Od proszku do produktu. ZEISS 3D ManuFACT

ZEISS 3D ManuFACT

Holistyczna kontrola produkcji 3D dla przemysłu lotniczego, medycznego i motoryzacyjnego

Nowa niezawodność w produkcji addytywnej

Procesy druku 3D - produkcja addytywna - stają się coraz bardziej częścią przemysłowego łańcucha produkcyjnego. Przemysł medyczny, lotniczy i samochodowy są liderami w zakresie innowacji i wdrażania produkcji addytywnej.

Największym wyzwaniem jest tutaj weryfikacja absolutnej niezawodności wydrukowanych w 3D części.

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o produkcji addytywnej.

Nowa holistyczna, zintegrowana inspekcja

ZEISS 3D ManuFACT oferuje idealną weryfikację inspekcji. Korzystając z tego unikalnego holistycznego procesu inspekcji dla produkcji 3D, wykorzystujemy skoncentrowane kompetencje wszystkich technologii ZEISS. Ten zintegrowany proces przynosi najbardziej wiarygodną wiedzę, a tym samym pewność co do niezawodności części 3D.

Od proszku do niezawodnego produktu

Charakterystyka proszków i materiałów

Jakość proszek jest fundamentem części drukowanych w technologii 3D. Wielkość poszczególnych cząsteczek proszku wpływa na jego zagęszczenie oraz gęstość wydruku – a także ewentualne defekty pojawiające się na dalszych etapach procesu produkcji. Mikroskopy świetlne, skanujące mikroskopy elektronowe oraz tomografy komputerowe pomagają określić jakość proszku.

Druck

Analiza danych podczas procesu

z wykorzystaniem narzędzi dostarczonych przez producenta urządzeń do produkcji addytywnej

Obróbka termiczna po wydruku i odcięcie części

Udany prototyp wymaga złożonej obróbki, aby zapewnić precyzję wymiarów oraz optymalne właściwości materiału. Po wydrukowaniu część jest wciąż przymocowana do podstawki. Jest obrabiana termicznie i odcinana elektroerozyjne. Aby lepiej zrozumieć wpływ tych procesów na ostateczną jakość, można użyć współrzędnościowej maszyny pomiarowej albo optycznego skanera 3D.

Druck

Kontrola defektów i struktury wewnętrznej

Jakość proszku użytego do druku oraz równomierność jego rozłożenia w procesie wydruku może prowadzić do powstawania nieciągłości lub zanieczyszczeń w produkowanym detalu. Kontrola jakości części mikroskopem świetlnym albo struktury wewnętrznej tomografem komputerowym o wysokiej rozdzielczości pomaga ocenić wpływ parametrów procesu oraz szybciej zidentyfikować optymalne ustawienia.

Druck

Kontrola jakości materiału po wydruku

Proces produkcji addytywnej – w przeciwieństwie do tradycyjnych metod produkcyjnych – wymaga topienia proszków. Temperatury topienia i parametry procesu znacząco wpływają na skład krystalograficzny, a w konsekwencji na właściwości części.

Druck

Kontrola jakości wymiarów i powierzchni

Precyzyjne wymiary i wykończenie powierzchni stanowią klucz do właściwego montażu i współpracy poszczególnych części. Wykończenie powierzchni można analizować metodami optycznymi, zaś struktury wewnętrzne można weryfikować tomografem komputerowym. Precyzję wymiarów ostatecznej części można sprawdzić za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej, optycznego skanera 3D albo tomografu komputerowego.

Druck

Statystyka i analityka danych

Gromadzenie i analiza danych z całego procesu za pomocą ZEISS PiWeb pozwala dogłębnie zrozumieć, jak zmiany procesu mogą wpływać na różne parametry wymiarów i materiału. Przejrzyste prezentacje graficzne oraz porównawcze wyników ze wszystkich etapów procesu pomagają szybciej i wydajniej tworzyć strategie drukowania i zwiększać produktywność.

Druck
Warstwa precyzyjna

MBFZ toolcraft GmbH zaufało technice pomiarowej ZEISS, ponieważ ZEISS jest jedynym dostawcą, który oferuje technologię dla całego łańcucha procesów w produkcji przyrostowej (additive manufacturing) z zachowaniem pełnej spójności danych.

ZEISS Portfolio for Additive Manufacturing

ZEISS 3D ManuFACT features a selection of products from the ZEISS portfolio. This unique holistic inspection solution for additive manufacturing focuses on:
  • ANALIZA SKŁADU MATERIAŁU
  • ANALIZA PROSZKÓW
  • ANALIZA POPRODUKCYJNA OBEJMUJĄCA
  • OBRÓBKA CIEPLNA, USUWANIE CZĘŚCI I CZYSZCZENIE
  • ANALIZA METALOGRAFICZNA
  • ANALIZA DEFEKTÓW
  • METROLOGIA POWIERZCHNI - ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA
  • METROLOGIA WYMIAROWA - ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)

Wydajny mikroskop elektronowy z dyfrakcją elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) umożliwia analizę mikrostrukturalnych cech krystalograficznych oraz analizę proszku.

Dowiedz się więcej o produkcie

Profesjonalny mikroskop elektronowy z dyfrakcją elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) umożliwia analizę mikrostrukturalnych cech krystalograficznych oraz analizę proszku.

Dowiedz się więcej o produkcie

Mikroskop świetlny (LM)

Szybki optyczny profilometr o wysokiej rozdzielczości do szczegółowej analizy powierzchni.

Dowiedz się więcej o produkcie

Optyczny mikroskop odwrócony do analizy materiałowej i szczegółowej inspekcji przekrojów części.

Dowiedz się więcej o produkcie

Cyfrowy mikroskop pozwala obejrzeć próbkę z różnych stron. Szybkie i łatwe użytkowanie.

Dowiedz się więcej o produkcie

Tomografia komputerowa (X-ray CT)

Tomograf komputerowy o wysokiej rozdzielczości, która pozwala przeprowadzić szczegółową analizę proszków, powierzchni i struktur. Rozmiar woksela – do 70 nm.

Dowiedz się więcej o produkcie

Precyzyjny tomograf komputerowy do weryfikacji wymiarów i analizy defektów części o złożonej strukturze wewnętrznej i zewnętrznej.

Dowiedz się więcej o produkcie

Szybki tomograf komputerowy do automatycznej weryfikacji wymiarów oraz wykrywania defektów w warunkach produkcji masowej.

Dowiedz się więcej o produkcie

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa (CMM)

Kompaktowa współrzędnościowa maszyna pomiarowa przeznaczona do hal produkcyjnych. Użyta w procesie pozwala wskazać etap produkcji mający ewentualny wpływ na precyzję wymiarów gotowej części.

Dowiedz się więcej o produkcie

Zarządzanie danymi

ZEISS PiWeb

ZEISS PiWeb

ZEISS PiWeb to skalowalne rozwiązanie IT do zarządzania danymi jakościowymi, które pomaga zorganizować przepływ informacji zgodnie z założeniami Przemysłu 4.0.

Dowiedz się więcej o produkcie


Czy chcesz wiedzieć, jak możesz zwiększyć wydajność w wytwarzaniu przyrostowym?

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej