Precyzja w każdym kierunku pomiaru

ZEISS RST-P

ZEISS RST-P umożliwia szybkie i dynamiczne zbieranie danych pomiarowych punktowo.

Głowica umożliwiająca dynamiczne przechwytywanie danych pomiarowych

Dzięki unikalnej konstrukcji głowica impulsowa RST-P pozwala na bardzo szeroki zakres zastosowania, zapewniając przy tym wysoką precyzję pomiaru we wszystkich jego kierunkach.

ZEISS RST-P

Charakterystyka

Szybkie i dynamiczne przechwytywanie danych pomiarowych

Głowica ta znana jest z szybkiego i dynamicznego zbierania danych pomiarowych poprzez pomiar pojedynczymi punktami, bez zjawiska uginania się trzpienia oraz histerezy mechanicznej.

Głowica ZEISS RST-P działa według dwóch zasad. Impuls pomiarowy wykrywany jest przez elementy piezoelektryczne umieszczone przed punktem załamania. Łożysko o trzech punktach podparcia działa natomiast jako mechaniczny punkt załamania, służący do weryfikacji pomiaru i ochrony głowicy ZEISS RST-P przed uszkodzeniem w wyniku zetknięcia się z mierzoną częścią i kolizji.

Głowica pomiarowa ZEISS RST-P umożliwia szybkie i dynamiczne przechwytywanie danych pomiarowych dzięki pomiarowi punktowemu

Siły gnące występujące na łożyskach oraz kierunek wykonywanego pomiaru nie mają wpływu na wyniki: Głowica ZEISS RST-P zapewnia identyczną dokładność we wszystkich kierunkach pomiaru. Nie jest wymagana specjalna kalibracja do zbierania punktów pomiarowych pod kątem i zadań pomiarowych.

Głowica ta jest idealnym rozwiązaniem w motoryzacji, inżynierii, produkcji narzędzi oraz matryc, do pomiaru wymiarów liniowych na elementach pryzmatycznych oraz do szybkiego zbierania dużej liczby pojedynczych punktów na dowolnej powierzchni.

Download more information

Contact and optical sensors

Contact and optical sensors
pages: 42
file size: 1786 kB