Grupa ZEISS

Ochrona danych

Informacja w jaki sposób usługi online ZEISS (tj. strony internetowe, aplikacje i profile w mediach społecznościowych) gromadzą i przetwarzają dane osobowe użytkowników

Niniejsza broszura "Podsumowanie ochrony danych" zwięźle informuje, jak usługi online ZEISS (tj. strony internetowe, aplikacje i profile w mediach społecznościowych) gromadzą i przetwarzają dane osobowe użytkowników. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pełnej wersji naszego „Powiadomienia o ochronie danych”.

Podsumowanie ochrony danych

Jakie informacje gromadzimy?

I. Gdy użytkownik otwiera i/lub używa naszych usług online, gromadzimy następujące dane:

 • Rodzaj przeglądarki
 • Odwiedzone podstrony w naszej witrynie
 • System operacyjny
 • Adres IP lub skrócony adres IP
 • Zachowanie użytkownika (ruchy myszką, klikanie, czas trwania sesji itp.)

Informacje te są głównie gromadzone i wykorzystywane w sposób anonimowy lub pseudonimowy.

II. Jeśli użytkownik zarejestrował się na naszej stronie, oznacza to, że dobrowolnie podał następujące dane:

 • Imię, nazwisko i zwrot grzecznościowy
 • Dane do płatności
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu)
 • Adres lub dane do zamówień
 • Nazwa firmy, przydział do grupy
 • Używane produkty i sprzęt
 • Osobiste zainteresowania i preferencje

Jak usługi online ZEISS gromadzą dane?

Usługi online ZEISS wykorzystują różne rodzaje plików cookie oraz technologii śledzących o zróżnicowanych funkcjach. Pliki te i technologie pełnią czysto techniczną funkcję oraz pomagają w optymalizacji podstron internetowych, interakcji z mediami społecznościowymi, a także wyświetlaniu reklam opartych na wykorzystaniu – zarówno przez nas, jak i naszych partnerów. W rezultacie przekazujemy naszym partnerom dane do analizy oraz do celów marketingowych i do wykorzystania na portalach społecznościowych. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu tych technologii w każdej chwili i na różnych etapach. Kliknąć „Ustawienia"” i odpowiednio skonfigurować pliki cookie:

Dane są gromadzone w usługach online ZEISS w sposób automatyczny albo poprzez podanie ich przez użytkownika, np.:

 • Śledzące pliki cookie
 • Bezpośrednie podanie danych przez użytkownika
 • Śledzenie między urządzeniami, śledzenie myszki i podobne metody

Pliki cookie sprawiają, że strony są bardziej przyjazne w obsłudze, skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Cookie to plik tekstowy zawierający informacje o aktywności użytkownika, który jest tymczasowo zapisywany w jego przeglądarce. Pliki cookie mogą określać i zapisywać preferencje odwiedzającego oraz ustawienia strony.

Uwaga: dodatkowe informacje o plikach cookie i innych technologiach internetowych można znaleźć w naszym „Powiadomieniu o ochronie danych”.

Dlaczego usługi online ZEISS przetwarzają i wykorzystują moje dane osobowe? Kiedy ZEISS wykorzystuje i przetwarza moje dane osobowe?

Należy pamiętać, że ZEISS gromadzi dane osobowe tylko w określonych, konkretnych celach. Poniższa lista nie jest zatem wyczerpująca.

 1. Aby oferować produkty i świadczyć usługi
 2. Aby przestrzegać przepisów prawa
 3. Aby weryfikować wpłaty dokonywane niezabezpieczonymi metodami płatności
 4. Aby zapobiegać oszustwom zakupowym
 5. W celach marketingowych
 6. W celach analitycznych oraz aby doskonalić naszą stronę
 7. Aby przeprowadzać konkursy
 8. Aby oferować newslettery i subskrypcje
 9. Aby oferować wnioski online
 10. Aby umożliwiać kontakt oraz w formularzach kontaktowych
 11. Aby udostępniać chronione obszary – np. identyfikator ZEISS – oraz w celu weryfikacji
 12. W sklepie online
 13. Aby spełnić określone wymagania
 14. Podczas korzystania z usług cyfrowych ZEISS, np. platform, zamawiania/rezygnowania z newsletterów oraz podczas używania aplikacji

Wiemy, że użytkownikom zależy na bezpiecznym traktowaniu ich danych osobowych. Ponieważ ochrona danych jest jednym z priorytetów ZEISS, dbamy o to, aby dane osobowe były gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko zgodnie z prawem. Powyższe przykłady to sytuacje, w których wymagamy podania danych osobowych.

Dane te pomagają nam nieustannie doskonalić nasze strony oraz zapewniać spersonalizowane wrażenia. Poszczególne dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania zamówień, dostarczania towarów i produktów, weryfikowania wypłacalności, przetwarzania płatności, unikania oszustw oraz informowania użytkowników o zamówieniach, produktach, usługach i ofertach specjalnych.

Prosimy użytkowników o podanie adresu e-mail, abyśmy mogli szybko się z nimi kontaktować. Adres ten zostanie wykorzystany w celach marketingowych tylko wówczas, gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności dbamy o przetwarzanie danych w zgodzie z Art. 6 i 9 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jak również z Art. 7, dotyczącym zgody. Przetwarzanie przez nas danych opierać się będzie na następujących podstawach prawnych. Uwaga: Nie jest to pełna ani wyczerpująca lista podstaw prawnych. Są to jedynie przykłady, mające przybliżyć w sposób transparentny wykorzystywane przez nas podstawy prawne.

 • Zgoda (Artykuł 6, akapit 1, zdanie 1, litera a oraz Artykuł 7 RODO lub Artykuł 9, akapit 2, litera a oraz Artykuł 7 RODO): przetwarzamy tylko określone dane, na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody uzyskanej z wyprzedzeniem. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem na przyszłość.
 • Realizacja umowy / czynności przedumowne (Artykuł 6, akapit 1, zdanie 1, litera b RODO): potrzebujemy dostępu do określonych danych, aby zainicjować lub wykonać umowę użytkownika z firmą ZEISS lub partnerami ZEISS.
 • Przestrzeganie obowiązku prawnego (Artykuł 6, akapit 1, zdanie 1, litera c RODO): firma ZEISS podlega szeregom obowiązków prawnych. Aby je spełnić, musimy przetwarzać określone dane.
 • Ochrona uzasadnionych interesów (Artykuł 6, akapit 1, zdanie 1, litera f): firma ZEISS przetwarza określone dane, aby chronić swoje interesy oraz interesy stron trzecich. Zasada ta obowiązuje jednak tylko wówczas, gdy interesy osoby fizycznej nie mają charakteru nadrzędnego względem innych uzasadnionych interesów.

Gdzie przetwarzane są moje dane osobowe?

Zazwyczaj dane są przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w Niemczech. Jeśli jest to dozwolone, dane mogą być również przetwarzane w krajach innych niż Niemcy. Dane użytkowników są częściowo przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zatrudniane przez ZEISS.

Przekazując dane w ramach Grupy ZEISS (jeśli jest to dozwolone), przesyłając dane za granicę i przetwarzając dane z partnerami zewnętrznymi, firma ZEISS przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i  zabezpiecza te działania w możliwie najlepszy sposób za pomocą dostępnych środków ochrony danych, w tym umów dotyczących przetwarzania danych, standardowych klauzul umownych UE i konwencji międzynarodowych. Jeżeli lokalne wymogi za granicą nie spełniają poziomu ochrony zapewnianego przez Kartę praw podstawowych UE, firma ZEISS podejmie starania, aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą odpowiednich środków.

Jakie przysługują mi prawa?

 • The right to information
 • The right to object, including the right to withdraw your objection
 • The right to have information deleted or released/transferred
 • The right to limit or block the processing of information
 • The right to have information corrected
 • The right of appeal, also through a responsible supervisory authority
 • The right to withdraw your consent
 • The right to not be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling

If you have a data protection concern, please contact:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Contact via email (no confidential content, please): datap rivacy @zeiss .com
Contact by phone: +49 7364 20-0 (keyword "data protection")
Contact via web form: Go to form

Kiedy moje dane osobowe zostaną usunięte?

