Oczywisty wybór dla hal produkcyjnych

ZEISS DuraMax

Zapewnianie jakości wcale nie jest proste. Wymogi wobec współrzędnościowych maszyn pomiarowych są wysokie, szczególnie w środowisku produkcyjnym. ZEISS DuraMax łączy w sobie solidność, precyzję i wydajność. To doskonały wybór do pomiarów prowadzonych na linii produkcyjnej bezpośrednio w hali. ZEISS DuraMax sprosta surowym warunkom otoczenia, w tym wysokim temperaturom. W połączeniu z głowicą ZEISS VAST XXT system umożliwia szybkie pomiary stykowe, a także skanowanie konturów i powierzchni swobodnych, dzięki czemu sprawdziany stają się zbędne.

ZEISS DuraMax

Atuty

Wydajność

Optymalny stosunek objętości pomiarowej do wymiarów podstawy

 • Kompaktowa budowa = małe wymiary podstawy
 • Duża i łatwo dostępna objętość pomiarowa
 • Ładowanie z trzech stron i od góry
 • Nie wymaga sprężonego powietrza

Prędkość

Krótsze czasy wykonywania zadań i szybkie pomiary

 • Szybkie skanowanie dzięki głowicy ZEISS VAST XXT
 • Pomiary pojedynczych punktów dzięki funkcji ZEISS VAST probing
 • System dupleks z myślą o większej przepustowości
 • Pomiary czteroosiowe na stole obrotowym

Precyzja

Precyzyjne wyniki również w trudnych warunkach

 • Ochrona przed pyłem i wilgocią
 • Podstawa warsztatowa ze stopniem ochrony IP54
 • Stabilność termiczna dzięki szklano-ceramicznym liniałom pomiarowym
 • System prowadnic z napędami liniowymi i łożyskami kulkowymi, krytych we wszystkich osiach
 • Pasywne tłumienie drgań w standardzie

Do wszelkich wyzwań

Poznaj wyjątkowe atuty ZEISS DuraMax

ZEISS VAST XXT

ZEISS VAST XXT umożliwia skanowanie i dokonywanie pomiarów pojedynczych punktów. Zapewnia to optymalną produktywność i stabilne wyniki. Technologia skanowania pozwala na pomiary przy znacznie wyższej gęstości punktów, co daje lepszą ocenę tolerancji rozmiaru, kształtu i położenia. Szeroka gama trzpieni umożliwia pomiary bardziej złożonych cech na większej liczbie części!

Stół obrotowy

Opcjonalny stół obrotowy zapewnia jeszcze większą elastyczność pomiarów symetrii obrotowej małych części, umożliwiając realizację złożonych zadań pomiarowych z użyciem czwartej osi. Dzięki temu systemy trzpieni są mniej skomplikowane, a rzadsza wymiana sond skraca czas realizacji zadań.

Objętość pomiarowa

ZEISS DuraMax oferuje niezrównany stosunek objętości pomiarowej do wymiarów podstawy. Optymalna dostępność, dobra widoczność i ładowanie na optymalnej wysokości roboczej z trzech stron oraz od góry poprawiają ergonomię i bezpieczeństwo, a także skracają czas realizacji zadań.

Pneumatyczna izolacja przeciwwibracyjna

Opcjonalna pneumatyczna izolacja przeciwwibracyjna zapobiega wpływowi drgań podłoża na wyniki pomiarów i zapewnia automatyczną kontrolę poziomu. Można ją także zainstalować w starszych modelach maszyn ZEISS DuraMax i ZEISS O-INSPECT.

ZEISS CALYPSO

Intuicyjne oprogramowanie ZEISS CALYPSO zapewnia wysoki stopień elastyczności dla różnych zadań pomiarowych. Dodatkowo ZEISS CALYPSO express oferuje proste programowanie. Tryb pomiaru pojedynczych punktów dla ZEISS DuraMax umożliwia obecnie pracę głowicy stykowej w trybie ZEISS VAST probing, skracając czas pomiaru nawet o 25–80% w zależności od zadania.

Odporność termiczna

Wszystkie osie są wyposażone w szklano-ceramiczne liniały pomiarowe. Nie rozszerzają się one pod wpływem rosnących temperatur, pozwalając na stabilne pomiary w temperaturze od +18°C do +30°C. Podstawa IP54 chroni sprzęt komputerowy.

Akcesoria

Linia produktów ZEISS Integration umożliwia elastyczną rozbudowę rozwiązania pomiarowego, a tym samym jego optymalną integrację z Twoimi procesami, a także wzrost produktywności i przepustowości.

Większa odporność termiczna = jeszcze większa solidność

ZEISS DuraMax HTG

ZEISS DuraMax HTG oferuje najszerszy zakres temperatur przy najwyższym gradiencie temperatury i może pracować zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i w systemach automatyzacji. Takie szerokie możliwości stosowania pozwalają na większą elastyczność realizacji zadań pomiarowych dzięki większej odporności na wpływy środowiska.

