Interactive navigation through quality data

Interactive reports with ZEISS PiWeb

In standard reports it’s often hard to find the results you really need. With ZEISS PiWeb you get interactive reports that make finding the relevant information intuitive and easy.

Drill-down reports: getting all the details

From the big picture to the details and everything in between, linked reports can break down your quality data to the smallest detail. Users can really “drill down” their data - from high-level production KPIs to single measurement values to quickly identify problem areas.

Statistic dashboards

Save time by creating generic reports that can be applied to several or even all parts in your production process. For example, create a statistic dashboard with all your relevant statistical analyses and simply select the part and data you want to evaluate to speed up your evaluation process even more.

Interactive CAD

With ZEISS PiWeb, you can directly integrate CAD models into a report so that users can quickly connect quality results to their parts. And they are interactive, too.

Interactive reports in production

Often quality management and production are two different worlds. Help connect them with interactive reports. You can create reports that give operators in production a clear overview of quality results by integrating ballooned drawings with measurement results.

Zacznij już teraz – dzięki elastycznym rozwiązaniom ZEISS PiWeb

Skonfiguruj ZEISS PiWeb zgodnie ze swoimi potrzebami, w zależności od zastosowania i wyzwań.

Network solution

ZEISS PiWeb small business solution

Rozwiązanie sieciowe dla małych przedsiębiorstw

Zalety:

  • Centralne zarządzanie bazą danych
  • Ręczne wprowadzanie danych, ręczne przyrządy pomiarowe i przesyłanie danych z urządzeń różnych producentów
  • Dostęp do obszernej biblioteki raportów standardowych
  • Łatwość rozbudowy do rozwiązania korporacyjnego lub chmurowego
Network solution

ZEISS PiWeb enterprise

Sieciowe rozwiązanie scentralizowane dla dużych firm lub firm o niestandardowych potrzebach

Zalety:

  • Nieograniczone miejsce na dane
  • Indywidualna konfiguracja klienta
  • Dostęp do zintegrowanych automatycznych powiadomień
  • Dostęp do rozwiązań sieciowych na całym świecie poprzez licencje pływające