Usuwamy dane osobowe, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, stanie się nieaktualny, np. dane zgromadzone do realizacji umowy, która już wygasła. Aby zapewnić zgodność z przepisami handlowymi i podatkowymi oraz innymi wymogami prawnymi, możemy mieć obowiązek przechowywania danych osobowych dłużej niż tylko do realizacji pierwotnego celu albo blokowania danych, aby umożliwić ich późniejsze przetwarzanie. Może to być także niezbędne w przypadku dochodzenia roszczeń, ich zgłaszania oraz obrony przeciw roszczeniom.

Jak ZEISS chroni moje dane osobowe?

Gdy użytkownik loguje się do zabezpieczonych obszarów online, np. podając identyfikator ZEISS, lub sklepów online, gdy rejestruje swój udział w konkursie lub gdy składa zamówienie, otrzymujemy jego dane osobowe. Aby mieć pewność, że dane użytkowników nie trafią w niepowołane ręce, dane są szyfrowane za pomocą standardowych, nowoczesnych metod, takich jak szyfrowanie SSL (ang. Secure Sockets Layer). Jest to sprawdzona i bezpieczna metoda przesyłania danych przez Internet.

Firma ZEISS wykorzystuje także wiele dodatkowych mechanizmów technicznych i operacyjnych, które chronią bezpieczeństwo danych osobowych naszych partnerów i klientów. Oprócz stosowania tych środków bezpieczeństwa, możemy sporadycznie prosić użytkowników o okazanie dowodu tożsamości, zanim udzielimy im dostępu do ich danych osobowych.

Jak ZEISS wykorzystuje pliki cookie?

Firma ZEISS używa plików cookie, aby zapewniać komfortowe wrażenia z użytkowania. Chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystywania plików cookie?

Dowiedz się więcej o plikach cookie i innych technologiach internetowych

Twoje konto ZEISS ID

Użytkownik może korzystać z konta ZEISS ID, aby logować się do różnych usług i produktów ZEISS. Podczas logowania użytkownik dobrowolnie podaje dane, które są wykorzystywane do utworzenia spersonalizowanego profilu, dzięki któremu możemy oferować produkty i usługi dopasowane do jego potrzeb. Dzięki tym informacjom możemy oferować produkty i usługi dopasowane do Państwa potrzeb.

Wycofywanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych

To withdraw permission for the use of your personal information, click the link below:

Viewwithdrawal form

Fałszywe e-maile, spam i phishing

Beware of phishing and spoofing activities

Unfortunately, the ZEISS brand is among those which are misused for deceptive purposes. In more specific terms, this means that users sometimes receive falsified emails supposedly sent from ZEISS. These emails are often visually designed to look like ZEISS communications and can in some cases be difficult to tell apart from authentic emails from ZEISS.

In these cases, the persons sending the falsified emails are attempting to exploit the trust between ZEISS and its customers in order to steal sensitive information (e.g. login details, customer information, payment information) or to install malicious software on your computer or smartphone.

These emails are not created or sent by ZEISS, even if our name is used to make it appear so. Unfortunately, this also means that ZEISS has no control over the creation and sending of illegitimate emails.

The following characteristics can help you identify whether the email you received is actually from ZEISS:

 • Confirmation emails and invoices from ZEISS should only be for itemsyou actually ordered.
 • Emails from ZEISS should be free of typographical and grammatical errors, since they are proofread before being sent.

In some areas of our websites, we also provide information about, and links to, third-party websites. We do this only if we are firmly convinced of the seriousness of the respective supplier. However, ZEISS is not responsible for the data protection stipulations or contents of these websites and assumes no liability in this regard. These external links are marked with the following icon:

The right way to deal with spam, phishing and spoofing emails:

 • We recommend that you delete suspicious emails immediately.
 • Never open links or attachments in suspicious emails and never give outyour personal information.
 • We also recommend running a virus scan on your computer.

If an email contains unusual or suspicious information regarding your order or your customer information, sign in to the online shop with which you placed the order. There, you will find a list of all the orders you have actually placed, along with the status and invoice number for each order. To do this, manually enter the address of the particular ZEISS online service in your browser. Manually entering the address allows you to avoid the risk of being sent to fraudulent websites via links contained in the email.

Tip: If you're unsure about an email you've received, use our contact service to get in touch with us or write us a message at contact form.

Regulacje krajowe

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników mieszkających w Rosji:

Opisane w niniejszym dokumencie usługi nie są przeznaczone dla obywateli Rosji, mieszkających na stałe w Rosji. Jeśli jesteś obywatelem Rosji i mieszkasz na stałe w Rosji, potwierdzasz, że przekazując swoje dane osobowe i korzystając z naszych usług, robisz to na własne ryzyko oraz potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za te dane; potwierdzasz także, że korzystając z usług ZEISS, udzielasz wyraźnej zgody na gromadzenie i przesyłanie danych osobowych do USA i innych krajów, gdzie odbędzie się przetwarzanie tychże danych, a także, że firma ZEISS nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w Rosji.


Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Chinach:

Korzystając z usług ZEISS, użytkownik udziela wyraźnej zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych odbiorcom spoza Chin.


Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Stanach Zjednoczonych:

Zawartość niniejszej strony internetowej może być ograniczona w określonych regionach geograficznych (w tym w USA). ZEISS nie twierdzi, że strona internetowa lub jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza tymi regionami. Dostęp do strony internetowej może być nielegalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik odwiedza stronę wbrew obowiązującym przepisom, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami.

Zasada „Shine the Light”, obowiązująca w stanie Kalifornia, umożliwia mieszkańcom Kalifornii zażądanie informacji o danych zgromadzonych przez ZEISS i przesłania ich do osób trzecich w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zażądać dodatkowych informacji objętych ustawą „Shine the Light”, skontaktuj się z nami na podane wyżej dane albo prześlij wniosek na podany adres z adnotacją „California Shine the Light Request”, abyśmy mogli właściwie skategoryzować żądanie. W tym celu będziemy potrzebowali adresu korespondencyjnego, adresu stałego zamieszkania oraz adresu e-mail, abyśmy mogli przesłać wnioskującemu odpowiedź.

Dodatek do Ustawy o ochronie konsumentów CCPA

Niniejsza notyfikacja o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia stanowi uzupełnienie informacji zawartych w informacji o ochronie danych osobowych firmy ZEISS i dotyczy wyłącznie odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia. Wprowadzamy niniejsze Oświadczenie o ochronie danych w celu zapewnienia zgodności z ustawą California Consumer Privacy Act ("CCPA") (Ustawą o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia) z 2019 roku oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych w Kalifornii. Wszelkie warunki zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są stosowane w niniejszej notyfikacji.

Jakie informacje gromadzimy?

Kategoria

Przykłady

Gromadzone

A. Identyfikatory.

Prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta lub numer ubezpieczenia społecznego.

Tak

B. Kategorie danych osobowych wyszczególnione w statucie California Customer Records (kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e)).

Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, adres, numer telefonu, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe.

Tak

C. Charakterystyka klasyfikacji chronionej na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego.

Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawności fizyczne lub umysłowe, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród oraz związane z tym choroby), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowy, informacje genetyczne (w tym genetyczne informacje rodzinne).

Nie

D. Informacje handlowe.

Rejestry mienia osobistego, produktów lub usług nabytych, uzyskanych lub rozważanych, lub innych zakupów lub tendencji konsumpcyjnych.

Tak

E. Informacje biometryczne.

Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne lub biologiczne, takie jak odciski palców, wykorzystywane do rozpoznania wzoru, lub inne identyfikatory lub informacje identyfikacyjne.

Nie

F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.

Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.

Tak

G. Dane geolokalizacyjne.

Lokalizacja faktyczna lub ruchy.

Tak

H. Dane sensoryczne.

Zapisy audio z poczty głosowej lub nagrania połączeń.

Tak

I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

Historia pracy lub ocena wydajności.

Tak

J. Informacje o edukacji niepublicznej (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy (Ustawa o prawach edukacyjnych i prywatności rodziny) (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R. część 99)).

Dokumentacja edukacyjna związana bezpośrednio z uczniem, prowadzona przez instytucję edukacyjną lub podmiot działający w imieniu ucznia, taka jak oceny, certyfikaty, listy klas, harmonogramy uczniów, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe uczniów lub zapisy dyscyplinarne o uczniach.

Nie

K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych informacji osobowych.

Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, predyspozycje danej osoby.

