Losowe pobieranie próbek w formowaniu tworzyw sztucznych Przykład: przycisk do zapięcia pasa bezpieczeństwa

Przycisk na klamrze pasa bezpieczeństwa w samochodzie musi spełniać wysokie standardy jakości, aby ten istotny dla bezpieczeństwa element działał bezbłędnie. Mimo, że w codziennym użytkowaniu jest narażony na częste obciążenia mechaniczne, stabilność przycisku przez cały okres eksploatacji samochodu musi być gwarantowana w 100%.

Rozwiązania ZEISS CT do statystycznej kontroli procesu
ZEISS METROTOM
ZEISS CALYPSO
Osiągnięcia:
  • Optymalizacja procesu produkcji
  • Identyfikowalne wyniki pomiarów

Inspekcja próbek w statystycznej kontroli procesu

Wymagania dotyczące zapewnienia jakości

W idealnym przypadku zapewnienie jakości przycisku powinno być jak najbardziej kompleksowe i powinno być wykonywane natychmiast po jego wtryśnięciu do formy. W przeciwnym razie usterki są identyfikowane dopiero po zainstalowaniu przycisku, co prowadzi do poźniejszych wysokich kosztów, ponieważ cały element związany z pasem bezpieczeństwa musi zostać wymieniony. W najgorszym przypadku usterka ta może nawet pogorszyć bezpieczeństwo, ponieważ pasa nie powinno się używać.

Najlepsze dopasowanie danych CT (niebieski) i danych CAD (szary). Wartości pomiaru poza tolerancją zaznaczono na czerwono.
Najlepsze dopasowanie danych CT (niebieski) i danych CAD (szary). Wartości pomiaru poza tolerancją zaznaczono na czerwono.

Statystyczna kontrola procesu

Jakość procesu produkcyjnego można zagwarantować przez regularne losowe pobieranie próbek, ponieważ ze względów finansowych i technicznych nie jest możliwe sprawdzenie każdego produkowanego przycisku. Zdefiniowane wymiary są regularnie rejestrowane, a odchylenia są dokładnie monitorowane. Analiza statystyczna umożliwia zatrzymanie procesu produkcji w idealnym momencie oraz wczesną identyfikację stopniowego pogarszania się jakości produktu. Zmiany wartości wymiaru dostarczają również informacji o potencjalnych przyczynach defektów.

Charakterystyka

Te cechy w przeważającej mierze decydują o jakości przycisku:

  • Stabilność wymiarowa kształtu, czyli zgodność z określonymi wartościami nominalnymi z modelu CAD.
  • Stabilność, która może być potencjalnie ograniczona przez jamy, jeśli ma to zastosowanie.
Szczegółowa analiza kształtu krzywej na elemencie za pomocą ZEISS CALYPSO CT.
Szczegółowa analiza kształtu krzywej na elemencie za pomocą ZEISS CALYPSO CT.
Góra: kolorowa mapa zgodności wymiarowej Dół: kontrola porów
Góra: kolorowa mapa zgodności wymiarowej Dół: kontrola porów

Konwencjonalna inspekcja za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej

Dokładność wymiarowa jest standardowo sprawdzana za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej z głowicami stykowymi lub optycznymi. Im więcej wymiarów ma zostać zdjętych, tym bardziej czasochłonna jest kontrola jakości. Czasami element może również wymagać ponownego zamocowania. Ponadto, ukryte struktury są trudne lub niemożliwe do zmierzenia współrzędnościową maszyną pomiarową bez zniszczenia elementu, np. nie można zbadać porów wewnątrz.


Czas wymagany do regularnych inspekcji jest mnożony przez częstotliwość pobierania próbek. Z drugiej strony częstsze pomiary pomagają ustabilizować proces, zminimalizować odchylenia tolerancji oraz zredukować ilość odpadów i koszty następcze wadliwej produkcji.

Badanie TK za pomocą ZEISS METROTOM

Za pomocą tomografa komputerowego ZEISS METROTOM wszystkie wymiary, które mają zostać zmierzone w ramach kontroli procesu, można zebrać za pomocą jednego skanu. Możliwe jest nawet jednoczesne wstawienie wielu części na raz do obszaru pomiarowego tomografu i jednoczesne ich zmierzenie. Ponadto w każdej chwili można wrócić do wyników i sprawdzić dodatkowe wymiary, korzystając z wygenerowanych już danych wokseli, w celu wykonania dodatkowych analiz. Kolorowana mapa dopasowań wymiarów nominalnego / rzeczywistego (raporty chromatyczne) zapewnia przegląd dokładności wymiarowej całego elementu. Szczególna siła ZEISS METROTOM: wyniki pomiarów są identyfikowalne i niezawodnie spełniają aktualne normy metrologiczne.

ZEISS METROTOM 800 130kV/225kV
ZEISS METROTOM 800 130kV/225kV