Informacja prawna

Niniejsza informacja prawna dotyczy tej strony internetowej i domen. Nie dotyczy stron internetowych i domen spółek ZEISS, które na przykład mają dostosowaną informację prawną ze względu na przepisy krajowe. Dlatego należy wziąć pod uwagę informacje prawne wszystkich odwiedzanych stron internetowych ZEISS lub używanych programów.

W niektórych przypadkach strony internetowe ZEISS zawierają również linki do stron internetowych podmiotów trzecich, niepowiązanych z ZEISS, których nie dotyczą niniejsze informacje prawne.

Informacje publikowane w domenach ZEISS mogą zawierać odniesienia do produktów i usług, które nie były reklamowane lub udostępniane w danym kraju. Takie informacje nie oznaczają, że ZEISS zamierza oferować te produkty lub usługi w danym kraju w późniejszym terminie. W razie potrzeby można skontaktować się z naszą regionalną organizacją sprzedaży, która chętnie udzieli informacji na temat dostępności tych produktów i usług. Prezentacja produktów i usług na naszej stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży.

Jeśli oprogramowanie jest oferowane bezpłatnie, ZEISS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane pobraniem oprogramowania lub korzystaniem z niego. Pobieranie oprogramowania i korzystanie z niego odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika i bez naszej odpowiedzialności ani gwarancji, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony ZEISS.

W kilku miejscach wymieniamy i podajemy linki do stron internetowych podmiotów trzecich. Robimy to tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie przekonani o powadze danego dostawcy. Firma ZEISS nie odpowiada jednak za postanowienia dotyczące ochrony danych lub zawartość tych stron internetowych i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Firma ZEISS posiada i zastrzega sobie wszelkie prawa do treści i układu swoich stron internetowych. Własność intelektualna zawarta na naszych stronach internetowych oraz nasze marki są chronione. Tekst, obrazy i grafiki na naszych stronach internetowych oraz ich układ itp., jak również animacje i oprogramowanie, podlegają prawu autorskiemu i innej ochronie prawnej. Powielanie, odtwarzanie całości lub części jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania od nas uprzedniej pisemnej zgody. Ta strona internetowa nie udziela żadnej licencji na korzystanie z własności intelektualnej. Firma ZEISS zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia stron internetowych w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Mimo starannego opracowania treści naszej strony internetowej nie ponosimy odpowiedzialności za jej poprawność, dokładność, kompletność ani za niezakłócony dostęp do niej. O ile jest to dopuszczalne prawnie, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, w tym utratę zysków, wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub w związku z informacjami udostępnionymi na stronie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia podanych informacji, i to w dowolnym momencie.


© Carl Zeiss AG – Ostatnio zmodyfikowano: kwiecień 2016