Tak

Dane osobowe opisane powyżej oraz w niniejszej nocie o ochronie prywatności nie obejmują:

 • Informacji dostępnych publicznie z rejestrów rządowych.
 • Poddanych deidentyfikacji lub zagregowanych informacji o konsumentach.
 • Informacji wyłączonych z ustawy stanowej CCPA, np.:
  • informacji zdrowotnych lub medycznych objętych ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (Ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne) z 1996 roku oraz ustawą California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) (Ustawa o poufności informacji medycznych stanu Kalifornia) lub danych dotyczących badań klinicznych;
  • danych osobowych objętych niektórymi branżowymi przepisami o ochronie prywatności, w tym ustawą Fair Credit Reporting Act (FCRA) (Ustawa o uczciwej sprawozdawczości kredytowej), ustawą Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) (Ustawa o modernizacji usług finansowych) lub ustawą California Financial Information Privacy Act (FIPA) (Ustawa o ochronie prywatności informacji finansowych stanu Kalifornia), a także ustawą Driver’s Privacy Protection Act (Ustawa o ochronie prywatności kierowców) z 1994 roku.

W jaki sposób gromadzone są informacje?

Dane osobowe są zbierane z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od klientów, np. jeżeli użytkownik zarejestrował się na naszej stronie, oznacza to, że dobrowolnie podał swoje dane.
 • Niebezpośrednio od klientów, np. gromadzimy dane, gdy użytkownik otwiera i/lub korzysta z naszych usług online.
 • Od naszych zewnętrznych dostawców, którzy pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi.
 • Od stron trzecich, które kontaktują się z nami w związku z wykonywanymi przez nas usługami, na przykład od specjalistów z dziedziny okulistyki w ramach zamówień produktów.

W jakim celu gromadzimy dane?

Firma ZEISS gromadzi dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 1. Aby świadczyć usługi i oferować produkty
 2. Aby przestrzegać przepisów prawa lub korzystać z naszych praw
 3. Aby weryfikować wpłaty i przetwarzać płatności
 4. Aby zapobiegać oszustwom  
 5. W celach reklamowych i marketingowych
 6. W celach analitycznych oraz aby doskonalić naszą stronę
 7. Aby przeprowadzać konkursy
 8. Aby oferować newslettery i subskrypcje
 9. Aby oferować wnioski online
 10. Aby umożliwiać kontakt oraz w formularzach kontaktowych
 11. Aby zapewnić bezpieczeństwo chronionych obszarów, takich jak identyfikator ZEISS, oraz w celu weryfikacji
 12. Aby realizować zamówienia i zakupy
 13. Aby zarządzać sprzedawcami i dostawcami  
 14. Aby zarządzać gwarancjami i zgłoszeniami serwisowymi
 15. Aby zapewnić obsługę i wsparcie klienta
 16. Aby zapewnić możliwość korzystania z usług cyfrowych ZEISS, platform i aplikacji
 17. Na rzecz działań badawczych i rozwojowych, takich jak badania kliniczne
 18. W każdym celu ujawnionym podczas zbierania informacji

Ujawnianie danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy stronom trzecim w celach biznesowych następujące kategorie danych osobowych, dotyczących mieszkańców Kalifornii:

A. Identyfikatory.
B. Kategorie danych osobowych wyszczególnione w statucie California Customer Records (kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e))
D. Dane finansowe
F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.
G. Dane geolokalizacyjne.
H. Dane sensoryczne.
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.
K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych informacji osobowych.

Patrz „Jakie informacje gromadzimy?” aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych kategorii.

Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe dla naszych celów biznesowych:

 • Jednostki stowarzyszone i podległe firmie ZEISS
 • Sprzedawcy, dostawcy i usługodawcy
 • Dealerzy i dystrybutorzy, którzy funkcjonują jako zewnętrzne jednostki sprzedaży ZEISS
 • Instytucje bankowe
 • Strony trzecie, które obsługują naszą komunikację i dostarczają produkty
 • Inne strony trzecie (w tym agencje rządowe) zgodnie z wymogami prawa

Firma ZEISS nie gromadzi celowo danych dotyczących młodzieży poniżej 16 roku życia. Prosimy o kontakt z nami, jeśli uważasz, że młoda osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe, abyśmy mogli je usunąć.
 

Prawa konsumenta

Ustawa CCPA zapewnia konsumentom (mieszkańcom Kalifornii) konkretne prawa dotyczące ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia. Dotyczy to danych zebranych, wykorzystanych, ujawnionych lub sprzedanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o przesłanie nam weryfikowalnego żądania konsumenta na adres:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Niemcy
Kontakt e-mailowy (nie należy przesyłać na ten adres żadnych poufnych lub wrażliwych danych): datap rivacy @zeiss .com

Numer telefonu: 1 (800) 328-2984
formularz online

Tylko użytkownik lub osoba zarejestrowana przez Kalifornijskiego Sekretarza Stanu, którą użytkownik upoważnia do działania w jego imieniu, może złożyć weryfikowalne żądanie konsumenta dotyczące jego danych osobowych. Weryfikowalne żądanie konsumenta można również złożyć w imieniu swojego nieletniego dziecka.

Weryfikowalne żądanie konsumenta dotyczące dostępu do danych można złożyć tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Weryfikowalne żądanie konsumenta musi zawierać:

 • Informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem tej osoby.
 • Opis żądania z wystarczającą ilością szczegółów, które pozwolą nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nie możemy odpowiedzieć na żądanie lub udostępnić danych osobowych, jeżeli nie możemy zweryfikować tożsamości użytkownika lub uprawnień do złożenia żądania i potwierdzić, że dane osobowe odnoszą się do użytkownika.
 

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Nie będziemy dyskryminować mieszkańca Kalifornii, który korzysta ze swoich praw wynikających z ustawy California Consumer Privacy Act (Ustawa o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia).

Dane kontaktowe

If you have any questions or comments about this notice or about ZEISS' privacy policies and practices, please contact us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form


Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Australii i Nowej Zelandii:

Jest to właściwa dla danego kraju część globalnego Powiadomienia o ochronie danych firmy ZEISS i należy ją czytać łącznie. Publikowana jest przez Carl Zeiss AG (Oberkochen, Niemcy) (zwaną dalej ZEISS / Grupą ZEISS). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd oraz Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd (zwane łącznie ZEISS ANZ) są częścią Carl Zeiss AG (zwanej dalej ZEISS).

Zakres tej części Powiadomienia o ochronie danych osobowych ma na celu określenie:

 • Praw użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów i kodeksów regulujących kwestie prywatności w Australii i Nowej Zelandii;
 • Naszych (ZEISS) praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i kodeksów regulujących kwestie prywatności w Australii i Nowej Zelandii;
   

ZEISS:

 • gromadzi dane i cele ich gromadzenia; 
 • wykorzystuje i ujawnia dane użytkownika, w tym dlaczego, kiedy i komu; 
 • chroni dane osobowe użytkowników; 
 • informuje o zbieraniu danych osobowych oraz o rodzaju zbieranych danych osobowych (w tym o źródłach danych); 
 • może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do celów marketingu bezpośredniego i przysługujących im praw; 
 • przechowuje dane osobowe użytkowników oraz dba o ich aktualność i dokładność.
   

Użytkownik:

 • czy i kiedy może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
 • może poprosić firmę ZEISS o poprawienie danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy; oraz 
 • może złożyć skargę, jeśli użytkownik uważa, że firma ZEISS naruszyła prawa/przepisy/kodeksy/polityki dotyczące prywatności w jego kraju (proces i oczekiwane wyniki takiej skargi).

Uwaga:

Niniejsza polityka, Ustawa o ochronie prywatności i Zasady ochrony prywatności (dla Australii i Nowej Zelandii) nie zależą od wieku, z wyjątkiem zgody danej osoby. W przypadku, gdy dziecko ma nie więcej niż 15 lat, firma ZEISS będzie wymagała zgody rodzica lub opiekuna.

Firma ZEISS musi powiadomić osoby dotknięte naruszeniem oraz Biuro australijskiego komisarza ds. informacji (OAIC) lub Biuro komisarza ds. prywatności w Nowej Zelandii, jeśli naruszenie danych może spowodować poważne szkody dla osoby, której dotyczy.

Jeśli użytkownik chce powiadomić nas o naruszeniu danych dotyczących jego własnych danych osobowych, wszystkie skargi składa się w pierwszej kolejności w firmie ZEISS.

W przypadku braku zadowolenia ze sposobu, w jaki firma ZEISS rozpatrzy skargę użytkownika, może on złożyć skargę dotyczącą prywatności do OAIC lub Komisarza ds. ochrony prywatności, jak wyszczególniono w niniejszej polityce.
 

