Zagwarantować, że rozrusznik utrzyma pracę serca Maszyna O-INSPECT wykonuje pomiary turbinki, która ma być umieszczana wewnątrz aorty

Rozrusznik w aorcie będzie wspierać słabe serca pacjentów cierpiących na niewydolność krążenia. CardioBridge, niemiecka firma specjalizująca się w technologii medycznej, pracuje nad wprowadzeniem na rynek malutkiej pompy. Stykowo-optyczna maszyna pomiarowa ZEISS towarzyszy opracowaniu tego produktu i zapewnia jakość wszystkich części.

Jak rozwiązania ZEISS wspierają sukces spółki CardioBridge?
ZEISS O-INSPECT
ZEISS CALYPSO
ZEISS VAST XXT
Osiągnięcia:
  • Precyzyjna kontrola wszystkich komponentów
  • Redukcja nakładu pracy dzięki łatwej w obsłudze maszynie

Multisensorowa maszyna pomiarowa dba o jakość miniaturowej turbiny, które podtrzymuje bicie serca

Wyzwanie: 50 dokładnych pojedynczych detali

U prawie 10 procent pacjentów przechodzących atak serca występuje ryzyko wstrząsu kardiogennego: krew przestaje prawidłowo krążyć i może doprowadzić do niewydolności organu. W przyszłości rozwiązaniem dla wielu pacjentów może okazać się pompa cewnikowa Reitan. „Pompa pomaga sercu zregenerować się, a jednocześnie wspiera krążenie” — tłumaczy Klaus Epple, menadżer Działu Badań i Rozwoju w firmie CardioBridge GmbH.

Kiedy urządzenie jest złożone, ma średnicę zaledwie około trzech milimetrów, a rozłożone — 15. Jest wstawiane do aorty przez tętnicę udową w górnej części nogi. Po umieszczeniu na miejscu, turbinka rozkłada się i pompuje krew z prędkością 13 000 obr./min. Aby działała prawidłowo, odchylenie od wymiarów idealnych nie może być większe niż 15 mikrometrów. Poza tym 50 różnych części składających się na pompę należy wyprodukować z maksymalną precyzją. Muszą współdziałać ze sobą bez zarzutu. Firma otrzymuje części — głównie odlewane, toczone i frezowane, o wielkości zaledwie kilku mikrometrów — od różnych dostawców. Dlatego rzetelna kontrola jakości przy odbiorze jest dużo bardziej istotna: „Możemy tylko ocenić parametry projektowanych przez nas produktów, jeżeli znana jest nam dokładność wykonania części” — wyjaśnia Epple.

Rozwiązanie: Stykowo-optyczna maszyna pomiarowa O-INSPECT

Firma CardioBridge nabyła stykowo-optyczną maszynę pomiarową O-INSPECT firmy ZEISS, aby mieć pewność, że wszystkie dostarczane przez podwykonawców części pompy są zgodne ze specyfikacją. Technicy zajmujący się pomiarami używają maszyny O-INSPECT do pomiaru każdej części — z optyczną lub stykową głowicą pomiarową, w zależności od wielkości, geometrii i wykończenia powierzchni.

„Maszyna pomiarowa ZEISS jest znacznie łatwiejsza w użyciu – to duża poprawa względem wcześniej używanego przez nas systemu”.

Klaus Epple, Kierownik działu Badań i Rozwoju

Korzyść: precyzyjna, elastyczna, łatwa w obsłudze

„Dzięki dwóm głowicom pomiarowym maszyny O-INSPECT możemy dokładnie zmierzyć każdą z różnorodnych części” — mówi zadowolony szef Działu Rozwoju. Łatwość obsługi maszyny O-INSPECT jest również istotna dla zapewnienia dostępności wyników pomiarów w krótkim czasie po odbiorze części od poddostawcy. W rezultacie ta rzetelna i praktyczna maszyna pomiarowa odgrywa kluczową rolę w mającym nastąpić w najbliższej przyszłości wprowadzeniu pompy na rynek — i utrzymaniu pracy serc pacjentów.

O spółce CardioBridge GmbH

Firma CardioBridge z siedzibą w Hechingen w Niemczech — zajmująca się technologią medyczną — opracowuje pompę cewnikową Reitan od 2006 r. Ten wynalazek szwedzkiego kardiologa, dra Reitana Oyvinda wspomaga serce i krążenie u pacjentów cierpiących na niewydolność krążenia, dzięki czemu zapobiega wstrząsowi kardiogennemu i uszkodzeniu organu. Malutka pompa została już użyta w badaniach klinicznych w celu stabilizacji pracy serca u 25 pacjentów w Szwecji i Wielkiej Brytanii.