ZEISS Polska

Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenie prawne

Informacje publikowane w domenach ZEISS mogą zawierać odniesienia do produktów i usług, które nie były reklamowane lub nie są udostępniane w danym kraju. Takie informacje nie oznaczają, że firma ZEISS ma zamiar oferować takie produkty lub usługi w danym kraju w późniejszym terminie. Ewentualnie użytkownik może skontaktować się z regionalną firmą dystrybucyjną, która z chęcią udzieli informacji o dostępności takich produktów i usług. Prezentacja produktów i usług na naszej stronie internetowej nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży.

Jeśli oprogramowanie jest oferowane do bezpłatnego pobrania, firma ZEISS nie przejmuje odpowiedzialności za szkody wynikłe z pobrania lub wykorzystania takiego oprogramowania. Pobieranie i korzystanie z oprogramowania odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i bez żadnej odpowiedzialności lub gwarancji, z wyjątkiem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony ZEISS.

W różnych miejscach podajemy informacje i zamieszczamy łącza do stron osób trzecich. Robimy to tylko wtedy, gdy jesteśmy całkowicie przekonani o powadze danego usługodawcy. Firma ZEISS nie jest jednak odpowiedzialna za warunki ochrony danych ani treści takich stron internetowych i nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie.

ZEISS posiada wszelkie prawa do treści i układu swoich stron internetowych i zastrzega te prawa. Własność intelektualna zawarta na naszych stronach internetowych oraz nasze marki są chronione. Tekst, zdjęcia i grafiki na naszych stronach internetowych i ich układ itp., jak również animacje i oprogramowanie podlegają prawu autorskiemu i innym przepisom ochronnym. Powielanie, przekład lub odtwarzanie całości lub ich części nie jest dozwolone bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Niniejsza strona internetowa nie udziela licencji na wykorzystywanie własności intelektualnej. ZEISS zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub zamknięcia stron internetowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Mimo starannego opracowywania zawartości naszej strony internetowej nie ponosimy odpowiedzialności za jej poprawność, dokładność, kompletność ani za niezakłócony dostęp do niej. O ile jest to prawnie dopuszczalne, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody, w tym utratę zysków, wynikające z korzystania z naszej strony internetowej lub w związku z informacjami udostępnianymi na stronie internetowej. Zastrzegamy prawo do zmiany lub dodawania dostarczanych informacji w dowolnym momencie.

 

© Carl Zeiss AG 

Ogólne Warunki

  • Terms and Conditions of Sale Poland

   Stron(y): 9
   Rozmiar pliku: 184 KB
  • General Terms and Conditions of Sale Poland

   Stron(y): 9
   Rozmiar pliku: 77 KB
  • General Terms and Conditions of Purchase (Germany)

   Stron(y): 3
   Rozmiar pliku: 149 KB
  • General Terms and Conditions for Maintenance Contracts (Germany)

   Stron(y): 3
   Rozmiar pliku: 146 KB
  • General Terms and Conditions for Repair Contracts (Germany)

   Stron(y): 3
   Rozmiar pliku: 116 KB
  • General Terms and Conditions of the ZEISS Learning Platform

   Stron(y): 103
   Rozmiar pliku: 1 MB
  • ISO Certificate PL

   Stron(y): 2
   Rozmiar pliku: 128 KB
  • ISO Certificate PL EN

   Stron(y): 2
   Rozmiar pliku: 126 KB
  • Kodeks postępowania

   Stron(y): 40
   Rozmiar pliku: 2 MB