Gromadzenie danych osobowych

ZEISS dopilnuje, aby gromadzone i przechowywane dane były uzasadnione i wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej.

ZEISS nie może pozyskiwać i gromadzić poufnych informacji o użytkowniku, chyba że jest to dozwolone na mocy australijskiego i nowozelandzkiego ustawodawstwa. Jeśli firma ZEISS zabiega o dane osobowe i je gromadzi, musi to być WYŁĄCZNIE:

 • Za pomocą zgodnych z prawem i uczciwych środków; przekazywane przez użytkownika, chyba że: użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie informacji od kogoś innego niż on sam; lub firma ZEISS jest upoważniona na mocy australijskiego lub nowozelandzkiego ustawodawstwa do gromadzenia informacji od kogoś innego niż użytkownik; lub jest to nieuzasadnione lub niewykonalne.

Jeśli firma ZEISS otrzyma niechciane dane osobowe dotyczące użytkownika, zbada ona, czy informacje te zostały zebrane zgodnie z prawem (w ciągu 30 dni od otrzymania informacji) i może wykorzystać lub ujawnić informacje w celu dokonania tego ustalenia. Jeżeli dane nie mogły zostać pozyskane zgodnie z prawem, firma ZEISS zniszczy te dane lub zapewni ich deidentyfikację w ciągu 30 dni (jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów).
 

Co oznaczają słowa „zabiegać” i „gromadzić” w kontekście prywatności?

Gromadzenie lub pozyskiwanie danych osobowych z dowolnego źródła i w dowolny sposób. W praktyce wszystkie dane osobowe, które są w posiadaniu firmy ZEISS, będą zasadniczo traktowane jako dane, które zostały przez nas zebrane. Uwaga: w Nowej Zelandii, słowo "gromadzić" nie obejmuje otrzymywania danych, o które nie zabiegano. Więcej informacji można uzyskać w Biurze australijskiego komisarza ds. informacji (OAIC) lub w Biurze komisarza ds. prywatności w Nowej Zelandii.

Sekcja13 D Ustawy o ochronie prywatności

1988 (Australia) odnosi się do Ustawy zagranicznej wymaganej przez prawo zagraniczne:

"Działanie lub praktyka organizacji wykonywana lub stosowana poza Australią i Terytorium Zewnętrznym nie może naruszać prywatności osoby fizycznej, jeżeli działanie lub praktyka jest wymagana przez obowiązujące prawo obcego państwa".

Jako firma międzynarodowa z siedzibą w Niemczech, niniejsza sekcja dotyczy firmy ZEISS i naszych pracowników ZEISS ANZ.

Firma ZEISS nie wykorzystuje ani nie ujawnia danych osobowych osób fizycznych do celów marketingu bezpośredniego, jeśli nie jest to zgodne z przepisami:

 • Ustawa o rejestrze „Do Not Call” (Nie dzwoń) z 2006 r. (Australia);
 • Rejestr „Do Not Call” (Nie dzwoń) (Nowa Zelandia);
 • Ustawa o spamie z 2003 r. (Australia);
 • Ustawa o niechcianych wiadomościach elektronicznych z 2007 r. (Nowa Zelandia);
 • każde inne przepisy prawne Australii lub Nowej Zelandii, lub przepisy prawne wyspy Norfolk, określone w rozporządzeniach.

Ważne informacje o ochronie Twoich danych

Ochrona danych osobowych użytkownika

W dzisiejszym świecie nieuprawniony dostęp do danych to zagrożenie, z którym regularnie mierzą się zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Ochrona danych przed takimi zagrożeniami jest nie lada wyzwaniem.

Ochrona danych jest jednym z priorytetów firmy ZEISS, poświęcamy wiele czasu, energii i pieniędzy, aby nasze systemy były bezpieczne i monitorowane przez całą dobę. Gdy użytkownik korzysta ze stron i platform ZEISS, powierza nam swoje dane osobowe. Ochrona tych danych jest dla nas bardzo ważna. Istnieją pewne kroki, które użytkownicy mogą podejmować, aby samodzielnie chronić swoje dane przed nieuprawnionym dostępem. Poniżej prezentujemy metody zwiększania bezpieczeństwa swoich danych.

Jak mogę chronić moje dane osobowe?

Ważna zasada w tym kontekście mówi: należy chronić komputer, laptopa i urządzenia mobilne hasłem i kodem PIN, którego nie zna nikt inny. Należy także wylogować się ze stron, platform i sklepów ZEISS po zakończonym użytkowaniu.

Dla każdego konta powinno się konfigurować osobne hasło. Nigdy nie należy używać tego samego hasła dla kont u różnych usługodawców lub na portalach online. Zalecamy sprawdzenie, czy hasła do stron i platform ZEISS nie są już wykorzystywane przez użytkownika na innych stronach. Jeśli tak jest, zalecamy natychmiastową zmianę haseł ZEISS.

Nie zapisywać haseł w widocznych miejscach. Tylko użytkownik powinien mieć dostęp do swoich haseł.

Jak skonfigurować bezpieczne hasło?

Należy zadbać, aby hasło było trudne do odgadnięcia. Oznacza to, że nie należy używać popularnych słów, własnego imienia lub nazwiska lub imion członków rodziny jako hasła. Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, warto używać małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych.

Na co jeszcze muszę zwracać uwagę?

If you use a public computer to access ZEISS websites or platforms, be sure to sign out of your account when you are finished.

If you receive unsolicited emails asking you to provide your password or payment information, ignore these and contact ZEISS immediately (Go tocontact form). We will look into the matter.


Uwagi dot. ochrony danych

Wersja szczegółowa

Zeiss przetwarza dane (tj. gromadzi je, przetwarza i przesyła) zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji są przechowywane przez nas i przesyłane do usługodawców zatrudnionych przez ZEISS tylko w wymiarze koniecznym do przetworzenia tychże transakcji.

Zakres zastosowania

Niniejsze „Powiadomienie o ochronie danych” obejmuje strony internetowe, domeny, serwisy społecznościowe oraz aplikacje należące do ZEISS Corporate Group (dalej: ZEISS). Nie dotyczy natomiast stron spółek ZEISS, które zmodyfikowały powiadomienia o ochronie danych i zastrzeżenia prawne z powodu przepisów krajowych. Prosimy zatem o zapoznanie się z odpowiednimi powiadomieniami o ochronie danych i zastrzeżeniami prawnymi dotyczącymi wszystkich odwiedzanych stron internetowych ZEISS i użytkowanych programów.

W niektórych przypadkach strony internetowe ZEISS zawierają również odnośniki do stron internetowych osób trzecich, spółek nienależących do ZEISS, których nie dotyczą niniejsze powiadomienia o ochronie danych i zastrzeżenia prawne.

Ogólny standard ochrony danych

ZEISS jest przedsiębiorstwem działającym na skalę światową, które posiada transgraniczne, prawnie niezależne spółki, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych możliwe jest gromadzenie danych, które w niektórych przypadkach mogą mieć charakter osobowy. W niniejszym powiadomieniu określamy, jakie dane osobowe gromadzą spółki ZEISS podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz jak postępujemy z tymi danymi.

Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Przetwarzanie przez nas danych osobowych zgromadzonych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przebiega w sposób całkowicie zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto nasze podejście do danych osobowych opiera się na przepisach UE dotyczących ochrony danych, które przewidują jak najwyższy stopień przejrzystości, przestrzegania prawa wyboru, prawa dostępu, przekazywania i przetwarzania danych osobowych.

Każda spółka ZEISS przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych. Postępowanie z danymi osobowymi jest również określone w formie zarządzenia dla wszystkich spółek ZEISS należących do grupy. Niniejsze zarządzenie dla spółek ZEISS, które zajmują się danymi osobowymi, ma na celu zapewnienie przetwarzania danych w sposób prawidłowy i zgodny z właściwymi przepisami. Jednocześnie pouczyliśmy pracowników, aby sprawdzali i stosowali nasze zasady o ochronie danych za każdym razem, gdy ich podanie jest wymagane na stronie internetowej.

W wymiarze dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz z zachowaniem troski o ochronę interesów użytkowników (w tym nieprzesyłanie i niewykorzystywanie danych), możemy przekazywać adres i dane dotyczące wypłacalności lub wnioskować o te dane w agencjach ratingowych, aby sprawdzić finansową wiarygodność zamówień.

