ZEISS CALYPSO 2024

funkcjonalności

Nowości w ZEISS CALYPSO 2024

Twoje korzyści

Zoptymalizuj proces kontroli jakości z ZEISS CALYPSO - uniwersalnym oprogramowaniem do zastosowań metrologii wymiarowej. Wersja 2024 jeszcze bardziej ułatwia i przyspiesza wykonywanie codziennych zadań dzięki nowym funkcjonalnościom. Dodatkowo Umowa utrzymania oprogramowania ZEISS obejmuje wszystkie aktualizacje i poprawki.

ZEISS CALYPSO 2024

Kluczowe zalety najnowszej wersji oprogramowania

Wysoka wydajność w połączeniu z elastycznością i niezawodnością - to główne cele rozwoju oprogramowania ZEISS CALYPSO. Wersja 2024 dostarcza nie tylko optymalizacje technologiczne, ale także wspiera Twoje codzienne wyzwania poprzez udoskonalony interfejs użytkownika oraz inne nowe funkcjonalności.

Nowoczesna technologia

Oprogramowanie CALYPSO jest teraz dostępne w wersji 64-bitowej i oferuje kompatybilność ze wszystkimi aktualnymi systemami operacyjnymi, co pozwala to zwiększyć wydajność systemu pomiarowego.

Import PMI z nową biblioteką GD&T

Oprogramowanie CALYPSO 2024 pozwala wykorzystać informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) do utworzenia planów pomiarowych na podstawie nowej biblioteki GD&T. Takie połączenie umożliwia przyspieszenie wykonywanych zadań oraz większą produktywność.

Udoskonalenia procesu pomiaru optycznego

Dzięki nowej funkcji korekcji refleksów oprogramowanie zwiększa niezawodność opcji rozpoznawania krawędzi, ponieważ wpływ wykończenia powierzchni jest zredukowany. Ponadto funkcja mozaiki oferuje nowy sposób tworzenia dużego obrazu z różnych obrazów.

Skanowanie 4-osiowe

Najnowsze wydanie CALYPSO wspiera pomiary w 4 osiach dla kombinacji ZEISS LineScan ze stołem obrotowym. Pozwala to zredukować liczbę pozycji RDS wymaganą do przeprowadzenia zadania pomiarowego. Brak konieczności ponownego określania orientacji głowicy przyspiesza pomiary i zwiększa wydajność.

Jeszcze więcej nowości w ZEISS CALYPSO 2024

  • CALYPSO curve: Pomiar połączonych krzywych i inne udoskonalenia
  • CALYPSO freeform: Dzielone programowanie i filtry morfologiczne dla powierzchni swobodnych
  • Większa funkcjonalność: Okno wyświetlania elementów pomiarowych można teraz przenosić za pomocą funkcji pędzla, dostępne jest nowe okno dla systemów startowych i bazowych, użytkownik ma większą elastyczność w programowaniu złożonych planów inspekcji...

... i wiele więcej.

Najnowsze aktualizacje, serwis i wsparcie dzięki SMA

Korzystaj z nowych funkcji: Umowa SMA oferuje dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania, co zapewnia niezawodność w dłuższej perspektywie. Użytkownik uzyskuje dostęp do specjalistycznej wiedzy i wsparcia technicznego w zakresie oprogramowania, a także ciągłej aktualizacji i poprawek - w niższych cenach.

Wykorzystaj w pełni możliwości oprogramowania dzięki regularnym aktualizacjom:

Więcej udoskonalonych funkcjonalności z poprzednich wersji oprogramowania

Znasz już funkcje najnowszego wydania ZEISS CALYPSO? Regularne aktualizacje, np. dzięki umowie SMA, pozwalają korzystać z najnowszych dostępnych opcji. Te opcje ZEISS CALYPSO udoskonalają funkcjonalność oprogramowania od kilku lat:

Zautomatyzowana analiza błędów

ZEISS CALYPSO pozwala, na przykład, z łatwością zmierzyć 1000 otworów w 10 minut. W celu zoptymalizowania późniejszej manualnej oceny raportów ZEISS CALYPSO rozpoznaje charakterystyki inspekcji z błędami i automatycznie wyświetla szczegółowe informacje w raporcie z pomiaru. Koncepcja charakterystyki inspekcji oprogramowania ZEISS CALYPSO jest teraz także dostępna podczas zautomatyzowanej analizy wad w ZEISS PiWeb reporting. Oznacza to, że wszystkie charakterystyki, które nie mieszczą się w wyznaczonej tolerancji, są automatycznie wyświetlane w interaktywnym widoku CAD.

Automatyczna późniejsza ocena dla zwiększenia wykorzystania CMM

Ocenę wyników pomiarowych można przeprowadzić na innym komputerze tak, aby można było korzystać z CMM bezpośrednio po zakończeniu pomiaru. W ten sposób kolejny pomiar można wykonać od razu po zakończeniu zadania pomiarowego zwiększając tym samym wykorzystanie maszyny. Komputer do analizy można uruchomić przez różne współrzędnościowe maszyny pomiarowe.

Nowa opcja ZEISS CALYPSO: planowanie dynamiczne

Nowa opcja planowania dynamicznego pozwala łatwo dostosować plan inspekcji w oparciu o reguły statystyczne z ZEISS GUARDUS MES i ZEISS GUARDUS CAQ. Reguł te określają częstotliwość inspekcji charakterystyk pomiarowych w planie pomiarowym. Na plan ten można wpływać w trakcie procesu. Dzięki dynamicznemu planowaniu ZEISS CALYPSO plan pomiarowy można dostosować za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zastosowanie tych zasad umożliwia skrócenie czasu procesu pomiaru.

Wyniki dostępne 20-krotnie szybciej dzięki optymalizacji algorytmu

Udoskonalony algorytm matematyczny pozwala znacząco zwiększyć wydajność obliczeń powierzchni swobodnych i zbiorów punktów, a także odchyłek. Ponadto oprogramowanie oferuje ulepszone zastosowanie metody Gaussa/Czebyszewa zarówno dla pomiarów stykowych, jak i optycznych. Punkty z pomiaru optycznego są obliczane 100-krotnie szybciej. Wykorzystany algorytm pozwala także znacząco przyspieszyć transfer danych. Zoptymalizowany interfejs użytkownika umożliwia teraz również wyeliminowanie wartości nietypowych, ustawienie liczby punktów w oknie CAD oraz interaktywne dostosowanie wyświetlania CAD w raporcie. Dzięki tym innowacyjnym funkcjom oprogramowanie ZEISS CALYPSO dostarcza teraz wyniki nawet 20-krotnie szybciej.

ZEISS Academy

In our training courses, we show you how to use the latest ZEISS CALYPSO functions easily and effectively. Discover individual training courses in metrology at ZEISS now! Access around the clock. Improve skills. For more flexibility. Interactive learning.

Forum społeczności CALYPSO

Do you have application-related questions, or would you like to exchange ideas with other experts? Then the ZEISS #measuringhero community is the right place for you.