Grupa ZEISS

Ochrona danych

Informacja w jaki sposób usługi online ZEISS (tj. strony internetowe, aplikacje i profile w mediach społecznościowych) gromadzą i przetwarzają dane osobowe użytkowników

Niniejsza broszura "Podsumowanie ochrony danych" zwięźle informuje, jak usługi online ZEISS (tj. strony internetowe, aplikacje i profile w mediach społecznościowych) gromadzą i przetwarzają dane osobowe użytkowników. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w pełnej wersji naszego „Powiadomienia o ochronie danych”.

Podsumowanie ochrony danych

Jakie informacje gromadzimy?

I. Gdy użytkownik otwiera i/lub używa naszych usług online, gromadzimy następujące dane:

 • Rodzaj przeglądarki
 • Odwiedzone podstrony w naszej witrynie
 • System operacyjny
 • Adres IP lub skrócony adres IP
 • Zachowanie użytkownika (ruchy myszką, klikanie, czas trwania sesji itp.)

Informacje te są zazwyczaj gromadzone i wykorzystywane w sposób anonimowy lub pseudonimowy.

II. Jeśli użytkownik zarejestrował się na naszej stronie, oznacza to, że dobrowolnie podał następujące dane:

 • Imię, nazwisko i zwrot grzecznościowy
 • Dane do płatności
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, nr telefonu)
 • Adres lub dane do zamówień
 • Nazwa firmy, przydział do grupy
 • Używane produkty i sprzęt
 • Osobiste zainteresowania i preferencje

Jak usługi online ZEISS gromadzą dane?

Usługi online ZEISS wykorzystują różne rodzaje plików cookie oraz technologii śledzących o zróżnicowanych funkcjach. Pliki te i technologie pełnią czysto techniczną funkcję oraz pomagają w optymalizacji podstron internetowych, interakcji z mediami społecznościowymi, a także wyświetlaniu reklam opartych na wykorzystaniu – zarówno przez nas, jak i naszych partnerów. W rezultacie przekazujemy naszym partnerom dane do analizy oraz do celów marketingowych i do wykorzystania na portalach społecznościowych. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu tych technologii w każdej chwili i na różnych etapach. Kliknąć „Ustawienia"” i odpowiednio skonfigurować pliki cookie:

Dane są gromadzone w usługach online ZEISS w sposób automatyczny albo poprzez podanie ich przez użytkownika, np.:

 • Śledzące pliki cookie
 • Bezpośrednie podanie danych przez użytkownika
 • Śledzenie między urządzeniami, śledzenie myszki i podobne metody

Pliki cookie sprawiają, że strony są bardziej przyjazne w obsłudze, skuteczniejsze i bardziej bezpieczne. Cookie to plik tekstowy zawierający informacje o aktywności użytkownika, który jest tymczasowo zapisywany w jego przeglądarce. Pliki cookie mogą określać i zapisywać preferencje odwiedzającego oraz ustawienia strony.

Uwaga: Dodatkowe informacje o plikach cookie i innych technologiach internetowych można znaleźć w naszym „Powiadomieniu o ochronie danych”.

Dlaczego usługi online ZEISS przetwarzają i wykorzystują moje dane osobowe? Kiedy ZEISS wykorzystuje i przetwarza moje dane osobowe?

Należy pamiętać, że ZEISS gromadzi dane osobowe tylko w określonych, konkretnych celach. Poniższa lista nie jest zatem wyczerpująca.

 1. Aby oferować produkty i świadczyć usługi &
 2. Aby przestrzegać przepisów prawa
 3. Aby weryfikować wpłaty nadawane niezabezpieczonymi metodami płatności
 4. Aby zapobiegać oszustwom zakupowym
 5. W celach marketingowych
 6. W celach analitycznych oraz aby doskonalić naszą stronę
 7. Aby przeprowadzać konkursy
 8. Aby oferować newslettery i subskrypcje
 9. Aby oferować wnioski online
 10. Aby umożliwiać kontakt w formularzach kontaktowych
 11. Aby udostępniać chronione obszary (np. identyfikator ZEISS) oraz w celu weryfikacji
 12. W sklepie online
 13. Aby spełnić określone wymagania
 14. Podczas korzystania z usług cyfrowych ZEISS, np. platform, zamawiania/rezygnowania z newsletterów oraz podczas używania aplikacji

Wiemy, że użytkownikom zależy na bezpiecznym traktowaniu ich danych osobowych. Ponieważ ochrona danych jest jednym z priorytetów ZEISS, dbamy, aby dane osobowe były gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane tylko zgodnie z prawem. Powyższe przykłady to sytuacje, w których wymagamy podania danych osobowych.

Dane te pomagają nam nieustannie doskonalić nasze strony oraz zapewniać personalizowane wrażenia. Poszczególne dane osobowe są wykorzystywane do przetwarzania zamówień, dostarczania towarów i produktów, weryfikowania wypłacalności, przetwarzania płatności, unikania oszustw oraz informowania użytkowników o zamówieniach, produktach, usługach i ofertach specjalnych.

Prosimy użytkowników o podanie adresu e-mail, abyśmy mogli szybko się z nimi kontaktować. Adres ten zostanie wykorzystany w celach marketingowych tylko wówczas, gdy użytkownik udzieli na to wyraźnej zgody.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności dbamy o przetwarzanie danych w zgodzie z Art. 6 i 9 „Rozporządzenia o ochronie danych osobowych” (RODO) i Art. 7, dotyczącym zgody. Przetwarzanie przez nas danych opierać się będzie na następujących podstawach prawnych. Uwaga: Nie jest to pełna ani wyczerpująca lista podstaw prawnych. Są to jedynie przykłady mające przybliżyć w sposób transparentny wykorzystywane przez nas podstawy prawne.

 • Zgoda (lit. (a) Artykułu 6, akapit 1 oraz Artykuł 7 Rozporządzenia RODO lub lit. (a) Artykułu 9, akapit 2 oraz Artykuł 7 Rozporządzenia RODO): przetwarzamy tylko określone dane, na podstawie wyraźnej i dobrowolnej zgody uzyskanej z wyprzedzeniem. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnej chwili ze skutkiem przyszłym.
 • Realizacja umowy / czynności przedumowne (lit. (a) Artykułu 6, akapit 1 Rozporządzenia RODO): potrzebujemy dostępu do określonych danych, aby zainicjować lub wdrożyć umowę użytkownika z firmą ZEISS lub partnerami ZEISS.
 • Przestrzeganie obowiązku prawnego (lit. (c) Artykułu 6, akapit 1 Rozporządzenia RODO): ZEISS podlega kilku obowiązkom prawnym. Aby je spełnić, musimy przetwarzać określone dane.
 • Ochrona uzasadnionych interesów (lit. (f) Artykułu 6, akapit 1): firma ZEISS przetwarza określone dane, aby chronić swoje interesy oraz interesy stron trzecich. Zasada ta obowiązuje jednak tylko wówczas, gdy interesy osoby fizycznej nie mają charakteru nadrzędnego

Gdzie przetwarzane są moje dane osobowe?

Zazwyczaj dane są przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w Niemczech. Jeśli jest to dozwolone, dane mogą być również przetwarzane w krajach innych niż Niemcy. Dane użytkowników są częściowo przetwarzane przez podmioty zewnętrzne.

Dalsze przesyłanie danych w Grupie ZEISS (jeśli dozwolone), przesyłanie danych za granicę oraz przetwarzanie danych przez partnerów zewnętrznych są zgodne z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych. Czynności te są regulowane przepisami dotyczącymi poufności danych, w tym umowami dotyczącymi przetwarzania danych, standardowymi klauzulami umownymi UE oraz międzynarodowymi konwencjami.

Jakie przysługują mi prawa?

 • Prawo do informacji
 • Prawo sprzeciwu, w tym prawo do wycofania sprzeciwu
 • Prawo do usunięcia danych oraz ich ujawnienia/przeniesienia
 • Prawo do ograniczenia lub zablokowania przetwarzania danych
 • Prawo do skorygowania danych
 • Prawdo do apelacji, także za pośrednictwem odpowiedniego organu nadzorczego
 • Prawo do wycofania zgody
 • Prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naszej polityki ochrony danych prosimy o kontakt:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Kontakt e-mailowy (prosimy nie przesyłać żadnych poufnych danych) datap rivacy @zeiss .com
Kontakt telefoniczny: +49 7364 20-0 (słowo kluczowe "ochrona danych"
Kontakt za pomocą formularza: Przejdź do formularza

Kiedy moje dane osobowe zostaną usunięte?

Usuwamy dane osobowe, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, stanie się nieaktualny, np. dane zgromadzone do realizacji umowy, która już wygasła. Aby zapewnić zgodność z przepisami handlowymi / podatkowymi oraz innymi obowiązkami prawnymi, możemy mieć obowiązek przechowywania danych osobowych dłużej niż tylko do realizacji pierwotnego celu lub blokowania danych, aby umożliwić ich późniejsze przetwarzanie. Może to być również wymagane w celu dochodzenia, egzekwowania i obrony roszczeń prawnych.

Jak ZEISS chroni moje dane osobowe?

Gdy użytkownik loguje się do zabezpieczonych obszarów online, np. podając identyfikator ZEISS, lub sklepów online, gdy rejestruje swój udział w konkursie lub gdy składa zamówienie, otrzymujemy jego dane osobowe. Aby mieć pewność, że dane użytkowników nie trafią w niepowołane ręce, dane są szyfrowane za pomocą standardowych, nowoczesnych metod, takich jak szyfrowanie SSL (ang. Secure Sockets Layer). Jest to sprawdzona i bezpieczna metoda przesyłania danych przez Internet.

Firma ZEISS wykorzystuje także wiele dodatkowych mechanizmów technicznych i operacyjnych, które dbają o bezpieczeństwo danych osobowych naszych partnerów i klientów. Oprócz stosowania tych środków bezpieczeństwa, możemy sporadycznie prosić użytkowników o okazanie dowodu tożsamości, zanim udzielimy im dostępu do ich danych osobowych.

Jak ZEISS wykorzystuje pliki cookie?

ZEISS używa plików cookie, aby zapewniać komfortowe wrażenia z użytkowania. Chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystania plików cookie?

