Raportowanie w ZEISS INSPECT

Optymalne prezentowanie wyników inspekcji

Utworzone siatki można edytować i wygładzać, pocieniać lub udoskonalać, wypełniać braki czy wydobywać linie krzywizn. ZEISS INSPECT pokazuje stan przetwarzania w oknie podglądu. Co więcej, można wyznaczyć złotą siatkę, znajdując najlepsze podasowanie lub obliczając średnią siatkę. Po edycji siatki możesz zaimportować pliki CAD i rozpocząć kontrolę 3D.

Inspection results with ZEISS Inspect

Dostosowywanie widoku strony jednym kliknięciem

Jeśli chcesz zapisać swoje wyniki jako stronę raportu, możesz to zrobić bezpośrednio z interfejsu inspekcji. Dzięki predefiniowanym układom stron możesz łatwo utworzyć stronę tytułową i spis treści lub wybrać, czy wynik ma być wyświetlany w formie grafiki czy tabeli. Możesz także przywrócić widok 3D z zawartości strony raportu – ZEISS INSPECT przełącza się wówczas do widoku inspekcji.

Bezpośrednie prezentowanie wyników

W trybie prezentacji ZEISS INSPECT możesz zaprezentować swoje wyniki podczas spotkania. Umożliwia to wyświetlanie stron raportu na pełnym ekranie, przewijanie raportu i obracanie odpowiedniego widoku 3D.

Eksport do PDF

W interfejsie użytkownika wyniki można wyświetlać, edytować i eksportować jako dokument PDF. Dokumenty PDF mogą zawierać także porównania sceniczne w formie filmów.

Więcej możliwości dzięki licencji Pro firmy ZEISS INSPECT

Creating reporting templates

Tworzenie indywidualnych szablonów

Dzięki licencji Pro ZEISS INSPECT możesz także tworzyć własne szablony raportów i na przykład wstawiać logo swojej firmy na każdej stronie lub wprowadzać inne zmiany w projekcie. Możesz także modyfikować istniejące szablony.

Rozszerzone funkcjonalności ZEISS INSPECT

Podsumowaliśmy najpopularniejsze funkcje ZEISS INSPECT: od importu plików CAD po różne inspekcje i raportowanie. Czy chcesz poznać wszystkie?