„Nigdy nie można zatrzymywać się w miejscu” ZF Friedrichshafen quenches its employees' thirst for knowledge with ZEISS training courses and thus maintains a uniform level of knowledge.

Szkolenie w zakresie zapewnienia jakości firmy ZEISS Zapewnienie procesów pomiarowych w ZF Friedrichshafen

Dział Produkcji Krótkich Serii i Prototypów w ZF Friedrichshafen AG nieustannie mierzy się z nowymi wyzwaniami w dziedzinie kontroli jakości: każdego dnia konieczne jest opracowywanie programów pomiarowych dla nowych komponentów. Zatrudniony w ZF metrolog Mehmet Akol stawia czoła tym wyzwaniom z niesłabnącym zaangażowaniem, a pomagają mu w tym szkolenia ZEISS.

Jak firma ZF Friedrichshafen odnosi sukces dzięki rozwiązaniom ZEISS:
Become wiser. Anywhere.
ZEISS Szkolenie dotyczące oprogramowania
Sukcesy:
  • Konsekwentne szkolenie pracowników w zakresie metrologii
  • Lepsza komunikacja i praca zespołowa z produkcją
  • Standaryzacja kontroli jakości

Szkolenie w zakresie zapewnienia jakości firmy ZEISS Zapewnienie procesów pomiarowych w ZF Friedrichshafen

Dział Produkcji Krótkich Serii i Prototypów w ZF Friedrichshafen AG wytwarza układy napędowe i podwozia do autobusów, pociągów, a nawet statków. Czym wyróżnia się ta firma? Serie produkcyjne liczą od 1 do 50 egzemplarzy, a wymagania stawiane każdej części są niezwykle wysokie. Prototypy powstają w szybkim tempie, a działające części muszą zostać dostarczone klientowi bez zbędnej zwłoki. Właśnie dlatego kontrola jakości jest niebywale ważnym aspektem produkcji. Uwe Ersing piastuje stanowisko Kkierownika ds. kontroli jakości krótkich serii i prototypów w Dziale Pojazdów Komercyjnych oraz Specjalnej Technologii Układów Napędowych. Jak mówi, „Programy pomiarowe są tworzone centralnie i służą do produkcji seryjnej. Moi pracownicy muszą natomiast tworzyć nowe programy na bieżąco, a każda produkowana przez nas część ma inne wymagania. Na przykład skrzynie biegów dla jednostek pływających podlegają specjalistycznym przepisom towarzystw klasyfikacyjnych. Dla nas oznacza to obowiązek precyzyjnego dokumentowania pomiarów”. Za kontrolę jakości odpowiada aż 32 pracowników, z których 13 to metrolodzy. Jednym z nich jest Mehmet Akol. Przez ostatnie siedem lat pracował jako metrolog, a nieustannie zmieniające się wymagania motywują go do pracy.

In small series and prototype production, new components need to be measured every day.
W produkcji małych serii i prototypów codziennie trzeba mierzyć nowe elementy.
Mehmet Akol pracuje w ZF we Friedrichshafen od siedmiu lat. Głód wiedzy metrologa wydaje się niezaspokojony
Mehmet Akol pracuje w ZF we Friedrichshafen od siedmiu lat. Głód wiedzy metrologa wydaje się niezaspokojony

Niezaspokojony głód wiedzy

Akol dołączył do ZF Friedrichshafen AG dziesięć lat temu i początkowo pracował przy produkcji skrzyń biegów. Każdego dnia opracowywał wyniki pomiarów do kontroli jakości. Jeśli uzyskane wyniki były niezgodne z wynikami otrzymanymi z centrum przetwarzania, Akol nie zadowalał się zdawkowymi wyjaśnieniami: „Zawsze szukałem źródeł wyników pomiarów i chciałem wiedzieć, co było ich przyczyną. Ciągle o to dopytywałam i dlatego moje kontrole jakości przyciągały tak wiele uwagi”. Trzy lata temu Akol postanowił skupić się na metrologii. Na nowym stanowisku także nie zadowalał się samymi rezultatami pomiarów: „Każdy może podać wynik pomiaru, ale sztuka polega na tym, aby wiedzieć, skąd się wziął i jak należy go zinterpretować. Tylko wówczas wynik pomiaru może być cenny dla pracownika”. Akol zawsze kwestionował procesy i wyniki, chcąc dotrzeć do ich źródeł. Jego dociekliwość skłoniła go do udziału w pierwszym szkoleniu AUKOM w ZEISS w 2014 roku, a następnie w szkoleniach AUKOM na poziomie II i III, a także w szkoleniu „AUKOM Form and Location”. Wziął także udział w szkoleniach dotyczących CALYPSO, GEAR PRO oraz programowaniu offline. Ponadto uczestniczył w specjalistycznym szkoleniu dotyczącym analizy Fourier.

