Najszybsza droga do idealnego narzędzia Przykład: obudowa zaworu odpowietrzającego zbiornik

Producenci tworzyw sztucznych muszą spełniać coraz wyższe standardy jakości. Montaż wadliwych części i poźniejszy ich demntaż wymaga znacznie więcej czasu i wysiłku. Dlatego podczas projektowania i konstruowania kształtu narzędzia należy przestrzegać kryteriów jakości - bez żadnych kompromisów. Jednocześnie deweloperzy i producenci form są zwykle pod presją czasu, ponieważ czas wprowadzenia produktu na rynek jest jednym z decydujących czynników wpływających na skuteczne powodzenie produktu na rynku.

Tomografy komputerowe ZEISS do korekty narzędzi
ZEISS METROTOM
Osiągnięcia:
  • Wydajny proces korekty narzędzi
  • Skrócenie wymaganego czasu
  • Zredukowane i skrócone pętle iteracyjne

Producent tworzyw sztucznych optymalizuje proces korekty narzędzi za pomocą oprogramowania pomiarowego ZEISS

Czynniki wpływające na jakość

Jakość części z tworzyw sztucznych wytwarzanych metodą wtrysku zależy od wielu czynników wpływających: od samej formy wtryskowej, różnych parametrów procesu, aż po rodzaj zastosowanego tworzywa. Na przykład: skurcz wpływa na wymiary wypraski. Kurczenie się z kolei zależy od innych wspomnianych wyżej zmiennych i nie można go przewidzieć z dużą dokładnością. Jakości narzędzia do formowania wtryskowego nie można ocenić za pomocą prostego pomiaru. To, czy forma wtryskowa zapewni dobre wyniki, można określić tylko poprzez kontrolę części wyprodukowanych przy jej użyciu.

Kolorowe obrazowanie odchyleń w postaci raportu chromatycznego ZEISS REVERSE ENGINEERING pokazuje na pierwszy rzut oka, gdzie i w jakim stopniu komponent odbiega od danych nominalnych. Przesunięcie do niebieskiego widma wskazuje na zbyt mały rozmiar, podczas gdy przesunięcie w kierunku czerwonego - na nadwymiar.
Kolorowe obrazowanie odchyleń w postaci raportu chromatycznego ZEISS REVERSE ENGINEERING pokazuje na pierwszy rzut oka, gdzie i w jakim stopniu komponent odbiega od danych nominalnych. Przesunięcie do niebieskiego widma wskazuje na zbyt mały rozmiar, podczas gdy przesunięcie w kierunku czerwonego - na nadwymiar.

Proces korekcji narzędzi

„Ze względu na trudność w przewidywaniu jakości procesu formowania wtryskowego, narzędzia często muszą być wielokrotnie przerabiane, aż wypraski spełniają standardy jakości. Elementy muszą być zmierzone całkowicie i dokładnie w każdej pętli korekcyjnej, a następnie narzędzie do formowania musi być modyfikowane bezpośrednio w korelacji z tymi wynikami. Wyzwania podczas wykonywania dowolnej pętli korekcji to:

  • przeniesienie wyników pomiarów do danych CAD kształtu narzędzia
  • zapewnienie dokładnego dopasowania do integracji poprawionych segmentów z ogólnym kształtem

ZEISS METROTOM

ZEISS oferuje rozwiązania, które zapewniają efektywność całego procesu korekcji narzędzi. Zaczyna się od określenia stabilności wymiarowej za pomocą komputera ZEISS METROTOM, który rejestruje wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne struktury części. W przeciwieństwie do innych standardowych procesów, w których element jest faktycznie rozcinany a poszczególne segmenty są mierzone, tomografia komputerowa oferuje ważne korzyści:

  • Proces nie niszczy części.
  • Wymagany czas jest znacząco skrócony.
  • Proces jest niezawodny: nie ma ryzyka odkształcenia w ramach procesu kontroli.
Ilość dostarczanych informacji jest większa, ponieważ przechwytywana jest cała część, a nie tylko poszczególne jej sekcje. Może to znacznie zmniejszyć liczbę wymaganych pętli korekcyjnych. Systemy tomograficzne firmy ZEISS są również bardzo dokładne, a wyniki są identyfikowalne.
Tylko obszar zaznaczony na niebiesko jest brany pod uwagę przy korekcji narzędzia, ponieważ ma to decydujące znaczenie dla dokładności dopasowania.
Tylko obszar zaznaczony na niebiesko jest brany pod uwagę przy korekcji narzędzia, ponieważ ma to decydujące znaczenie dla dokładności dopasowania.
Raport chromatyczny  nominalne vs. rzeczywiste wymiary wybranego podobszaru.
Raport chromatyczny nominalne vs. rzeczywiste wymiary wybranego podobszaru.

Oprogramowanie ZEISS REVERSE ENGINEERING

Dzięki oprogramowaniu ZEISS REVERSE ENGINEERING model CAD narzędzia do formowania wtryskowego można skorygować przy użyciu danych nominalnych komponentu z tworzywa sztucznego oraz danych rzeczywistych wygenerowanych za pomocą ZEISS METROTOM. Oprogramowanie koryguje wadliwe segmenty komponentów w zestawie danych narzędzi i zapewnia, że ​​wybrane segmenty są odpowiednio dopasowane. ZEISS REVERSE ENGINEERING wykrywa podstawowe geometrie na podstawie danych objętościowych z tomografu. Obliczone matematycznie powierzchnie są następnie łączone w celu utworzenia wodoszczelnego modelu, co oznacza, że ​​nie ma przerw ani nakładek między powierzchniami. Określone warunki ciągłości można zagwarantować wyjątkowo wygodnie i niezawodnie dzięki inżynierii odwrotnej ZEISS.

Szybsza produkcja

Dzięki szybkiemu rejestrowaniu rzeczywistych wymiarów za pomocą ZEISS METROTOM oraz wydajnej korekcji narzędzi za pomocą ZEISS REVERSE ENGINEERING, pętle iteracji można znacznie skrócić i zredukowac ich ilość - przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów jakości.