Właściwa temperatura, prawidłowa kalibracja trzpieni... Aby uzyskać najwyższą jakość i maksymalną wydajność, należy uwzględnić środowisko pomiarowe i niezbędne akcesoria. Co oznacza to w praktyce? Obejrzyj nasze nagranie i dowiedz się więcej o idealnym laboratorium pomiarowym.

Czy w pełni wykorzystujesz potencjał swojego laboratorium pomiarowego?

Często proste działania – takie jak regularne kontrole maszyny pomiarowej narzędziem do kalibracji – są zaniedbywane. „Idealne laboratorium pomiarowe” to nie odległa teoria, której nie sposób zrealizować. Wystarczą mniejsze lub większe poprawki, aby zoptymalizować swoje laboratorium pomiarowe. ZEISS oferuje akcesoria, które ułatwią każdemu, kto ceni precyzję i wydajność, zbliżenie się do celu: idealnego laboratorium pomiarowego.

Wyposażenie dodatkowe do idealnego laboratorium pomiarowego