Usługi pomiarowe ZEISS przy użyciu tomografii komputerowej

Nieniszczące i precyzyjne pomiary części

Niezależnie od branży producenci są pod coraz większą presją, by wytwarzanie części trwało coraz krócej. Jednak mimo presji czasowej i rosnącej złożoności części nie można zapominać o zapewnieniu jakości i funkcjonalności tworzonych produktów. W tym kontekście szczególnie problematyczne stają się pomiary struktur wewnętrznych, ponieważ do niedawna takie pomiary były możliwe tylko podczas badań niszczących.

Sytuacja uległa zmianie wraz z wprowadzeniem tomografii komputerowej jako metody metrologii przemysłowej. Dzięki tej technologii można wykonywać kompleksowe, nieniszczące pomiary podzespołów w celu przeprowadzenia ich analiz w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek w procesie ich wytwarzania. Przemysłowa tomografia komputerowa stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające wykonywanie precyzyjnych analiz i pomiarów podzespołów.

Nie chcesz przeprowadzać takich pomiarów samodzielnie? Zaufaj usługom pomiarowym z wykorzystaniem tomografii komputerowej oferowanym przez firmę ZEISS! Służymy klientom wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie oraz w akwizycji i analizach danych. Używamy do tego wyłącznie najnowocześniejszego sprzętu i oprogramowania. Nasz zespół doświadczonych specjalistów gwarantuje szybkie przeprowadzenie pomiarów. Możesz śmiało zaufać kontroli jakości na miarę wymagań przyszłości. My zajmiemy się pomiarami podzespołów.

Zalety pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej:
 • Pewność: pomiary, analizy i kontrola usterek oraz wewnętrznych konstrukcji mierzonych części wymagają tylko jednej ekspozycji
 • Nieniszczące badania: dzięki zastosowaniu tomografii komputerowej i obrazowania rentgenowskiego można przeprowadzić pomiary bez ryzyka uszkodzenia podzespołów

 • Odtwarzalność: zastosowanie tomografii komputerowej umożliwia stworzenie cyfrowego obrazu części, gdy brak jej modelu CAD

Nasze usługi pomiarowe

Krótkie omówienie pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej

W procesie produkcji szybkie rozwiazywanie problemów takich jak wady materiałowe, wytwarzanie produktów o wyjątkowej złożoności lub ukrytej geometrii jest na porządku dziennym. Jednak wykonywanie pomiarów części, wymagające ich przecinania lub formowania w celu pomiarów wewnętrznych struktur, wydłuża codzienne operacje i zwiększa koszty. Można tego uniknąć dzięki wysoce elastycznym usługom pomiarowym z wykorzystaniem tomografii komputerowej, dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Już od wielu lat przemysłowa tomografia komputerowa była rozwiązaniem umożliwiającym przeprowadzanie akwizycji danych i analiz różnych podzespołów i mierzonych części w sposób zapewniający oszczędność zarówno czasu, jak i kosztów.

Usługi pomiarowe świadczone przez ZEISS obejmują skanowanie podzespołów pod kątem różnic w grubości ścianek, uszkodzeń takich jak pęknięcia, ubytki lub porowatość, bądź innych wad. Możesz polegać na wysokoprecyzyjnych pomiarach z wykorzystaniem tomografii komputerowej w ramach metrologii przemysłowej oraz naszym wieloletnim doświadczeniu w tej dziedzinie. Oferujemy różne usługi pomiarowe z wykorzystaniem tomografii komputerowej zgodne z procedurami badań z atestem DIN ISO 17035, zapewniające nie tylko precyzyjne pomiary z wykorzystaniem tomografii komputerowej i obrazowania rentgenowskiego, lecz także porównywalność oraz badania uznawane na całym świecie. Pozwala to uniknąć wykonywania wielu procedur i zmniejsza koszty zapewniania jakości.

