Czym jest światło niebieskie iw jaki sposób mogę chronić przed nim swoje oczy?

Wszystko o świetle niebieskim oraz jego wpływie na Twoje oczyi komfort widzenia

Prawdopodobnie ostatnio często słyszałeś pojęcie „światło niebieskie”, ale czy wiesz, co ono naprawdę oznacza i czy należy się martwić o wpływ, jaki może ono mieć na Twoje zdrowie? Ekspert z firmy ZEISS, dr Christian Lappe udziela odpowiedzi na ważne pytania, aby objaśnić nieco bardziej ten temat.

Żyjemy w erze cyfrowej i coraz częściej pracujemy i zarządzamy swoim życiem za pomocą urządzeń, takich jak smartfony, tablety i komputery. Podczas pandemii COVID-19 mogliśmy doświadczyć jeszcze większej zmiany stylu życia na cyfrowy. Rzeczywiście badania wykazały, że od kwietnia 2020 r. ludzie w każdym wieku, z całego świata, spędzają znacznie więcej czasu przy urządzeniach cyfrowych.1

Dr. Christian Lappe
Dr. Christian Lappe

Ta zmiana stylu życia zwiększyła świadomość ludzi w zakresie transmisji niebieskiego światła i potencjalnie szkodliwego wpływu, jaki może ono mieć na nasz rytm snu, a także na nasz wzrok.

Czym dokładnie jest światło niebieskie i czy rzeczywiście należy się nim przejmować? Dr Christian Lappe, dyrektor ds. naukowych i komunikacji technicznej w ZEISS Vision Care jest ekspertem w dziedzinie niebieskiego światła. Odpowiedzi, których udzielił na pytania dotyczące światła niebieskiego wyjaśniają wiele spraw w tym temacie.

Ostatnio często się o tym słyszy, ale czym dokładnie jest światło niebieskie?

Aby zrozumieć, czym jest światło niebieskie, musimy mieć trochę wiedzy o sposobie działania ludzkiego układu wzrokowego. Ludzki układ wzrokowy może dostrzec jedynie niewielką część widma elektromagnetycznego. Zazwyczaj określamy tę część mianem „widma światła widzialnego” (VIS). Widmo światła widzialnego (VIS) zapewnia widzenie i możliwość odbierania informacji wizualnych.

Światło niebieskie stanowi część widma światła widzialnego i pochodzi zarówno z naturalnych, jak i sztucznych źródeł. Charakteryzuje się najkrótszą długością fali w widma światła widzialnego, ale najwyższą energią świetlną.

Widzialne spektrum światła z kolorami długości fali wykrywanych przez ludzkie oko.

Długość fali jest mierzona w nanometrach. Ludzkie oko widzi światło o długości fali od ok. 380 do 780 nm, znajdujące się pomiędzy sąsiadującymi pasmami spektralnymi promieniowania ultrafioletowego (UVR) do 400 nm i promieniowania podczerwonego (IR) od 780 nm.

Skąd zatem bierze się światło niebieskie?

Zazwyczaj z naturalnych źródeł. Słońce jest najjaśniejszym źródłem naturalnego światła. Jednakże, dzięki postępowi przemysłowemu dysponujemy również sztucznymi źródłami światła, mogącymi emitować promieniowanie elektromagnetyczne, a tym samym również światło. Do sztucznych źródeł światła zaliczamy żarówki, wysokoprężne lampy wyładowcze, a aktualnie coraz częściej technologia oparta na półprzewodnikach, czyli diodach (emitery LED są głównymi źródłami sztucznego światła niebieskiego).

Man looking at tablet having a video call

Czy światło niebieskie wpływa na nas fizycznie i, jeżeli tak, w jaki sposób?

Tak. Jednak, żeby zrozumieć w jaki sposób, muszę najpierw nakreślić tło.

Chociaż proces widzenia jest bardzo złożony, spróbujmy go uprościć: światło wpada do oka i oświetla poziom fotoreceptorów w siatkówce. Zależnie od geometrii, intensywności i składu spektralnego padającego światła, różne fotoreceptory wysyłają określone sygnały. Sygnały te są następnie przekazywane drogą wzrokową aż do mózgu. Tam są przetwarzane w korzewzrokowej w celu uczestniczenia w postrzeganiu przedmiotów znajdujących się w naszym otoczeniu.

