Jako dostawca rozwiązań całościowych bierzemy na siebie odpowiedzialność za planowanie i wyposażanie laboratoriów pomiarowych, systemy mierzące i zintegrowane wyposażenie Działu Produkcji.

Kompleksowe rozwiązania

Wsparcie projektowe

Oferujemy całościowe rozwiązania pod klucz z kompletnym wparciem projektowym – od pierwszego zapytania po przekazanie gotowego produktu. Przez cały czas trwania projektu towarzyszy Państwu Menadżer Projektu. Koordynujemy wszystko, co jest konieczne do realizacji projektu, sterujemy harmonogramami wszystkich związanych z tym obszarów i bierzemy odpowiedzialność za zarządzaniem placem budowy. Zgodnie z wymaganiami Klienta włączamy produkty takie jak sprzęt specyficzny dla danej mierzonej części z częściami programowania, zautomatyzowane systemy przezbrajania trzpieni, klimatyzowane kabiny do wykonywania pomiarów lub manualne i automatyczne systemy załadunkowe.

Nie tylko wytwarzamy maszyny i oprogramowanie. Towarzyszymy również naszym Klientom na wszystkich etapach tworzenia produktu aż do uruchomienia produkcji masowej, oferując usługi pomiarowe, know-how i maszyny. Dobrze przemyślane podejście stanowi klucz do rzetelnego i udanego planowania projektu. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w licznych gałęziach przemysłu umożliwia nam zapewnienie Państwu stałego wsparcia.