Współrzędnościowa technologia pomiarowa stanowi integralną część przemysłowego procesu zapewnienia jakości. Państwa praca wymaga znajomości maszyn i technologii pomiarowej oraz zrozumienia podstawowych pojęć z zakresu fizyki i matematyki. To właśnie w tym miejscu w grę wchodzi szkolenie AUKOM. Dostarcza rozległej wiedzy o maszynach i analizie wyników, obliczeniach fizycznych i matematycznych, podstawowych informacji o kluczowych normach.

Certyfikat AUKOM

Szkolenie AUKOM

Szkolenie AUKOM daje Państwu okazję poszerzenia wiedzy i udoskonalenia umiejętności pomiarowych. Nauczą się Państwo znormalizowanych metod całych cykli pomiarowych i przejdą dogłębne szkolenie na temat wszystkich aspektów współrzędnościowej techniki pomiarowej. Wielopoziomowa, modułowa konstrukcja kursów umożliwia Państwu uzyskanie znormalizowanej wiedzy i zyskanie większej pewności co do uzyskiwanych przez siebie wyników pomiarów.