ZEISS PiWeb 8.4: Nowe funkcjonalości

Powiększaj funkcjonalność dzięki regularnym aktualizacjom oprogramowania

Wersje ZEISS PiWeb

ZEISS PiWeb zamienia złożone dane pomiarowe w czytelne dane wizualne. Stale pracujemy nad kolejnymi przełomowymi rozwiązaniami, a dzięki regularnym aktualizacjom tego oprogramowania do raportowania i analiz statystycznych użytkujesz zawsze najnowocześniejsze i przyszłościowe systemy.

Nowe funkcje ZEISS PiWeb 8.2

Nasza najnowsza aktualizacja oprogramowania oferuje szeroki zakres nowych funkcji, ulepszeń i dodatkowych opcji dostosowywania, zapewniając w ten sposób łatwiejsze i bardziej wydajne procesy pomiarowe.

Fully-integrated and easy-to-use interface for data transfer of an evaluation in ZEISS INSPECT to a report in ZEISS PiWeb.

New PiWeb add-ons for ZEISS INSPECT

This year’s release focuses on connectivity and usability of our products. Two new add-ons are now available for ZEISS INSPECT users. One free add-on for existing PiWeb users who would like a fully integrated and easy-to-use interface for data upload to PiWeb. The second add-on, called ZEISS PiWeb Reporting Plus is available for purchase and allows for additional reporting capabilities, e.g., statistics & auto-reporting.

Visualization of a report of a front door with interactive CAD elements.

New tools for interactive CAD elements

The ability to easily visualize additional measurement data such as images, CAD and deviation analyses is a lynchpin in effectively and efficiently communicating important quality information across organizational bounds. A new set of tools for the visualization and analysis of complex data sets is available now.

Referenced characteristic by means of characteristic “width slot”

Improved hyperlink actions

With the new improved hyperlink actions users can find and navigate to the relevant data quicker and more easily. It is now possible to highlight elements to show further referenced or linked characteristics in a report. This allows you to jump automatically to other pages where the same characteristic is being reported.

Now available: Online Report Management

With the new web application, created reports can be stored and managed on the existing server infrastructure. These can then be opened and used or modified directly in the various ZEISS PiWeb applications. With Online Report Management, reports can be easily saved and shared via browser.

New features for interactive CAD elements

Additional tools are now available making it easer to integrate CAD models into reports and enable even better better visualization of data using interactive CAD models, e.g. with the new “flat lighting” function, which guarantees stable coloring, or the optimized positioning of features. This saves time and brings certainty when making critical decisions.

New features for advanced filtering, grouping and sorting

One of the most powerful tools in ZEISS PiWeb just got more powerful. From now on, user-defined variables can be defined by which measurements can be sorted and filtered. Further filtering and grouping functions are also available, e.g. grouping of individual measurements or measurement groups in measurement value tables.

Główne funkcjonalności poprzedniej wersji

Aktualizacje ZEISS PiWeb od ostatnich wersji

Wszystkie aktualizacje ZEISS PiWeb zapewniają znaczące ulepszenia wydajności i nowe funkcje do szerokiej gamy zastosowań. Aktualizacje zwiększają prostotę obsługi, bezpieczeństwo informatyczne i zaspokajają indywidualne potrzeby klientów.

New element for the generation of 1D & 2D Barcodes

A new element is now available for creating a variety of 1D & 2D barcodes directly in ZEISS PiWeb reporting. Use variables or a text to generate various types of barcodes, QR-codes or data matrix codes that can be used for example, to send information about quality data via WhatsApp, e-mails or to display the data in the ZEISS PiWeb app.

New notification features

Now users can easily manage notifications by setting rules for multiple parts instead of individual parts. Additionally, they can now apply rules to multiple users or groups of users to quicky set up notifications for departments or responsible users.

Powerful new data sorting and filtering tools

New functionality to filter data by using AND / OR logic allows an unlimited combination of possibilities. Additionally, data sets can be sorted multiple times to allow precise organization of data in tables and reports.

New features for ballooned drawings

New tools are available in ZEISS PiWeb monitor to better visualize the position of stamps by highlighting features and displaying the stamp so that users can see exactly which feature in the drawing requires attention. The stamp position can now also be changed in ZEISS PiWeb planner and ZEISS PiWeb designer. New dynamic elements for report generation are also available.

ZEISS PiWeb cloud Updates

New for current and prospective ZEISS PiWeb cloud customers, the ZEISS PiWeb Notifications module is now available for the cloud. PiWeb Notifications informs you specifically by e-mail or via the desktop application. Thus, you can be alerted to problems already during the manufacturing process.

Funkcjonalność monitora ZEISS PiWeb bez licencji | Wersja 8.0

Nieobjęty licencją monitor ZEISS PiWeb oferuje użytkownikom wizualizację raportów i danych pomiarowych. W przypadku tej funkcji elementy interaktywne i widok szczegółów są wyłączone.

Interaktywne narzędzia CAD | Wersja 8.0

ZEISS PiWeb 8.0 ulepsza widok interaktywny i widok defektów CAD dzięki konfigurowalnym flagom szablonów. Flagi wizualizują szeroki zakres informacji o mierzonych cechach. Można teraz definiować kolory flag, etykiety, zawartość i linie łączące z punktami CAD, a także wyrównywać i przesuwać flagi metodą „przeciągnij i upuść”.

Wyświetlanie i filtrowanie danych pomiarowych z podziałem na grupy | Wersja 8.0

Dane pomiarowe można teraz grupować, wyświetlać na wykresach słupkowych i kołowych oraz klasyfikować na podstawie statusu pomiaru, co umożliwia użytkownikom tworzenie szybkich przeglądów, takich jak liczba części wyprodukowanych na zmianę, liczba dobrych lub złych części na numer partii itp. Nowa funkcja filtrowania pozwala także na filtrowanie danych na podstawie atrybutów pomiaru, stanu właściwości oraz wartości poza lub w granicach tolerancji pomiaru.

Ulepszenia dla powiadomień ZEISS PiWeb | Wersja 8.0

Nowe narzędzia do administrowania regułami powiadamiania ułatwiają użytkownikom konfigurowanie powiadomień dla innych użytkowników. Użytkownicy mają również możliwość zarządzania regułami w aplikacji ZEISS PiWeb. Ponieważ nadal doskonalimy moduł, powiadomienia ZEISS PiWeb i wszystkie dostępne ulepszenia są w ZEISS PiWeb 8.0 nadal bezpłatne.

Poprawiona wydajność | Wersja 8.0

Dzięki integracji nowego punktu końcowego po stronie klienta i serwera poprawiono wydajność ZEISS PiWeb w zakresie ładowania raportów, które wyświetlają dane z kilku części za pomocą jednego, wydajnego zapytania o plan testów. W rezultacie czas ładowania monitora ZEISS PiWeb zmniejszył się z 8:15 min do 7 sekund w przykładowym raporcie. Wzrost wydajności będzie różny w poszczególnych przypadkach.

Powiadomienia ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aplikacja powiadomień ZEISS PiWeb notifications, opracowana na potrzeby naszych klientów i początkowo wprowadzona bezpłatnie, zapewnia aktywne powiadomienia oparte na regułach zdefiniowanych przez użytkownika. W przypadku naruszenia reguł jakości, np. gdy pomiar wykracza poza tolerancję lub wykazuje tendencję do przekraczania wartości granicznych, użytkownicy, którzy wprowadzili daną regułę, są natychmiast powiadamiani o szczegółach. Powiadomienia są również dostępne w aplikacji ZEISS PiWeb.

Aplikacja ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aplikacja ZEISS PiWeb umożliwia użytkownikom szybki dostęp do danych dotyczących jakości i ich ocenę, skracając tym samym czas reakcji na środki zaradcze. Powiadomienia ZEISS PiWeb, które obsługują ten proces, zostały ulepszone, aby zapewnić widok listy i szczegółowy widok powiadomień, a także odznaki powiadomień.

Korelacja liniowa ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Aby zapewnić dokładne wyniki, urządzenia pomiarowe typu inline (liniowe) i offline muszą być często ze sobą skorelowane. Gdy wystąpią odchylenia, korelacja liniowa ZEISS PiWeb centralnie oblicza przesunięcia i generuje plik, który można wyeksportować do urządzeń liniowych. Eliminuje to konieczność przenoszenia wyników między maszynami i pozwala zachować dokładność pomiarów.

Chmura ZEISS PiWeb | Wersja 7.6

Chmura ZEISS PiWeb otwiera nowe możliwości: Zakup, konfiguracja i zarządzanie subskrypcjami online oraz bezpieczne przesyłanie i przechowywanie danych jakościowych w chmurze Microsoft Azure przy jednoczesnym lokalnym korzystaniu z modułów PiWeb z licencjami pływającymi. Dzięki temu można uniknąć kosztów początkowych związanych z hostingiem aplikacji lub serwerów baz danych w siedzibie firmy.

Najnowsze udoskonalenia oprogramowania

Regularne aktualizacje oprogramowania mają zasadnicze znaczenie dla przyszłościowych procesów. Umowy serwisowe oprogramowania ZEISS gwarantują jakość przez długi czas dzięki bezpośredniemu dostępowi do know-how w zakresie aplikacji, dedykowanemu wsparciu technicznemu w zakresie oprogramowania oraz bieżącym aktualizacjom oprogramowania, a także pakietom serwisowym - przy obniżonych cenach aktualizacji.

Aktualizacje ZEISS PiWeb - fakty

2
WERSJE NA ROK
>50
NOWYCH FUNKCJI I ULEPSZEŃ W KAŻDEJ WERSJI
>800 tys.
LINII KODU DLA ZEISS PiWEB

Contact us

Pobierz więcej informacji

PiWeb Brochure Digital DE

PiWeb Brochure Digital DE
pages: 11
file size: 3048 kB

PiWeb Brochure Digital EN

PiWeb Brochure Digital EN
pages: 11
file size: 3047 kB

ZEISS PiWeb Flyer, EN

ZEISS PiWeb Flyer, EN
pages: 6
file size: 312 kB