Dowiedz się więcej o plikach cookie i innych technologiach internetowych

Twoje konto ZEISS ID

Użytkownik może korzystać z konta ZEISS ID, aby logować się do różnych usług i produktów ZEISS, Podczas logowania użytkownik dobrowolnie podaje dane, które są wykorzystywane do utworzenia spersonalizowanego profilu, dzięki któremu możemy oferować produkty i usługi dopasowane do jego potrzeb. Dzięki temu możemy oferować produkty i usługi dopasowane do Państwa potrzeb.

Wycofywanie zgody na wykorzystywanie danych osobowych

Aby wycofać zgodę na wykorzystywanie danych osobowych, należy kliknąć poniższy odnośnik:

Wyświetl formularz wycofania zgody

Fałszywe e-maile, spam i phishing

Uwaga na phishing i fałszywe wiadomości e-mail

Niestety ZEISS jest jedną z marek, która pada ofiarą prób nadużyć i oszustw. W praktyce oznacza to, że użytkownicy mogą otrzymywać fałszywe e-maile podszywające się pod ZEISS. Wiadomości te są zazwyczaj łudząco podobne do korespondencji od ZEISS i mogą być trudne do odróżnienia.

Nadawcy tych fałszywych wiadomości próbują wykorzystać zaufanie klientów do marki ZEISS, aby wykraść dane wrażliwe (np. dane do logowania, dane klienta, dane do płatności) albo zainstalować złośliwe oprogramowanie na komputerze lub smartfonie.

Takie wiadomości nie są tworzone ani wysyłane przez ZEISS, nawet jeśli w ich treści pojawia się nasza nazwa. Niestety ZEISS nie ma kontroli nad tworzeniem i wysyłaniem tych fałszywych e-maili.

Podpowiadamy, jak odróżnić autentyczne wiadomości ZEISS od fałszywych:

 • E-maile z potwierdzeniem oraz faktury od ZEISS powinny dotyczyć tylko faktycznie zamówionych przedmiotów.
 • E-maile od ZEISS nie powinny zawierać żadnych błędów literowych ani gramatycznych, ponieważ są sprawdzane przed wysłaniem.

Na niektórych podstronach naszej witryny podajemy dane i odnośniki do stron podmiotów zewnętrznych. Pozwalamy sobie na to tylko wówczas, gdy jesteśmy przekonani o wiarygodności danego podmiotu. Firma ZEISS nie jest jednak odpowiedzialna za warunki ochrony danych ani treści takich stron internetowych i nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Odnośniki te są oznaczone następującym symbolem:

Właściwe postępowanie ze spamem, atakami phishingowymi i fałszywymi e-mailami:

 • Zalecamy niezwłoczneusunięcie podejrzanych e-maili.
 • Nigdy nie otwierać odnośników ani załączników w podejrzanych wiadomościach i nigdy nie podawać swoich danych osobowych.
 • Zalecamy także skanowanie komputera programem antywirusowym.

Jeśli wiadomość e-mail zawiera nietypowe lub podejrzane informacje dotyczące zamówienia lub danych klienta, należy zalogować się do sklepu, w którym zamówienie zostało złożone. W historii można znaleźć listę wszystkich złożonych zamówień, ich status oraz numery faktur. W tym celu należy ręcznie wprowadzić adres danej usługi online ZEISS w przeglądarce. Własnoręczne wprowadzenie adresu pozwala uniknąć ryzyka wejścia na oszukańcze strony www przez odnośniki zawarte w e-mailu.

Podpowiedź: W razie braku pewności co do otrzymanego e-maila warto skontaktować się z nami albo napisać do nas wiadomość: formularz kontaktowy.

Regulacje krajowe

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników mieszkających w Rosji:

Opisane w niniejszym dokumencie usługi nie są przeznaczone dla obywateli Rosji mieszkających na stałe w Rosji. Jeśli jesteś obywatelem Rosji i mieszkasz na stałe w Rosji, potwierdzasz, że przekazując swoje dane osobowe i korzystając z naszych usług, robisz to na własne ryzyko oraz potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za te dane; potwierdzasz także, że korzystając z usług ZEISS, udzielasz wyraźnej zgody na gromadzenie i przesyłanie danych osobowych do USA i innych krajach, gdzie odbędzie się przetwarzania tychże danych, a także że firma ZEISS nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Rosji.


Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Chinach:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z korzystaniem z usług ZEISS wyraża jednoznaczną zgodę na gromadzenie, a także przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych poza granice Chin.


Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Stanach Zjednoczonych:

Zawartość niniejszej strony internetowej może być ograniczona w określonych regionach geograficznych (w tym w USA). ZEISS nie twierdzi, że strona internetowa lub jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza tymi regionami. Dostęp do strony internetowej może być nielegalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik odwiedza stronę wbrew obowiązującym przepisom, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami
.

Zasada „Shine the Light” obowiązująca w stanie Kalifornia umożliwia mieszkańcom Kalifornii zażądanie informacji o danych zgromadzonych przez ZEISS i przesłania ich do osób trzecich w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zażądać dodatkowych informacji objętych ustawą "Shine the Light”, skontaktuj się z nami na podane dane albo prześlij wniosek na podany adres z adnotacją „California Shine the Light Request”, abyśmy mogli właściwie skategoryzować żądanie. W tym celu będziemy potrzebowali adresu korespondencyjnego, adresu stałego zamieszkania oraz adresu e-mail, abyśmy mogli skontaktować się z wnioskującym.

Dodatek do Ustawy o ochronie konsumentów CCPA

Niniejsza notyfikacja o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia stanowi uzupełnienie informacji zawartych w informacji o ochronie danych osobowych firmy ZEISS i dotyczy wyłącznie odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia. Niniejsze zawiadomienie przyjmujemy w celu zapewnienia zgodności z ustawą California Consumer Privacy Act ("CCPA") (Ustawą o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia) z 2019 roku oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności w Kalifornii. Wszelkie warunki zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są stosowane w niniejszej notyfikacji.

Jakie informacje gromadzimy?

Kategoria

Przykłady

Gromadzone

A. Identyfikatory.

Prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta lub numer ubezpieczenia społecznego.

Tak

B. Kategorie danych osobowych wyszczególnione w statucie California Customer Records (kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e)).

Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, adres, numer telefonu, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe.

Tak

C. Charakterystyka klasyfikacji chronionej na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego.

Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród oraz związane z tym choroby), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowy, informacje genetyczne (w tym genetyczne informacje rodzinne).

Nie

D. Informacje handlowe.

Rejestry mienia osobistego, produktów lub usług nabytych, uzyskanych lub rozważanych, lub innych zakupów lub tendencji konsumpcyjnych.

Tak

E. Informacje biometryczne.

Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne lub biologiczne, takie jak odciski palców, wykorzystywane do pobrania szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikacyjnych.

Nie

F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.

Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.

Tak

G. Dane geolokalizacyjne.

Lokalizacja faktyczna lub ruchy.

Tak

H. Dane sensoryczne.

Zapisy audio z poczty głosowej lub nagrania połączeń.

Tak

I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

Historia pracy lub ocena wydajności.

Tak

J. Informacje o edukacji niepublicznej (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy (Ustawa o prawach edukacyjnych i prywatności rodziny) (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R. część 99)).

Dokumentacja edukacyjna związana bezpośrednio z uczniem prowadzonym przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, taka jak oceny, zapisy, listy klas, harmonogramy uczniów, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe o uczniach lub zapisy dyscyplinarne o uczniach.

Nie

K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych informacji osobowych.

Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, predyspozycje danej osoby.

Tak

Dane osobowe opisane powyżej oraz w niniejszej nocie o ochronie prywatności nie obejmują: Lokalnie:

 • Informacje dostępne publicznie informacje z rejestrów rządowych.
 • Poddane deidentyfikacji lub zagregowane informacje o konsumentach.
 • Informacje wyłączone z ustawy stanowej CCPA, np.:
  • informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (Ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne) z 1996 roku oraz ustawą California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) (Ustawa o poufności informacji medycznych stanu Kalifornia) lub dane dotyczące badań klinicznych,
  • Dane osobowe objęte są niektórymi branżowymi przepisami o ochronie prywatności, w tym ustawą Fair Credit Reporting Act (FCRA) (Ustawa o uczciwej sprawozdawczości kredytowej), ustawą Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) (Ustawa o modernizacji usług finansowych) lub ustawą California Financial Information Privacy Act (FIPA) (Ustawa o ochronie prywatności informacji finansowych stanu Kalifornia), a także ustawą Driver’s Privacy Protection Act (Ustawa o ochronie prywatności kierowców) z 1994 roku.

W jaki sposób gromadzone są informacje?

Dane osobowe są zbierane z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od klientów, np. jeżeli użytkownik zarejestrował się na naszej stronie, oznacza to, że dobrowolnie podał swoje dane.
 • Niebezpośrednio od klientów, np. gromadzimy dane, gdy użytkownik otwiera i/lub korzysta z naszych usług online.
 • Od naszych zewnętrznych dostawców, którzy pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi.
 • Od naszych zewnętrznych dostawców, którzy pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi.

W jakim celu gromadzimy dane?

ZEISS gromadzi dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 1. Aby świadczyć usługi i oferować produkty
 2. Aby przestrzegać przepisów prawa lub korzystać z naszych praw
 3. Aby weryfikować wpłaty przetwarzać płatności
 4. Aby zapobiegać oszustwom 
 5. W celach reklamowych i marketingowych
 6. W celach analitycznych oraz aby doskonalić naszą stronę
 7. Aby przeprowadzać konkursy
 8. Aby oferować newslettery i subskrypcje
 9. Aby oferować wnioski online
 10. Aby umożliwiać kontakt w formularzach kontaktowych
 11. Aby zapewnić bezpieczeństwo chronionych obszarów, takich jak identyfikator ZEISS oraz w celu weryfikacji
 12. Aby realizować zamówienia i zakupy
 13. Aby zarządzać dostawcami  
 14. Aby zarządzać gwarancjami i zgłoszeniami serwisowymi
 15. Aby zapewnić obsługę i wsparcie klienta
 16. Aby zapewnić możliwość korzystania z usług cyfrowych ZEISS, platform i aplikacji
 17. Na rzecz działań badawczych i rozwojowych, takich jak badania kliniczne
 18. W każdym celu ujawnionym podczas zbierania informacji

Ujawnianie danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy stronom trzecim w celach biznesowych następujące kategorie danych osobowych dotyczących mieszkańców Kalifornii:

A. Identyfikatory.
B. Kategorie danych osobowych wyszczególnione w statucie California Customer Records (kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e)).
D. Informacje handlowe.
F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.
G. Dane geolokalizacyjne.
H. Dane sensoryczne.
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.
K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych informacji osobowych.