Nie wolno nam nigdy stać w miejscu. Wymagania stawiane przed naszym przemysłem zmieniają się zbyt szybko"

Uwe Ersing, Head of Quality Control

Program ciągłego szkolenia dla metrologów

Choć Akol uczestniczył w niezliczonych szkoleniach i ma szufladę pełną dyplomów, nie spoczywa na laurach. Jego głód wiedzy wydaje się niezaspokojony: „Normy i specyfikacje rysunków ciągle się zmieniają, wciąż powstaje nowe oprogramowanie... Nieustannie widzę komponenty i zastanawiam się, czy zostały perfekcyjnie zaprogramowane”. Ersing, który dołączył do ZF 38 lat temu, zauważa ogromne zainteresowanie szkoleniami i dalszym rozwojem zawodowym wśród młodych pracowników – i całym sercem ich wspiera. „Nigdy nie można zatrzymywać się w miejscu. Wymagania w naszej branży zmieniają się zbyt szybko, abyśmy mogli sobie na to pozwolić”, podkreśla. Właśnie dlatego dalsze kształcenie zawodowe jest tak ważnym elementem zapewniania jakości w ZF. Każdy nowy metrolog, który pracuje przy urządzeniach pomiarowych 3D, spędza pierwsze sześć miesięcy pracy na wewnętrznych szkoleniach i dopiero wówczas przystępuje do szkoleń AUKOM na I i II poziomie. Aby zapewnić większą wydajność kursów oraz umożliwić spotkanie metrologów z różnych obiektów produkcyjnych i regionów, ZF organizuje sesje szkoleniowe na terenie firmy. Dwa razy w roku w Friedrichshafen odbywają się szkolenia AUKOM na poziomie I i II, a przeprowadza je instruktor z firmy ZEISS.

Korzyści: standaryzacja i komunikacja

Ersing dostrzega ogromną zaletę tego typu szkoleń: standaryzację kontroli jakości. „Dzięki nim nasze programy pomiarowe mają jednolitą strukturę. Bez spójnych szkoleń dziesięciu metrologów mierzących ten sam element mogłoby uzyskać dziesięć różnych wyników”. Szkolenia zapewniają także dodatkową korzyść w procesie zapewniania jakości krótkich serii, a mianowicie znaczącą poprawę komunikacji i pracy zespołowej z Działem Produkcji. Gdy Dział Produkcji kwestionuje wyniki pomiarowe, metrolodzy potrafią lepiej je wytłumaczyć i uzasadnić. Dzięki temu współpraca obu działów znacznie się poprawiła. Oznacza to również, że metrolodzy są teraz bardziej zaangażowani w rozwiązywanie problemów i szukają potencjalnych źródeł błędów. „Części i rysunki stają się coraz bardziej złożone. Gdy metrolog stwierdza, że wynik pomiaru jest nieprawidłowy, najpierw analizuje wynik, a nie kwestionuje część. Właśnie tak było w moim przypadku i dlatego tak ważna jest dobra komunikacja. Współpracuję z kolegami z centrum przetwarzania i razem szukamy optymalnego rozwiązania”, wyjaśnia Akol.

Rotors for the Intarder developed by ZF
Czekając na pomiar: Wirniki do Intardera opracowane przez ZF
Small Series and Prototype Production manufactures a wide range of driveline and chassis technology
Produkcja małych serii i prototypów produkuje szeroki zakres technologii układów napędowych i podwozi.

Codziennie nowe wyzwania

Właśnie to uwielbia w swojej pracy: „Potrzebuję tych codziennych wyzwań związanych z kontrolą jakości krókich serii. Zawsze z entuzjazmem opracowuję program pomiarów dla nowej części. Konieczne jest określenie cech specjalnych części, umieszczenie jej w odpowiedniej pozycji i właściwe zabezpieczenie w urządzeniu pomiarowym. Muszę też określić różne parametry, takie jak prędkość pomiaru. Zazwyczaj towarzyszą mi krótkie terminy. Oznacza to ograniczony czas na przeprowadzenie pomiaru oraz potrzebę optymalizacji programu pomiarowego. Ale im bardziej skomplikowane zadanie, tym większa frajda!”
Zadawanie pytań, przyjmowanie nowych wyzwań i zdobywanie nowej wiedzy to nieodłączne elementy pracy Akola. Dzięki nim kontrola jakości w ZF stała się znacznie skuteczniejsza. Zdaniem Akola, brak rozwoju oznaczałby krok w tył.
 

O ZF Friedrichshafen

ZF is a global leader in driveline and chassis technology as well as active and passive safety technology. The company has a global workforce of 146,000 with approximately 230 locations in some 40 countries. In 2017, ZF achieved sales of €36.4 billion and as such, is one of the largest automotive suppliers worldwide.