Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w pomiarach kół zębatych zapewniamy profesjonalne wsparcie w różnorodnych zadaniach pomiarowych - znajdziemy właściwą procedurę pomiarową dla każdego z Państwa zastosowań.
W zależności od potrzeb pomiary kół zębatych mogą być wykonane z zastosowaniem stołu obrotowego lub bez stołu z zastosowaniem gwieździstego układu trzpieni.

Zakres pomiarowy

Współrzędnościowe maszyny pomiarowe ZEISS i oprogramowanie  ZEISS GEAR PRO umożliwiają pomiary i ocenę wszystkich typów kół zębatych o średnicy zewnętrznej do 3 metrów i wadze do 16 ton.

Zgodnie z normami

Ocena kół zębatych może być przeprowadzona zgodnie z międzynarodowymi lub krajowymi normami (DIN, ISO, AGMA i JIS) lub tolerancjami zdefiniowanymi przez użytkownika.

Porównanie danych nominalnych i rzeczywistych

Przy wykorzystaniu modelu CAD, możliwe jest również wykorzystanie tomografów komputerowych ZEISS METROTOM , co umożliwia porównanie danych nominalnych z rzeczywistymi. Jest to szczególnie przydatne w pomiarach kół wykonanych z tworzyw sztucznych.

Pomiary kół zębatych

Dziedziny zastosowań

pomiary cylindrycznych kół zębatych

Walcowe koła zębate

Moduł INVOLUTE umożliwia pomary kół walcowych o zębach prostych i skośnych oraz wielowypusty o zarysie ewolwentowym lub prostym. Możliwe są pomiary uzębienia zewnętrznego lub wewnętrznego. Oprogramowanie umożliwia ocenę baryłkowatości i profili specjalnych. Można również dokonać pomiaru kół typu beveloid.

ZEISS GEAR PRO involute obsługuje również popularny branżowy format GDE (GearDataExchange).

Stożkowe koła zębate o zębach prostych i łukowych

Moduł GEAR PRO bevel umożliwia pomiary kół stożkowych o zębatych prostych i łukowych. Możliwe są pomiary zębników i kół talerzowych. Dane nominalne mogą pochodzić z typowych formatów przemysłowych, takich jak Gleason (GAGE) lub Klingenberg (KIMOS); można je również importować z modelu CAD. Jeżeli nie ma danych nominalnych, można zastosować metodę digitalizacji koła wzorcowego.

pomiary kół stożkowych o zębach łukowych i prostych
pomiary kół ślimakowych

Ślimak

Moduł WORM umożliwia pomiary i ocenę zgodnie z normami wszystkich typowych profili ślimaka, takich jak ZI, ZA, ZN i ZK.

Rotor

Służy do pomiarów wirników sprężarek śrubowych: męskich, żeńskich oraz prostych. Dane nominalne do pomiaru można dostarczyć w postaci przekroju poprzecznego lub modelu CAD.

pomiary wirnika za pomocą gear pro
pomiary frezowanych kół zębatych

Frezy ślimakowe

Ta opcja umożliwia pomiary frezów ślimakowych jedno lub wielozwojnych. Obsługiwane są frezy ślimakowe o pełnym profilu, blokowe lub z płytkami. Można również zmierzyć frezy ślimakowe o geometrii stycznej.

Pobierz więcej informacji

ZEISS Quality Excellence Center Brochure Online EN

ZEISS Quality Excellence Center Brochure Online EN
pages: 11
file size: 1760 kB

ZEISS Quality Excellence Center Broschüre Online DE

ZEISS Quality Excellence Center Broschüre Online DE
pages: 11
file size: 1689 kB