Właściwe urządzenie pomiarowe dla działu produkcyjnego ZEISS DuraMax
ZEISS DuraMax może także mierzyć profile i powierzchnie swobodne dzięki zastosowaniu skanującej głowicy pomiarowej ZEISS VAST XXT.

Brak konieczności stosowania sprawdzianów pomiarowych

Maszyna ZEISS DuraMax eliminuje potrzebę stosowania sprawdzianów. Dzięki zastosowaniu skanującej głowicy pomiarowej ZEISS VAST XXT może ono także mierzyć profile i powierzchnie swobodne. Trudne warunki pracy? To nie problem dla maszyny ZEISS DuraMax.

ZEISS DuraMax

Atuty

Pomiary współrzędnościowe w warunkach produkcyjnych

 • Stabilność temperaturowa w zakresie 18–30°C
 • Brak potrzebykonieczności doprowadzania sprężonego powietrza
 • Kompaktowa konstrukcja
 • Wbudowany Zintegrowany pasywny system tłumienia drgań
 • Możliwość załadunku z czterech stron
 • W całościCałkowicie osłonięte prowadnice

Skanująca głowica pomiarowa ZEISS VAST XXT

 • Możliwość skanowania i dokonywania pomiarów pojedynczych punktów
 • Automatyczna wymiana układów trzpieni
 • Talerzyk 25 mm zapewniający optymalną powtarzalność pomiarów
 • Długość osiowa trzpieni: 30–150 mm
 • Długość promieniowa trzpieni: 30–65 mm

Wyposażenie dodatkowe

 • Panel sterowniczy z dwoma progresywnymi joystickami
 • Magazynek automatycznej wymiany układów trzpieni

ZEISS DuraMax

Produkcyjne współrzędnościowe maszyny pomiarowe

 • Łatwo
 • Niezawodnie
 • Szybko
 • Wszechstronnie

Opcje

ZEISS DuraMax

Z podstawą warsztatową

ZEISS DuraMax

Z podstawą warsztatową
 • Ochrona przed pyłem i wilgocią (IP54)
 • Wysięgnik na klawiaturę i monitor
 • Zamykana szafka na komputer
 • Ekranowanie termiczne
 • Możliwość przemieszczania wózkiem widłowym lub podnośnikiem
 • Opcjonalny automatyczny czujnik temperatury z dwoma sensorami detalu
 • Opcjonalny stół obrotowy

ZEISS DuraMax HTG

Stabilność temperaturowa w dużym zakresie

ZEISS DuraMax HTG

Stabilność temperaturowa w dużym zakresie
 • Udoskonalone panele izolacyjne
 • Wysoka stabilność temperaturowa
 • Rozszerzony zakres temperatur: 15–40°C

Parametry techniczne ZEISS DuraMax

Dokładność pomiaru z systemem głowic ZEISS

 

ZEISS DuraMax

ZEISS DuraMax HTG

 

błąd pomiaru długości E0 w μm

błąd pomiaru długości E0 w μm

W temperaturze 18-22°C

2.4 + L/300

2.2 + L/300

W temperaturze 18-26°C

2.7 + L/250

2.5 + L/250

W temperaturze 18-30°C

2.9 + L/200

2.7 + L/200

W temperaturze 15-40°C

 

3.9 + L/100

Measurement with ZEISS VAST XXT

Download more information

IQS Product Portfolio, EN

IQS Product Portfolio, EN
pages: 56
file size: 3909 kB