Analiza pomiarowa i porównanie geometrii

Zastosowanie tomografii komputerowej umożliwia skanowanie całego podzespołu, łącznie z wewnętrznymi konturami i podcięciami. Dzięki temu można nie tylko przeprowadzić analizę metrologiczną cech zewnętrznych, lecz także precyzyjne pomiary struktur wewnętrznych w celu szybkiego sprawdzenia poprawności wymiarów w pojedynczym skanie. Można również wykonywać pomiary podzespołów z wielu materiałów. Pomiary z wykorzystaniem tomografii komputerowej umożliwiają także przeprowadzanie dokładnych porównań geometrii zadanej i rzeczywistej. Obraz TK części można porównać bezpośrednio z istniejącym modelem CAD lub częścią wzorcową. Pozwala to w znacznym stopniu zaoszczędzić czas poświęcany na kontrolę jakości.

Ilustracja przedstawia część mierzoną w pakiecie oprogramowania GOM Inspect

Przegląd naszych usług:

 • Pomiar standardowych geometrii oraz tolerancji kształtu i położenia, a także geometrycznych specyfikacji produktu
 • Porównanie geometrii zadanej z rzeczywistą z wykorzystaniem wizualizacji 3D odchyleń
 • Wstępna kontrola i pomiary zlecone podzespołów
 • Analiza grubości ścianek, łącznie z konstrukcjami wewnętrznymi, z użyciem mapy kolorów do oznaczania wartości grubości ścianek

Analiza błędów wewnątrz podzespołu bez niszczenia

Niezależnie od tego, czy chodzi o elementy z tworzyw sztucznych, czy metali lekkich, dzięki pomiarom z wykorzystaniem tomografii komputerowej można łatwo i w nieniszczący sposób wizualizować błędy w podzespołach wykonanych z różnych materiałów. Po wykonaniu pomiarów każda mierzona część jest dostępna w postaci kompletnej chmury punktów i może być sprawdzana pod kątem uszkodzeń takich jak ubytki, pęknięcia, porowatość lub wtrącenia w ramach badań materiałowych.

Korzyści wynikające z pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej:

 • Analiza porowatości i wtrąceń w mierzonych częściach
 • Analiza uszkodzeń i usterek kompletnych zespołów (analiza P202/P201)
 • Inspekcja złożenia podzespołów
 • Pomiary pod kątem zużycia
 • Nieniszczące badania podzespołów

Zapraszamy do obejrzenia filmu, aby dowiedzieć się o szeregu możliwości oferowanych przez tomografię komputerową. Dobieramy odpowiednie techniki do pomiarów zleconych.

Tomografia komputerowa w inżynierii odwrotnej – korekcja, optymalizacja, rejestracja

Każdy pomiar z wykorzystaniem tomografii komputerowej wiąże się z cyfrową rejestracją wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych cech części. Umożliwia to nie tylko szybką kontrolę jakości, lecz także stosowanie inżynierii odwrotnej podzespołów i części. Nawet jeśli model CAD nie jest już dostępny, użytkownik może zawsze stworzyć projekt z danych pozyskanych z istniejącej części. Pomiary z wykorzystaniem tomografii komputerowej można również stosować do korekcji narzędzi. W przypadku stwierdzenia odchyleń od geometrii referencyjnej – podzespołu wzorcowego lub modelu CAD – można je wykorzystać do utworzenia poprawionych danych CAD, uwzględniających indywidualne specyfikacje lub problemy. Inżynieria odwrotna umożliwia nie tylko rekonstrukcję powierzchni, lecz także wprowadzanie poprawek w niestandardowych narzędziach.

Pomiary 2D z obrazowaniem rentgenowskim

Zapewnianie jakości bezpośrednio na linii produkcyjnej jest czasochłonne i podatne na błędy. Przy użyciu zautomatyzowanych i szybkich pomiarów 2D można jednak zaoszczędzić cenny czas i szybko wykrywać uszkodzenia oraz nieprawidłowe projekty. Dzięki naszym usługom pomiarów rentgenowskich wykrywanie i pomiary podzespołów w różnych rozmiarach nie stanowią żadnego problemu. Przemysłowa mikroskopia rentgenowska w wysokiej rozdzielczości umożliwia również precyzyjne wykrywanie usterek.

