ZEISS PiWeb 8.6 Nowe funkcjonalości

Powiększaj funkcjonalność dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania

Wersje ZEISS PiWeb

ZEISS PiWeb zamienia złożone dane pomiarowe w czytelne dane wizualne. Stale pracujemy nad kolejnymi przełomowymi rozwiązaniami, a dzięki regularnym aktualizacjom tego oprogramowania do raportowania i analiz statystycznych użytkujesz zawsze najnowocześniejsze i przyszłościowe systemy.

Nowe funkcje ZEISS PiWeb 8.2

Nasza najnowsza aktualizacja oprogramowania oferuje szeroki zakres nowych funkcji, ulepszeń i dodatkowych opcji dostosowywania, zapewniając w ten sposób łatwiejsze i bardziej wydajne procesy pomiarowe.

Fully-integrated and easy-to-use interface for data transfer of an evaluation in ZEISS INSPECT to a report in ZEISS PiWeb.

Nowe dodatki PiWeb do ZEISS INSPECT

Tegoroczna wersja koncentruje się na integracji komunikacyjnej i użyteczności naszych produktów. Dla użytkowników ZEISS INSPECT dostępne są teraz dwa nowe dodatki. Jeden darmowy dla istniejących użytkowników PiWeb, którzy chcieliby mieć w pełni zintegrowany i łatwy w użyciu interfejs do przesyłania danych do PiWeb. Drugi dodatek o nazwie ZEISS PiWeb Reporting Plus jest dostępny w sprzedaży i umożliwia dodatkowe możliwości raportowania, np. statystyki i automatyczne raportowanie.

Visualization of a report of a front door with interactive CAD elements.

Nowe narzędzia do interaktywnych elementów CAD

Możliwość łatwej wizualizacji dodatkowych danych pomiarowych (takich jak zdjęcia, analizy CAD i analizy odchyleń) jest podstawą skutecznego i wydajnego przekazywania ważnych informacji dotyczących jakości poza granicami organizacji. Nowy zestaw narzędzi do wizualizacji i analizy złożonych zbiorów danych jest już dostępny.

Referenced characteristic by means of characteristic “width slot”

Ulepszone działanie hiperłączy

Dzięki nowym, ulepszonym funkcjom hiperłączy użytkownicy mogą szybciej i łatwiej znajdować odpowiednie dane i nawigować do nich. Pozwala to rónież wyróżniać elementy tak, aby wyświetlić w raporcie dalsze odniesienia lub powiązane cechy. Umożliwia to automatyczne przechodzenie pomiędzy stronami, na których raportowana jest ta sama cecha.

Now available in the ZEISS Quality Suite

The upcoming release of the ZEISS Quality Suite will include ZEISS PiWeb for the first time. Discover all the benefits our digital ecosystem has to offer: direct access to other quality software products, eLearnings and online help articles. Stay up to date with the latest news and events or exchange ideas in the forum. To get started, find the latest version of the software together with the ZEISS Quality Suite in the PiWeb section of our software download portal.

Główne funkcjonalności poprzedniej wersji

Aktualizacje ZEISS PiWeb od ostatnich wersji

Wszystkie aktualizacje ZEISS PiWeb zapewniają znaczące ulepszenia wydajności i nowe funkcje do szerokiej gamy zastosowań. Aktualizacje zwiększają prostotę obsługi, bezpieczeństwo informatyczne i zaspokajają indywidualne potrzeby klientów.

Online Report Management

With the new web application, created reports can be stored and managed on the existing server infrastructure. These can then be opened and used or modified directly in the various ZEISS PiWeb applications. With Online Report Management, reports can be easily saved and shared via browser.

New features for interactive CAD elements

Additional tools are now available making it easer to integrate CAD models into reports and enable even better better visualization of data using interactive CAD models, e.g. with the new “flat lighting” function, which guarantees stable coloring, or the optimized positioning of features. This saves time and brings certainty when making critical decisions.

New features for advanced filtering, grouping and sorting

One of the most powerful tools in ZEISS PiWeb just got more powerful. From now on, user-defined variables can be defined by which measurements can be sorted and filtered. Further filtering and grouping functions are also available, e.g. grouping of individual measurements or measurement groups in measurement value tables.

Nowy moduł do generowania kodów kreskowych 1D i 2D

Dostępny obecnie nowy moduł umożliwia tworzenie różnorodnych kodów kreskowych 1D i 2D bezpośrednio w raportach ZEISS PiWeb. Użyj zmiennych lub tekstu, aby wygenerować różnego rodzaju kody kreskowe, kody QR lub kody matrycy danych, które można wykorzystać na przykład do wysyłania informacji o danych jakościowych za pośrednictwem WhatsApp, e-maili lub do wyświetlania danych w aplikacji ZEISS PiWeb.

Nowe funkcje powiadomień

Teraz użytkownicy mogą łatwo zarządzać powiadomieniami, ustawiając reguły dla grup zamiast pojedynczych części. Ponadto mogą teraz stosować różne reguły dla różnych użytkowników lub grup użytkowników, aby szybko skonfigurować powiadomienia dla działów lub odpowiedzialnych użytkowników.

Nowe, potężne narzędzia do sortowania i filtrowania danych

Unowocześnione filtrowanie danych za pomocą logiki AND/OR pozwala na nieograniczone łączenie możliwości. Dodatkowo zbiory danych można sortować wielokrotnie, co pozwala na precyzyjną organizację danych w tabelach i raportach.

