Łatwy sposób na przekształcenie rysunku w pomiar ZEISS CALYPSO

Dzięki ZEISS CALYPSO łatwo, szybko i niezawodnie zmierzysz standardowe geometrie. Do programowania wystarczy jedno kliknięcie myszką na wymaganej charakterystyce. W połączeniu z maszynami pomiarowymi i czujnikami firmy ZEISS otrzymują Państwo wysokowydajny system z jednego źródła. Dzięki dużej liczbie opcji, ZEISS CALYPSO oferuje również odpowiednie narzędzia do specjalnych wymagań.

Uniwersalne oprogramowanie pomiarowe do standardowych geometrii

Przegląd funkcjonalności

  • Automatyczne ścieżki ruchu
  • Automatyczne i wydajne pomiary bez uwzględniania niepotrzebnych cech
  • ZEISS CALYPSO PMI: automatyczne generowanie planów pomiarowych na bazie informacji o produkcie i produkcji z modelu CAD
  • W zestawie moduł ZEISS PiWeb reporting: do tworzenia profesjonalnych i interaktywnych raportów
  • Interfejs I++ DME do sterowania maszynami pomiarowymi innych producentów

Specjalistyczne rozwiązanie

Na rysunku wyświetlane są mierzone cechy: wymiary, tolerancje położenia i błędy kształtu. To, co wyróżnia ZEISS CALYPSO na tle pozostałych programów, to fakt, że zaczynamy od nich generowanie programu pomiarowego.Plany pomiarów tworzy się w sposób intuicyjny, wydajny i w oparciu o pożądane cele.

Figury geometryczne niezbędne do pomiaru danej cechy, np. okręgi, odcinki czy płaszczyzny, są w ZEISS CALYPSO rozpatrywane oddzielnie. Dzięki separacji cech i charakterystyk obiektu oprogramowanie jest szybsze oraz bardziej elastyczne i intuicyjne.

Większa elastyczność

  • Oprogramowanie umożliwia łatwe i wygodne generowanie planów pomiarowych w dowolnej kolejności.
  • Kolejność konkretnych pomiarów w planie pomiarowym również można w łatwy sposób modyfikować.
  • Wystarczy wybrać dowolną cechę z rysunku mierzonego przedmiotu, a oprogramowanie ZEISS CALYPSO natychmiast przeprowadzi automatyczny pomiar.
With ZEISS CALYPSO PMI automatically from CAD model to measurement plan
With ZEISS CALYPSO PMI automatically from CAD model to measurement plan

Z pomocą modułu CALYPSO PMI można automatycznie użyć modelu CAD do wygenerowania planu pomiaru

Standardowy pakiet programu ZEISS CALYPSO jest wyposażony w funkcję ZEISS CALYPSO PMI.Skrót ten pochodzi od angielskiego zwrotu Product and Manufacturing Information, który oznacza informacje o produkcie i produkcji.Dzięki funkcji ZEISS CALYPSO PMI tolerancje wymiaru, kształtu i położenia zapisane w postaci PMI w modelu CAD można automatycznie przekształcić w plan pomiarowy, co znacznie ułatwia pracę operatora.

ZEISS PiWeb reporting w pakiecie

W standardowej wersji oprogramowanie ZEISS CALYPSO jest wyposażone w moduł ZEISS PiWeb reporting. Umożliwia on użycie szablonów raportów oraz tworzenie własnych raportów i szablonów. Wersja ZEISS PiWeb reporting plus rozszerza możliwości funkcji analizy statystycznej z 10 do 1000 pomiarów. Pakiety ZEISS PiWeb sbs i ZEISS PiWeb enterprise stanowią kompletny system do zarządzania danymi pomiarowymi przez Internet.

Informative measurement results with ZEISS PiWeb
Boxplot visualization in ZEISS PiWeb