Informacje o spółce

Carl Zeiss sp. z o.o.

ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań
Telefon: +61 820 93 60

Oddział w Warszawie
Dział Metrologii Przemysłowej ZEISS

ul. Łopuszańska 32
02-220 Warszawa
Telefon: +48 205 55 25
Faks: +48 205 55 35

e-mail: info .metrology .pl @zeiss .com

Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000005241
NIP 118-00-39-730
Kapitał zakładowy: 3 514 887,00 PLN

Zarząd:
Dr. Andreas Mohr (Prezes Zarządu)
Marcin Trębicki

W razie pytań dotyczących naszej strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: webm aster @zeiss .com.