Patrz „Jakie informacje gromadzimy?” aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych kategorii.

Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe dla naszych celów biznesowych:

 • Jednostki stowarzyszone i podległe firmie ZEISS
 • Sprzedawcy, dostawcy i usługodawcy
 • Dealerzy i dystrybutorzy, którzy funkcjonują jako zewnętrzne jednostki sprzedaży ZEISS
 • Instytucje bankowe
 • Strony trzecie, które obsługują naszą komunikację i dostarczają produkty
 • Inne strony trzecie (w tym agencje rządowe) zgodnie z wymogami prawa

ZEISS nie zbiera i nie przetwarza informacji od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli uważają Państwo, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli je usunąć.
 

Prawa konsumenta

Ustawa CCPA zapewnia konsumentom (mieszkańcom Kalifornii) konkretne prawa dotyczące ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia. Dotyczy to danych zebranych, wykorzystanych, ujawnionych lub sprzedanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Aby skorzystać z tego praw, prosimy o przesłanie nam weryfikowalnego żądania konsumenta na adres:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Niemcy
Kontakt e-mailowy (nie należy przesyłać na ten adres żadnych poufnych lub wrażliwych danych): datap rivacy @zeiss .com

Numer telefonu: 1 (800) 328-2984
formularz online
 

Tylko użytkownik lub osoba zarejestrowana przez Kalifornijskiego Sekretarza Stanu, którą użytkownik upoważnia do działania w jego imieniu, może złożyć weryfikowalne żądanie konsumenta dotyczące jego danych osobowych. Weryfikowalne żądanie konsumenta można również złożyć w imieniu swojego nieletniego dziecka.

Weryfikowalne żądanie konsumenta można złożyć tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Weryfikowalne żądanie konsumenta musi zawierać:

 • Informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest osobą, o której zebraliśmy dane osobowe lub upoważnionym przedstawicielem tej osoby.
 • Opis żądania z wystarczającą ilością szczegółów, które pozwolą nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nie możemy odpowiedzieć na żądanie lub udostępnić danych osobowych, jeżeli nie możemy zweryfikować tożsamości użytkownika lub uprawnień do złożenia żądania i potwierdzić, że dane osobowe odnoszą się do użytkownika.
 

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Nie będziemy dyskryminować mieszkańca Kalifornii, który korzysta ze swoich praw wynikających z ustawy California Consumer Privacy Act (Ustawa o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia).

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej notyfikacji lub naszej polityki ochrony danych prosimy o kontakt:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Niemcy
Kontakt e-mailowy (nie należy przesyłać na ten adres żadnych poufnych lub wrażliwych danych): datap rivacy @zeiss .com

Numer telefonu: 1 (800) 328-2984
formularz online
 

Ważne informacje o ochronie Twoich danych

Ochrona danych osobowych użytkownika

W dzisiejszym świecie nieuprawniony dostęp do danych to zagrożenie, z którym regularnie mierzą się zarówno osoby fizyczne, jak i firmy. Ochrona danych przed takimi zagrożeniami jest nie lada wyzwaniem.

Ochrona danych jest jednym z priorytetów ZEISS, poświęcamy wiele czasu, energii i pieniędzy, aby nasze systemy były bezpieczne i monitorowane przez całą dobę. Gdy użytkownik korzysta ze stron i platform ZEISS, powierza nam swoje dane osobowe. Ochrona tych danych jest dla nas bardzo ważna. Istnieją pewne kroki, które użytkownicy mogą podejmować, aby samodzielnie chronić swoje dane przed nieuprawnionym dostępem. Poniżej prezentujemy metody zwiększania bezpieczeństwa swoich danych.

Jak mogę chronić moje dane osobowe?

Ogólna zasada mówi: należy chronić komputer, laptopa i urządzenia mobilne hasłem i kodem PIN, którego nie zna nikt inny! Należy także wylogować się ze stron, platform i sklepów ZEISS po zakończonym użytkowaniu.

Dla każdego konta powinno się konfigurować inne hasło. Nigdy nie należy używać tego samego hasła dla kont u różnych usługodawców lub na portalach online. Zalecamy sprawdzenie, czy hasła do stron i platform ZEISS nie są już wykorzystywane przez użytkownika na innych stronach. Jeśli tak jest, zalecamy natychmiastową zmianę haseł ZEISS.

Nie zapisywać haseł w widocznych miejscach. Tylko użytkownik powinien mieć dostęp do swoich haseł.

Jak skonfigurować bezpieczne hasło?

Należy zadbać, aby hasło było trudne do odgadnięcia. Oznacza to, że nie należy używać popularnych słów, własnego imienia lub nazwiska lub imion członków rodziny jako hasła. Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, warto używać małych i wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych.

O czym jeszcze muszę wiedzieć?

Gdy użytkownik korzysta z publicznego komputera, aby uzyskać dostęp do stron lub platform ZEISS, musi pamiętać o wylogowaniu się z konta, gdy skończy.

W przypadku otrzymania e-maila z prośbą o podanie hasła lub danych do płatności, należy go zignorować i niezwłocznie skontaktować się z ZEISS.(Przejdź do formularz kontaktowy). Przeanalizujemy tę wiadomość.


Uwagi dot. ochrony danych

Wersja szczegółowa

Zeiss przetwarza dane (tj. gromadzi je, przetwarza i przesyła) zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe niezbędne do realizacji transakcji są przechowywane przez nas i przesyłane do usługodawców zatrudnionych przez ZEISS tylko w wymiarze koniecznym do przetworzenia tychże transakcji.

Zakres

Niniejsze „Powiadomienie o ochronie danych” obejmuje strony internetowe, domeny, serwisy społecznościowe oraz aplikacje należące do ZEISS Corporate Group (dalej: ZEISS). Nie dotyczy to stron spółek ZEISS, które zmodyfikowały notyfikacje o ochronie danych i notyfikacje prawne z powodu przepisów krajowych. Prosimy zatem o zapoznanie się z odpowiednimi notyfikacjami o ochronie danych i notyfikacjami prawnymi dotyczącymi wszystkich odwiedzanych stron internetowych ZEISS i użytkowanych programów.

W niektórych przypadkach strony internetowe ZEISS zawierają również łącza do stron internetowych stron trzecich, spółek nienależących do ZEISS, których nie dotyczą niniejsze notyfikacje o ochronie danych i notyfikacje prawne.

Ogólny standard ochrony danych

ZEISS jest przedsiębiorstwem działającym na skalę światową, które posiada transgraniczne, prawnie niezależne spółki, procesy biznesowe, struktury zarządzania i systemy techniczne.

Podczas przeglądania naszych stron internetowych możliwe jest gromadzenie danych, które w niektórych przypadkach mogą mieć charakter osobowy. W niniejszych notyfikacjach określamy, jakie dane osobowe gromadzą spółki ZEISS podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych oraz jak postępujemy z tymi danymi.

Ochronę danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Przetwarzanie przez nas danych osobowych zgromadzonych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przebiega w sposób całkowicie zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych. Ponadto nasze podejście do danych osobowych opiera się na przepisach UE dotyczących ochrony danych, które przewidują jak najwyższy stopień przejrzystości, przestrzegania prawa wyboru, prawa dostępu, przekazywania i przetwarzania danych osobowych.

Każda spółka ZEISS przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych. Postępowanie z danymi osobowymi jest również określone w formie zarządzenia dla wszystkich spółek ZEISS należących do grupy. Niniejsze zarządzenie dla spółek ZEISS, które zajmują się danymi osobowymi, ma na celu zapewnienie przetwarzania danych w sposób prawidłowy i zgodny z właściwymi przepisami. Jednocześnie pouczyliśmy pracowników, aby sprawdzali i stosowali nasze zasady o ochronie danych za każdym razem, gdy ich podanie jest wymagane na stronie internetowej.

W wymiarze dozwolonym przez obowiązujące prawo oraz z zachowaniem troski o ochronę interesów użytkowników (w tym nieprzesyłanie i niewykorzystywanie danych), możemy przekazywać adres i dane dotyczące wypłacalności lub wnioskować o te dane w agencjach ratingowych, aby sprawdzić finansową wiarygodność zamówień.

W przypadku zamówień opłacanych na podstawie faktury oraz ratalnie, wykorzystujemy także adres, aby ocenić ryzyko zaległości w płatnościach w poszczególnych przypadkach.

ZEISS i inne spółki z Grupy ZEISS zazwyczaj oferują klientom niezabezpieczone metody płatności (np. opłacenie faktury, zakupy kredytowane). Inne spółki należące do Grupy ZEISS to m.in:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Firmy oferujące klientom niezabezpieczone formy płatności mają uzasadniony interes w unikaniu zaległości płatniczych. W tym celu zazwyczaj przeprowadza się sprawdzenie wypłacalności klienta, zanim zaoferowana zostanie niezabezpieczona metoda płatności. Podczas sprawdzenia wypłacalności ZEISS ma prawo wykorzystać informacje o negatywnej opinii kredytowej o kliencie, którą ZEISS uzyskał samodzielnie albo która została przekazana przez inną spółkę z Grupy ZEISS.

ZEISS ma także prawo do udostępniania informacji o negatywnej opinii kredytowej klientów innym spółkom z Grupy ZEISS, zanim spółki te zaoferują klientowi niezabezpieczoną formę płatności.