Nowe funkcjonalności w rysunkach ocechowanych

W monitorze ZEISS PiWeb dostępne są nowe narzędzia umożliwiające lepszą wizualizację położenia stempli poprzez wyróżnianie elementów i wyświetlanie stempla, dzięki czemu użytkownicy mogą dokładnie zobaczyć, który element na rysunku wymaga uwagi. Położenie stempla można teraz zmienić także w planerach ZEISS PiWeb i projektantach ZEISS PiWeb. Dostępne są także nowe, dynamiczne elementy do generowania raportów.

Funkcjonalność monitora ZEISS PiWeb bez licencji | Wersja 8.0

Nieobjęty licencją monitor ZEISS PiWeb oferuje użytkownikom wizualizację raportów i danych pomiarowych. W przypadku tej funkcji elementy interaktywne i widok szczegółów są wyłączone.

Interaktywne narzędzia CAD | Wersja 8.0

ZEISS PiWeb 8.0 ulepsza widok interaktywny i widok defektów CAD dzięki konfigurowalnym flagom szablonów. Flagi wizualizują szeroki zakres informacji o mierzonych cechach. Można teraz definiować kolory flag, etykiety, zawartość i linie łączące z punktami CAD, a także wyrównywać i przesuwać flagi metodą „przeciągnij i upuść”.

Wyświetlanie i filtrowanie danych pomiarowych z podziałem na grupy | Wersja 8.0

Dane pomiarowe można teraz grupować, wyświetlać na wykresach słupkowych i kołowych oraz klasyfikować na podstawie statusu pomiaru, co umożliwia użytkownikom tworzenie szybkich przeglądów, takich jak liczba części wyprodukowanych na zmianę, liczba dobrych lub złych części na numer partii itp. Nowa funkcja filtrowania pozwala także na filtrowanie danych na podstawie atrybutów pomiaru, stanu właściwości oraz wartości poza lub w granicach tolerancji pomiaru.

Ulepszenia dla powiadomień ZEISS PiWeb | Wersja 8.0

Nowe narzędzia do administrowania regułami powiadamiania ułatwiają użytkownikom konfigurowanie powiadomień dla innych użytkowników. Użytkownicy mają również możliwość zarządzania regułami w aplikacji ZEISS PiWeb. Ponieważ nadal doskonalimy moduł, powiadomienia ZEISS PiWeb i wszystkie dostępne ulepszenia są w ZEISS PiWeb 8.0 nadal bezpłatne.

Poprawiona wydajność | Wersja 8.0

Dzięki integracji nowego punktu końcowego po stronie klienta i serwera poprawiono wydajność ZEISS PiWeb w zakresie ładowania raportów, które wyświetlają dane z kilku części za pomocą jednego, wydajnego zapytania o plan testów. W rezultacie czas ładowania monitora ZEISS PiWeb zmniejszył się z 8:15 min do 7 sekund w przykładowym raporcie. Wzrost wydajności będzie różny w poszczególnych przypadkach.

Powiadomienia ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aplikacja powiadomień ZEISS PiWeb notifications, opracowana na potrzeby naszych klientów i początkowo wprowadzona bezpłatnie, zapewnia aktywne powiadomienia oparte na regułach zdefiniowanych przez użytkownika. W przypadku naruszenia reguł jakości, np. gdy pomiar wykracza poza tolerancję lub wykazuje tendencję do przekraczania wartości granicznych, użytkownicy, którzy wprowadzili daną regułę, są natychmiast powiadamiani o szczegółach. Powiadomienia są również dostępne w aplikacji ZEISS PiWeb.

Aplikacja ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aplikacja ZEISS PiWeb umożliwia użytkownikom szybki dostęp do danych dotyczących jakości i ich ocenę, skracając tym samym czas reakcji na środki zaradcze. Powiadomienia ZEISS PiWeb, które obsługują ten proces, zostały ulepszone, aby zapewnić widok listy i szczegółowy widok powiadomień, a także odznaki powiadomień.

Korelacja liniowa ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aby zapewnić dokładne wyniki, urządzenia pomiarowe typu inline (liniowe) i offline muszą być często ze sobą skorelowane. Gdy wystąpią odchylenia, korelacja liniowa ZEISS PiWeb centralnie oblicza przesunięcia i generuje plik, który można wyeksportować do urządzeń liniowych. Eliminuje to konieczność przenoszenia wyników między maszynami i pozwala zachować dokładność pomiarów.

Najnowsze udoskonalenia oprogramowania

Regularne aktualizacje oprogramowania mają zasadnicze znaczenie dla przyszłościowych procesów. Umowy serwisowe oprogramowania ZEISS gwarantują jakość przez długi czas dzięki bezpośredniemu dostępowi do know-how w zakresie aplikacji, dedykowanemu wsparciu technicznemu w zakresie oprogramowania oraz bieżącym aktualizacjom oprogramowania, a także pakietom serwisowym - przy obniżonych cenach aktualizacji.

Aktualizacje ZEISS PiWeb - fakty

2
WERSJE NA ROK
>50
NOWYCH FUNKCJI I ULEPSZEŃ W KAŻDEJ WERSJI
>800 tys.
LINII KODU DLA ZEISS PiWEB

Skontaktuj się z nami!

Pobierz więcej informacji

ZEISS PiWeb Brochure EN

ZEISS PiWeb Brochure EN
pages: 11
file size: 4097 kB