ZEISS CALYPSO 2021

Zwiększenie wydajności kontroli jakości

Wraz z wydaniem oprogramowania ZEISS CALYPSO 2021, dzięki ponad 60 nowym funkcjom, ZEISS po raz kolejny zapewnia znaczne zwiększenie wydajności kontroli jakości a także dalsze możliwości oszczędzania zarówno czasu jak i wydatków w zakresie kontroli i analizy komponentów. Główną rolę w nowej wersji oprogramowania gra optymalizacja automatyzacji.

Zalety:
 • Nowa opcja dynamicznego planowania ZEISS CALYPSO dla dynamicznej adaptacji zakresu pomiarów.
 • Wiele optymalizacji programowania zapewnia znaczną oszczędność czasu
 • 20 razy szybsze wyniki dzięki poprawionej funkcji swobodnego modelowania i obliczeniom zbioru punktów
 • Optymalizacja czasu pomiaru nawet do 270% dla pomiarów optycznych dzięki ZEISS O-INSPECT

Przegląd najważniejszych innowacji ZEISS CALYPSO 2021
ZEISS CALYPSO – dynamiczne planowanie

1. Nowa opcja dla wydajności wyższego poziomu:

Nowa opcja dynamicznego planowania ZEISS CALYPSO zmniejsza zapotrzebowanie na maszyny współrzędnościowe poprzez automatyczne i dynamiczne pomijanie charakterystyk, które są częścią procesu kontroli. Opcję tę można łatwo zaadaptować do już istniejących lub nowych planów pomiaru. Oparta jest na zasadach statystycznych oprogramowania ZEISS GUARDUS MES lub ZEISS GUARDUS CAQ. Zasady te ustalają jak często w trakcie planu pomiaru wykonywana jest kontrola charakterystyk pomiaru. Można również zaplanować pełny plan pomiaru lub wykonać go ręcznie w dowolnym momencie. Na podstawie zastosowanych zasad możliwa jest duża oszczędność czasu podczas procesu pomiaru.

2. Optymalizacje planowania, które skutkują znaczną oszczędnością czasu

Na podstawie Informacji o produkcie i produkcji (ang. Product and Manufacturing Information, PMI) przechowywanych w modelu CAD oraz dzięki integracji zasad ZEISS Cookbook, użytkownicy mogli już automatycznie tworzyć plany pomiaru w oprogramowaniu ZEISS. W ZEISS CALYPSO 2021 jest teraz możliwe tworzenie planów pomiaru z PMI formatu STEP AP 242. Rozszerzenie PMI jest częścią interfejsu STEP. Dodatkowo ulepszenia procesu planowania umożliwiają dodatkową oszczędność czasu. Na przykład, ZEISS uprościł przepływ pracy pokazywania flag odchyleń oraz wprowadził liczne optymalizacje w zakresie importu PMI.

ZEISS CALYPSO tworzy plany pomiaru automatycznie z PMI
Znaczna poprawa wydajności swobodnego modelowania w ZEISS CALYPSO 2021

3. Wyniki swobodnego modelowania są 20 razy szybsze

Poprawiony algorytm matematyczny zapewnia znaczną poprawę wydajności w zakresie obliczeń swobodnego modelowania, zestawów punktów oraz odchyleń swobodnego modelowania. Dodatkowo, oprogramowanie posiada ulepszone zastosowanie metody Gaussa–Czebyszewa w zakresie punktów stykowych i optycznych. Te ostatnie obliczane są 100 razy szybciej. Dodatkowo, poprawiony algorytm matematyczny umożliwia znaczne przyspieszenie transferu danych. Zoptymalizowany interfejs użytkownika w funkcji swobodnego modelowania może być teraz wykorzystany do eliminacji nietypowych wartości, ustawienia wydawania danych o liczbie punktów w oknie CAD oraz interaktywnego dostosowania widoku CAD w wydawaniu danych raportu. Dzięki pomocy tych innowacji, ZEISS CALYPSO 2021 dostarcza wyniki nawet 20 razy szybciej.