Informacje o wiarygodności kredytowej dotyczą nieuregulowanych płatności oraz informacji mogących wskazywać bezpośrednio na ryzyko opóźniania płatności przez klienta (np. bankructwo, długi, niewypłacalność). Zanim ZEISS przechowa informacje o zaległych płatnościach w celu przesłania ich do innych spółek z Grupy ZEISS, klient otrzyma powiadomienie o możliwości przesłania tychże informacji. ZEISS ma także prawo do przesyłania informacji o nietypowych zamówieniach (np. jednoczesnych zamówieniach wielu produktów na ten sam adres z różnych kont klientów) do innych spółek z Grupy ZEISS oraz do wykorzystywania informacji o nietypowych zamówieniach otrzymanych z innych spółek Grupy. Ma to na celu zapobieganie zaległościom w płatnościach oraz chronienie naszych klientów przed wykorzystywaniem ich tożsamości do nieuczciwych celów.

Co więcej, ZEISS ma prawo gromadzić i przetwarzać dane adresowe i dane zamówień do własnych celów marketingowych. Oznacza to przykładowo, że ZEISS może porównać adresy e-mail zgromadzone podczas składania zamówienia z listą adresową Facebook Ireland Limited, aby wyświetlać właścicielowi adresu spersonalizowane reklamy. Facebook Ireland Limited nie ma natomiast prawa wykorzystywać adresu e-mail dla żadnych innych celów oprócz porównania go ze swoją listą adresów. Dane są wysyłane do podmiotów zewnętrznych w celach reklamowych tylko w sytuacjach, gdy jest to dozwolone prawem.

Uwaga

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu, przetwarzaniu oraz przesyłaniu swoich danych osobowych, przesyłając nieformalny list do ZEISS lub wiadomość e-mail. (otwórz  formularz wycofania zgody.) Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać, przetwarzać i przesyłać dane osobowe w celach innych niż realizacja zamówień oraz zlecone przez użytkownika czynności; przestaniemy także przesyłać materiały reklamowe i promocyjne.


Ujawnienie lub sprzeciw:
Chcesz wiedzieć, które Twoje dane osobowe przetwarza ZEISS? Chcesz się sprzeciwić wykorzystywaniu swoich danych? Zgodnie z artykułem 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i § 34 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych z roku 2017 użytkownik ma do tego prawo i chętnie spełnimy wszelkie życzenie w tym zakresie.

Zażądaj danych

Gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych osobowych

ZEISS chce zapewniać użytkownikom jak największą kontrolę nad ich danymi osobowymi. Zazwyczaj dostęp do stron internetowych ZEISS nie wymaga podawania danych osobowych.

W niektórych obszarach stron internetowych ZEISS podanie danych osobowych jest jednak konieczne, abyśmy mogli udoskonalać stronę i pozostać w kontakcie z użytkownikiem. Wszelkie podawane dane osobowe są traktowane jako informacje poufne oraz zapisywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby kontaktów między użytkownikiem a ZEISS. Dane osobowe, bez uprzedniej zgody, nie będą przekazywane, publikowane ani w innych sposób udostępniane stronom trzecim spoza grupy ZEISS do celów marketingowych.

W ramach świadczenia usług dane mogą zostać przekazane stronom trzecim, które uwzględniliśmy w procesie realizacji zamówienia, np. kontrahentom lub dostawcom usług informatycznych. W przypadku przekazywania danych osobowych ww. osobom trzecim, ograniczamy się do danych niezbędnych do świadczenia danej usługi i dbamy, aby ich przekazanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Spółki ZEISS przekażą dane osobowe tylko tym osobom trzecim, które zobowiązały się do ich ochrony i przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto firma ZEISS może zostać zmuszona do ujawnienia danych osobowych i powiązanych informacji, stosując się do nakazu prawnego lub sądowego. Zastrzegamy sobie również prawo do wykorzystania danych do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

W przypadku przejęcia lub połączenia się z inną spółką może zajść konieczność ujawnienia lub przekazania danych potencjalnym lub faktycznym kontrahentom. W takiej sytuacji ZEISS będzie dążył do zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych i przestrzegania przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili zażądać informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych; może także sprzeciwić się przetwarzaniu tychże danych oraz zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania danych, jak również może zażądać skorygowania i usunięcia danych. Uwaga: ZEISS może usunąć dane osobowe, jeśli nie istnieją żadne zobowiązania prawne wymagające przechowywania tychże danych oraz gdy prawo ZEISS do przechowywania danych nie ma pierwszeństwa przed prawem użytkownika do zażądania usunięcia danych. Należy pamiętać, że po zażądaniu usunięcia danych, ograniczeniu ich przetwarzania lub zakazaniu ich przetwarzania, korzystanie z usług ZEISS może być częściowo lub zupełnie niemożliwe, ponieważ usługi te wymagają korzystania z danych osobowych.

Jeśli dane osobowe użytkownika są używane przez ZEISS, ponieważ użytkownik wyraził na to zgodę lub gdy jest to wymagane do realizacji umowy zawartej z ZEISS, użytkownik może zażądać kopii danych będących w posiadaniu ZEISS. Wnioski należy przesyłać na podany poniżej adres e-mail. Należy pamiętać o wskazaniu, o których danych lub rodzajach przetwarzania użytkownik chce uzyskać informacje, w jakim formacie chce uzyskać te informacje oraz czy mamy je wysłać do użytkownika, czy do innego adresata. ZEISS starannie przeanalizuje żądanie i poinformuje o najlepszej metodzie jego realizacji.

Ponadto, w następujących przypadkach można poprosić ZEISS o nieudostępnianie danych osobowych:

 1. Jeżeli użytkownik uważa, że dane osobowe w posiadaniu ZEISS są nieprawidłowe (w tym przypadku przetwarzanie danych będzie ograniczone tylko w okresie potrzebnym na weryfikację przez ZEISS, czy dane osobowe są rzeczywiście nieprecyzyjne); 
 2. Jeżeli nie ma podstaw prawnych dla przetwarzania danych osobowych przez ZEISS, a użytkownik żąda od ZEISS zaprzestania przetwarzania jego danych, 
 3. Jeśli ZEISS nie potrzebuje już danych osobowych użytkownika, ale użytkownik twierdzi, że ZEISS musi przechowywać te dane, aby umożliwić wnoszenie roszczeń prawnych lub aby chronić się przed roszczeniami osób trzecich lub
 4. Jeśli użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez ZEISS (w oparciu o zasadę uzasadnionego interesu ZEISS) przez okres potrzebny do zweryfikowania, czy interes ZEISS w kwestii przetwarzania danych osobowych ma pierwszeństwo lub czy istnieje prawny obowiązek przechowywania tychże danych.

Przejdź do formularza

 

Dane osobowe dzieci:
ZEISS nie gromadzi i nie przetwarza świadomie danych dzieci do 16 r.ż. lub zgodnie z lokalnymi przepisami, z wyjątkiem stron internetowych przeznaczonych dla dzieci. Na tych stronach ZEISS przestrzega obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.

Zgodność z przepisami

ZEISS, jego produkty, usługi i technologie podlegają regulacjom eksportowym w różnych krajach, w tym w Unii Europejskiej i krajach członkowskich oraz w USA. Użytkownik potwierdza, że ZEISS ma obowiązek – na mocy obowiązujących przepisów eksportowych, sankcji handlowych i embargo – podejmowania kroków mających na celu uniemożliwienie firmom, organizacjom i stronom objętym sankcjami zakupu produktów, technologii i usług na stronach ZEISS, a także uniemożliwienie dostawy kanałami kontrolowanymi przez ZEISS. Stosowane środki mogą obejmować:

 1. Automatyczne porównywanie danych rejestracyjnych użytkownika opisanych w niniejszej notyfikacji z innymi danymi powiązanymi z tożsamością osób z listy objętej sankcjami;
 2. Regularne i powtarzalne porównywanie tych danych z listami osób objętych sankcjami, ponieważ zarówno listy są aktualizowane, jak i użytkownicy aktualizują swoje dane;
 3. Blokowanie dostępu do usług i systemów ZEISS, jeśli użytkownik znajduje się na liście osób objętych sankcjami; oraz
 4. Nawiązanie kontaktu z użytkownikiem, jeśli znajduje się na liście osób objętych sankcjami, aby zweryfikować jego tożsamość.

Ponadto użytkownik potwierdza, że dane wymagane do realizacji czynności zgodnych z jego decyzją o przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych lub otrzymywaniu materiałów marketingowych i promocyjnych od ZEISS (bez względu na kraj, w którym zlokalizowana jest spółka ZEISS oraz czy użytkownik wyraził wyraźną zgodę lub sprzeciw wobec otrzymywania materiałów marketingowych lub promocyjnych) mogą być przechowywane przez spółki z Grupy ZEISS i wymieniane między nimi w wymiarze dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

Uzasadniony interes firmy ZEISS

Każdy z poniższych przykładów ilustruje sytuację, w której ZEISS ma uzasadniony interes biznesowy w przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych przez ZEISS w tych celach, może wyrazić swój sprzeciw.

Przejdź do formularza

Ankiety i kwestionariusze
ZEISS może zapraszać użytkowników do udziału w ankietach dla klientów. Pytania w ankietach są tak przygotowywane, aby możliwe było udzielenie odpowiedzi bez podawania danych osobowych. Niemniej wszelkie dane osobowe podane w ankietach mogą zostać wykorzystane przez ZEISS do doskonalenia produktów i usług.

Generowanie zanonimizowanych danych
ZEISS może anonimizować dane osobowe objęte niniejszym powiadomieniem o ochronie danych, aby tworzyć anonimowe rejestry danych używane do doskonalenia produktów i usług ZEISS oraz powiązanych spółek.

Rejestracja rozmów telefonicznych i konwersacji na czacie w celu poprawy jakości obsługi
ZEISS może nagrywać rozmowy telefoniczne i czaty, aby podnosić jakość obsługi. Nagrywanie rozpocznie się dopiero po poinformowaniu użytkownika o tym fakcie w trakcie rozmowy.

Informowanie o nowych produktach i usługach oraz gromadzenie opinii zwrotnych klientów
W ramach relacji między ZEISS a użytkownikiem/klientem, ZEISS może informować (w zakresie dozwolonym przez prawo) o swoich produktach i usługach (np. webinariach, wykładach i wydarzeniach), które są podobne do produktów i usług ZEISS, które użytkownik już kupił lub których używa, bądź do bezpośrednio powiązanych produktów i usług. Ponadto ZEISS może kontaktować się z użytkownikiem, aby gromadzić opinie zwrotne o produktach, usługach, webinariach, wykładach i wydarzeniach, które użytkownik kupił lub w których uczestniczył w celu ulepszania tych produktów, usług, webinariów, wykładów i wydarzeń.

