Łatwy sposób na przekształcenie rysunku w pomiar Opcje ZEISS CALYPSO

Tworzenie planów pomiarowych offline

PLANNER

Moduł ZEISS CALYPSO planner umożliwia tworzenie kompletnych planów pomiarowych CNC z oddzielnego stanowiska komputerowego.
Zaleta: dzięki zastosowaniu modułu CALYPSO planner urządzenie pomiarowe w tym czasie wykonuje inne pomiary.

Program zapisuje ukończony program pomiarowy, który następnie można otworzyć na maszynie i uruchomić w systemie ZEISS CALYPSO. To pozwala programować bez straty dla wydajności pomiarów.

Zdalne symulowanie pomiarów

Oprogramowanie ZEISS CALYPSO oferuje wiele symulatorów: można na przykład wirtualnie skonfigurować własny układ trzpieni z użyciem wbudowanego zestawu trzpieni dostępnych w ofercie. Do takiej symulacji można także wykorzystać uchwyty i magazynki.

Dzięki temu można sprawdzić automatycznie wygenerowane drogi przejazdu oraz szybko i łatwo wyeliminować ryzyko kolizji. Symulator pozwala uniknąć kosztów związanych z uszkodzeniami, ponieważ – jeśli nawet w trakcie symulacji wystąpi kolizja – żadna część, oprócz wirtualnych, nie zostaje uszkodzona.

Symulacja pomiaru z modułem PLANNER i opcją SIMULATION
Symulacja pomiaru z modułem PLANNER i opcją SIMULATION