Zupełnie nowy wymiar w pomiarach chropowatości

ZEISS ROTOS

ZEISS ROTOS oferuje optymalną precyzję i maksymalną elastyczność podczas wykonywania pomiarów chropowatości

Doskonała precyzja i maksymalna elastyczność

ZEISS ROTOS oferuje optymalną precyzję i maksymalną elastyczność podczas wykonywania pomiarów chropowatości dzięki modułowej konstrukcji i możliwości obrotu w trzech osiach: łatwa wymiana ramion trzpieni pomiarowych rozszerza zakres zastosowań.

ZEISS ROTOS

Atuty
Szybsze pomiary, większa elastyczność

Szybsze pomiary, większa elastyczność

Pełna integracja pomiaru chropowatości na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) zapewnia możliwość zebrania pełnej charakterystyki części w jednym przebiegu pomiarowym – przy zachowaniu całkowitej zgodności z obowiązującymi standardami.

Wszystkie typowe parametry powierzchni, a także wielkość, kształt i położenie można oceniać w systemie ZEISS PiWeb i skonfigurować widok raportu w pożądany sposób.

Wszystkie analizy wyników zawarte w jednym raporcie

Wszystkie typowe parametry powierzchni, a także wielkość, kształt i położenie można oceniać w systemie ZEISS PiWeb i skonfigurować widok raportu w pożądany sposób.

Dzięki połączeniu pomiaru chropowatości z pomiarami współrzędnościowymi można uniknąć czasochłonnego przemieszczania i mocowania części na równych maszynach.

Wzrost wydajności oznacza obniżenie kosztów

Dzięki połączeniu pomiaru chropowatości z pomiarami współrzędnościowymi można uniknąć czasochłonnego przemieszczania i mocowania części na równych maszynach.

Informacja na temat ZEISS CALYPSO

Twoje korzyści w skrócie

  • Brak konieczności ponownego mocowania w różnych urządzeniach
  • Minimalny czas przygotowania maszyn do produkcji
  • Kontrola pomiaru w programie CNC
  • Programowanie z użyciem symulacji w trybie offline
  • Znormalizowany raport pomiarowy dzięki ZEISS PiWeb
  • Dostępność: trzy osie – każda o kącie +/- 180°
  • Pomiary od spodu części (w pionie)
  • Modułowa konstrukcja z trzema trzpieniami pomiarowymi: RS1, RS2, RS3

Pobierz więcej informacji