Łatwy sposób na przekształcenie rysunku w pomiar Opcje ZEISS CALYPSO

Elektrody do obróbki elektroerozyjnej

PROGRAMOWANIE

Główne zalety

  • Skrócenie czasu przygotowana maszyn o 90%
  • Wzrost precyzji ustawienia
  • Oszczędność czasu i pieniędzy
  • Zwiększenie czasu pracy maszyny z ok. 2 tys. godzin do 6 tys. godzin na maszynę rocznie
  • Automatyczna produkcja: nie wymaga wykonywania praktycznie żadnych czynności ręcznie, co pozwala obniżyć koszty
  • Umożliwia produkcję całodobową

Szybkie programowanie elektrod i elementów mierzonych

Moduł PRESET oprogramowania ZEISS CALYPSO umożliwia szybki i niezawodny pomiar elektrod. Moduł PRESET pozwala nie tylko na szybsze przygotowanie drążarki, lecz również zwiększa jej precyzję. Moduł PRESET pozwala w kilka minut obliczyć przesunięcie i obrót dla wymienianych elektrod – w trybie ręcznym bądź też w pełni zautomatyzowanym.

Oferuje on zbiór standardowych planów pomiarowych. Graficzny interfejs użytkownika ułatwia konfigurację pomiaru. Zaprogramowane są w pełni automatyczne przebiegi CNC dla podstawowych geometrii: okrąg lub prostokąt.

Możliwości modułu PRESET

Moduł PRESET jest przeznaczony do pomiaru oraz kontroli jakości elektrod i części mierzonych. Najpierw na uchwycie lub elektrodzie referencyjnej wyznaczany jest punkt zerowy. Następnie można wybrać makro i dokonać pomiaru elektrody i części. Jeśli odpowiednie makro jest niedostępne, można z łatwością wygenerować własne. Po wykonaniu pomiaru generowany jest plik z danymi dotyczącymi przesunięcia i ewentualnie obrotu, który można bezpośrednio wyeksportować lub przesłać do modułu zarządzania procesami.

Oprogramowanie do zarządzania uruchamia pomiar, pobiera dane dotyczące przesunięcia i wysyła je do systemów produkcyjnych. Moduł Preset jest kompatybilny z oprogramowaniem typu job manager m.in. firm Zimmer & Kreim, System 3R, Röders i CERTA. Co więcej, obsługuje on wszystkie standardowe formaty CAD.

Aby dokonać pomiaru offsetów elektrody lub części mierzonej, można wybrać istniejące makro lub wygenerować własne za pomocą biblioteki makr.
Aby dokonać pomiaru offsetów elektrody lub części mierzonej, można wybrać istniejące makro lub wygenerować własne za pomocą biblioteki makr.

Następnie generowany jest plik z danymi dotyczącymi offsetu: obsługuje wszystkie specjalne formaty plików.

AEG, AEG Elotherm, AGIE Data Catalogue, AGIE Vision, CERTA (Zwicker), Charmilles, Digma, DMG MORI, Erowa, Exeron, FEHLMANN VERSA 825, Hansen, Hermle, Ingersoll, Micron, Maegerle Fixture, Maegerle Grinding, Makino, Maho-Hansen, Mazak Mazatrol Matrix Nexus 2, Mitsubishi, ROBOCUT a-CiA series, Röders, SGL, Sodick, System 3R, Walter, Zimmer & Kreim

Nie widzisz formatu, którego potrzebujesz? Wyślij nam następujące informacje:

  • Jakiego oprogramowania typu job manager chcesz użyć?
  • Jakiej maszyny pomiarowej i jakiego formatu CAD używasz?