W przypadku zamówień opłacanych na podstawie faktury oraz ratalnie, wykorzystujemy także adres, aby ocenić ryzyko zaległości w płatnościach w poszczególnych przypadkach.

ZEISS i inne spółki z Grupy ZEISS zazwyczaj oferują klientom niezabezpieczone metody płatności (np. opłacenie faktury, zakupy kredytowane). Oto niewyczerpująca lista spółek z Grupy ZEISS:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Firmy oferujące klientom niezabezpieczone formy płatności mają uzasadniony interes w unikaniu zaległości płatniczych. W tym celu zazwyczaj przeprowadza się sprawdzenie wypłacalności klienta, zanim zaoferowana zostanie niezabezpieczona metoda płatności. Podczas sprawdzenia wypłacalności ZEISS ma prawo wykorzystać informacje o negatywnej opinii kredytowej o kliencie, którą ZEISS uzyskał samodzielnie albo która została przekazana przez inną spółkę z Grupy ZEISS.

ZEISS ma także prawo do udostępniania informacji o negatywnej opinii kredytowej klientów innym spółkom z Grupy ZEISS, zanim spółki te udzielą klientowi niezabezpieczonej formy płatności.

Informacje o wiarygodności kredytowej dotyczą nieuregulowanych płatności oraz informacji mogących wskazywać bezpośrednio na ryzyko opóźniania płatności przez klienta (np. bankructwo, długi, niewypłacalność). Zanim ZEISS przechowa informacje o zaległych płatnościach w celu przesłania ich do innych spółek z Grupy ZEISS, klient otrzyma powiadomienie o możliwości przesłania tychże informacji. ZEISS ma także prawo do przesyłania informacji o nietypowych zamówieniach (np. jednoczesnych zamówieniach wielu produktów na ten sam adres z różnych kont klientów) do innych spółek z Grupy ZEISS oraz do wykorzystywania informacji o nietypowych zamówieniach otrzymanych z innych spółek Grupy. Ma to na celu zapobieganie zaległościom w płatnościach oraz chronienie naszych klientów przed wykorzystywaniem ich tożsamości do nieuczciwych celów.

Co więcej, ZEISS ma prawo gromadzić i przetwarzać dane adresowe i dane zamówień do własnych celów marketingowych. Oznacza to, przykładowo, że ZEISS może porównać adresy e-mail zgromadzone podczas składania zamówienia z listą adresową Facebook Ireland Limited, aby wyświetlać właścicielowi adresu spersonalizowane reklamy. Facebook Ireland Limited nie ma natomiast prawa wykorzystywać adresu e-mail dla żadnych innych celów oprócz porównania go ze swoją listą adresów. Dane są wysyłane do podmiotów zewnętrznych w celach reklamowych tylko w sytuacjach, gdy jest to dozwolone prawem.

Notyfikacja

You may object to the use, processing and transfer of your personal information at any time by means of an informal written letter addressed to ZEISS or via email (Go towithdrawal form). Upon receipt of your objection, we will cease to use, process and transfer the information in question for any purpose other than carrying out the orders and tasks you have requested; we will also cease to send you advertising and promotional materials.


Disclosure or objection:
Want to know which of your personal information is processed by ZEISS? Want to object to having your information used? Under Article 15 of the General Data Protection Regulation and § 34 of the German Federal Data Protection Act 2017 you have a legal right to this and we are happy to comply with your request.

Request information

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych osobowych

ZEISS chce zapewniać użytkownikom jak największą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Zazwyczaj dostęp do stron internetowych ZEISS nie wymaga podawania danych osobowych.

Jednakże, w niektórych obszarach stron internetowych ZEISS podanie danych osobowych jest konieczne, abyśmy mogli udoskonalać stronę i pozostać w kontakcie z użytkownikiem. Wszelkie podawane dane osobowe są traktowane jako informacje poufne oraz zapisywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktów między użytkownikiem a ZEISS. Dane osobowe, bez uprzedniej zgody, nie będą przekazywane, publikowane ani w inny sposób udostępniane osobom trzecim do celów marketingowych.

W ramach świadczenia usług, dane mogą zostać przekazane stronom trzecim, które uwzględniliśmy w procesie realizacji zamówienia, np. kontrahentom lub dostawcom usług informatycznych. W przypadku przekazywania danych osobowych ww. osobom trzecim, ograniczamy się do danych niezbędnych do świadczenia danej usługi i dbamy, aby ich przekazanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Spółki ZEISS przekażą dane osobowe tylko tym osobom trzecim, które zobowiązały się do ich ochrony i przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto, firma ZEISS może zostać zmuszona do ujawnienia danych osobowych i powiązanych informacji, stosując się do nakazu prawnego lub sądowego. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przejęcia lub połączenia się z inną spółką może zajść konieczność ujawnienia lub przekazania danych potencjalnym lub faktycznym kontrahentom. W takiej sytuacji ZEISS będzie dążył do zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych i przestrzegania przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

You are entitled to request information regarding the personal data we process at any time; you may also object to the processing of this information as well as request that the extent to which your personal information is processed be limited, that information be corrected or that information be deleted. Please note that ZEISS may only delete your personal information in the event that no legal stipulations exist which require this information to be stored, or in the event that ZEISS' right to store this information does not take precedence over your right to have it deleted. Please also note that once you have requested to have your information deleted, or to have the processing of your information limited, or you have objected to the processing of your information, you may then no longer use ZEISS services, in part or in full, which require the use of your personal information.

If your personal information is being used by ZEISS because you have agreed to have it used, or because it is required for the fulfilment of a contract you have concluded with ZEISS, you may request a copy of the information that you have made available to ZEISS. Please send your request to the email address provided below. Be sure to include which data or processing activities you are requesting information about, in what format you would like to receive this information, and whether the information should be sent to you or another recipient. ZEISS will carefully review your request and inform you of the best way to fulfil it.

Furthermore, in the following cases you can ask ZEISS to not share your personal information with others:

 1. If you claim that the personal information held by ZEISS is incorrect (however, the processing of information in this case will only be limited during the period of time needed by ZEISS to verify the accuracy of the personal information in question), 
 2. If there is no legal basis for the processing of your personal information by ZEISS and you request that ZEISS cease processing your information, 
 3. If ZEISS no longer needs your personal information, but you claim that ZEISS must store this information so that legal claims can be raised or exercised, or so that the claims of third parties can be defended, or
 4. If you object to the processing of your personal information by ZEISS (on the basis of ZEISS' legitimate interest), for the length of time required to verify if ZEISS' interest in processing your personal information takes precedence or if a legal requirement to store the information exists.

Go to form

 

Personal data of children:
ZEISS does not intentionally collect or process the information of children under the age of 16, or as required by local laws, except on websites intended specifically for children. ZEISS adheres to the applicable data protection laws on these websites.

Zgodność z przepisami

Firma ZEISS, jej produkty, usługi i technologie podlegają regulacjom eksportowym w różnych krajach, w tym w Unii Europejskiej i krajach członkowskich oraz w USA. Użytkownik potwierdza, że ZEISS ma obowiązek – na mocy obowiązujących przepisów eksportowych, sankcji handlowych i embargo – podejmowania kroków mających na celu uniemożliwienie firmom, organizacjom i stronom objętym sankcjami zakupu produktów, technologii i usług na stronach ZEISS, a także uniemożliwienie dostawy kanałami kontrolowanymi przez ZEISS. Stosowane środki mogą obejmować:

 1. Automatyczne porównywanie danych rejestracyjnych użytkownika opisanych w niniejszej notyfikacji z innymi danymi powiązanymi z tożsamością osób z listy objętej sankcjami;
 2. Regularne i powtarzalne porównywanie tych danych z listami osób objętych sankcjami, ponieważ zarówno listy są aktualizowane, jak i użytkownicy aktualizują swoje dane;
 3. Blokowanie dostępu do usług i systemów ZEISS, jeśli użytkownik potencjalnie znajduje się na liście osób objętych sankcjami; oraz
 4. Nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, jeśli znajduje się na liście osób objętych sankcjami, aby zweryfikować jego tożsamość.

