Wirtualne pomieszczenie pomiarowe

Dedykowane dla ZEISS INSPECT Optical 3D i ZEISS INSPECT Airfoil

Środowisko rzeczywiste w symulacji wirtualnej

Wirtualne pomieszczenie pomiarowe (VMR) jest centralnym oprogramowaniem do sterowania i planowania pomiarów z wykorzystaniem wszystkich elementów optycznych maszyn pomiarowych 3D. Reprezentuje rzeczywiste środowisko w wirtualnej symulacji: robota z sensorem, oprogramowania zawierającego kinematykę torów ruchu robota, części oraz planu pomiarowego. Dzięki ZEISS INSPECT Optical 3D lub ZEISS INSPECT Airfoil system VMR umożliwia wykonywanie automatycznych procedur pomiarowych. Dzięki VMR użytkownik nie potrzebuje żadnych specjalnych umiejętności obsługi robota. Wszystkie ruchy robota są przed wykonaniem pomiaru symulowane w wirtualnym pomieszczeniu pomiarowym i sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa.

ZEISS VMR Virtual Simulation

Zalety

Smart Teach

Funkcja Smart Teach w module VMR oblicza wymagane pozycje sensorów dla wszystkich charakterystyk inspekcji i powierzchni CAD. Późniejsza optymalizacja ścieżki optymalizuje kolejność tych pozycji pod względem czasu działania i unikania kolizji. Smart Teach minimalizuje czas wymagany do tworzenia programów robotów bezpiecznych dla procesu i zoptymalizowanych pod względem czasu działania. System automatycznie aktualizuje pozycje pomiarowe w przypadku zmiany CAD lub poszczególnych elementów.

Planowanie inspekcji

Zbiór danych CAD jest importowany wraz z odpowiednim planem pomiarowym. Zasady pomiarowe zapisane w planie pomiarowym są automatycznie przypisywane do charakterystyk inspekcji z planu pomiarowego. Protokół pomiarowy można również przygotować wcześniej (offline). Rzeczywiste wyniki pomiarów można wyświetlić po zakończeniu procedury pomiarowej. Ułatwia to użytkownikowi zaplanowanie przeglądu.

Burn-in

Programy pomiarowe są tworzone w trybie offline, a następnie uruchamiane jednorazowo w ramach zautomatyzowanego procesu. Robot przemieszcza się na stanowiska pomiarowe i określa indywidualne parametry pomiarowe takie jak czasy ekspozycji na rzeczywistej części. Dzięki specjalnemu procesowi oprogramowanie automatycznie wykrywa odbicia części i odpowiednio dostosowuje projekcję prążków, aby uniknąć błędów pomiaru spowodowanych odbiciami.

Pomiary seryjne

Gotowe programy pomiarowe można wykorzystać do kontroli kolejnych części. Robot jest całkowicie kontrolowany przez oprogramowanie i porusza się po pozycjach pomiarowych jedna po drugiej. Podczas każdego pomiaru system sprawdza, czy wyniki spełniają kryteria jakościowe. Zmiany stanu danych z CAD lub planu pomiarów można szybko zaktualizować za pomocą oprogramowania parametrycznego.

Inspekcje

Po zebraniu danych oprogramowanie oblicza siatkę wielokątną powierzchni części i rzeczywiste wartości planu charakterystyk kontroli. Dane te są porównywane z danymi docelowymi i wyświetlane w raporcie. Wyniki pomiarów mogą być automatycznie zapisywane w specjalnych formatach eksportu, np.: dla baz danych służących do statystycznej kontroli jakości. Procedura pomiaru różnych części może być wykonywana automatycznie.

Kiosk Interface

Kiosk Interface to specjalny interfejs użytkownika upraszczający obsługę ScanBox. Oprogramowanie przejmuje kontrolę nad całym procesem i automatycznie realizuje sekwencję pomiarów i kontroli. Zapewnia to wysoką dokładność i jakość danych: parametry pomiarowe, dane i system operacyjny są chronione.

Szybkie, zautomatyzowane pomiary za pomocą ScanBox

ScanBox to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające efektywne inspekcje jakości w procesach produkcyjnych i obróbczych. Dostępne jest w 11 różnych wariantach do różnych zastosowań i rozmiarów części – od haków blokujących po kompletne nadwozia – ustandaryzowane maszyny pomiarowe oferują kompleksowe rozwiązanie: programowanie, automatyczna digitalizacja, kontrola i raportowanie. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika oraz wirtualnemu pomieszczeniu pomiarowemu (VMR) jako centralnemu oprogramowaniu do sterowania i planowania pomiarów, modele są łatwe w obsłudze.

Rozszerzone funkcjonalności ZEISS INSPECT

Podsumowaliśmy najpopularniejsze funkcje ZEISS INSPECT: od importu plików CAD po różne inspekcje i raportowanie. Czy chcesz poznać wszystkie?