeniem o zmroku i w ciemności
 • Nagłe pogorszenie ocen w szkole
 • Dziecko nie chce czytać
 • Dziecko izoluje się od innych dzieci
 • Powtarzające się często bóle głowy

 

Gdy dzieci mają problemy z widzeniem

Oczy naszych dzieci

Im wcześniej problem zostanie wykryty, tym szybsze i skuteczniejsze będzie jego leczenie.

Dzieci przyswajają niemal 90 procent wszystkiego, czego nauczą się poprzez swoje oczy. W związku z tym wczesne wykrycie potencjalnych problemów z widzeniem jest konieczne. Tutaj stosujemy taką samą zasadę, jak w przypadku każdych innych problemów zdrowotnych: im wcześniej zostanie wykryty problem, tym szybsze i skuteczniejsze będzie jego leczenie. Poniżej przedstawiamy przegląd najczęściej występujących problemów z widzeniem:

Dalekowzroczność (hyperopia)

Dziecko łatwo rozpoznaje przedmioty w oddali, jednak musi się bardzo wysilać, aby zobaczyć rzeczy w pobliżu. Będzie to szybko prowadziło do nadmiernego wytężania mózgu, co z kolei powoduje bóle głowy, zaczerwienienie oczu, niezdolność skoncentrowania się, niepokój i szybkie męczenie się dziecka podczas czytania czy pisania. Ważna uwaga: większość dzieci jest dalekowzrocznych i stan ten poprawia się w ciągu kilku pierwszych lat życia dziecka.

Krótkowzroczność (myopia)

Dzieci dotknięte tym schorzeniem angażują się bardzo aktywnie we wszystko, co jest w pobliżu. Mogą mieć jednak problem z widzeniem obrazu telewizora, piłki podczas zabawy lub tego, co napisane jest na szkolnej tablicy. Dzieci takie często mrużą oczy, jako że starają się zobaczyć odległe przedmioty.

Astygmatyzm
Ten problem ze wzrokiem opisywany jest także jako nieregularna krzywizna rogówki. Rogówka o nieregularnym kształcie powoduje że widzenie jest zamazane i zniekształcone. W zależności od tego, jak bardzo nieregularna jest krzywizna rogówki, dziecko będzie postrzegać przedmioty, których kontury będą mniej lub bardziej zniekształcone.


Zez (strabismus)

O osobach, które nie mogą skupić obu oczu na jednym celu jednocześnie mówimy, że mają zeza. Łacińska nazwa tego schorzenia to strabismus. Około pięciu procent ludzkości jest dotkniętych zezem. Zazwyczaj dotknięte zezem jest tylko jedno oko. Może „uciekać” do wewnątrz, na zewnątrz, w dół lub w górę. W mózgu zostają utworzone dwa różne obrazy - ostry i nieostry. Aby ułatwić sobie pracę, mózg uczy się tłumić obraz, który uznaje za nieprawidłowy. Dlatego też, aby widzieć dziecko faworyzuje swoje prawidłowo funkcjonujące oko. Zaniedbywane oko nie jest w stanie w pełni rozwinąć ostrości widzenia - i z tego też powodu nazywane jest „okiem leniwym”. Z upływem czasu jakość jego widzenia pogarsza się coraz bardziej. Jeżeli zez nie będzie leczony, problem z widzeniem rozwinąć się może również w zupełnie zdrowym oku. Wynikające z tego schorzenie znane jest jako amblyopia - jest to dysfunkcja która pozostaje na całe życie i która ma także inne konsekwencje. Dziecko, które polega wyłącznie na jednym oku nie jest w stanie rozwinąć u siebie widzenia przestrzennego i będzie zostawało w tyle w zakresie rozwoju swoich zdolności ruchowych. Osoby dorosłe z tym schorzeniem mają trudności podczas prowadzenia samochodu. Dobre wieści są jednak takie, że amblyopia, jeżeli zostanie wykryta przed osiągnięciem od 10 do 12 miesiąca życia, może być leczona szybko i skutecznie. Gdy dziecko skończy pierwszy rok życia, proces przywracania prawidłowego widzenia zabiera więcej czasu.

Okulary dla dzieci zapewniają ochronę

Oczy naszych dzieci

Atrakcyjny wygląd okularów robi różnicę

Bohaterowie książek dla dzieci zrobili bardzo wieli dla dzieci noszących okulary. Dni, kiedy dzieci uparcie odmawiały noszenia okularów już dawno minęły. W dzisiejszych czasach okulary dla dzieci są atrakcyjne.

Należy jednak pamiętać jedną rzecz: oprawki okularowe dla dzieci muszą być dobrze dopasowane. W górnej części oprawki nie powinny wychodzić poza brwi dziecka. W dolnej części nie powinny one dotykać kości policzkowych. Aby upewnić się, że okulary dla dzieci nie przeszkadzają dziecku w trakcie zabawy ich zauszniki powinny zostać dobrze dopasowane za uszami . Okulary dla dzieci powinny być lekkie, wytrzymałe i elastyczne. Należy bezwzględnie upewnić się, że oprawki nie powodują dyskomfortu, czy np. nie uciskają. Nie musimy chyba przypominać, że atrakcyjny wygląd okularów robi wielką różnicę?