Co najważniejsze – światło jest niezbędne, abyśmy mogli widzieć. Lecz wpływ kolorów wykracza poza przetwarzanie wzrokowe. Kolory są związane także z naszymi układami biologicznymi i fizjologicznymi, które mogą wpływać i zmieniać nasz biorytm oraz dobrostan fizjologiczny i psychiczny -.. Kolory mogą zatem zmieniać postrzeganie przez nas otoczenia, wywoływać skojarzenia i emocje oraz wpływać na cykl fizyczny i nastroje.

Istnieją przekonujące badania naukowe wykazujące, że nieodpowiednia ekspozycja fotoreceptywnych komórek zwojowych siatkówki na światło niebieskie może nasilać niektóre powszechne zagrożenia dla zdrowia oczu pojawiające się wraz z wiekiem, takie jak zwyrodnienie plamki żółtej, ale może również wywoływać problemy, w tym zaburzenia snu, depresję i zaburzenia funkcji poznawczych. Powyższe wyniki wykazały, że światło niebieskie odgrywa ważną rolę w kilku bardzo istotnych elementach zdrowia i dobrostanu, w tym rytmu okołodobowego, który z kolei może wpływać na rytm snu.

Czy światło niebieskie emitowane przez urządzenia cyfrowe może mieć wpływ na siatkówkę?

Istnieją naukowe dowody potwierdzające, że światło widzialne o wysokiej energii (HEV) w niebieskim i fioletowym zakresie widma może uszkadzać siatkówkę za sprawą mechanizmów fototoksycznych. Długofalowe skutki stresu fotooksydacyjnego mogą również uszkodzić struktury komórkowe siatkówki..
To dotyczy wysokich natężeń światła i składników spektralnych niebieskiego światła naturalnego, pochodzącego np. ze słońca.

Są też liczne publikacje stwierdzające, że typowe wyświetlacze cyfrowe i iluminacje architektoniczne wykorzystujące technologię LED nie są uważane za szkodliwe dla ludzkiej siatkówki. Typowe natężenia pochodzące z tych źródeł światła znajdują się znacznie poniżej obecnych progów zagrożenia fotobiologicznego.
Zatem aktualne badania naukowe nie potwierdzają istnienia szczególnego ryzyka medycznego ani poważnego zagrożenia dla siatkówki ze strony urządzeń cyfrowych i oświetlenia typu LED.

Mimo to, powszechnie wiadomo, że należy chronić oczy przed jasnym światłem słonecznym, w tym promieniowaniem UV i światłem widzialnym o wysokiej energii (tj. światłem niebieskim). Ważne jest również unikanie technologicznych źródeł światła o wysokiej mocy, takich jak wskaźnik laserowy (niezależnie od koloru wiązki laserowej).

Jak światło niebieskie wpływa na oczy?

Światło niebieskie jest niezbędne celem widzenia przez ludzi barw i kontrastów, a fotoregulacja światła niebieskiego przez światłoczułe komórki zwojowe w siatkówce oka ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu-.

Dowody pokazują, na szczęście, że cyfrowe wyświetlacze nie są bezpośrednio szkodliwe dla siatkówki. Występują jednak pewne efekty optofizyczne związane z przechodzeniem światła niebieskiego przez elementy załamujące światło (soczewkę krystaliczną i ciało szkliste) w naszym oku. Te efekty odnoszą się do pogorszonej jakości i odczuwalnego dyskomfortu widzenia.

Schematyczna wizualizacja rozproszonego niebieskiego światła w oku.
Schematyczna wizualizacja rozproszonego niebieskiego światła w oku.

Ze względu na krótszą długość fali, światło niebieskie może wytwarzać światło rozproszone. Jest podatne na efekt tzw. aberracji chromatycznej podłużnej (LCA). Nadmiar niebieskiego światła emitowanego przez urządzenia cyfrowe może negatywnie wpływać na komfort widzenia, co jest często opisywane przez ludzi i postrzegane jako „szum wizualny”.

