Od proszku do produktu. ZEISS Additive Manufacturing Solutions

ZEISS Additive Manufacturing Solutions

Holistyczna kontrola produkcji 3D dla przemysłu lotniczego, medycznego i motoryzacyjnego

Nowa niezawodność w produkcji addytywnej

Procesy druku 3D - produkcja addytywna - stają się coraz bardziej częścią przemysłowego łańcucha produkcyjnego. Przemysł medyczny, lotniczy i samochodowy są liderami w zakresie innowacji i wdrażania produkcji addytywnej.

Największym wyzwaniem jest tutaj weryfikacja absolutnej niezawodności wydrukowanych w 3D części.

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej o produkcji addytywnej.

Od proszku do niezawodnego produktu

Charakterystyka proszków i materiałów

Jakość proszek jest fundamentem części drukowanych w technologii 3D. Wielkość poszczególnych cząsteczek proszku wpływa na jego zagęszczenie oraz gęstość wydruku – a także ewentualne defekty pojawiające się na dalszych etapach procesu produkcji. Mikroskopy świetlne, skanujące mikroskopy elektronowe oraz tomografy komputerowe pomagają określić jakość proszku.

Obróbka termiczna po wydruku i odcięcie części

Udany prototyp wymaga złożonej obróbki, aby zapewnić precyzję wymiarów oraz optymalne właściwości materiału. Po wydrukowaniu część jest wciąż przymocowana do podstawki. Jest obrabiana termicznie i odcinana elektroerozyjne. Aby lepiej zrozumieć wpływ tych procesów na ostateczną jakość, można użyć współrzędnościowej maszyny pomiarowej albo optycznego skanera 3D.

Kontrola defektów i struktury wewnętrznej

Jakość proszku użytego do druku oraz równomierność jego rozłożenia w procesie wydruku może prowadzić do powstawania nieciągłości lub zanieczyszczeń w produkowanym detalu. Kontrola jakości części mikroskopem świetlnym albo struktury wewnętrznej tomografem komputerowym o wysokiej rozdzielczości pomaga ocenić wpływ parametrów procesu oraz szybciej zidentyfikować optymalne ustawienia.

Kontrola jakości materiału po wydruku

Proces produkcji addytywnej – w przeciwieństwie do tradycyjnych metod produkcyjnych – wymaga topienia proszków. Temperatury topienia i parametry procesu znacząco wpływają na skład krystalograficzny, a w konsekwencji na właściwości części.

Kontrola jakości wymiarów i powierzchni

Precyzyjne wymiary i wykończenie powierzchni stanowią klucz do właściwego montażu i współpracy poszczególnych części. Wykończenie powierzchni można analizować metodami optycznymi, zaś struktury wewnętrzne można weryfikować tomografem komputerowym. Precyzję wymiarów ostatecznej części można sprawdzić za pomocą współrzędnościowej maszyny pomiarowej, optycznego skanera 3D albo tomografu komputerowego.

Statystyka i analityka danych

Gromadzenie i analiza danych z całego procesu za pomocą ZEISS PiWeb pozwala dogłębnie zrozumieć, jak zmiany procesu mogą wpływać na różne parametry wymiarów i materiału. Przejrzyste prezentacje graficzne oraz porównawcze wyników ze wszystkich etapów procesu pomagają szybciej i wydajniej tworzyć strategie drukowania i zwiększać produktywność.

Solution for rapid print qualification

ZEISS AM parameter

Parameter development for metal AM typically requires printing multiple coupons, each printed with a combination of print parameters to evaluate the best set of parameters to print with, in order to minimize defects (porosity, cracks), deformation and smoother surface finish.

ZEISS AM parameter provides a fully automated, fast and reproducible evaluation of porosity, pore morphology and geometric deformation of the entire build plate of coupons in a single build.

  • Rapid print parameter qualification
  • New alloy development
  • Qualification of single or multi-laser systems
  • Ensuring printer equivalency
  • Quickly refine parameters for various powder grades and degree of recycling
  • Build area qualification

Czy chcesz wiedzieć, jak możesz zwiększyć wydajność w wytwarzaniu przyrostowym?

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej

See how other customers use this product:

Data consistency in additive manufacturing

MBFZ toolcraft GmbH uses ZEISS 3D ManuFACT for holistic quality control in additive manufacturing

Improved performance and efficiency

Additively manufactured pistons for the Porsche 911 GT2 RS