Ponadto użytkownik potwierdza, że dane wymagane do realizacji czynności zgodnych z jego decyzją o przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych lub otrzymywaniu materiałów marketingowych i promocyjnych od ZEISS (bez względu na kraj, w którym zlokalizowana jest spółka ZEISS oraz niezależnie od tego, czy użytkownik wyraził wyraźną zgodę lub sprzeciw wobec otrzymywania materiałów marketingowych lub promocyjnych) mogą być przechowywane przez spółki z Grupy ZEISS i wymieniane między nimi w wymiarze dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

Uzasadniony interes firmy ZEISS

Each of the items listed below presents a case in which ZEISS has a legitimate interest in processing or using your personal details. If you do not agree to having your personal details processed and used by ZEISS in these ways, you may object to these processing activities: Go to form

• Ankiety i kwestionariusze
ZEISS może zapraszać użytkowników do udziału w ankietach dla klientów. Pytania w ankietach są tak przygotowywane, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi bez podawania danych osobowych. Niemniej wszelkie dane osobowe podane w ankietach mogą zostać wykorzystane przez ZEISS do doskonalenia produktów i usług.

• Generowanie zanonimizowanych zestawów danych
ZEISS może anonimizować dane osobowe objęte niniejszym powiadomieniem o ochronie danych, aby tworzyć anonimowe rejestry danych używane do doskonalenia produktów i usług ZEISS oraz powiązanych spółek.

• Rejestracja rozmów telefonicznych i konwersacji na czacie w celu poprawy jakości obsługi
ZEISS może rejestrować rozmowy telefoniczne lub na czacie (po poinformowaniu o tym użytkownika podczas rozmowy telefonicznej i przed rozpoczęciem nagrywania) w celu poprawy jakości swoich usług.

• Aby zapewniać aktualne wiadomości i gromadzić opinie
W ramach relacji między ZEISS a użytkownikiem/klientem ZEISS może informować (w zakresie dozwolonym przez prawo) o swoich produktach i usługach (np. webinariach, wykładach i wydarzeniach), które są podobne do produktów i usług ZEISS, które użytkownik już kupił od ZEISS lub których używa, bądź bezpośrednio powiązanych produktach i usługach. Ponadto ZEISS może kontaktować się z użytkownikiem, aby gromadzić opinie zwrotne o produktach, usługach, webinariach, wykładach i wydarzeniach, które użytkownik kupił lub w których uczestniczył w celu ulepszania tych produktów, usług, webinariów, wykładów i wydarzeń.

Platformy szkoleniowe ZEISS

Platformy szkoleniowe ZEISS pozwalają użytkownikom na dalsze pogłębianie ich wiedzy. Zostały stworzone po to, aby dostarczać treści szkoleniowe, organizować proces nauki, wspierać scenariusze nauczania oraz monitorować postępy w nauce. W tym celu konieczna jest komunikacja między nauczycielami a kursantami. Podczas organizowania procesów nauczania platformy szkoleniowe ZEISS przesyłają e-maile oraz wpisy do kalendarza z informacjami, które powinny być dla przydatne dla użytkowników. Rejestrując się jako użytkownik platform szkoleniowych ZEISS, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby korzystania z tychże platform.

Korzystanie z treści na zewnętrznych platformach
Platformy szkoleniowe ZEISS oferują również treści kursów zawierające linki do platform zewnętrznych. Przechodząc na powiązane strony, użytkownik opuszcza daną platformę szkoleniową. W celu ułatwienia dostępu przy użyciu pojedynczego logowania, identyfikator użytkownika ZEISS, adres e-mail, imię i nazwisko oraz kraj powiązany z kontem użytkownika zostaną udostępnione platformom zewnętrznym. Operatorzy platform zewnętrznych są odpowiedzialni za treść i aktualizację stron, do których prowadzą linki. ZEISS nie ma nad nimi kontroli. Obowiązują warunki świadczenia usługi i zasady ochrony danych operatora. Przykłady zewnętrznych platform:

 • LinkedIn Learning
 • University4Industry
 • getAbstract

Informacje o bezpieczeństwie danych

ZEISS rozumie znaczenie ochrony informacji i dyskretnej obsługi informacji nam przekazywanych. Bezpieczeństwo danych na naszych stronach internetowych ma dla nas najwyższy priorytet. Z tego powodu dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia skuteczności naszych środków bezpieczeństwa online. Przepływ najważniejszych danych na stronach ZEISS jest szyfrowany. ZEISS stara się stale aktualizować technologię szyfrowania w miarę postępu technologicznego, aby zagwarantować poufne traktowanie informacji przesyłanych do nas przez Internet.

W zakresie technicznie możliwym, na przykład do pomiaru wykorzystania i skuteczności strony internetowej, jak również do uwierzytelniania i uproszczenia nawigacji, stosujemy różne technologie, w tym pliki „cookies”. Cookie to plik danych, który strona przesyła do przeglądarki. Jest on przechowywany w systemie użytkownika i wykorzystywany do identyfikacji (patrz: Pliki cookie, śledzenie online oraz narzędzia analityczne).

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych adresy IP odwiedzających są rejestrowane w celu analizy nieprawidłowości w działaniu, administracji stronami internetowymi oraz w celu ustalenia charakterystyki demograficznej. Ponadto wykorzystujemy adresy IP i inne dane udostępniane nam przez użytkownika na niniejszej stronie internetowej lub w inny sposób, aby dowiedzieć się, które z naszych stron internetowych są odwiedzane i jakie tematy są interesujące dla odwiedzających.

Regulacje krajowe

Federacja Rosyjska

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników mieszkających w Rosji:

Opisane w niniejszym dokumencie usługi nie są przeznaczone dla obywateli Rosji, mieszkających na stałe w Rosji. Jeśli jesteś obywatelem Rosji i mieszkasz na stałe w Rosji, potwierdzasz, że przekazując swoje dane osobowe i korzystając z naszych usług, robisz to na własne ryzyko oraz potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za te dane; potwierdzasz także, że korzystając z usług ZEISS, udzielasz wyraźnej zgody na gromadzenie i przesyłanie danych osobowych do USA i innych krajów, gdzie odbędzie się przetwarzanie tychże danych, a także, że firma ZEISS nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w Rosji.

Chińska Republika Ludowa

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Chinach:

Korzystając z usług ZEISS, użytkownik udziela wyraźnej zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych odbiorcom spoza Chin.

USA

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Stanach Zjednoczonych:

Zawartość niniejszej strony internetowej może być ograniczona w określonych regionach geograficznych (w tym w USA). ZEISS nie twierdzi, że strona internetowa lub jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza tymi regionami. Dostęp do strony internetowej może być nielegalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik odwiedza stronę wbrew obowiązującym przepisom, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami.

Zasada „Shine the Light”, obowiązująca w stanie Kalifornia, umożliwia mieszkańcom Kalifornii zażądanie informacji o danych zgromadzonych przez ZEISS i przesłania ich do osób trzecich w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zażądać dodatkowych informacji objętych ustawą „Shine the Light”, skontaktuj się z nami na podane wyżej dane albo prześlij wniosek na podany adres z adnotacją „California Shine the Light Request”, abyśmy mogli właściwie skategoryzować żądanie. W tym celu będziemy potrzebowali adresu korespondencyjnego, adresu stałego zamieszkania oraz adresu e-mail, abyśmy mogli przesłać wnioskującemu odpowiedź.

Dodatek do Ustawy o ochronie konsumentów CCPA

Niniejsza notyfikacja o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia stanowi uzupełnienie informacji zawartych w informacji o ochronie danych osobowych firmy ZEISS i dotyczy wyłącznie odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia. Wprowadzamy niniejsze Oświadczenie o ochronie danych w celu zapewnienia zgodności z ustawą California Consumer Privacy Act ("CCPA") (Ustawą o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia) z 2019 roku oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych w Kalifornii. Wszelkie warunki zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są stosowane w niniejszej notyfikacji.

Jakie informacje gromadzimy?

Kategoria

Przykłady

Gromadzone

A. Identyfikatory.

Prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta lub numer ubezpieczenia społecznego.

Tak

B. Kategorie danych osobowych wyszczególnione w statucie California Customer Records (kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e)).

Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, adres, numer telefonu, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe.

Tak

C. Charakterystyka klasyfikacji chronionej na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego.

Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawności fizyczne lub umysłowe, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród oraz związane z tym choroby), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowy, informacje genetyczne (w tym genetyczne informacje rodzinne).

Nie

D. Informacje handlowe.

Rejestry mienia osobistego, produktów lub usług nabytych, uzyskanych lub rozważanych, lub innych zakupów lub tendencji konsumpcyjnych.

Tak

E. Informacje biometryczne.

Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne lub biologiczne, takie jak odciski palców, wykorzystywane do rozpoznania wzoru, lub inne identyfikatory lub informacje identyfikacyjne.

Nie

F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.

Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.

Tak

G. Dane geolokalizacyjne.

Lokalizacja faktyczna lub ruchy.

Tak

H. Dane sensoryczne.

Zapisy audio z poczty głosowej lub nagrania połączeń.

Tak

I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

Historia pracy lub ocena wydajności.

Tak

J. Informacje o edukacji niepublicznej (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy (Ustawa o prawach edukacyjnych i prywatności rodziny) (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R. część 99)).

Dokumentacja edukacyjna związana bezpośrednio z uczniem, prowadzona przez instytucję edukacyjną lub podmiot działający w imieniu ucznia, taka jak oceny, certyfikaty, listy klas, harmonogramy uczniów, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe uczniów lub zapisy dyscyplinarne o uczniach.

Nie

K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych informacji osobowych.

Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, predyspozycje danej osoby.

Tak

Dane osobowe opisane powyżej oraz w niniejszej nocie o ochronie prywatności nie obejmują:

 • Informacji dostępnych publicznie z rejestrów rządowych.
 • Poddanych deidentyfikacji lub zagregowanych informacji o konsumentach.
 • Informacji wyłączonych z ustawy stanowej CCPA, np.:
  • informacji zdrowotnych lub medycznych objętych ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (Ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne) z 1996 roku oraz ustawą California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) (Ustawa o poufności informacji medycznych stanu Kalifornia) lub danych dotyczących badań klinicznych;
  • danych osobowych objętych niektórymi branżowymi przepisami o ochronie prywatności, w tym ustawą Fair Credit Reporting Act (FCRA) (Ustawa o uczciwej sprawozdawczości kredytowej), ustawą Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) (Ustawa o modernizacji usług finansowych) lub ustawą California Financial Information Privacy Act (FIPA) (Ustawa o ochronie prywatności informacji finansowych stanu Kalifornia), a także ustawą Driver’s Privacy Protection Act (Ustawa o ochronie prywatności kierowców) z 1994 roku.

W jaki sposób gromadzone są informacje?

Dane osobowe są zbierane z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od klientów, np. jeżeli użytkownik zarejestrował się na naszej stronie, oznacza to, że dobrowolnie podał swoje dane.
 • Niebezpośrednio od klientów, np. gromadzimy dane, gdy użytkownik otwiera i/lub korzysta z naszych usług online.
 • Od naszych zewnętrznych dostawców, którzy pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi.
 • Od stron trzecich, które kontaktują się z nami w związku z wykonywanymi przez nas usługami, na przykład od specjalistów z dziedziny okulistyki w ramach zamówień produktów.

W jakim celu gromadzimy dane?

Firma ZEISS gromadzi dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 1. Aby świadczyć usługi i oferować produkty
 2. Aby przestrzegać przepisów prawa lub korzystać z naszych praw
 3. Aby weryfikować wpłaty i przetwarzać płatności
 4. Aby zapobiegać oszustwom  
 5. W celach reklamowych i marketingowych
 6. W celach analitycznych oraz aby doskonalić naszą stronę
 7. Aby przeprowadzać konkursy
 8. Aby oferować newslettery i subskrypcje
 9. Aby oferować wnioski online
 10. Aby umożliwiać kontakt oraz w formularzach kontaktowych
 11. Aby zapewnić bezpieczeństwo chronionych obszarów, takich jak identyfikator ZEISS, oraz w celu weryfikacji
 12. Aby realizować zamówienia i zakupy
 13. Aby zarządzać sprzedawcami i dostawcami  
 14. Aby zarządzać gwarancjami i zgłoszeniami serwisowymi
 15. Aby zapewnić obsługę i wsparcie klienta
 16. Aby zapewnić możliwość korzystania z usług cyfrowych ZEISS, platform i aplikacji
 17. Na rzecz działań badawczych i rozwojowych, takich jak badania kliniczne
 18. W każdym celu ujawnionym podczas zbierania informacji

Ujawnianie danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy stronom trzecim w celach biznesowych następujące kategorie danych osobowych, dotyczących mieszkańców Kalifornii:

A. Identyfikatory.
B. Kategorie danych osobowych wyszczególnione w statucie California Customer Records (kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e))
D. Dane finansowe
F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.
G. Dane geolokalizacyjne.
H. Dane sensoryczne.
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.
K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych informacji osobowych.

Patrz „Jakie informacje gromadzimy?” aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych kategorii.

Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe dla naszych celów biznesowych:

 • Jednostki stowarzyszone i podległe firmie ZEISS
 • Sprzedawcy, dostawcy i usługodawcy
 • Dealerzy i dystrybutorzy, którzy funkcjonują jako zewnętrzne jednostki sprzedaży ZEISS
 • Instytucje bankowe
 • Strony trzecie, które obsługują naszą komunikację i dostarczają produkty
 • Inne strony trzecie (w tym agencje rządowe) zgodnie z wymogami prawa

Firma ZEISS nie gromadzi celowo danych dotyczących młodzieży poniżej 16 roku życia. Prosimy o kontakt z nami, jeśli uważasz, że młoda osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe, abyśmy mogli je usunąć.
 

Prawa konsumenta

Ustawa CCPA zapewnia konsumentom (mieszkańcom Kalifornii) konkretne prawa dotyczące ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia. Dotyczy to danych zebranych, wykorzystanych, ujawnionych lub sprzedanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

To exercise these rights, please submit a verifiable consumer request to us by contacting us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Tylko użytkownik lub osoba zarejestrowana przez Kalifornijskiego Sekretarza Stanu, którą użytkownik upoważnia do działania w jego imieniu, może złożyć weryfikowalne żądanie konsumenta dotyczące jego danych osobowych. Weryfikowalne żądanie konsumenta można również złożyć w imieniu swojego nieletniego dziecka.

Weryfikowalne żądanie konsumenta dotyczące dostępu do danych można złożyć tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Weryfikowalne żądanie konsumenta musi zawierać:

 • Informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem tej osoby.
 • Opis żądania z wystarczającą ilością szczegółów, które pozwolą nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nie możemy odpowiedzieć na żądanie lub udostępnić danych osobowych, jeżeli nie możemy zweryfikować tożsamości użytkownika lub uprawnień do złożenia żądania i potwierdzić, że dane osobowe odnoszą się do użytkownika.
 

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Nie będziemy dyskryminować mieszkańca Kalifornii, który korzysta ze swoich praw wynikających z ustawy California Consumer Privacy Act (Ustawa o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia).

Dane kontaktowe

If you have any questions or comments about this notice or about ZEISS' privacy policies and practices, please contact us at:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Germany
Contact by email (please do not send confidential or sensitive information): datap rivacy @zeiss .com

Phone: 1 (800) 328-2984
online form
 

Australia i Nowa Zelandia

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Australii i Nowej Zelandii:

Jest to właściwa dla danego kraju część globalnego Powiadomienia o ochronie danych firmy ZEISS i należy ją czytać łącznie. Publikowana jest przez Carl Zeiss AG (Oberkochen, Niemcy) (zwaną dalej ZEISS / Grupą ZEISS). Carl Zeiss Pty Ltd, Carl Zeiss (NZ) Ltd oraz Carl Zeiss Vision Holdings Australia Ltd (zwane łącznie ZEISS ANZ) są częścią Carl Zeiss AG (zwanej dalej ZEISS).

Zakres tej części Powiadomienia o ochronie danych osobowych ma na celu określenie:

 • Praw użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów i kodeksów regulujących kwestie prywatności w Australii i Nowej Zelandii;
 • Naszych (ZEISS) praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i kodeksów regulujących kwestie prywatności w Australii i Nowej Zelandii;
   

ZEISS:

 • gromadzi dane i cele ich gromadzenia; 
 • wykorzystuje i ujawnia dane użytkownika, w tym dlaczego, kiedy i komu; 
 • chroni dane osobowe użytkowników; 
 • informuje o zbieraniu danych osobowych oraz o rodzaju zbieranych danych osobowych (w tym o źródłach danych); 
 • może wykorzystywać dane osobowe użytkowników do celów marketingu bezpośredniego i przysługujących im praw; 
 • przechowuje dane osobowe użytkowników oraz dba o ich aktualność i dokładność.
   