Nie potwierdzono możliwego szkodliwego wpływu nadmiaru emitowanego przez urządzenia cyfrowe światła niebieskiego w godzinach nocnych, jako że stanowi to przedmiot aktualnych badań. Jednakże, sztuczne światło w nocy (Artificial Light At Night – ALAN) koliduje z naturalnym cyklem snu i czuwania, zwłaszcza u nastolatków.

Jest wiele sporów w tym temacie. Czy światło niebieskie jest złe dla oczu?

Widmo światła niebieskiego nie może być po prostu określane jako dobre lub złe, ponieważ ma zarówno korzystny, jak i szkodliwy wpływ na oczy.
ZEISS nazywa to „dualizmem światła niebieskiego”. Chcąc zminimalizować ryzyko uszkodzenia oczu, musimy zachować ostrożność, aby nie spowodować problemu innego typu.

Na przykład, w przeszłości niektóre soczewki zawierały absorbery światła, które całkowicie lub w większej części redukowały światło niebieskie. W przypadku podjęcia takiego podejścia bez dokładnego przemyślenia, może pojawić się kilka problemów. Po pierwsze, soczewki blokujące światło niebieskie mogą powodować, że użytkownik będzie widział świat w intensywnych, żółtych i pomarańczowych barwach. Z zasady takie soczewki nie są dobrze tolerowane. Po drugie – negatywny wpływ na widzenie kolorów i kontrastów. Trzecim problemem wynikającym z usuwania całego światła niebieskiego za pomocą soczewek jest możliwość wywierania negatywnego wpływu na regulację naszego rytmu okołodobowego.

Zatem jeśli chodzi o światło niebieskie, należy zachować równowagę. Z jednej strony chcemy chronić siatkówkę oka przed niepotrzebnie wysokim poziomem niebieskiego światła, emitowanym głównie przez słońce. Chcemy też, w sposób umiarkowany, ograniczać ilość światła niebieskiego emitowanego przez cyfrowe urządzenia w celu uniknięcia dyskomfortu w zakresie widzenia oraz radzenia sobie z cyfrowym zmęczeniem oczu (DES). Natomiast z drugiej strony, nie chcemy blokować dobroczynnego wpływu niebieskiego światła, ponieważ może to zakłócać naturalny cykl dobowy aktywności i spokojnego snu.

Skoro mowa o cyfrowym zmęczeniu oczu. Co to dokładnie jest i czym się objawia?

Young woman suffering from eye strain

Cyfrowe zmęczenie oczu (DES) jest nowym problemem zdrowia publicznego. Charakteryzuje się zaburzeniami widzenia i/lub dyskomfortem dla oczu. Jak wspomnieliśmy we wstępie do niniejszego wywiadu, coraz częstsze wykorzystywanie urządzeń cyfrowych zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym jest uniwersalnym trendem. DES (zwane też syndromem widzenia komputerowego) to połączenie problemów oczu i widzenia spowodowanych intensywną pracą oczu przed komputerami, smartfonami, czytnikami książek elektronicznych i podobnych urządzeń. DES obejmuje różne objawy, takie jak zmęczenie mięśni oka, dyskomfort oczny, zmęczone i swędzące oczy, bóle głowy, niewyraźne i podwójne widzenie. Te objawy mogą dotykać różnych struktur oka i obejmować suchość oczu (pieczenie, łzawienie, suchość, podrażnienie), lub odnosić się do procesów widzenia, w tym refrakcji, akomodacji lub anomalii widzenia obuocznego.

Jak mogę chronić swoje oczy przed światłem niebieskim?

Nosząc okulary ze szkłami filtrującymi światło niebieskie. Jednak ochrona oka, a w szczególności struktur wewnątrzgałkowych przed światłem niebieskim, nie jest łatwym procesem. Zakrywanie oczu silnymi kolorowymi filtrami i blokerami jest skuteczne, ale wiąże się z poważnymi ograniczeniami w zakresie widzenia, percepcji i samopoczucia -.