Informacje o bezpieczeństwie danych

ZEISS rozumie znaczenie ochrony informacji i dyskretnej obsługi informacji przesyłanych do nas przez Internet. Bezpieczeństwo danych na naszych stronach internetowych ma dla nas najwyższy priorytet. Z tego powodu dołożyliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia skuteczności naszych środków bezpieczeństwa online. Przepływ najważniejszych danych na stronach ZEISS jest szyfrowany. ZEISS stara się stale aktualizować technologię szyfrowania w miarę postępu technologicznego, aby zagwarantować poufne traktowanie informacji przesyłanych do nas przez Internet.

Stosujemy różne technologie do weryfikacji, ułatwiania nawigacji oraz poprawy użyteczności. Technologie te obejmują pliki cookie, które mierzą wykorzystanie i skuteczność stron internetowych. Cookie to plik danych, który strona przesyła do przeglądarki. Jest on przechowywany w systemie użytkownika i wykorzystywany do identyfikacji (patrz: Pliki cookie, śledzenie online oraz narzędzia analityczne).

Adresy IP odwiedzających są zapisywane przez naszą stronę i wykorzystywane do analizy błędów działania, administrowania stroną internetową i pozyskiwania informacji demograficznych. Ponadto wykorzystujemy adresy IP i inne dane udostępniane nam przez użytkownika na niniejszej stronie internetowej lub w inny sposób, aby dowiedzieć się, które z naszych stron internetowych są odwiedzane i jakie tematy są interesujące dla odwiedzających.

Pliki cookie, śledzenie online oraz narzędzia analityczne

Usługi internetowe ZEISS wykorzystują pliki cookie, piksele i inne podobne technologie (zwane łącznie „pliki cookie”) w celu rozpoznawania przeglądarki lub urządzenia użytkownika, poznania jego zainteresowań oraz dostarczania podstawowych funkcji i usług, a także do innych.

Zaletą plików cookie jest umożliwienie skorzystania z wielu naszych ofert (usług/funkcji). Korzystanie z różnego rodzaju usług internetowych lub korzystanie z innych produktów lub usług, które wymagają plików cookie nie jest możliwe, jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na umieszczanie plików cookie lub ich działanie w jakikolwiek inny sposób.

Zatwierdzeni dostawcy zewnętrzni mogą zatem umieszczać pliki cookie podczas interakcji użytkownika z usługami ZEISS. Pod pojęciem dostawców zewnętrznych rozumie się silniki wyszukiwania, dostawców usług w zakresie pomiaru liczby kliknięć i usług analitycznych, portale społecznościowe i agencje reklamowe. Strony trzecie używają plików cookie w celu dostarczania treści, w tym reklam, które są adekwatne do Państwa zainteresowań, pomiaru skuteczności tych reklam, a także do świadczenia usług w imieniu firmy ZEISS. Więcej informacji na temat stron trzecich, które mogą umieszczać pliki cookie, znajduje się w sekcji "Partnerzy" w zakresie "śledzenia i technologii plików cookie".

W niektórych przypadkach zgromadzone dane mogą umożliwiać identyfikację odwiedzającego. Gromadzone dane służą do doskonalenia oferty lub określania klientów docelowych. Adresy IP są zazwyczaj skracane i przetwarzane tylko w zanonimizowanej formie.

W zależności od funkcji i celu, pliki cookie można podzielić na różne kategorie: niezbędne pliki cookie, funkcjonalne pliki cookie, pliki cookie wydajności oraz pliki cookie wykorzystywane w celach marketingowych i na portalach społecznościowych.

Niezbędne pliki cookie
Niezbędne pliki cookie są potrzebne do nawigowania po stronie internetowej oraz korzystania z jej funkcji. Bez nich poprawne działanie strony nie może być zagwarantowane. Oznacza to, że niektóre czynności wykonywane przez użytkownika (np. wprowadzanie tekstu, opcje konfiguracji) nie są przechowywane, gdy użytkownik przechodzi na inne podstrony witryny.

Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają stronie przechowywanie informacji podawanych przez użytkownika (np. nazwa użytkownika, język, lokalizacja), aby poprawiać komfort wizyty i personalizować funkcje strony. Przykładowo strona może oferować użytkownikowi ceny w lokalnej walucie, jeśli plik cookie zapisze region, w którym znajduje się użytkownik. Funkcjonalne pliki cookie służą także do wydawania poleceń, takich jak odtwarzanie nagrań. Ten rodzaj plików cookie gromadzi informacje anonimowo i nie służy do śledzenia sposobu wykorzystania strony internetowej.

Pliki cookie wydajności
Pliki cookie wydajności gromadzą informacje o sposobie wykorzystania strony (np. informacje o najczęściej odwiedzanych podstronach oraz wyświetlanych komunikatach o błędach). Ten rodzaj plików cookie nie przechowuje żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Zgromadzone dane mają formę zbiorczą i anonimową. Pliki cookie wydajności służą jedynie do poprawy funkcjonowania strony i komfortu odwiedzających.

Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie służą do prezentowania użytkownikom reklam dopasowanych do ich zainteresowań. Służą także do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy i mierzenia skuteczności kampanii reklamowych. Pliki te rejestrują, czy użytkownik odwiedził daną podstronę. Informację tę można następnie udostępnić reklamodawcom. Te pliki cookie zwiększają dopasowanie reklam i są częściowo powiązane z narzędziami ze stron osób trzecich.

Media społecznościowe
Przykładowo korzystamy z plików cookie związanych z portalami społecznościowymi, aby aktywować ikony wtyczek tychże serwisów. Pozwala nam do na dostęp do portali społecznościowych; surfowanie po naszej stronie oraz innych stronach może być śledzone przez operatora danego portalu społecznościowego.

Jeśli chcesz zmodyfikować, ograniczyć lub sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie do analizy swojego zachowania online lub jeśli chcesz wycofać swój sprzeciw, możesz zmienić ustawienia dla poszczególnych stron w przeglądarce w następujący sposób:

 • Chrome: Kliknij ikonę kłódki obok paska adresowego (na stronach z SSL) lub ikonę informacji (i).
 • Firefox: Kliknij ikonę obok adresu strony i wybierz „Opcje”. Ustawienia cookie znajdują się w sekcji „Prywatność i & bezpieczeństwo”
 • Internet Explorer: kliknij ikonę zębatki, a następnie „Dodatki” > „Opcje internetowe”. Przejdź do karty „Prywatność”. Opcje plików cookie znajdziesz po naciśnięciu przycisku „Zaawansowane”.

Możesz zarządzać plikami cookie w przeglądarce, zmieniając jej ustawienia. Funkcja pomocy większości przeglądarek informuje, jak uniemożliwić przeglądarce zapisywanie nowych plików cookie, jak skonfigurować powiadomienia o nowych plikach, jak dezaktywować pliki cookie oraz kiedy pliki te wygasają. Jeżeli zdezaktywujesz wszystkie pliki cookie w swojej przeglądarce, ani ZEISS, ani osoby trzecie nie będą mogły przesyłać ich do Twojej przeglądarki. Jednakże w konsekwencji konieczne może być ręczne skonfigurowanie niektórych parametrów przy każdej wizycie na stronie, a niektóre funkcje i usługi mogą nie działać prawidłowo.

Jak ZEISS wykorzystuje pliki cookie?

Pliki cookie są wykorzystywane do śledzenia dostępu do naszych usług online oraz do wdrażania funkcji przeznaczonych do mediów społecznościowych i marketingu. Ponadto przekazujemy naszym partnerom dane do analizy, do celów marketingowych oraz do wykorzystania na portalach społecznościowych. Nasi partnerzy mogą łączyć te dane z innymi danymi podanymi przez Użytkownika albo zgromadzonymi podczas korzystania przez niego z ich usług. Użytkownik może sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu danych w różnych stopniach. Wybierz własne preferencje:

ZEISS wykorzystuje pliki cookie na wiele sposobów i w następujących celach:

 • Aby weryfikować i identyfikować użytkownika, gdy ten korzysta z naszych stron i aplikacji, abyśmy mogli świadczyć zamówione usługi
 • Aby udostępnić używane przez użytkownika strony i aplikacje ZEISS
  Aby przechować ustawienia oraz zarejestrować moment, w którym użytkownik przestał korzystać ze strony lub aplikacji ZEISS
 • Aby mierzyć wykorzystanie stron i aplikacji ZEISS w celu ich doskonalenia i modyfikowania zgodnie z zainteresowaniami użytkownika
 • Aby odkrywać zainteresowania użytkowników, co pozwala nam prezentować dopasowane informacje podczas wizyty na stronach internetowych ZEISS.
 • Wszystkie treści, w tym reklamowe, które są powiązane z zainteresowaniami użytkownika na stronie ZEISS oraz na stronach osób trzecich, a także generowanie raportów. Pozwala nam to mierzyć i analizować wydajność naszych usług.
 • Zapobiega oszustwom finansowym i zwiększa bezpieczeństwo.
 • Gromadzi informacje i przeprowadza diagnostykę, aby ulepszać treści, produkty i usługi.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta częściowo z Google Analytics, narzędzia do analizy online firmy Google Inc., z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). W tym celu Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które pozwalają analizować wykorzystanie strony internetowej przez użytkownika. Co do zasady, uzyskane dzięki plikom cookie informacje o korzystaniu ze strony internetowej są przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są zapisywane. Jeśli na stronie internetowej uruchomiona jest anonimizacja IP, adres IP użytkownika zostanie jednak skrócony przez Google. Ma to zastosowanie w państwach członkowskich UE lub innych państwach-sygnatariuszach wcześniejszego Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania przez użytkownika ze strony, sporządzenia sprawozdań z czynności oraz świadczenia operatorowi strony innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu. W ramach Google Analytics firma Google nie połączy z innymi danymi adresu IP przesłanego przez przeglądarkę użytkownika. Zapisywanie plików cookie można zablokować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej ZEISS może stać się niemożliwe. Ponadto można uniemożliwić przechwytywanie i przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie i dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod następującym odnośnikiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Nasz Regulamin użytkowania oraz Powiadomienie o ochronie danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html  orazhttps://www.google.de/intl/de/policies.

