Nawet maszyny są elastyczne Firma Volkswagen przyspiesza kontrolę jakości w produkcji silników

Sprzęt monitorujący, sprawdziany trzpieniowe i suwakowe — w fabryce silników Volkswagen Sachsen GmbH w Chemnitz w Niemczech te narzędzia do skomplikowanych pomiarów manualnych należą już do przeszłości. Dzisiaj do kontroli jakości podczas produkcji używane są niewielkie i solidne współrzędnościowe maszyny pomiarowe ZEISS. Można je elastycznie zaadaptować do nowych produktów, co generuje znaczne oszczędności w obszarze wydatków na instrumenty pomiarowe. Jednocześnie maszyny te w krótkim czasie dostarczają precyzyjne, szczegółowe wyniki.

Jak rozwiązania ZEISS wspierają sukces spółki VW:
ZEISS DuraMax
ZEISS CALYPSO
Osiągnięcia:
  • Nawet o 70% niższe koszty inwestycji
  • Lepsze wyniki pomiarów

Firma Volkswagen przyspiesza kontrolę jakości w produkcji silników

Wyzwanie: elastyczne wykonywanie pomiarów na wydziale produkcyjnym

„Maszyna pomiarowa taka jak DuraMax całkowicie spełnia nasze wymagania” — mówi Matthias Kurth odpowiedzialny za planowanie oprzyrządowania i techniki pomiarowej w fabryce Volkswagen Sachsen GmbH w Chemnitz. W fabryce losowo przeprowadza się pomiary podczas produkcji, aby zagwarantować odpowiednią jakość produkowanych elementów silnika. Dotychczas nie było wystarczająco małej i solidnej współrzędnościowej maszyny pomiarowej, aby kontrolować kształt i wymiary detali bezpośrednio na linii produkcyjnej. Operatorzy używali sprzętu monitorującego i narzędzi ręcznych. Oznacza to, że przy każdej nowej generacji lub wariacji produktu, przyrządy pomiarowe trzeba było zastępować lub przerabiać. Dodatkowo proces ten był czasochłonny i obciążony większymi błędami, ponieważ uzyskiwane wyniki zależały od doświadczenia i działania użytkownika.

Wyzwaniem było znalezienie elastycznego zamiennika sprawdzianów, który mógłby również być wykorzystywany bezpośrednio w hali produkcyjnej.

W fabryce silników w Chemnitz spółki Volkswagen Sachsen GmbH, elastycznie programowane współrzędnościowe maszyny pomiarowe ZEISS DuraMax 3D są używane do pomiaru próbek losowych w hali produkcyjnej
W fabryce silników w Chemnitz spółki Volkswagen Sachsen GmbH, elastycznie programowane współrzędnościowe maszyny pomiarowe ZEISS DuraMax 3D są używane do pomiaru próbek losowych w hali produkcyjnej

Rozwiązanie: niewielka, solidna współrzędnościowa maszyna pomiarowa

Obecnie do losowych pomiarów wykonywanych w czasie produkcji wykorzystywane są elastyczne, programowalne współrzędnościowe maszyny pomiarowe DuraMax. Dzięki temu firma Volkswagen Sachsen może obsługiwać produkcję wszystkich kluczowych części silnika.

Jednak tylko dzięki wprowadzeniu małej i solidnej maszyny DuraMax fabryce silników w Chemnitz udało się przenieść pomiary współrzędnościowe bezpośrednio na stanowiska pomiarowe na wydziale produkcyjnym. Cała maszyna zajmuje powierzchnię około jednego metra kwadratowego. Poza tym DuraMax pracuje w temperaturach od 18 do 35°C, jest odporny na brud i nie wymaga niczego poza wtyczką zasilania (nie używa sprężonego powietrza).

„Maszyna pomiarowa DuraMax w pełni zaspokaja nasze potrzeby” 

says Matthias Kurth who is responsible for tool and measuring technology planning at the Chemnitz engine factory of Volkswagen Sachsen GmbH.

Korzyść: szybsze i dokładniejsze pomiary

Największa korzyść z maszyny DuraMax dla fabryki silników w Chemnitz: zamiast kilku różnych narzędzi pomiarowych potrzebna jest tylko jedna maszyna pomiarowa, którą można odpowiednio dostosować do nowego detalu lub generacji silnika, wykonując zaledwie kilka czynności.

Dodatkowo wyniki pomiarów są bardziej szczegółowe, dokładne i rzetelne niż poprzednio; można też je łatwiej porównać z wynikami z laboratorium pomiarowego.

O spółce VW

Firma Volkswagen z siedzibą w Wolfsburgu w Niemczech jest jednym z wiodących producentów samochodów na świecie. Jakość produktu i procesu należą do najważniejszych celów firmy. Fabryka silników Volkswagen Sachsen GmbH w Chemnitz jest pionierem w wykorzystaniu elastycznej technologii pomiarowej bezpośrednio na wydziale produkcyjnym. 1 150 pracowników fabryki produkuje dziennie około 3 000 czterocylindrowych silników gazowych i wysokoprężnych oraz 4 000 przekładni wyrównujących.