Obszary zastosowań

 • Sterowanie jakością/kontrola jakości
 • Plan/rzeczywiste porównania danych pomiarowych przeznaczone do zbioru danych CAD
 • Wytwarzanie narzędzi i form
 • Pomiar topografii, techniki pomiaru powierzchni
 • Rekonstrukcja narzędzi
 • Dane skanowania do generowania ścieżek obróbki
 • Aktualizacja dokumentacji po zatwierdzeniu narzędzia
 • Stylistyka
 • Skanowanie modeli projektowych do przerobu potokowego i przygotowania dokumentacji
 • Szybkie rozpoczęcie produkcji/przygotowanie prototypów
 • Inżynieria odwrotna
 • Dokumentacja obiektów historycznych, archeologiczna itp.

Korzyści wynikające z techniki pomiarów optycznych to wysoka gęstość punktowa i prędkość. W bardzo krótkim czasie uzyskuje się bogate w informacje wyniki. Korzystamy z różnych rozwiązań: multisensorowych współrzędnościowych maszyn pomiarowych linii O-INSPECT, głowic pomiarowych na światło białe do bezstykowej oceny powierzchni i pomiaru topografii oraz najnowszych skanerów 3D.

Chcesz zdigitalizować i analizować całą powierzchnię części? Nasze precyzyjne skanery 3D zaspokoją te potrzeby. Rejestrują wyjątkowo dużą ilość wysoce precyzyjnych danych w zaledwie kilka sekund. Stoły obrotowe, w które wyposażone są maszyny umożliwiają efektywne pomiary i digitalizację.

Dzięki wyjątkowo wysokiej gęstości punktów można w krótkim czasie kompleksowo zmierzyć część. Technika pomiarów optycznych w dogodny i rzetelny sposób pozwala na porównanie projektu i danych rzeczywistych oraz wygenerowanie danych do ponownej kwalifikacji korekcji narzędzi.