ZEISS Polska

Informacje o firmie

Carl Zeiss Sp. z o. o.

ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań
Tel.: + 48 61 820 93 60
Fax: + 48 61 820 93 70

Carl Zeiss Sp. z o. o. w Poznaniu

Oddział w Warszawie
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
Tel.: +48 22 205 55 55
Fax: + 48 22 85 82 345

Carl Zeiss Sp. z o.o. w Poznaniu

Oddział w Tychach
ul. Strzelecka 72
43-109 Tychy
Telefon: +48 32 720 93 54
Fax: +48 32 226 41 94

Lenso sp. z o.o. | ZEISS Group

ZEISS Group

ul. Madalińskiego3
61-512 Poznań
Tel.: +48 61 894 78 93

  

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005241

NIP: 118-00-39-730
REGON: 012611183

Kapitał zakładowy: 3 514 887,00 PLN

Zarząd:
Michael Hubensack - Prezes Zarządu
Marcin Trębicki - Członek Zarządu

W razie pytań dotyczących naszej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem:

Ta strona jest technicznie administrowana przez Carl Zeiss AG.