Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i chęć zostania pracownikiem ZEISS. Rzeczą dla nas ważną jest poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób obchodzimy się z danymi osobowymi w procesie rekrutacji.

Do wysyłania podań o pracę lub zapytań proszę używać wyłącznie prywatnych adresów e-mailowych.

Kontrolowanie i cel przetwarzania danych

Normalny proces rekrutacji

Rejestrując się i wysyłając do nas swoje podanie o pracę za pośrednictwem portalu aplikacyjnego ZEISS, udostępniasz nam swoje dane osobowe i wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych informacji w ramach rekrutacji. Masz również możliwość wyrażenia osobnej zgody dotyczącej włączenia Twoich danych do puli kandydatów (patrz poniżej).

Twoje dane będą zasadniczo wykorzystywane wyłącznie w celu obsadzenia konkretnego stanowiska w Grupie ZEISS. Podmiotem kontrolującym zbieranie i przetwarzanie danych w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest spółka ZEISS odpowiedzialna za ogłoszenie o pracę lub, w przypadku spontanicznej aplikacji, spółka ZEISS, do której wysłano podanie o pracę. Szczegółowe informacje dotyczące określonego podmiotu korporacyjnego ZEISS można uzyskać pod adresem recruiting .oberkochen @zeiss .com. Możesz w dowolnym czasie przeglądać, aktualizować lub uzupełniać udostępnione przez siebie informacje w portalu aplikacyjnym ZEISS.

Aplikacja spontaniczna

Jeśli wyślesz spontaniczną aplikację do naszego Systemu zarządzania kandydatami, Twoje dane zostaną przekazane odpowiedniej spółce ZEISS, pasującej do Twojego zestawu umiejętności.

Pula kandydatów

Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na przekazywanie danych powiązanych z Twoją aplikacją, Twój profil zostanie rozpowszechniony, bo może być również interesujący przy obsadzaniu stanowisk w innych spółkach ZEISS. W konsekwencji Twoje dane zostaną udostępnione spółkom ZEISS zaangażowanym w proces rekrutacji, które w razie zainteresowania skontaktują się z Tobą.

Aktywne poszukiwanie kandydatów

Jeśli to, co przeczytamy w Twoim profilu, okaże się interesujące i skontaktujemy się z Tobą poprzez portale kariery zawodowe lub tym podobne, pierwszy etap zapoznawania się z Tobą nastąpi za pośrednictwem danej sieci społecznościowej. W zależności od Twojej zgody uwzględnimy dane zebrane w serwisie społecznościowym w naszym portalu aplikacyjnym, a następnie wyślemy Ci link umożliwiający Ci dostosowany do potrzeb dostęp w celu uzupełnienia Twojego profilu i wyrażenia zgody na włączenie Cię do naszej puli kandydatów. Po tym, jak zbierzemy Twoje dane z portalu społecznościowego, przejdziesz do zwykłego procesu rekrutacyjnego (patrz wyżej).

Polecani kandydaci

Jeśli Twój profil jest interesujący, możliwe jest, że został już polecony przez kogoś z naszego personelu ZEISS. W takim przypadku Twoje dane kontaktowe są najpierw zbierane przez członka personelu ZEISS, aby nasz system mógł przesłać Ci następnie automatyczną wiadomość elektroniczną z informacją i linkiem dotyczącymi profilu pracy. W razie zainteresowania możesz postępować zgodnie z procedurami normalnej rekrutacji. W razie braku zainteresowania i odpowiedzi na wiadomość e-mailową usuniemy Twoje dane kontaktowe z naszego systemu w ciągu nie dłużej niż dwóch miesięcy. Dzięki temu masz dużo czasu, by dostosować swój profil do odpowiedniego stanowiska lub użyć danych, które już zebraliśmy do innych interesujących propozycji pracy. Chętnie usuniemy też Twoje dane, jeśli wyrazisz takie życzenie, przed upływem dwóch miesięcy.

Typ danych

Podczas postępowania rekrutacyjnego będziemy przetwarzać dane przekazane nam w Twoim podaniu o pracę. Te dane zawierają w szczególności:

  • Dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, numer identyfikacji podatkowej itp.)
  • Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu itp.)
  • Dane dotyczące Twoich osobistych preferencji (Twoje polubienia, zainteresowania itp.)
  • Dane dotyczące wykształcenia i kariery (ukończona szkoła/uniwersytet, historia kariery zawodowej)
  • Inne istotne dane (certyfikaty, Twoje zdjęcie itp.)