Główne zalety

 • Precyzyjne pomiary w wysokich temperaturach
 • Liniały Zerodur: najniższa możliwa rozszerzalność cieplna
 • Czujniki temperatury korygujące temperaturę mierzonej części
 • Dodatkowe podkładki do filtrów w osiach X i Y chroniące przed zanieczyszczeniami

Poznaj efektywność ZEISS DuraMax

Szybki pomiar stykowy pojedynczych punktów

ZEISS DuraMax z trybem ZEISS VAST probing (ZEISS ZVp) umożliwia skrócenie czasów pomiarów, a tym samym obniżenie kosztów operacyjnych. Tryb ZVp skraca czas pomiaru pojedynczego punktu nawet o 30%.

Wyścig z czasem

Wyścigi stawiają wysokie wymagania w dziedzinie techniki pomiarowej

Nawet maszyny są elastyczne

Firma Volkswagen przyspiesza kontrolę jakości w produkcji silników

Złoto dla nowicjuszy

Chińska uczelnia kształci przyszłych inżynierów, wykorzystując maszyny firmy ZEISS

Rozwiązania do każdego zadania pomiarowego

Linia ZEISS Integration

Linia produktów ZEISS Integration umożliwia elastyczną rozbudowę rozwiązania pomiarowego, a tym samym jego optymalną integrację z procesami, jak i wzrost produktywności i przepustowości.

System Duplex

System Duplex dla ZEISS DuraMax zwiększa dostępność maszyny, ponieważ kolejne mierzone części można montować i demontować podczas pomiarów innych części. Ponadto system poprawia ergonomię transportu części i zapobiega uszkodzeniom głowic pomiarowych.

Konfiguracja podczas procesu pomiarowego

 • Zoptymalizowane wykorzystanie maszyny pomiarowej
 • Wysoka przepustowość systemu

GageStation

Dzięki ZEISS PiWeb GageStation łączy dane pomiarowe z urządzeń ręcznych z danymi maszyny WMP i wizualizuje je w zrozumiały sposób za pomocą ekranów dotykowych i szablonów raportów. GageStation wymaga niewiele miejsca i zapewnia ochronę przed wpływami środowiska produkcyjnego, które mogą wpływać na wyniki pomiarów.

Wszystkie dane jakościowe w jednym raporcie

 • Pozyskiwanie danych niezależnie od urządzeń pomiarowych
 • Scentralizowana obsługa danych
 • Ochrona przed wpływami środowiska

Kompatybilność z serią ZEISS DuraMax i ZEISS Optical.

Interfejs automatyzacji

Interfejs automatyzacji ZEISS pozwala łatwo zautomatyzować urządzenie pomiarowe bez żadnych nakładów inżynieryjnych. Oprócz uruchamiania planów inspekcji i przekazywania informacji zwrotnych o wynikach pomiarów lub stanie maszyny, aplikacja umożliwia sterowanie urządzeniami peryferyjnymi WMP. Interfejs jest również wstępnie skonfigurowany dla wszystkich produktów z linii ZEISS Integration. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować sterowanie układem zautomatyzowanym lub podajnikiem palet. To samo dotyczy układów zbudowanych przez użytkownika.

Łatwa automatyzacja urządzeń peryferyjnych WMP

 • Standaryzowane interfejsy komunikacyjne: OPC UA, Profinet, EthernetIP
 • Zarządzanie użytkownikami pozwala operatorom instalacji, technikom pomiarowym, specjalistom odpowiedzialnym za konfigurację i serwisantom widzieć właściwe, przeznaczone dla nich informacje
 • Możliwość używania zarówno w trybie automatycznym, jak i ręcznym, nawet przez nieprzeszkolonych operatorów
 • Prosta konfiguracja przez kliknięcia i bezpośrednio przez interfejs użytkownika, bez skomplikowanego programowania PLC
 • Sprawne uruchomienie przy niewielkim ryzyku projektowym i niskich kosztach

Specyfikacje techniczne

ZEISS DuraMax

DuraMax

DuraMax HTG

Objętość pomiarowa

500 × 500 × 500 mm3

500 × 500 × 500 mm3

Błąd pomiaru długości E0 w μm
MPE E0/E40 w µm zgodnie z ISO 10360-2:2009

2,4 + L/300 18°C–22°C

2,2 + L/300 18°C–22°C

Szerszy zakres temperatur (ZEISS TVA 1) E0/E40 w µm

2,7 + L/250 18°C–26°C

2,5 + L/250 18°C–26°C

Szerszy zakres temperatur (ZEISS TVA 2) E0/E40 w µm

2,9 + L/200 18°C–30°C

2,7 + L/200 18°C–30°C

Szerszy zakres temperatur (ZEISS TVA 3) E0/E40 w µm

Niedostępne

3,9 + L/100 15°C–40°C

Oprogramowanie

ZEISS CALYPSO

ZEISS CALYPSO

Głowica stykowa

VAST XXT TL 3

VAST XXT TL 3

Długość trzpienia

Długość promieniowa do 65 mm (trzpień gwiazdowy)

Długość promieniowa do 65 mm (trzpień gwiazdowy)

Średnica kulki

0,3–8 mm

0,3–8 mm

Wszystko o ZEISS DuraMax w zasięgu ręki

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać naszą jednostronicową broszurę

mock up of a white post card