Wyposażenie dodatkowe do maszyn

Idealne uzupełnienie maszyn pomiarowych

Nasze wyposażenie dodatkowe ułatwia codzienną pracę z maszyną pomiarową. Czy to pomiary optyczne, stykowe oraz czy wykorzystujące tomografię komputerową – nasze akcesoria zapewniają niezawodne wyniki pomiarów oraz przyspieszają pracę.

Clamping devices

Safe And Efficient Clamping of Your Workpiece

Magazynki na głowice

Łatwa i bezpieczna wymiana trzpieni pomiarowych

Czujniki temperatury

Rejestracja temperatury mierzonej części

Kule wzorcowe i wzorce kalibracyjne

Gwarancja niezawodnych wyników pomiarów

Systemy paletowe i systemy mocowań

Bezpieczne i skuteczne mocowanie części

Skróć czas konfiguracji nawet do 80%, dążąc do maksymalnej produktywności.

ZEISS FixAssist CT