Rozwiązania firmy ZEISS w zakresie czystości technicznej

Identyfikuj przyczyny źródłowe. Szybciej podejmuj właściwe decyzje.

 • Szybsze wykonywanie standardowych analiz
  Wykrywanie cząstek metalicznych już przy pojedynczym skanowaniu filtra.
 • Szybsza klasyfikacja cząstek
  Połączenie mikroskopii świetlnej i elektronowej w ramach jednego bezproblemowego procesu.
 • Szybsze podejmowanie decyzji
  Analizowanie składu chemicznego szkodliwych cząstek w celu zidentyfikowania źródłowej przyczyny zanieczyszczenia.
 • Szybsze raportowanie
  Generowanie raportów czystości zgodnych ze wszystkimi obowiązującymi normami branżowymi.

Skorelowany proces umożliwiający wykrywanie źródłowej przyczyny zanieczyszczenia cząsteczkowego

Dostawcy, producenci i użytkownicy końcowi stale podwyższają wymagania dotyczące jakości, w związku z czym zaawansowany program czystości technicznej ma zasadnicze znaczenie dla wyeliminowania krytycznych zanieczyszczeń cząsteczkowych w całym procesie produkcji. Rozwiązania firmy ZEISS w zakresie czystości technicznej pozwalają zidentyfikować pierwotne źródła i przyczyny zanieczyszczenia, umożliwiając szybsze podejmowanie właściwych decyzji.

Idealna czystość

Gwarancja jakości

Zanieczyszczenia czątkami przyczyniają się do obniżenia efektywności, funkcjonalności i trwałości prawie wszystkich produktów. Badania wykazały, że zanieczyszczenia cząstkami stałymi są odpowiedzialne za większość awarii maszyn hydraulicznych i olejowych. Analiza oleju umożliwia zminimalizowanie kosztów konserwacji i wydłużenie czasu pracy maszyny. Aby uzyskać optymalną jakość, producenci muszą mieć dostęp do jednoznacznych i kompleksowych danych analiz cząstek.

Rozwiązania firmy ZEISS w zakresie czystości technicznej pozwalają zidentyfikować źródłową przyczynę zanieczyszczenia, umożliwiając szybsze podejmowanie właściwych decyzji.

Precyzyjnie dostosowane

do potrzeb branż wytwórczych

Rozwiązania firmy ZEISS w zakresie czystości technicznej opracowano we współpracy z producentami z branży motoryzacyjnej, mającymi specyficzne potrzeby dotyczące łatwych w obsłudze systemów sprawnej identyfikacji i klasyfikacji cząstek.

W rezultacie rozwiązania firmy ZEISS są łatwe w stosowaniu, można je wdrażać w wielu miejscach w ramach dowolnego środowiska produkcyjnego lub przemysłowego oraz mogą być obsługiwane przez operatorów bez specjalistycznej wiedzy w zakresie mikroskopii.

Rozwiązania firmy ZEISS w zakresie analizy cząstek są zgodne z wymogami następujących norm branżowych:

Czystość techniczna

Czystość olejowa

Czystość
wyrobów medycznych
w procesie produkcji

VDA 19.1

ISO 4406

VDI 2083

ISO 16232

ISO 4007

DIN 51455

SAE AS 4059

Wykraczaj poza standardy

Podejmuj świadome decyzje w oparciu o źródło i przyczynę zanieczyszczeń

Portfolio rozwiązań firmy ZEISS oferuje połączone funkcje wykrywania i klasyfikowania cząstek w ramach niezwykle wydajnego procesu, który pozwala je nie tylko wykrywać, lecz także ułatwia ich sklasyfikowanie na podstawie źródła zanieczyszczenia lub zużycia.

Rozwiązanie firmy ZEISS umożliwia połączenie danych z mikroskopów świetlnych i elektronowych w ramach jednego procesu, zapewniając dostęp do kompleksowych informacji.

Oszacowanie potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia

Systemy mikroskopii świetlnej

Można wyodrębniać cząstki na podstawie ich liczby, rozkładu wielkości oraz morfologii, a także odróżniać cząstki metaliczne od niemetalicznych oraz włókien o minimalnym rozmiarze 2 μm. Rozwiązania umożliwiają generowanie raportów czystości zgodnie z normami branżowymi.

Ustanowienie procesu zaawansowanej analizy

Korelacyjna analiza cząstek

Zautomatyzowana korelacyjna analiza cząstek (CAPA - Correlative Automated Particle Analysis), łącząca dane pochodzące z mikroskopów świetlnego i elektronowego w ramach jednego procesu, umożliwia charakteryzowanie cząstek kluczowych dla procesu oraz identyfikowanie szkodliwych cząstek.

Precyzyjne ustalenie źródeł zanieczyszczenia

Systemy mikroskopii elektronowej i EDS

Systemy umożliwiają wykonywanie pomiarów charakterystycznych cech morfologicznych cząstek oraz ich klasyfikowanie na podstawie składu chemicznego ustalonego przy użyciu zautomatyzowanych funkcji analiz elementarnych.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w dziedzinie czystości technicznej

Aby się z nami skontaktować, wypełnij formularz. Możesz umówić się na spotkanie lub demonstrację naszego produktu.