4. Optymalizacja czasu pomiaru optycznego o nawet 270%

W przypadku porównania czasów pomiaru, ZEISS CALYPSO 2021 osiąga optymalizację czasu pomiaru do 270% na urządzeniu pomiarowym ZEISS O-INSPECT. Aby osiągnąć ten wynik, ZEISS podjął się między innymi optymalizacji i automatyzacji sieciowej. Pozwala to na zintegrowanie sortowania elementu pomiarowego, włączenie optymalizacji ścieżki obejścia oraz wyeliminowanie niepotrzebnych ruchów maszyny. Dostosowanie pozycji kamery do wiązek szukania w planie kontroli, również znacznie przyspiesza proces pomiaru. Najnowsza wersja oprogramowania zawiera tak wiele elementów pomiarowych dla jednej pozycji kamery, jak to tylko możliwe, co jest automatycznie ustalane przez wstępnie ustawiony poziom powiększenia. W ten sposób wiele elementów obrazu mieści się w jednym obrazie kamery lub nawet w częściowych obszarach.

Szybkie pomiary dzięki rozwiązaniom optycznym ZEISS CALYPSO 2021
Dalsze innowacje ZEISS CALYPSO 2021
 • Uproszczone planowanie: Nowe grupy z funkcją komentarza grupowego oraz elementem tekstowym w protokole oraz dynamiczną liczbą wierszy.
 • Szybsze generowanie raportów dzięki ZEISS PiWeb: Firma ZEISS stworzyła ponad 50 nowych funkcji raportowania. Wszystko to, by osiągnąć znaczną oszczędność czasu, w tym: szybsze ploty, szybszy podgląd rejestrów lub szybsze tworzenie plików PDF.
 • Wydawanie danych tabeli analizy Fouriera w raporcie: Przenieś do 30 największych harmonicznych do ZEISS PiWeb, aby uzyskać kontrolę kulistości oraz falistości. Dodatkowo, tabela analizy może być wykonana w formie raportu w ZEISS PiWeb.
 • AutoRun & definiuje wiele protokołów: dodano nowy protokół zbiorczy "Standard ZEISS PiWeb Trend" do listy wyboru, w kategorii protokołu zbiorczego definicji. Protokół trendu, który jest pożyteczny przy wizualizacji kilku pomiarów, można teraz wybrać również w ZEISS CALYPSO AutoRun.
 • Rozszerzona domyślna lista parametrów nagłówka: Dostępne są następujące nowe pola na liście wyboru parametrów nagłówka rejestru: "Rozmiar próbki", "Rodzaj pomiaru", "Partia do kontroli", "Numer klienta", "Powód kontroli", "Zrzut ekranu" oraz "Koncepcja normalizacji".
 • Cyfrowy podpis w ZEISS CALYPSO: Podpisywanie planów kontroli przy wykorzystaniu certyfikatów. Cyfrowe podpisywanie protokołów pomiaru ZEISS CALYPSO przy użyciu certyfikatów. Weryfikacja podpisanych planów pomiaru i protokołów. Gdy plan pomiaru jest podpisany, uniemożliwia to wprowadzenie w nim nieuprawnionych zmian. Istnieje również możliwość tworzenia automatycznie podpisanych protokołów pomiaru.
 • Poprawione zarządzanie zmianami przy porównywaniu planów pomiaru: Porównywanie planów pomiaru stało się jeszcze prostsze dzięki nowemu, zredukowanemu podglądowi do filtrowania ważnych zmian i różnic. Od teraz możliwe jest również porównanie różnych wersji planu pomiaru.
 • Nowe funkcje krzywej ZEISS CALYPSO: Nowa ocena kształtu linii z długością referencyjną, zgodnie z ASME Y14.5 oraz nowa funkcja uzyskiwania punktów z krzywej przy pomocy już przetworzonych punktów wyniku.
Digital Customer Days

ZEISS Digital Customer Days 2021

Czy chcesz poznać wiele nowych funkcji oprogramowania ZEISS CALYPSO 2021 oraz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze rozwiązania w zakresie oprogramowania mogą pomóc zwiększyć wydajność? Możesz poznać je osobiście lub online podczas naszego wydarzenia ZEISS Digital Customer Days. Zamierzamy kontynuować naszą serię popularnych wydarzeń we wrześniu i październiku 2021 r., prezentując naszym klientom rozwiązania w zakresie oprogramowania i ich innowacyjne funkcje. Klienci, którzy zawarli umowy o świadczenie pomocy technicznej w zakresie oprogramowania ZEISS, mogą spodziewać się w tym roku wielu wyjątkowych atrakcji.