Precyzja w każdym kierunku pomiaru

ZEISS RST-P

ZEISS RST-P umożliwia szybkie i dynamiczne zbieranie danych pomiarowych punktowo.

Głowica umożliwiająca dynamiczne przechwytywanie danych pomiarowych

Dzięki unikalnej konstrukcji głowica impulsowa RST-P pozwala na bardzo szeroki zakres zastosowania, zapewniając przy tym wysoką precyzję pomiaru we wszystkich jego kierunkach.

ZEISS RST-P

Charakterystyka

Szybkie i dynamiczne przechwytywanie danych pomiarowych

Głowica ta znana jest z szybkiego i dynamicznego zbierania danych pomiarowych poprzez pomiar pojedynczymi punktami, bez zjawiska uginania się trzpienia oraz histerezy mechanicznej.

Głowica ZEISS RST-P działa według dwóch zasad. Impuls pomiarowy wykrywany jest przez elementy piezoelektryczne umieszczone przed punktem załamania. Łożysko o trzech punktach podparcia działa natomiast jako mechaniczny punkt załamania, służący do weryfikacji pomiaru i ochrony głowicy ZEISS RST-P przed uszkodzeniem w wyniku zetknięcia się z mierzoną częścią i kolizji.

Głowica pomiarowa ZEISS RST-P umożliwia szybkie i dynamiczne przechwytywanie danych pomiarowych dzięki pomiarowi punktowemu

Siły gnące występujące na łożyskach oraz kierunek wykonywanego pomiaru nie mają wpływu na wyniki: Głowica ZEISS RST-P zapewnia identyczną dokładność we wszystkich kierunkach pomiaru. Nie jest wymagana specjalna kalibracja do zbierania punktów pomiarowych pod kątem i zadań pomiarowych.

Głowica ta jest idealnym rozwiązaniem w motoryzacji, inżynierii, produkcji narzędzi oraz matryc, do pomiaru wymiarów liniowych na elementach pryzmatycznych oraz do szybkiego zbierania dużej liczby pojedynczych punktów na dowolnej powierzchni.

Pobierz więcej informacji