Użytkownik:

 • czy i kiedy może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 
 • może poprosić firmę ZEISS o poprawienie danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy; oraz 
 • może złożyć skargę, jeśli użytkownik uważa, że firma ZEISS naruszyła prawa/przepisy/kodeksy/polityki dotyczące prywatności w jego kraju (proces i oczekiwane wyniki takiej skargi).

Uwaga:

Niniejsza polityka, Ustawa o ochronie prywatności i Zasady ochrony prywatności (dla Australii i Nowej Zelandii) nie zależą od wieku, z wyjątkiem zgody danej osoby. W przypadku, gdy dziecko ma nie więcej niż 15 lat, firma ZEISS będzie wymagała zgody rodzica lub opiekuna.

Firma ZEISS musi powiadomić osoby dotknięte naruszeniem oraz Biuro australijskiego komisarza ds. informacji (OAIC) lub Biuro komisarza ds. prywatności w Nowej Zelandii, jeśli naruszenie danych może spowodować poważne szkody dla osoby, której dotyczy.

Jeśli użytkownik chce powiadomić nas o naruszeniu danych dotyczących jego własnych danych osobowych, wszystkie skargi składa się w pierwszej kolejności w firmie ZEISS.

W przypadku braku zadowolenia ze sposobu, w jaki firma ZEISS rozpatrzy skargę użytkownika, może on złożyć skargę dotyczącą prywatności do OAIC lub Komisarza ds. ochrony prywatności, jak wyszczególniono w niniejszej polityce.
 

Gromadzenie danych osobowych

ZEISS dopilnuje, aby gromadzone i przechowywane dane były uzasadnione i wymagane do prowadzenia działalności gospodarczej.

ZEISS nie może pozyskiwać i gromadzić poufnych informacji o użytkowniku, chyba że jest to dozwolone na mocy australijskiego i nowozelandzkiego ustawodawstwa. Jeśli firma ZEISS zabiega o dane osobowe i je gromadzi, musi to być WYŁĄCZNIE:

 • Za pomocą zgodnych z prawem i uczciwych środków; przekazywane przez użytkownika, chyba że: użytkownik wyrazi zgodę na gromadzenie informacji od kogoś innego niż on sam; lub firma ZEISS jest upoważniona na mocy australijskiego lub nowozelandzkiego ustawodawstwa do gromadzenia informacji od kogoś innego niż użytkownik; lub jest to nieuzasadnione lub niewykonalne.

Jeśli firma ZEISS otrzyma niechciane dane osobowe dotyczące użytkownika, zbada ona, czy informacje te zostały zebrane zgodnie z prawem (w ciągu 30 dni od otrzymania informacji) i może wykorzystać lub ujawnić informacje w celu dokonania tego ustalenia. Jeżeli dane nie mogły zostać pozyskane zgodnie z prawem, firma ZEISS zniszczy te dane lub zapewni ich deidentyfikację w ciągu 30 dni (jeżeli jest to dozwolone na mocy przepisów).
 

Co oznaczają słowa „zabiegać” i „gromadzić” w kontekście prywatności?

Gromadzenie lub pozyskiwanie danych osobowych z dowolnego źródła i w dowolny sposób. W praktyce wszystkie dane osobowe, które są w posiadaniu firmy ZEISS, będą zasadniczo traktowane jako dane, które zostały przez nas zebrane. Uwaga: w Nowej Zelandii, słowo "gromadzić" nie obejmuje otrzymywania danych, o które nie zabiegano. Więcej informacji można uzyskać w Biurze australijskiego komisarza ds. informacji (OAIC) lub w Biurze komisarza ds. prywatności w Nowej Zelandii.

Sekcja13 D Ustawy o ochronie prywatności

1988 (Australia) odnosi się do Ustawy zagranicznej wymaganej przez prawo zagraniczne:

"Działanie lub praktyka organizacji wykonywana lub stosowana poza Australią i Terytorium Zewnętrznym nie może naruszać prywatności osoby fizycznej, jeżeli działanie lub praktyka jest wymagana przez obowiązujące prawo obcego państwa".

Jako firma międzynarodowa z siedzibą w Niemczech, niniejsza sekcja dotyczy firmy ZEISS i naszych pracowników ZEISS ANZ.

Firma ZEISS nie wykorzystuje ani nie ujawnia danych osobowych osób fizycznych do celów marketingu bezpośredniego, jeśli nie jest to zgodne z przepisami:

 • Ustawa o rejestrze „Do Not Call” (Nie dzwoń) z 2006 r. (Australia);
 • Rejestr „Do Not Call” (Nie dzwoń) (Nowa Zelandia);
 • Ustawa o spamie z 2003 r. (Australia);
 • Ustawa o niechcianych wiadomościach elektronicznych z 2007 r. (Nowa Zelandia);
 • każde inne przepisy prawne Australii lub Nowej Zelandii, lub przepisy prawne wyspy Norfolk, określone w rozporządzeniach.

Brazylia

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Brazylii:

W przypadku Brazylii warunki wskazane w niniejszej polityce mają zastosowanie zgodnie z ustawą numer 13.709/2018, brazylijskim Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych ("LGPD").

1. Inspektor na terytorium Brazylii

Inspektor ds. ochrony danych osobowych (IODO) został powołany dla naszych oddziałów na terytorium Brazylii, w szczególności dla CARL ZEISS VISION BRASIL INDUSTRIA OPTICA LTDA, zarejestrowanego pod numerem CNPJ 28.826.394/0001-50, oraz dla CARL ZEISS DO BRASIL LTDA, zarejestrowanego pod numerem CNPJ 33.131.079/0001-49.

Inspektor jest odpowiedzialny za umożliwienie kontaktu pomiędzy Właścicielem, ZEISS i Autoridade Nacional de Proteção de Dados [brazylijski urząd ds. ochrony danych] (ANPD).

2.     Prawa podmiotu przetwarzania danych

W przypadku Brazylii można korzystać ze wszystkich praw przewidzianych w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych; w przypadku jakichkolwiek wniosków przeanalizujemy każdy przypadek, weryfikując możliwości obsługi klienta zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Gromadzone dane osobowe, cel przetwarzania i podstawy prawne

W Brazylii Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane, oprócz celów już wymienionych, w celu (i) uzyskania dostępu do usług cyfrowych ZEISS i dostępnych aplikacji (APP) oraz (ii) przeprowadzenia badań zadowolenia klienta, przy zapewnieniu – w miarę możliwości – jego anonimowości.

Oprócz podstaw prawnych wymienionych w niniejszej Polityce przetwarzania danych osobowych, na terytorium Brazylii możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zwykłego wykonywania praw w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub arbitrażowym, zgodnie z rozporządzeniem LGPD.

4. Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim, którym zlecono świadczenie usług, w celu doskonalenia lub przyspieszenia działania naszych usług. W przypadku Brazylii stronami trzecimi mogą być między innymi agencje marketingowe, optycy, dostawcy usług w chmurze.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom i organom rządowym w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub ustawowych.

Ponadto możemy udostępniać dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia przez podmioty zewnętrzne audytów, które zawsze realizujemy z poszanowaniem prywatności i poufności podmiotu.

ZEISS udostępnia dane osobowe wyłącznie w adekwatnym, proporcjonalnym i niewykraczającym poza cel ich udostępnienia zakresie.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać firmom, które kontrolują firmę ZEISS lub są przez nią kontrolowane, tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych usług lub do realizacji przez firmę ZEISS wszelkich niezbędnych lub uzasadnionych działań.

Republika Południowej Afryki

You can download the country-specific requirements for South Africa here.

Dane kontaktowe

w sprawach dotyczących ochrony danych

Bei einem Datenschutzanliegen wenden Sie sich gerne an:

Konzerndatenschutzbeauftragter
Carl-Zeiss-Straße 22
73447 Oberkochen

Kontakt via E-Mail (bitte keine vertraulichen Inhalte versenden): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt via Telefon:
+49 7364 20-0 (Stichwort „Datenschutz“)

Contact via online form

Poprawki do niniejszego „Powiadomienia o ochronie danych”

Niniejsza notyfikacja może być sporadycznie modyfikowana w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami oraz aby obejmowała wszystkie nasze usługi online.

Prawo użytkownika do informacji, sprostowania danych, blokowania, wymazania i sprzeciwu nie zostaną zmodyfikowane przez te zmiany.

© Carl Zeiss AG – Data ostatniej aktualizacji: grudzień 2020 r.