Informacje o spółce

Carl Zeiss Sp. z o. o.

ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań
Tel.: + 48 61 820 93 60
Fax: + 48 61 820 93 70
info .pl @zeiss .com

 

Carl Zeiss Sp. z o. o. w Poznaniu

Oddział w Warszawie
ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
Tel.: +48 22 205 55 55
Fax: + 48 22 85 82 345

Niniejsza strona i wszystkie powiązane informacje są w języku angielskim (ZEISS International)

W razie pytań dotyczących naszej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: webm aster @zeiss .com.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000005241
NIP: 118-00-39-730
REGON: 012611183
Kapitał zakładowy: 3 514 887,00 PLN

Zarząd:
Dr. Andreas Mohr - Prezes Zarządu
Marcin Trębicki - Członek Zarządu