Przegląd usług pomiarowych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego:

 • Szybkie i zautomatyzowane pomiary 2D podzespołów i mierzonych części
 • Nieniszczące badania wykonywane bezpośrednio na linii produkcyjnej
 • Pomiary rentgenowskie mierzonych części różnych typów i rozmiarów
Ilustracja przedstawia obraz rentgenowski 2D mierzonej części.
Technik-metrolog firmy ZEISS wykonujący pomiar z wykorzystaniem tomografii komputerowej

Precyzja, szybkość, wysoka jakość, czyli niezawodne usługi pomiarowe ZEISS

Czasem już jedna wada części może skutkować koniecznością wycofania produktu i wysokimi kosztami. Niezawodne pomiary przy użyciu tomografii komputerowej oferowane przez firmę ZEISS gwarantują bezproblemową kontrolę jakości i precyzyjne pomiary części. Jako producent i dostawca usług z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie metrologii przemysłowej doskonale znamy wyzwania i problemy, z jakimi mierzysz się na co dzień, oraz zdajemy sobie sprawę z rosnących wymagań dotyczących jakości. Dlatego też gwarantujemy dostarczenie wyników pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej w ciągu 3 dni roboczych, a często jeszcze tego samego dnia. Dzięki temu stracisz jak najmniej cennego czasu i obniżysz koszty rozwiązania problemu. Nawet w przypadku błyskawicznych pomiarów nasi klienci mogą mieć zaufanie do ich najwyższej jakości, zgodnie ze sprawdzonymi standardami firmy ZEISS.

Żadne wymagania dotyczące metrologii nie są dla nas zbyt wygórowane: gwarantujemy nie tylko szybkie i precyzyjne wyniki, lecz także wykonanie pomiarów wyjątkowo złożonych podzespołów z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Przy użyciu aplikacji AMMAR opracowanej przez firmę ZEISS i zintegrowanej z oprogramowaniem METROTOM OS jesteśmy w stanie przeprowadzać inspekcje i nieniszczące pomiary nawet najtrudniejszych podzespołów wykonanych z różnych materiałów, np. z tworzyw sztucznych z elementami metalowymi. Możesz zaufać naszym innowacyjnym metodom zapewniania jakości i badania materiałów, pozwalającym uzyskać dogłębną analizę części dzięki przemysłowej tomografii komputerowej.

Krótki przegląd korzyści zapewnianych przez nasze usługi pomiarowe:

 • Uznawane metody badań potwierdzone certyfikatem DAkkS, w tym procedury badań podzespołów z kompozytów wielomateriałowych zgodne z normą DIN 17025 (patrz certyfikat akredytacji)
 • Przemysłowa tomografia komputerowa najwyższej jakości zgodna ze sprawdzonymi standardami firmy ZEISS
 • Międzynarodowa porównywalność i uznawanie badań dzięki przyjętemu na całym świecie certyfikatowi DAkkS pozwalają uniknąć konieczności wykonywania wielu pomiarów, a tym samym przyczyniają się do zmniejszenia kosztów
 • Szybkie rozwiązywanie pilnych problemów dzięki gwarancji uzyskania wyników pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej po 3 dniach roboczych, a często wcześniej
 • Oszczędność czasu dzięki zmniejszeniu liczby cykli poprawek form odlewniczych i skróceniu czasu „wprowadzenia produktu na rynek”
 • Szybkie i dokładne przetwarzanie danych przy użyciu pakietu oprogramowania CALYPSO, GOM Volume Inspect i VGStudioMAX oraz rozwiązania ZEISS REVERSE ENGINEERING

Przykładowe zastosowania pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej

Lotnictwo i kosmonautyka, technologia medyczna, elektronika – każda branża ma swoje własne procesy produkcyjne. Podobne różnice dotyczą również potencjalnych usterek wewnątrz podzespołów, niewidocznych gołym okiem, lecz mogących mieć istotne konsekwencje. Obrazowanie rentgenowskie i wykonywanie pomiarów mierzonych części z wykorzystaniem tomografii komputerowej może wyeliminować te niepewności, a także ułatwić uzyskanie wglądu w konstrukcje wewnętrzne w środowisku 2D i 3D, przy użyciu nieniszczącej technologii.
Z uwagi na różne procesy produkcji i ogromne zróżnicowanie podzespołów obszary zastosowania pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej w metrologii przemysłowej również są zróżnicowane i obejmują dziedziny od analizy usterek po inspekcje złożeń i metrologię współrzędnościową wewnętrznych konstrukcji podzespołów i mierzonych części. Zyskaj nowy wgląd w konstrukcje mierzonych części dzięki wykorzystaniu tomografii komputerowej i obrazowania rentgenowskiego oraz odkryj usługi pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej dostosowane do Twoich codziennych potrzeb operacyjnych.

Analiza defektów 2D

Analiza defektów 2D (P201/P202)

Analiza defektów 3D

Analiza defektów 3D (P203)

Pomiary złożeń

Pomiary złożeń

Pomiary połączeń

Pomiary połączeń

Pomiary obwodów elektronicznych

Pomiary obwodów elektronicznych

Analiza mikrostruktury

Analiza mikrostruktury

Analiza materiałów kompozytowych z włókien

Analiza materiałów kompozytowych z włókien

Analiza proszku

Analiza proszku

Analiza struktury piankowej

Analiza struktury piankowej

Analiza wielkości i rozkładu ziaren

Analiza wielkości i rozkładu ziaren

Natychmiastowa pomoc dzięki aplikacji

Nasza bezpłatna aplikacja umożliwi zapoznanie się z podstawami przemysłowej tomografii komputerowej. Objaśnia między innymi podstawy wykonywania obrazowania rentgenowskiego, proces od skanowania do rekonstrukcji i analizy.

Pobierz aplikację „Computertomography”

Kod QR aplikacji Computertomography firmy ZEISS

Firmy, które zaufały ZEISS w zakresie pomiarów z wykorzystaniem tomografii komputerowej

Opening the door to precision

Wide range of services and close at hand convinced dormakaba

The Race Is Already Underway

Since 2012 ZEISS has been taking over the measuring tasks for the Audi motorsport team

Jakość i stabilność procesu dzięki tomografowi ZEISS METROTOM.

Aby utrzymać konkurencyjność procesów produkcyjnych w przyszłości, w centrali przedsiębiorstwa mieszczącej się w aust...

On track thanks to digitization

Start-up shoe commerce relies on CT services provided by the ZEISS Quality Excellence Center Cologne

Skontaktuj się z nami już teraz

Oferujemy usługi pomiarowe z wykorzystaniem tomografii komputerowej na całym świecie. Czy chcesz dowiedzieć się więcej na temat przemysłowej tomografii komputerowej i badań TK? Wypełnij formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Pobierz więcej informacji

