Aby uzyskać idealne foremki, 50% czasu wcześniej.

ZEISS REVERSE ENGINEERING

ZEISS działa w dziedzinie inżynierii odwrotnej oraz korekty narzędzi już od ponad 20 lat. Latem 2019 roku ZEISS REVERSE ENGINEERING zyska nową strukturę: podstawowy moduł używany do inżynierii odwrotnej będzie miał dwie dodatkowe opcje: Tool Correction (do korekty narzędzi) oraz Volume Calculation (kalkulację objętości). Użytkownicy będą zatem mogli wybrać opcję, która pasuje do ich potrzeb. Obsługa jest niezwykle prosta: oprogramowanie prowadzi użytkownika krok po kroku. Pozwala to znacząco zredukować koszty szkoleń – wystarczy 3-dniowe szkolenie, aby poznać wszystkie tajniki oprogramowania.

Reverse engineering of a plastic housing that is part of a windscreen wiper.
Uebersicht_Software_Icons_final

Reverse Engineering

Inżynieria odwrotna jest istotnym etapem produkcji, pozwalającym przeanalizować projekt na podstawie gotowego produktu. Najpierw część jest skanowana. Dane mogą być przechwytywane przez ZEISS KMG, tomograf komputerowy, głowicę optyczną, a nawet urządzenie innej firmy. Następnie chmury punktów (wszystkie formaty ASCII ) albo siatki (dane STL) są importowane do ZEISS REVERSE ENGINEERING. Chmury punktów lub siatki (dane STL) mogą teraz zostać przetworzone dzięki wielu wydajnym funkcjom. Wystarczy kilka kroków, aby uzyskać szczegółowy model CAD, który można wyeksportować do standardowego formatu CAD.

  • Wysoce precyzyjna inżynieria odwrotna
  • Eksport modeli CAD do IGES, STEP, SAT

Zawsze kilka kroków przed innymi

Proces korekty narzędzi w Horst Scholz GmbH & Co. KG

Formy do wtryskowego wytwarzania wysokiej jakości części muszą być bardzo precyzyjne: na przykład tolerancja części poniżej 30 mikrometrów wymaga tolerancji narzędzi poniżej 10 mikrometrów. Firma Horst Scholz GmbH & Co. KG, zapewniając idealne zsynchronizowanie projektu, produkcji narzędzi, formowania wtryskowego i techniki pomiarowej, sprostała temu wyzwaniu, i kontynuuje swoje dążenie do opracowywania innowacji, które pomagają odnieść sukces jego klientom. Firma jest w stanie znacznie szybciej i wydajniej korygować wysoce precyzyjne narzędzia od kiedy korzysta z oprogramowania ZEISS Reverse Engineering.

Uebersicht_Software_Icons_final

Korekta narzędzi

Potrzebujesz wielu pętli iteracyjnych w procesie korekty narzędzi, co wiąże się z wysokimi kosztami? Chcesz zwiększyć swoją przewagę nad konkurencją? ZEISS REVERSE ENGINEERING pozwala zredukować liczbę pętli iteracyjnych o co najmniej 50% w procesie korekty narzędzi oraz umożliwia znacznie szybsze rozpoczęcie produkcji. Dzięki oprogramowaniu skorygujesz nie tylko indywidualne punkty pomiarowe narzędzia, ale całe narzędzie! Pozwala to zapomnieć o czasochłonnych, ręcznym przenoszeniu danych, które wiązało się z możliwością błędów. Ponadto możliwa jest bezpośrednia analiza błędów w projektach i skorygowanych narzędziach za pomocą funkcji analizy. Opcja korekty narzędzi w ZEISS REVERSE ENGINEERING znacząco upraszcza to zadanie.

  • O 50% mniej pętli iteracyjnych
  • Krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek
  • Analiza błędów

volume calculation of a cylinder piston.
Uebersicht_Software_Icons_final

Obliczanie objętości

Opcja obliczania objętości umożliwia precyzyjne ustalenie np. objętości cylindra tłoka. Możliwości zastosowania wykraczają jednak daleko poza branżę motoryzacyjną: precyzyjne określenie objętości jest niezwykle ważne w medycynie, produkcji narzędzi oraz hydraulice. ZEISS REVERSE ENGINEERING ułatwia to zadanie: dane są wczytywane do funkcji obliczania objętości, a następnie matematyczny algorytm wylicza objętość przedmiotu. Dzięki automatyzacji wielu etapów procesu ZEISS eliminuje ryzyko błędów ludzkich, co zwiększa precyzję i wiarygodność wyników pomiarowych.

  • Wysoce precyzyjne obliczanie objętości
  • Powtarzalne i niezależne od użytkownika wyniki
  • Wszystkie wyniki pomiarowe są prezentowane w raporcie testowym