Jak wytwarza się soczewki?

Informacje o produkcji soczewek - kamieni węgielnych każdej pary okularów

Niezależnie od tego, czy wytwarzane są z materiałów mineralnych czy materiałów organicznych - soczewki okularowe przechodzą przez wiele etapów produkcji zanim zostaną zamontowane w oprawkach.

Od wytapiania szkła do soczewek mineralnych

Jak wytwarza się soczewki?

Produkcja soczewek mineralnych zaczyna się od wytworzenia półfabrykatu. Surowce naturalne (takie jak kwarc, węglan potasu, soda) są stapiane w mieszankę szkła w temperaturze od 1400 do 1500 stopni Celsjusza. Następnie są automatyczne podawane do prasy i przetwarzane w okrągły blok o grubości od 1 do 3 cm - tak zwaną surówkę. Jest to swego rodzaju nieoszlifowany diament.

Powierzchnia przednia jest obrabiana w następnym etapie produkcji: Diamentowe narzędzie do szlifowania nadaje mu dokładnie zdefiniowany kształt powierzchni oraz wykończenie. Wymagana przejrzystość jest osiągana poprzez polerowanie. Otrzymana zostaje w ten sposób surówka oszlifowana z przodu.

Po kolejnych etapach produkcji, na podstawie obliczeń są produkowane odpowiednie wartości korekcyjne lub standardowe, powszechnie używane soczewki, np. do laserów. Obydwa warianty mogą być produkowane na wiele różnych sposobów.

Współczesna chemia: Soczewki organiczne

Wyprodukowano je po raz pierwszy w 1940 roku i są dziś generalnie podstawą dla produkcji organicznych soczewek okularowych.

Soczewki organiczne są produkowane z wykorzystaniem metody odlewania: Płynne materiały źródłowe (tzw. monomery) są mieszane ze specjalnymi dodatkami - aby utwardzić materiał i zwiększyć absorpcję UV osoczewek.

Następnie są one umieszczane w kształtkach odlewniczych i przez wiele godzin poddawane obróbce termicznej: materiał zostaje utwardzony, a następnie soczewki są wyjmowane z matrycy odlewniczej i podgrzewane do poziomu tuż poniżej temperatury topnienia. Kolejny etap to utrzymywanie w ustalonej wcześniej temperaturze przez określony czas. Rezultat: W ten sposób materiał zostaje uwolniony od wewnętrznych napięć.

Na marginesie: Ogromy postęp w dziedzinie tzw. wysoko-indeksowych soczewek organicznych pozwala na wytwarzanie wyjątkowo cienkich soczewek organicznych. Takie soczewki organiczne są wytwarzane także za pomocą metody odlewania - procedura ta jest jednak znacznie wolniejsza i może zająć do 48 godzin.

Na odległość bliską i daleką - Mineralne soczewki dwuogniskowe

For near and far – The mineral bifocal lens

Produkcja soczewek mineralnych i organicznych różni się od siebie w znacznym stopniu. Spójrzmy przykładowo na wytwarzanie  soczewek dwuogniskowych. Proces produkcji mineralnych soczewek dwuogniskowych rozpoczyna się „włączeniem” w półfabrykat soczewek mineralnych dwuogniskowych dodatkowej soczewki. Ich górna część - uzupełniająca - ma taką samą moc jak baza soczewki, część do bliży znajdująca się na dole ma większą moc.

Po procesie szlifowania i polerowania tylnej powierzchni dodatkowej soczewki, w następnym etapie jest ona umieszczana krzywizną na podstawowej soczewce od wewnątrz i oba elementy są łączone pod dużym ciśnieniem. Po schłodzeniu dodatkowa soczewka tworzy jedną homogeniczną masę z podstawową soczewką i jest niewidoczna. Następnie soczewki są poddane dalszemu procesowi produkcyjnemu zarówno po stronie przedniej jak i tylnej. Po tym etapie soczewki dwuogniskowe mogą zostać poddane udoskonalaniu.

Organiczne soczewki dwuogniskowe

Produkcja soczewek dwuogniskowych z materiału organicznego jest prostsza. W przeciwieństwie do mineralnych soczewek dwuogniskowych, moc części optycznej do bliży uzyskuje się poprzez zastosowanie surowca o większej krzywiźnie, co charakteryzuje się wybrzuszeniem części do bliży oraz zauważalną krawędzią.

Spersonalizowany projekt dla Państwa oczu: Soczewki progresywne

Customised design for your eye

Opracowanie soczewek na potrzeby starczowzroczności rozpoczyna się wywiadu z osobą mającą je nosić : Czy mają być uwzględnione specjalne funkcje wzrokowe, np. do korzystania przy stanowisku pracy z komputerem, czy też do ogólnych codziennych zastosowań.

Aby wykonać obliczenia dla takiego projektu, ustanowiony musi zostać system równań z setkami niewiadomych w warunkach istnienia tysięcy równań. A jest do połączone z ciągłym dostosowywaniem się do danych indywidualnego klienta. Dopiero po zakończeniu licznych procedur powstają pierwsze prototypy. Są one ostatecznie sprawdzane pod kątem jakości i kompatybilności. Jeżeli dany rodzaj soczewek nie zostaje zaakceptowany, obliczany jest nowy projekt - a cykl produkcyjny rozpoczyna się ponownie od nowa.

Tutaj mogą dowiedzieć się Państwo więcej o projektowaniu soczewek okularowych na potrzeby presbiopii.