Kontrola nieniszcząca Przykład: obudowa złącza

Obudowa, która należy przetestować, w trakcie procesu produkcyjnego jest łączona z innymi komponentami w celu utworzenia wtyczki. Sama wtyczka jest ostatecznie zintegrowana w maszynach lub systemach. Wady obudowy, wykryte na późniejszych etapach procesu, mogą prowadzić do wysokich dodatkowych kosztów. Dlatego wady jakościowe odlewu z tworzywa sztucznego należy identyfikować tak szybko, jak to możliwe i ze 100% niezawodnością.

Tomografy komputerowe ZEISS pomagają w seryjnej produkcji odlewów z tworzyw sztucznych
ZEISS VoluMax
ZEISS CALYPSO
Osiągnięcia:
  • Weryfikacja jakości na podstawie jednego skanu
  • Kontrola nieniszcząca 3D struktur wewnętrznych
  • Eliminacja błędów operatora
  • Wizualizacja zarejestrowanych danych w porządku chronologicznym
  • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym - w dowolnej chwili

Kontrola w produkcji masowej

Charakterystyka

Wady, które mogą wystąpić w odlewach z tworzywa sztucznego i które należy sprawdzić, to:

  • ubytki
  • deformacje
  • niewłasciwe wymiary i grubości ścianek
  • zadziory
Tomograf komputerowy ZEISS CALYPSO jest idealny do kontroli stabilności wymiarowej 3D.
Tomograf komputerowy ZEISS CALYPSO jest idealny do kontroli stabilności wymiarowej 3D.

Standardowe metody inspekcji

Standardowe, nieniszczące metody inspecji, takie jak kontrola wzrokowa czy pomiary za pomoca sprawdzianów, umożliwiają monitorowanie tylko określonych aspektów całkowitej jakości. Aby uzyskać ogólny obraz obiektu, należy połączyć wiele procesów, a wyniki połączyć. Materiałografia to niszczący proces kontroli, który dostarcza informacji o strukturach wewnętrznych. Wymaga to jednak czasu i wysiłku, przez to nie nadaje się do regularnych kontroli.

Zaleta: ZEISS VoluMax

Dzięki ZEISS VoluMax wszystkie wymagane cechy jakościowe można sprawdzić na podstawie jednego skanu. Tomografia komputerowa jako pojedyncza procedura umożliwia badanie ukrytych struktur 3D bez zniszczenia części. W dużej mierze zapobiega to subiektywnym ocenom lub wpływom operatora. Szczególną zaletą ZEISS VoluMax jest analiza wymiarowa. Cały element można porównać z danymi CAD lub przekrojem referencyjnym, a odchylenia są kodowane kolorami.

Kontrola ubytków przy użyciu VGStudio Max
Kontrola ubytków przy użyciu VGStudio Max
Wirtualny przekrój przez część przy użyciu VGStudio Max
Wirtualny przekrój przez część przy użyciu VGStudio Max

Inspekcja w praktyce

Zwykle z każdej wtryskarki pobierana jest losowo części w trakcie każdej zmiany i sprawdzana na maszynie CT. W szczególnych przypadkach podczas każdej zmiany pobieranych jest wiele losowych próbek. Części są rozpoznawane automatycznie, a przygotowane programy kontrolne wykonują automatyczną analizę. Można odczytać liczbę wnęk w elemencie, dzięki czemu wykryty defekt można łatwo przypisać formie wtryskowej i zespołowi produkcyjnemu. Na podstawie wyników kontroli operatorzy decydują, w trakcie procesu do jakiego momentu komponenty są zatwierdzane do kolejnego kroku obróbki.

Zarządzanie danymi jakościowymi za pomocą oprogramowania ZEISS PiWeb

ZEISS VoluMax automatycznie generuje dużą ilość cennych danych jakościowych, które można zarchiwizować za pomocą oprogramowania ZEISS PiWeb, udostępnić w dowolnym miejscu na świecie i poddać analizie statystycznej, na przykład: ZEISS PiWeb oferuje opcję wizualizacji chronologicznej kolejności przechwyconych danych. Stopniowe zmiany jakości, np. ze względu na zużycie, mogą być widoczne i monitorowane. ZEISS PiWeb to także idealne rozwiązanie do automatycznej i profesjonalnej dokumentacji jakościowych danych. Dane te, przechowywane centralnie, mogą być dostępne za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego w czasie rzeczywistym i w dowolnym czasie, dalej przetwarzane i analizowane w odniesieniu do innych danych.

Raport ZEISS PiWeb wskazuje wadę w postaci ubytku.
Raport ZEISS PiWeb wskazuje wadę w postaci ubytku.