Google dodał do niniejszej strony kod „anonymizeIp”, aby umożliwić anonimową identyfikację adresów IP.

Na naszych stronach używamy funkcji re-marketingu oraz Google AdWords firmy Google Inc („Google”). Funkcja ta pozwala wyświetlać odwiedzającym reklamy powiązane z ich zainteresowaniami w ramach sieci reklamowej Google. Na takich stronach użytkownik może widzieć reklamy powiązane z treściami oglądanymi na innych stronach, które stosują funkcję re-marketingu Google. Jak podaje Google, podczas tego procesu nie są gromadzone żadne dane osobowe. Jeżeli użytkownik nie chce, aby Google stosował funkcję re-marketingu, można ją dezaktywować, zmieniając ustawienia na stronie http://www.google.com/settings/ads. Możliwa jest także dezaktywacja reklamowych plików cookie powiązanych z zainteresowaniami na stronie Advertising Network Initiative. W tym celu należy postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Więcej informacji o re-marketingu Google oraz polityce prywatności Google można znaleźć na stronie: http://www.google.com/privacy/ads.

Jeśli użytkownik dotarł na naszą stronę dzięki reklamie Google, usługa Google AdWords może zapisać plik cookie na jego komputerze. Plik ten nie służy do śledzenia danej osoby. Dane gromadzone za pomocą tego pliku (zwanego plikiem cookie konwersji) służy do generowania danych statystycznych o naszym wskaźniku konwersji. Oznacza to, że możemy dowiedzieć się, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę dzięki Google oraz kupuje ewentualne produkty. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia, może wyłączyć pliki cookie konwersji, wybierając w przeglądarce blokowanie plików cookie z domeny Google AdWords: googleadservices.com

Często korzystamy z funkcji Google Signals dostarczanej przez Google Analytics, aby zapewniać użytkownikom optymalną funkcjonalność na wszystkich urządzeniach końcowych.

DoubleClick Floodlight

Wykorzystujemy usługę DoubleClick Floodlight, internetowy program reklamowy firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Google Floodlight pozwala nam śledzić i dokumentować działania użytkowników, którzy odwiedzają nasze usługi online po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z naszych reklam. W tym celu w naszym serwisie internetowym ustawiamy tzw. znaczniki floodlight lub piksele odwiedzających i pliki cookie (tzw. pliki cookie DoubleClick). Korzystamy z Google Floodlight w celu określenia skuteczności naszych kampanii internetowych pod względem sprzedaży i aktywności użytkowników w naszym serwisie internetowym. Niniejsze pliki cookie i znaczniki nie zawierają żadnych danych osobowych, zatem nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji.

Więcej informacji o Google Floodlight oraz polityce prywatności Google znaleźć można na stronie: http://www.google.com/privacy/ads/.

Aby sprzeciwić się opisanej powyżej analizie danych ze skutkiem na przyszłość, można zainstalować wtyczkę dostępną pod adresem https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin?hl=en.
 

Adobe Target

Adobe Target wykorzystuje metody ilościowe do przechwytywania zachowań związanych z użytkowaniem. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy pełnego adresu IP ani innych danych, które mogłyby wskazywać na konkretną osobę. Adobe wykorzystuje „sesyjne pliki cookie” i „stałe pliki cookie”. Pierwsze są przechowywane tylko tymczasowo na czas korzystania z naszej strony internetowej. „Tymczasowe pliki cookie” służą do rejestrowania informacji o osobach odwiedzających, które wielokrotnie odwiedzają naszą stronę internetową.

Adobe Target wykorzystujemy w celu personalizacji tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody. Zgodę można wyrazić w naszym Systemie Zarządzania Zgodami lub podczas pierwszej wizyty w portalu za pośrednictwem banera zgody, lub w każdej chwili w ustawieniach plików cookie, które można wywołać za pomocą linku na dole każdej strony portalu, a zgodę można dostosować lub wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Dostęp do informacji o ochronie danych Adobe Target można uzyskać tutaj.

Personalizowane rekomendacje

Korzystamy z oprogramowania, aby tworzyć profile użytkowników i je aktualizować. Proces ten obejmuje korzystanie z plików cookie do śledzenia użytkownika na stronie. Nieznani użytkownicy strony są rejestrowani jako anonimowi.

W niektórych przypadkach stosujemy metody reklam ukierunkowanych, w ramach których odwiedzający naszą stronę są oznaczani, aby można było im prezentować sprofilowane informacje na innych stronach. Informacje te nie mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości i można je dezaktywować w dowolnej chwili poprzez zmianę ustawień wyświetlania lub prywatności w przeglądarce.

W niektórych przypadkach stosujemy funkcję re-marketingu firmy Google Inc. Funkcja ta pozwala wyświetlać odwiedzającym reklamy powiązane z ich zainteresowaniami w ramach sieci reklamowej Google. W tym celu plik cookie jest zapisywany w przeglądarce odwiedzającego, co pozwala zidentyfikować użytkownika, gdy ten odwiedza stronę będącą częścią sieci reklamowej Google. Na takich stronach użytkownik może widzieć reklamy powiązane z treściami oglądanymi na innych stronach, które stosują funkcję re-marketingu Google. Jak podaje Google, podczas tego procesu nie są gromadzone żadne dane osobowe. Jeśli użytkownik nie chce, aby Google stosował funkcję re-marketingu, można ją dezaktywować, zmieniając ustawienia: http://www.google.com/settings/ads.

Dzięki funkcji re-marketingu Google oraz funkcji „podobnych odbiorców” użytkownik może widzieć reklamy ZEISS dopasowane do jego profilu i zainteresowań, gdy odwiedza strony z tak zwanej „sieci wyświetleń” Google. Użytkownik może dezaktywować pliki cookie używane do tego procesu w dowolnej chwili poprzez zmianę ustawień wyświetlania lub prywatności w przeglądarce.

Stosowanie wtyczek serwisów społecznościowych

Niektóre strony ZEISS zawierają następujące wtyczki serwisów społecznościowych, kierujące na inne strony:

Jeśli przyciski te są wyświetlane na stronie internetowej, nie powodują one nawiązania kontaktu z serwerami Facebooka, Google+, Twittera lub podobnych usługodawców online. Aby uruchomić i nawiązać połączenie z Facebookiem, Google+ i Twitterem, należy w pierwszej kolejności wyrazić na to zgodę – poprzez naciśnięcie wybranych przycisków.

Jeżeli użytkownik jest już zalogowany do wybranego serwisu społecznościowego, odbywa się to bez otwierania drugiego okna. Ponieważ takie przesłanie jest dokonywane bezpośrednio, nie uzyskujemy informacji o przesyłanych danych. Przesyłana jest tu informacja o wywołaniu odpowiedniej strony. Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na Facebooku & lub w innym serwisie społecznościowym, taka informacja jest przypisana do konta użytkownika w serwisie społecznościowym i tym samym jest powiązana z użytkownikiem.

Informacje dotyczące dalszego wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przez Facebooka, Google+ i Twittera można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z tymi serwisami społecznościowymi. Możliwe jest również zablokowanie wtyczek serwisów społecznościowych poprzez dodatki (tzw. add-on) w przeglądarce.

Facebook

Na naszej stronie używamy usług „Customer Audience” oraz „Facebook Pixel” serwisu Facebook, aby optymalizować nasze oferty reklamowe skierowane do użytkownika, o ile wyraził on zgodę.
Więcej informacji o tych usługach oraz polityce prywatności firmy Facebook Ireland Ltd., z siedzibą na 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Facebook) można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Jeżeli użytkownik korzysta z konta na Facebooku, usługa Facebook Pixel na naszej stronie może odkryć ten fakt dzięki plikowi cookie z Facebooka, który służy do przesyłania zgromadzonych danych o wykorzystaniu do Facebooka w celach analitycznych i marketingowych. W niektórych sytuacjach Facebook Pixel może zezwalać na śledzenie użytkownika na wielu innych stronach. Bezpośrednio na Facebooku można sprawdzić i/lub dezaktywować ten rodzaj gromadzenia danych oraz dodatkowe przetwarzanie tychże danych przez Facebooka. Usługa Facebook Pixel przesyła następujące dane do Facebooka:

 • Dane z nagłówków HTTP (w tym adres IP, informacje o przeglądarce, lokalizację podstrony, dokument, adres URL podstrony, User Agent przeglądarki oraz datę i godzinę uzyskania dostępu)
 • Dane związane ściśle z usługą Pixel: identyfikator Pixel oraz pliki cookie Facebooka, w tym identyfikator użytkownika na Facebooku (dane te są wykorzystywane do powiązania wydarzeń z konkretnym kontem reklamowym na Facebooku i połączenia go z użytkownikiem Facebooka)
 • Dodatkowe informacje o wizycie użytkownika na naszej stronie oraz standardowe i indywidualne zdarzenia dotyczące danych.
  • Złożone zamówienia (transakcje sprzedaży)
  • Ukończone rejestracje i subskrypcje okresów próbnych
  • Wyszukiwane produkty, prośby o informacje o produktach

Wyżej określone przetwarzanie danych dotyczy tylko użytkowników, którzy mają konto na Facebooku albo skorzystali z partnerskiej strony Facebooka (gdzie aktywowano plik cookie). Odtwarzanie reklam na stronach Facebooka (i partnerów) za pomocą usługi „Customer Audience” nie dotyczy użytkowników, którzy nie mają konta na Facebooku. Jeśli identyfikator Facebooka zawarty w pliku cookie Facebooka może zostać przypisany do użytkownika serwisu, Facebook przypisze tego użytkownika do grupy docelowej zgodnie z określonymi przez nas zasadami, o ile zasady te mają zastosowanie wobec danej osoby. Korzystamy z tak uzyskanych danych, aby prezentować reklamy na stronach Facebooka (i partnerów) oraz na innych stronach. Jeśli użytkownik chce wyrazić sprzeciw wobec usługi Facebook Pixel, może zakazać wykorzystywania tego pliku cookie na Facebooku albo dezaktywować JavaScript w swojej przeglądarce. Dodatkowe informacje oraz opcje konfiguracji zapewniające większą prywatność w kontekście działań reklamowych można znaleźć w polityce prywatności Facebooka, dostępnej na stronie https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences .

LinkedIn Analytics, reklamy LinkedIn Ads i śledzenie konwersji na LinkedIn

Na naszej stronie internetowej używamy technologii śledzenia konwersji i funkcji retargetowania LinkedIn Corporation. Technologia ta pozwala wyświetlać osobom odwiedzającym tę stronę internetową spersonalizowane reklamy w portalu LinkedIn. Możliwe jest również tworzenie anonimowych raportów na temat skuteczności reklam i informacji dotyczących interakcji użytkownika na stronie internetowej. W tym celu na ten stronie internetowej znajduje się znacznik LinkedIn Insight, który nawiązuje połączenie z serwerem LinkedIn, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowanym do swojego konta LinkedIn. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także możliwości wyboru i praw do ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL. Jeżeli są Państwo zalogowani do LinkedIn, w dowolnej chwili mogą Państwo wyłączyć gromadzenie danych pod następującym łączem: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Korzystanie z Twittera i śledzenia konwersji na Twitterze

Na naszych stronach internetowych używamy piksela akcji odwiedzających Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to swoją zgodę. Pomaga nam to śledzić działania użytkowników po tym, jak zobaczyli lub kliknęli reklamę na Twitterze. Następnie możemy określić skuteczność reklam na Twitterze w celach statystycznych i do badania rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe – oznacza to, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Twittera, o czym informujemy zgodnie z posiadaną przez nas wiedzą. Twitter może połączyć te dane z Państwa kontem na Twitterze, a także wykorzystać do własnych celów marketingowych zgodnie z dyrektywą Twittera w sprawie ochrony danych https://twitter.com/privacy. Użytkownik może umożliwić Twitterowi i jego partnerom umieszczanie reklam na Twitterze i poza nim. W tym celu na komputerze użytkownika mogą być dodatkowo zapisywane pliki cookie. 

Specjalne informacje dotyczące śledzenia konwersji i ustawień ochrony danych dla spersonalizowanych reklam można znaleźć na stronie https://support.twitter.com/articles/20171528#.

W przypadku korzystania z Twittera i retweetowania odwiedzone strony internetowe są łączone z kontem użytkownika na Twitterze i ujawniane innym użytkownikom. W ramach tego procesu dane są również przekazywane do Twittera. Prosimy pamiętać, że jako dostawcy strony internetowej nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystywania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu Twittera w sprawie ochrony danych na stronie https://twitter.com/privacy.

Ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie http://twitter.com/account/settings.
Powyższą deklarację mogą złożyć wyłącznie użytkownicy powyżej 16 roku życia. Młodsi użytkownicy muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekuna prawnego.  

Hotjar

Na naszej stronie internetowej używamy Hotjar, oprogramowania analitycznego firmy Hotjar Ltd., aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników i zoptymalizować ofertę na niniejszej stronie internetowej pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez użytkownika. Hotjar pozwala nam mierzyć i oceniać zachowanie użytkowników (kliknięcia, ruchy myszy, wysokości przewijania itp.) na naszej stronie internetowej. Informacje o wizycie na naszej stronie internetowej, które są generowane przez kod śledzenia i pliki cookie, są przesyłane na serwer Hotjar w Irlandii i tam są przechowywane. 

Informacje o wizycie na naszej stronie internetowej, które są generowane przez kod śledzenia i pliki cookie, są przesyłane na serwer Hotjar w Irlandii i tam są przechowywane:

 • Adres IP urządzenia (zgromadzony i przechowywany w formacie anonimowym)
 • Adres e-mail użytkownika, w tym imię i nazwisko, jeżeli dane te zostały podane za pośrednictwem naszej strony internetowej
 • Rozmiar ekranu urządzenia użytkownika
 • Informacje o typie urządzenia i przeglądarki
 • Położenie geograficzne (tylko kraj)
 • Preferowana wersja językowa naszej strony internetowej
 • Dane protokołu

Podczas korzystania z usług Hotjar, nasz serwer automatycznie generuje następujące dane:

 • Domena polecająca
 • Odwiedzone strony internetowe
 • Położenie geograficzne (tylko kraj)
 • Preferowana wersja językowa naszej strony internetowej
 • Data i godzina wejścia na stronę internetową

Hotjar wykorzystuje te informacje do analizy wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej i generowania raportów dotyczących korzystania z niej, a także do oceny innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i oceną internetową strony internetowej.

Aby świadczyć usługi, Hotjar korzysta również z usług firm zewnętrznych, takich jak Google Analytics i Optimizely. Te zewnętrzne firmy mogą zapisywać informacje, które przeglądarka użytkownika przesyła w ramach wizyty na stronie internetowej, takie jak pliki cookie lub żądania IP. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Google Analytics i Optimizely przechowują i wykorzystują dane, należy zapoznać się z ich oświadczeniami o ochronie danych.

Pliki cookie używane przez Hotjar charakteryzują się różną „żywotnością”. Niektóre są ważne nawet 365 dni, inne tylko podczas bieżącej wizyty.

Gromadzeniu danych przez Hotjar można zapobiec, klikając poniższy link i postępując zgodnie z instrukcjami na stronie: https://www.hotjar.com/opt-out.

Outbrain

Ta strona wykorzystuje technologię Outbrain Inc. ("Outbrain", 39 W 13th Street, Nowy Jork, NY 10011 USA). Pozwala ona profilować działania reklamowe lub gromadzić dane analityczne o użytkownikach online, którzy byli już zainteresowani naszą ofertą na stronach internetowych naszych partnerów. Technologia ta wykorzystuje analizę zachowania użytkowników w oparciu o pliki cookie. Ta reklama będzie wyświetlana tylko przez Outbrain z wykorzystaniem Outbrain Engage lub Outbrain Extended Network. Jeżeli nie chcesz oglądać reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, możesz wyłączyć tę funkcję tutaj.

Taboola

Ta strona wykorzystuje technologię Taboola służącą do rekomendowania treści online, które mogą być interesujące dla użytkownika. Aby rekomendować treści, Taboola gromadzi dane o urządzeniu użytkownika oraz jego zachowaniu na stronie (i innych stronach partnerskich) z użyciem plików cookie i podobnych rozwiązań. Technologia ta umożliwia również wyświetlanie reklam użytkownikom z sieci reklamowej Taboola, jeżeli użytkownik miał styczność z Taboola Pixel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką prywatności Taboola lub kliknij tutaj, aby zrezygnować z usługi.

Partnerzy dostarczający technologie śledzące i pliki cookie

Adresy i polityki prywatności naszych partnerów dostarczających technologie śledzące i pliki cookie

Google
Google Germany GmbH
ABC-Str.19
20354 Hamburg

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms

Marketo
Marketo EMEA Ltd.
Cairn House
South County Business Park
Leopardstown Road
Dublin 18, Ireland
https://documents.marketo.com/de/legal/datenschutz

Facebook
Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
https://de-de.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Siteimprove
Siteimprove GmbH
Kurfürstdamm 56
10707 Berlin
https://siteimprove.com/en/privacy

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2, Irleand
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Hootsuite
5 E 8th Ave,
Vancouver, BC V5T 1R6,
Canada
https://hootsuite.com/de/legal/privacy

Entergon
entergon GmbH &Co. KG
Wilhelmstrasse 14A
61381 Friedrichsdorf
https://entergon.de/datenschutz

Searchmetrics
Searchmetrics GmbH
Greifswalder Strasse 212
10405 Berlin
https://www.searchmetrics.com/de/datenschutz

TeamViewer
TeamViewer GmbH
Jahnstr. 30
73037 Göppingen
https://www.teamviewer.com/de/datenschutzerklaerung

Gotowebinar
LogmeIn Ireland Limited
Bloodstone Building Block C
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2, Irleand
https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy

Salesforce
Salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Str.31
80636 Munich
https://www.salesforce.com/de/company/privacy

Wistia
Wistia Inc.
17 Tudor Street
Cambridge, Massachusetts, 02139 USA
https://wistia.com/privacy

Rebrandly
Rebrandly Ltd.
31 Westland Square
Dublin 2, Ireland
https://www.rebrandly.com/privacy-policy

Hotjar Ltd.
3 Lyons Range
20 Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Malta, Europe
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Twitter Inc.
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco CA 94103
https://twitter.com/de/privacy

Outbrain
39 W 13th Street
New York
NY 10011
USA

Taboola Europe ltd.
Aldgate House
33 Aldgate High St
London EC3N 1DL
England

Adobe Systems Inc.
345 Park Avenue,
San Jose,
CA 95110-2704 USA
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Regulacje krajowe

Federacja Rosyjska

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników mieszkających w Rosji:

Opisane w niniejszym dokumencie usługi nie są przeznaczone dla obywateli Rosji mieszkających na stałe w Rosji. Jeśli jesteś obywatelem Rosji i mieszkasz na stałe w Rosji, potwierdzasz, że przekazując swoje dane osobowe i korzystając z naszych usług, robisz to na własne ryzyko oraz potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za te dane; potwierdzasz także, że korzystając z usług ZEISS, udzielasz wyraźnej zgody na gromadzenie i przesyłanie danych osobowych do USA i innych krajach, gdzie odbędzie się przetwarzania tychże danych, a także że firma ZEISS nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Rosji.

Chińska Republika Ludowa

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Chinach:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w związku z korzystaniem z usług ZEISS wyraża jednoznaczną zgodę na gromadzenie, a także przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych poza granice Chin.

USA

Poniższe zapisy dotyczą użytkowników przebywających w Stanach Zjednoczonych:

Zawartość niniejszej strony internetowej może być ograniczona w określonych regionach geograficznych (w tym w USA). ZEISS nie twierdzi, że strona internetowa lub jej zawartość jest dostępna lub odpowiednia poza tymi regionami. Dostęp do strony internetowej może być nielegalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach. Jeśli użytkownik odwiedza stronę wbrew obowiązującym przepisom, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami
.