Podstawa prawna i prawa podmiotów danych

Twoje dane są zbierane w wyżej opisanych celach (stosowne powody zatrudnienia w ZEISS). Ponieważ firma ZEISS rekrutuje nowych pracowników w różnych krajach, podstawa prawna legalnego przetwarzania danych osobowych może się bardzo różnić. Więcej informacji znajdziesz w konkretnych przepisach krajowych (na przykład prawa podmiotów prawnych na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz w ogólnych informacjach dotyczących przetwarzania danych w firmie ZEISS na naszej stronie internetowej w zakładce https://www.zeiss.com/data-protection.

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, możesz ją wycofać ze skutkiem na przyszłość wedle własnego uznania i w dowolnym momencie w portalu aplikacyjnym ZEISS lub pisząc e-mail na adres recruiting .oberkochen @zeiss .com. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych i lokalizacja przetwarzania danych

Grupa ZEISS zapewnia, że podmioty trzecie, które ewentualnie działają na zlecenie ZEISS lub są uprawnione do dostępu do tych danych, przestrzegają praw i obowiązków zdefiniowanych w niniejszej Polityce prywatności. Firma ZEISS i jej usługodawcy zawsze przetwarzają dane na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. W wyjątkowych przypadkach dane te mogą być przetwarzane w zakresie dopuszczonym przez prawo w krajach poza Europą (państwa trzecie).

Przekazując dane w ramach Grupy ZEISS, przesyłając je podmiotowi trzeciemu (np. w związku z przepisami antyterrorystycznymi) i przetwarzając dane za pośrednictwem partnerów zewnętrznych, firma ZEISS przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i zabezpiecza te działania w możliwie najlepszy sposób za pomocą dostępnych środków ochrony danych, w tym umów dotyczących przetwarzania danych, standardowych klauzul umownych UE i konwencji międzynarodowych. Jeżeli lokalne wymogi za granicą nie spełniają poziomu ochrony zapewnianego przez Kartę praw podstawowych UE, firma ZEISS podejmie starania, aby ograniczyć do minimum ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą stosownych środków.

Usuwanie danych

Jesteśmy zobligowani przez prawo do archiwizacji Twoich danych istotnych dla procesu rekrutacji przez okres sześciu miesięcy. W razie, gdy nie jesteśmy w stanie zaoferować Ci stanowiska, ale pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie zgody na włączenie do puli kandydatów, usuniemy Twoje dane nie później niż po dwóch latach od odrzucenia Twojego podania o pracę. Po sześciu miesiącach możesz również w dowolnym momencie usunąć swoje dane z portalu aplikacyjnego ZEISS lub wysyłając e-mail na adres recruiting .oberkochen @zeiss .com. Jeśli nie wyraziłeś(-aś) zgody na przechowywanie Twoich danych, zostaną one usunięte, gdy tylko obsadzimy dane stanowisko i/lub w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli wyraziłeś(-aś) zgodę na przechowywanie Twoich danych, uwzględnimy te dane w procesach administracyjnych działu HR, które przeprowadzamy w granicach określnych przez prawo.

Bezpieczeństwo danych

Firma ZEISS posiada dyrektywy korporacyjne, które obowiązują na całym świecie, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych. Ponadto zastosowanie mają również przepisy dotyczące ochrony danych w krajach, w których firma ZEISS ma swoją siedzibę. Oprócz tego każdy dostawca usług, którzy przetwarza Twoje dane w imieniu firmy ZEISS zobowiązuje się do zachowania poufności i stosuje te same surowe środki bezpieczeństwa co ZEISS. Wsparcie techniczne naszego Systemu zarządzania kandydatami jest zapewniane przez dostawcę usług IT w Niemczech, którego wybraliśmy przy zastosowaniu parametrów wymaganych przez prawo i którego również obowiązują ustawowe wymogi z zakresu ochrony danych.

Powiadomienie o ofercie pracy

Jeśli ustawisz powiadomienie o ofercie pracy (Job Alert), zachowamy wyłącznie konieczną do tego celu informację (adres e-mail i kryteria wyboru). Swoją subskrypcję powiadomień o ofertach możesz zakończyć w dowolnym czasie. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy dotyczące Ciebie informacje.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem datap rivacy @zeiss .com. Wszystkie zapytania dotyczące procesu rekrutacyjnego proszę kierować na adres recruiting .oberkochen @zeiss .com.

Wersja

Niezwłocznie poinformujemy Cię o wszelkich ważnych zmianach w naszym sposobie przetwarzania Twoich danych. Polityka prywatności, stan na wrzesień 2021.