Bardzo złożonym i wymagającym pod kątem technicznym wyzwaniem jest stworzenie inteligentnego filtra światła niebieskiego, który tłumi pożądaną linię spektralną, ale w ramach ograniczeń akceptowalnych dla użytkownika. Inteligentne filtry światła niebieskiego można wprowadzić w całodziennych soczewkach okulistycznych, dzięki nauce o materiałach i powłokach. Technicznie rzecz ujmując – specyficzne dodatki substratów do materiału soczewki mogą zmniejszyć specyficzne dla danego widma blokowanie lub filtrowanie światła poprzez proces absorpcji. Żądane długości fal są absorbowane przez molekuły substratu, a w jego wnętrzu nieodłączna energia fotonów jest przekazywana w postaci energii nieoptycznej.

Inną opcją filtrowania światła niebieskiego jest noszenie okularów przeciw światłu niebieskiemu z powłoką funkcjonalną na powierzchni soczewki. Takie powłoki refleksyjne odbijają pożądane widma, dzięki czemu odbite światło nie przechodzi przez soczewkę.
Oba podejścia – odbicie światła i absorpcja światła wewnątrz substratu – zapobiegają przedostaniu się światła do oka i soczewki.

Dlaczego ochrona przed światłem niebieskim jest ważna?

Stanowi odpowiedź na dwie potrzeby:

  1. Zapobieganie i ochrona przed długofalowymi, niszczącymi skutkami ekspozycji na niebieskie światło o wysokiej intensywności, pochodzące z naturalnego światła dziennego. Wewnętrzna energia światła niebieskiego może wywoływać i stymulować stres fotooksydacyjny dla komórek siatkówki. Zakłada się, że takie procesy fototoksyczne kumulują się i mogą prowadzić do uszkodzeń oczu, takich jak często wspominane zwyrodnienie plamki żółtej (AMD).

  2. Inna potrzeba jest związana z komfortem widzenia. Światło niebieskie może zostać rozproszone wewnątrz gałki ocznej. Może też powodować aberracje chromatyczne, które, jak się przypuszcza, przyczyniają się do patologicznego, cyfrowego zmęczenia oczu. Nadmierne światło niebieskie jest określane mianem winowajcy powodującego oślepienie psychologiczne.

Jaka jest różnica pomiędzy powłoką na soczewce a ochroną przed światłem niebieskim wbudowaną w soczewkę?

Inteligentne filtry światła niebieskiego można wprowadzić w całodziennych soczewkach okulistycznych, dzięki nauce o materiałach i powłokach. Specjalne dodatki substratu do materiału soczewki mogą, w ramach procesu absorpcji, ograniczyć oddziaływanie światła charakterystycznego dla danego widma, blokując lub filtrując je. Żądane długości fal są absorbowane przez molekuły substratu, a w jego wnętrzu nieodłączna energia fotonów jest przekazywana w postaci energii nieoptycznej.

Innym sposobem filtrowania światła niebieskiego jest nałożenie funkcjonalnych powłok na powierzchnię soczewki. Takie powłoki refleksyjne odbijają żądane widmo w taki sposób, że światło (odbite) nie przechodzi przez soczewkę. Nie należy mylić tych powłok z powłokami antyrefleksyjnymi (AR), które są zwykle nakładane na soczewki wysokiej klasy w celu uniknięcia niepożądanych odbić. Powłoka soczewki chroniąca przed światłem niebieskim nakładana na soczewkę odbija jedynie konkretną część i intensywność widma, które ma zostać zablokowane, stanowiąc tym samym konkretną modyfikację powłoki antyrefleksyjnej

Podobno firma ZEISS opracowała nową technologię soczewek, która pozwala na wprowadzenie ochrony przed światłem niebieskim do struktury soczewki. Proszę nam opowiedzieć, jak działają soczewki ZEISS BlueGuard.

Black spectacle frame with ZEISS lenses

Soczewki ZEISS BlueGuard wykorzystują najnowszą technologię chemiczną organiczną, w której określone cząsteczki pochłaniające niebieskie światło w materiale soczewki blokują określone części widma światła niebieskiego. Poprzednie soczewki z materiału blokującego światło niebieskie wykazywały zmniejszoną transmisję światła i przebarwienia dzięki szarym/niebieskim dodatkom barwiącym, które były używane w celu zrównoważenia zażółcenia. Jednak dzięki naszej najnowszej technologii, materiałoznawcy firmy ZEISS znaleźli najlepszą równowagę między przejrzystością a transmisją. Soczewki ZEISS BlueGuard blokują aż do 40% potencjalnie szkodliwego światła niebieskiego i zapewniają też pełną ochronę przed promieniowaniem UV wynoszącym do 400 nm.1

Czy w przypadku soczewek ZEISS BlueGuard również możemy spotkać się z irytującymi, widocznymi refleksami?

