Idealne soczewki dla optymalnego widzenia

Badanie wzroku ujawnia wadę wzroku, którą ma dana osoba. W oparciu o wyniki tego badania optometrysta lub okulista przepisuje optymalne soczewki, które umożliwią pacjentowi odzyskanie ostrego widzenia.

Niezależnie od tego, czy jest się dalekowidzem (widzi się ostro tylko przedmioty w oddali), krótkowidzem (widzi się ostro tylko pobliskie przedmioty), astygmatykiem (widzenie jest zamazane lub zniekształcone z powodu zniekształconej rogówki) lub też osobą starczowzroczną - dostępne są soczewki okularowe odpowiednie dla każdej wady wzroku.

Idealne soczewki dla optymalnego widzenia

Soczewki okularowe pozwalające uzyskać optymalne widzenie

Nasze oczy działają jak precyzyjny aparat fotograficzny. Rogówka i soczewka oka odpowiadają soczewce aparatu. Akomodacja to swego rodzaju system ogniskowania soczewki. Jest on porównywalny do tego w aparacie pod tym względem, że umożliwia nam dokładne widzenie przedmiotów zarówno w oddali, jak i pobliskich.

 

Z tego też powodu, począwszy nie później niż od 40-ego roku życia, każdy powinien co roku badać swoje oczy i wzrok. Okulista może sprawdzić ostrość Państwa widzenia. Dobre wieści: Istnieją odpowiednie soczewki okularowe dla niemal każdej wady wzroku, niezależnie od formy ametropii.

Badania okulistyczne powinny być przeprowadzane regularnie, aby sprawdzić czy nie istnieją inne anomalie i zmiany w oku.

Szczegóły

Idealne soczewki dla optymalnego widzenia

Konsultacja z optykiem

Krótkowzroczność (myopia)
Niedostatek mocy refrakcyjnej oka jest równoważony poprzez korekcyjne soczewki „-”, dzięki czemu obraz jest znów odwzorowywany jako ostry na siatkówce.

Dalekowzroczność (hyperopia)

Nadmiar mocy refrakcyjnej oka zostaje zrównoważony korekcyjnymi soczewkami „+” dzięki czemu obraz jest znów odwzorowywany jako ostry na siatkówce.

Astygmatyzm
Nierówna moc refrakcyjna oka zostaje zrównoważona za pomocą korekcyjnych soczewek cylindrycznych, dzięki czemu obraz jest znów odwzorowywany na siatkówce jako ostry i pozbawiony zniekształceń.

Starczowzroczność
Obniżona moc refrakcyjna oka na bliską odległość zostaje zrównoważona za pomocą korekcyjnych soczewek „+” (okulary do czytania). W wyniku tego pobliskie przedmioty są ponownie odwzorowywane jako ostre na siatkówce.

Animacje Vision: Jak działa narząd wzroku?

Mamy dziś bardzo szeroki wybór soczewek okularowych. Dla każdej wady wzroku dostępny jest optymalny produkt. Rozróżniamy:

Soczewki jednoogniskowe
Soczewki te zapewniają jednorodny efekt korekcyjny na całej powierzchni soczewki. Ułatwiają one ich użytkownikowi widzenie ostro i bez wysiłku na wszystkie odległości.

Wówczas oko samodzielnie ustawia ostrość widzenia na różne odległości, Okulary do czytania stosowane w przypadku starczowzroczności stanowią wyjątek, jako że soczewki takich okularów są zoptymalizowane tylko dla bliskich odległości.
Dzięki najnowocześniejszej technologii możliwe jest teraz zredukowanie do minimum wagi soczewek okularowych. Nawet w przypadku wysokich mocy korekcyjnych dostępne są, płaskie i lekkie soczewki okularowe zapewniające wysoki komfort noszenia.

W przypadku produktów ZEISS nawet bezbarwne soczewki okularowe absorbują taką ilość promieniowania UV, że w standardowych warunkach pogodowych zapewniana jest optymalna ochrona przed promieniowaniem UV.

Idealne soczewki dla optymalnego widzenia

Dodana dodatkowa moc soczewki jest wyraźnie widoczna

Soczewki dwuogniskowe
Tak jak sugeruje ich nazwa, takie soczewki okularowe zapewniają widzenie na dwie odległości-daleką i bliską . Soczewki dwuogniskowe są obecnie wypierane przez soczewki progresywne z niewidoczną linią podziału oraz zapewniające widzenie na odległości dalekie pośrednie i bliskie.

Soczewki trójogniskowe

Obok umożliwienia użytkownikowi widzenia na daleką i bliską odległość, soczewki te posiadają również dodatkową, strefę na średni dystans (od 50 cm do 1,5 m). Soczewki trójogniskowe również tracą w coraz większym stopniu na znaczeniu z powodu soczewek progresywnych.

Idealne soczewki dla optymalnego widzenia

Soczewki progresywne cieszą się największą popularnością.

Soczewki progresywne
Innowacyjne ,nowoczesne, dostępne obecnie soczewki progresywne mają wiele zalet w porównaniu do soczewek dwuogniskowych czy trójogniskowych. Soczewki progresywne umożliwiają ostre widzenie na każdą odległość. Nie występują w ich przypadku przeskoki obrazu w polu widzenia ani nie jest widoczna krawędź oddzielająca moc soczewki.

Już w roku 1983 firma ZEISS ustanowiła nowe standardy dla soczewek progresywnych dzięki swojemu rozwiązaniu Gradal HS. Skrót HS oznacza Horizontal Symmetry – Symetria horyzontalna. Zapewnia ona jednakowe wrażenia wzrokowe prawemu i lewemu oku przy ruchach oczu.

Dzięki rozwiązaniu Gradal Top E zakresy widzenia, a w szczególności zakres pośredni, mogły zostać znacznie poszerzone i zostały ponadto dopasowane do wymagań fizjologicznych użytkownika. Pierwsze spersonalizowane soczewki progresywne firmy Carl Zeiss zostały zastosowane w roku 2000 . Ich najnowsza generacja to ZEISS Progressive Individual 2 - soczewki” szyte na miarę „ .Wyjątkową jakość widzenia osiągamy poprzez indywidualne parametry wykorzystywane w procesie produkcji . Są to cechy indywidualne, takie jak rozstaw źrenic, kąt odchylenia oprawki, odległość od wierzchołka rogówki, kąt krzywizny oprawki ,rozmiar oprawek oraz odległość do czytania.

Porównanie soczewek progresywnych