DE, BOSELLO HEX Flyer

DE, BOSELLO HEX Flyer
pages: 5
file size: 1930 kB

DE, BOSELLO MAX Flyer

DE, BOSELLO MAX Flyer
pages: 7
file size: 1588 kB

DE, BOSELLO OMNIA Flyer

DE, BOSELLO OMNIA Flyer
pages: 5
file size: 1555 kB

DE, BOSELLO WRE thunder Flyer

DE, BOSELLO WRE thunder Flyer
pages: 5
file size: 1233 kB

DE, METROTOM 1500 Flyer

DE, METROTOM 1500 Flyer
pages: 4
file size: 2079 kB

DE, METROTOM & automatischer Filterwechsel Flyer

DE, METROTOM & automatischer Filterwechsel Flyer
pages: 2
file size: 2948 kB

DE, X-Ray Series für Leichtmetallguss Broschüre

DE, X-Ray Series für Leichtmetallguss Broschüre
pages: 7
file size: 3217 kB

DE, ZEISS METROTOM 1_flyer

DE, ZEISS METROTOM 1_flyer
pages: 2
file size: 589 kB

DE_ZEISS METROTOM 6 scout_Flyer_online

DE_ZEISS METROTOM 6 scout_Flyer_online
pages: 5
file size: 2445 kB

DE, ZEISS X-Ray Series Broschüre_Online

DE, ZEISS X-Ray Series Broschüre_Online
pages: 14
file size: 1750 kB

EN, BOSELLO HEX Flyer

EN, BOSELLO HEX Flyer
pages: 5
file size: 1923 kB

EN, BOSELLO MAX Flyer

EN, BOSELLO MAX Flyer
pages: 7
file size: 1587 kB

EN, BOSELLO OMNIA Flyer

EN, BOSELLO OMNIA Flyer
pages: 5
file size: 1542 kB

EN, BOSELLO WRE thunder Flyer

EN, BOSELLO WRE thunder Flyer
pages: 5
file size: 1224 kB

EN, METROTOM 1500 Flyer

EN, METROTOM 1500 Flyer
pages: 4
file size: 2074 kB

EN, X-Ray Series for Light Metal Casting Brochure

EN, X-Ray Series for Light Metal Casting Brochure
pages: 7
file size: 3355 kB

EN, ZEISS METROTOM 1_flyer

EN, ZEISS METROTOM 1_flyer
pages: 2
file size: 706 kB

EN_ZEISS METROTOM 6 scout_Flyer_online

EN_ZEISS METROTOM 6 scout_Flyer_online
pages: 5
file size: 2412 kB

EN, ZEISS X-Ray Series Brochure_Online

EN, ZEISS X-Ray Series Brochure_Online
pages: 14
file size: 1594 kB

FixAssist CT Infosheet, DE

FixAssist CT Infosheet, DE
pages: 1
file size: 319 kB

FixAssist CT Infosheet, EN

FixAssist CT Infosheet, EN
pages: 1
file size: 328 kB

HOM_Metrotom1_Flyer_EN

HOM_Metrotom1_Flyer_EN
pages: 20
file size: 1473 kB

Product flyer Xradia Context for semiconductor EN PDF

Product flyer Xradia Context for semiconductor EN PDF
pages: 2
file size: 1074 kB

Quick Success_Electronics_TE_METROTOM_ZEISS INSPECT_EN

Quick Success_Electronics_TE_METROTOM_ZEISS INSPECT_EN
pages: 1
file size: 688 kB

Quick Success_Electronics_Uptron_METROTOM_ZEISS INSPECT_EN

Quick Success_Electronics_Uptron_METROTOM_ZEISS INSPECT_EN
pages: 1
file size: 2861 kB

Solutions brochure Semiconductor EN PDF

Solutions brochure Semiconductor EN PDF
pages: 24
file size: 14136 kB

ZEISS Insights: Technical Paper Vermessung von Knochenplatten und Schrauben mit ZEISS METROTOM 6 scout

ZEISS Insights: Technical Paper Vermessung von Knochenplatten und Schrauben mit ZEISS METROTOM 6 scout
pages: 7
file size: 1503 kB

ZEISS METROTOM 1500 Flyer CN

ZEISS METROTOM 1500 Flyer CN
pages: 2
file size: 821 kB

ZEISS METROTOM 1 Flyer CN

ZEISS METROTOM 1 Flyer CN
pages: 2
file size: 7404 kB

ZEISS Quality Excellence Center Brochure Online EN

ZEISS Quality Excellence Center Brochure Online EN
pages: 11
file size: 1760 kB

ZEISS Quality Excellence Center Broschüre Online DE

ZEISS Quality Excellence Center Broschüre Online DE
pages: 11
file size: 1689 kB

ZEISS scatterControl OnePager EN

ZEISS scatterControl OnePager EN
pages: 2
file size: 255 kB

zeiss_volumax9titan_onepager_en

zeiss_volumax9titan_onepager_en
pages: 2
file size: 620 kB

ZEISS X-Ray Series Brochure CN

ZEISS X-Ray Series Brochure CN
pages: 10
file size: 3227 kB