Dzięki zasadzie absorpcji, w przeciwieństwie do odbicia światła, niebieskawy blask jest znacznie słabiej dostrzegalny.

Young woman wearing ZEISS BlueGuard Lenses Young woman wearing ZEISS Lenses with BlueProtect coating
Soczewki ZEISS BlueGuard
Powłoka ZEISS DuraVision BlueProtect

Jak będę wyglądać w soczewkach BlueGuard? Czy ludzie będą w stanie wyraźnie widzieć moje oczy i rysy, nawet podczas rozmów wideo?

Redukcja odbić na powierzchni soczewki stała się poważnym problemem dla wielu użytkowników okularów, ponieważ coraz częściej widzimy siebie podczas wideokonferencji. Nosząc okulary blokujące niebieskie światło możemy zauważyć niebieskawe refleksy, spowodowane sztucznym światłem (przy zwiększonym widmie światła niebieskiego emitowanego przez nowoczesne architektoniczne oświetlenie typu LED w pokojach i przy biurkach, oraz ze względu na szczególną wrażliwość kamer internetowych na światło niebieskie ). W soczewkach ZEISS BlueGuard wiele osób dostrzega mniej odbić i lepszą widoczność oczu za okularami w porównaniu do konwencjonalnych powłok filtrujących niebieskie światło z powłokami o wysokim współczynniku odbicia.

Czy nosząc soczewki BlueGuard, nadal będę dobrze widzieć ekrany moich urządzeń?

Redukcja światła niebieskiego w soczewkach z filtrem niebieskim jest zazwyczaj zaprojektowana w taki sposób, aby utrzymać lub poprawić komfort widzenia bez żadnych ograniczeń. Oczywiście kluczem do dobrego widzenia są również aktualnie przepisywane okulary i odpowiednie konstrukcje soczewek optycznych dostosowane do indywidualnych potrzeb wzrokowych użytkownika.

Zatem, soczewki BlueGuard zapewnią mi ochronę przed potencjalnie szkodliwym światłem niebieskim, ale co z promieniowaniem UV?

Przede wszystkim należy zrozumieć, że ochrona przed promieniowaniem UV oraz filtr światła niebieskiego to dwie całkowicie różne rzeczy. Można mieć pewność, że soczewki BlueGuard są wyposażone w pełną ochronę przed promieniowaniem UV i blokują fale do 400 nm.

Czy można nosić soczewki BlueGuard na stałe?

Oczywiście. Zostały zaprojektowane jako soczewki całodzienne do użytku wewnątrz i na zewnątrz.

Czy moje dzieci mogą nosić soczewki BlueGuard?

Soczewki nadają się do osób w każdym wieku, ale zawsze należy omówić swoje unikalne potrzeby w zakresie widzenia z okulistą.

Czy mogę nosić soczewki BlueGuard również podczas prowadzenia samochodu?

Soczewki ZEISS BlueGuard doskonale nadają się również do prowadzenia samochodu. Są to soczewki całodzienne, do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Mój profil widzenia Określ swoje nawyki związane z widzeniem i dowiedz się, która soczewka będzie dla Ciebie najlepsza.
Znajdź najbliższego optyka ZEISS

Powiązane artykuły

Dlaczego okulary dziecięce powinny zapewniać najlepszą ochronę przed UV Oto, co każdy rodzic powinien wiedzieć na temat ochrony oczu dziecka przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV).
Jakie okulary słoneczne wybrać do ulubionej aktywności? Na rynku dostępne są okulary słoneczne idealne na każdą okazję
Ochrona przed promieniowaniem UV i odblaskami Na czym polega różnica między nimi?
Ochrona przed UV na co dzień Szyby okienne, odzież i okulary – które z nich blokują promienie UV? A które nie zapewniają ochrony?

Powiązane produkty