Powerful statistics with ZEISS PiWeb

Easily create comprehensive statistics

Whether you need to provide information about the quality of your measurement results or your production process: ZEISS PiWeb supports you with any kind of statistics that help tracking your production quality.

GR&R Studies

Perform GR&R Studies Type I, II & III ARM and ANOVA with tactile, optical or manual measurement data.

Control charts

Evaluate process data with built-in plots for x̅, S (standard deviation) & R (range).

Capability studies

Perform a wide range of capability studies including Cm, Cmk, Cp, Cpk, Po, Pok etc.

More tools

Create reports that incorporate other useful tools such as box plots, histograms, trend lines & bar charts.

Zacznij już teraz – dzięki elastycznym rozwiązaniom ZEISS PiWeb

Skonfiguruj ZEISS PiWeb zgodnie ze swoimi potrzebami, w zależności od zastosowania i wyzwań.

Network solution

ZEISS PiWeb small business solution

Rozwiązanie sieciowe dla małych przedsiębiorstw

Zalety:

  • Centralne zarządzanie bazą danych
  • Ręczne wprowadzanie danych, ręczne przyrządy pomiarowe i przesyłanie danych z urządzeń różnych producentów
  • Dostęp do obszernej biblioteki raportów standardowych
  • Łatwość rozbudowy do rozwiązania korporacyjnego lub chmurowego
Network solution

ZEISS PiWeb enterprise

Sieciowe rozwiązanie scentralizowane dla dużych firm lub firm o niestandardowych potrzebach

Zalety:

  • Nieograniczone miejsce na dane
  • Indywidualna konfiguracja klienta
  • Dostęp do zintegrowanych automatycznych powiadomień
  • Dostęp do rozwiązań sieciowych na całym świecie poprzez licencje pływające