Pomagamy Państwu nie tylko w kalibracji standardowej aparatury mierniczej, ale również w przypadku części wzorcowych, analiz wykonalności i wskaźników specjalnych. Nasze usługi obejmują również logistykę i dokumentację.

Laboratorium kalibracyjne

Nasze laboratorium kalibracyjne posiada akredytację zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 i jest certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001:2000 VDA 6.2/6.4. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem, który udzieli Państwu informacji o znajdującym się w pobliżu laboratorium kalibracyjnym i jego akredytacji.

Niemiecka jednostka akredytująca (DAkkS)

Kalibrację obrabianych elementów odniesienia, płytek wzorcowych, kul, pierścieni/bębnów nastawczych, wielosferycznych stanowisk do prób, jednowymiarowych prowadnic kul, wskaźników pomiarowych, wskaźników o wysokiej precyzji i wielu innych instrumentów probierczych dokumentujemy za pomocą świadectwa wzorcowania DAkkS.