Zasada „Shine the Light” obowiązująca w stanie Kalifornia umożliwia mieszkańcom Kalifornii zażądanie informacji o danych zgromadzonych przez ZEISS i przesłania ich do osób trzecich w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zażądać dodatkowych informacji objętych ustawą "Shine the Light”, skontaktuj się z nami na podane dane albo prześlij wniosek na podany adres z adnotacją „California Shine the Light Request”, abyśmy mogli właściwie skategoryzować żądanie. W tym celu będziemy potrzebowali adresu korespondencyjnego, adresu stałego zamieszkania oraz adresu e-mail, abyśmy mogli skontaktować się z wnioskującym.

Dodatek do Ustawy o ochronie konsumentów CCPA

Niniejsza notyfikacja o ochronie prywatności dla mieszkańców stanu Kalifornia stanowi uzupełnienie informacji zawartych w informacji o ochronie danych osobowych firmy ZEISS i dotyczy wyłącznie odwiedzających, użytkowników i innych osób mieszkających w stanie Kalifornia. Niniejsze zawiadomienie przyjmujemy w celu zapewnienia zgodności z ustawą California Consumer Privacy Act ("CCPA") (Ustawą o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia) z 2019 roku oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności w Kalifornii. Wszelkie warunki zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są stosowane w niniejszej notyfikacji.

Jakie informacje gromadzimy?

Kategoria

Przykłady

Gromadzone

A. Identyfikatory.

Prawdziwe nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta lub numer ubezpieczenia społecznego.

Tak

B. Kategorie danych osobowych wyszczególnione w statucie California Customer Records (kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e)).

Imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, adres, numer telefonu, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe.

Tak

C. Charakterystyka klasyfikacji chronionej na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego.

Wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród oraz związane z tym choroby), orientacja seksualna, status weterana lub wojskowy, informacje genetyczne (w tym genetyczne informacje rodzinne).

Nie

D. Informacje handlowe.

Rejestry mienia osobistego, produktów lub usług nabytych, uzyskanych lub rozważanych, lub innych zakupów lub tendencji konsumpcyjnych.

Tak

E. Informacje biometryczne.

Cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne lub biologiczne, takie jak odciski palców, wykorzystywane do pobrania szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikacyjnych.

Nie

F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.

Historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje o interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą.

Tak

G. Dane geolokalizacyjne.

Lokalizacja faktyczna lub ruchy.

Tak

H. Dane sensoryczne.

Zapisy audio z poczty głosowej lub nagrania połączeń.

Tak

I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

Historia pracy lub ocena wydajności.

Tak

J. Informacje o edukacji niepublicznej (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy (Ustawa o prawach edukacyjnych i prywatności rodziny) (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R. część 99)).

Dokumentacja edukacyjna związana bezpośrednio z uczniem prowadzonym przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, taka jak oceny, zapisy, listy klas, harmonogramy uczniów, kody identyfikacyjne uczniów, informacje finansowe o uczniach lub zapisy dyscyplinarne o uczniach.

Nie

K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych informacji osobowych.

Profil odzwierciedlający preferencje, cechy, predyspozycje danej osoby.

Tak

Dane osobowe opisane powyżej oraz w niniejszej nocie o ochronie prywatności nie obejmują: Lokalnie:

 • Informacje dostępne publicznie informacje z rejestrów rządowych.
 • Poddane deidentyfikacji lub zagregowane informacje o konsumentach.
 • Informacje wyłączone z ustawy stanowej CCPA, np.:
  • informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (Ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne) z 1996 roku oraz ustawą California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) (Ustawa o poufności informacji medycznych stanu Kalifornia) lub dane dotyczące badań klinicznych,
  • Dane osobowe objęte są niektórymi branżowymi przepisami o ochronie prywatności, w tym ustawą Fair Credit Reporting Act (FCRA) (Ustawa o uczciwej sprawozdawczości kredytowej), ustawą Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) (Ustawa o modernizacji usług finansowych) lub ustawą California Financial Information Privacy Act (FIPA) (Ustawa o ochronie prywatności informacji finansowych stanu Kalifornia), a także ustawą Driver’s Privacy Protection Act (Ustawa o ochronie prywatności kierowców) z 1994 roku.

W jaki sposób gromadzone są informacje?

Dane osobowe są zbierane z następujących źródeł:

 • Bezpośrednio od klientów, np. jeżeli użytkownik zarejestrował się na naszej stronie, oznacza to, że dobrowolnie podał swoje dane.
 • Niebezpośrednio od klientów, np. gromadzimy dane, gdy użytkownik otwiera i/lub korzysta z naszych usług online.
 • Od naszych zewnętrznych dostawców, którzy pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi.
 • Od naszych zewnętrznych dostawców, którzy pomagają nam dostarczać nasze produkty i usługi.

W jakim celu gromadzimy dane?

ZEISS gromadzi dane osobowe w niżej wymienionych celach:

 1. Aby świadczyć usługi i oferować produkty
 2. Aby przestrzegać przepisów prawa lub korzystać z naszych praw
 3. Aby weryfikować wpłaty przetwarzać płatności
 4. Aby zapobiegać oszustwom 
 5. W celach reklamowych i marketingowych
 6. W celach analitycznych oraz aby doskonalić naszą stronę
 7. Aby przeprowadzać konkursy
 8. Aby oferować newslettery i subskrypcje
 9. Aby oferować wnioski online
 10. Aby umożliwiać kontakt w formularzach kontaktowych
 11. Aby zapewnić bezpieczeństwo chronionych obszarów, takich jak identyfikator ZEISS oraz w celu weryfikacji
 12. Aby realizować zamówienia i zakupy
 13. Aby zarządzać dostawcami  
 14. Aby zarządzać gwarancjami i zgłoszeniami serwisowymi
 15. Aby zapewnić obsługę i wsparcie klienta
 16. Aby zapewnić możliwość korzystania z usług cyfrowych ZEISS, platform i aplikacji
 17. Na rzecz działań badawczych i rozwojowych, takich jak badania kliniczne
 18. W każdym celu ujawnionym podczas zbierania informacji

Ujawnianie danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy stronom trzecim w celach biznesowych następujące kategorie danych osobowych dotyczących mieszkańców Kalifornii:

A. Identyfikatory.
B. Kategorie danych osobowych wyszczególnione w statucie California Customer Records (kodeks cywilny stanu Kalifornia § 1798.80(e)).
D. Informacje handlowe.
F. Aktywność w Internecie lub innej podobnej sieci.
G. Dane geolokalizacyjne.
H. Dane sensoryczne.
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.
K. Wnioski wyciągnięte na podstawie innych informacji osobowych.

Patrz „Jakie informacje gromadzimy?” aby uzyskać więcej informacji dotyczących tych kategorii.

Kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe dla naszych celów biznesowych:

 • Jednostki stowarzyszone i podległe firmie ZEISS
 • Sprzedawcy, dostawcy i usługodawcy
 • Dealerzy i dystrybutorzy, którzy funkcjonują jako zewnętrzne jednostki sprzedaży ZEISS
 • Instytucje bankowe
 • Strony trzecie, które obsługują naszą komunikację i dostarczają produkty
 • Inne strony trzecie (w tym agencje rządowe) zgodnie z wymogami prawa

ZEISS nie zbiera i nie przetwarza informacji od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli uważają Państwo, że dziecko poniżej 16 roku życia przekazało nam dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli je usunąć.
 

Prawa konsumenta

Ustawa CCPA zapewnia konsumentom (mieszkańcom Kalifornii) konkretne prawa dotyczące ich danych osobowych. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia. Dotyczy to danych zebranych, wykorzystanych, ujawnionych lub sprzedanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Aby skorzystać z tego praw, prosimy o przesłanie nam weryfikowalnego żądania konsumenta na adres:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Niemcy
Kontakt e-mailowy (nie należy przesyłać na ten adres żadnych poufnych lub wrażliwych danych): datap rivacy @zeiss .com

Numer telefonu: 1 (800) 328-2984
formularz online
 

Tylko użytkownik lub osoba zarejestrowana przez Kalifornijskiego Sekretarza Stanu, którą użytkownik upoważnia do działania w jego imieniu, może złożyć weryfikowalne żądanie konsumenta dotyczące jego danych osobowych. Weryfikowalne żądanie konsumenta można również złożyć w imieniu swojego nieletniego dziecka.

Weryfikowalne żądanie konsumenta można złożyć tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Weryfikowalne żądanie konsumenta musi zawierać:

 • Informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy użytkownik jest osobą, o której zebraliśmy dane osobowe lub upoważnionym przedstawicielem tej osoby.
 • Opis żądania z wystarczającą ilością szczegółów, które pozwolą nam właściwie zrozumieć, ocenić i odpowiedzieć na nie.

Nie możemy odpowiedzieć na żądanie lub udostępnić danych osobowych, jeżeli nie możemy zweryfikować tożsamości użytkownika lub uprawnień do złożenia żądania i potwierdzić, że dane osobowe odnoszą się do użytkownika.
 

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Nie będziemy dyskryminować mieszkańca Kalifornii, który korzysta ze swoich praw wynikających z ustawy California Consumer Privacy Act (Ustawa o ochronie prywatności konsumentów stanu Kalifornia).

Skontaktuj się z nami

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej notyfikacji lub naszej polityki ochrony danych prosimy o kontakt:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Niemcy
Kontakt e-mailowy (nie należy przesyłać na ten adres żadnych poufnych lub wrażliwych danych): datap rivacy @zeiss .com

Numer telefonu: 1 (800) 328-2984
formularz online
 

Dane kontaktowe dla żądań związanych z poufnością danych

Zapytania związane z ochroną danych osobowych prosimy kierować do

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen

Kontakt e-mailowy (nie należy przesyłać na ten adres żadnych poufnych lub wrażliwych danych): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt telefoniczny:
+49 7364 20-0 (słowo kluczowe: „ochrona danych”)

Poprawki do niniejszego „Powiadomienia o ochronie danych”

Niniejsze powiadomienie może być sporadycznie modyfikowane w celu zapewnienia zgodności z aktualnymi przepisami oraz aby obejmowało wszystkie nasze usługi online.

Prawo użytkownika do informacji, sprostowania danych, blokowania, usunięcia i sprzeciwu nie zostaną zmodyfikowane przez te zmiany.

© Carl Zeiss AG – Ostatnia modyfikacja: kwiecień 2020