Edycja siatki w ZEISS INSPECT

Jakość jeszcze przed inspekcją

Dzięki ZEISS INSPECT możesz wygładzać, pocieniać i udoskonalać siatki wielokątów. Można także wypełniać braki w siatce. Edycja siatki jest związana z krzywiznami i oparta na tolerancji.

Twórz siatki wielokątne z chmur punktów

ZEISS INSPECT oblicza siatki 3D części i komponentów na podstawie chmur punktów 3D. Siatki te służą do wizualizacji, symulacji, inżynierii odwrotnej oraz do porównań nominalnych i rzeczywistych. Nadają się również do wirtualnego montażu w oparciu o pomiary z różnych źródeł i można je zapisać w popularnych formatach, takich jak STL, G3D, JT Open, ASCII lub PLY. Siatki można również eksportować w formacie STL do zastosowań takich jak drukowanie 3D.

Illustration of polygon meshes from point clouds
Illustration of Mesh Editing

Edycja siatki

Utworzone siatki można edytować i wygładzać, pocieniać lub udoskonalać, uzupełniać otwory czy wydobywać linie krzywizn. ZEISS INSPECT pokazuje stan przetwarzania w oknie podglądu. Co więcej, można wyznaczyć złotą siatkę poprzez wyznaczenie najlepiej dostosowanej siatki lub obliczając siatkę uśrednioną. Po edycji siatki możesz zaimportować pliki CAD i rozpocząć inspekcję 3D.

Rozszerzone funkcjonalności ZEISS INSPECT

Podsumowaliśmy najpopularniejsze funkcje ZEISS INSPECT: od importu plików CAD po różne inspekcje i raportowanie. Czy chcesz poznać wszystkie?