Zarządzanie jakością

Nasz Zintegrowany System Zarządzania (IMS)

Najbardziej wartościowym zasobem firmy jest zaangażowany zespół pracowników biorących na siebie odpowiedzialność za jakość, środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo swoich miejsc pracy.

Całościowe planowanie, zarządzanie i nadzorowanie wszystkich działań jest możliwie dzięki centralnemu zarządzaniu jakością i środowiskiem na poziomie grupy przedsiębiorstw i całego koncernu. Niezwykle ważne dla nas jest, aby wszystkie nasze produkty i usługi spełniały wymagania klientów. Skuteczny i niezawodny system IMS pomaga zoptymalizować ten proces. Wczesne wykrywanie usterek i ich niezwłoczne usuwanie zmniejszają koszty działań korygujących i gwarantują jakość, ciągłość serwisowania i niezawodność naszych produktów i usług.

Zasady zgromadzone w systemie IMS obowiązują wszystkich managerów i pracowników grupy biznesowej ZEISS. Zarząd firmy Carl Zeiss IMT GmbH zobowiązuje się niniejszą deklaracją do prowadzenia swoich działań
w zgodzie z konkretnymi podjętymi postanowieniami.

Nasze certyfikaty

ZEISS jako światowy producent wprowadził system zarządzania jakością spełniający nie tylko regulacje prawne na całym świecie, lecz także międzynarodowe normy jakościowe. W tym miejscu można pobrać odnośne certyfikaty i potwierdzenia jednostek certyfikujących.

Aby wyświetlić amerykańskie certyfikaty w wyszukiwarce DQS, wprowadź „Carl Zeiss Industrial Metrology, LLC” w polu Company.
Nasze certyfikaty DQS

Aby wyświetlić amerykański certyfikat naszego laboratorium kalibracyjnego, kliknij poniższe łącze PDF.
Nasze certyfikaty A2LA

Certyfikaty naszego oprogramowania

ZEISS regularnie zleca certyfikację wszystkich rewizji wersji oprogramowania. Dzięki temu zapewniamy certyfikowaną jakość wykorzystywanych algorytmów obliczeniowych elementów geometrycznych.

Ośrodek certyfikacji PTB zaoferował wieloletni neutralny pakiet certyfikacyjny. Punkty 3D przeliczane są na elementy geometryczne. Algorytm obliczania elementów metodą Gaussa jest certyfikowany przez PTB i przyporządkowany do klasy błędów minimalnych według klas dokładności PTB.

Certyfikaty oprogramowania są regularnie aktualizowane i udostępniane na

Software certificates are regularly updated and available on the Portalu Metrologia.