ZEISS INSPECT - funkcjonalności w skrócie

ZEISS INSPECT to oprogramowanie, które radzi sobie z wyzwaniami metrologicznymi. Oferuje szeroką gamę funkcji, które ułatwią Ci pracę. Poznaj pełny zakres jego możliwości.

Podstawowe funkcjonalności ZEISS INSPECT

ZEISS INSPECT to oprogramowanie inspekcyjne, które sprosta wszelkim wyzwaniom metrologicznym. Podstawowy bogaty pakiet funkcjonalości znajduje się w każdej wersji oprgramowania. Niezależnie od tego, czy korzystasz z ZEISS INSPECT Optical 3D, analizujesz dane objętościowe za pomocą ZEISS INSPECT X-Ray lub sprawdzasz charakterystykę turbiny za pomocą ZEISS INSPECT Airfoil: te funkcje są dostępne w każdej z wersji.

Funkcjonalności dostępne w wersji bezpłatnej

Import plików CAD

Inżynierowie projektanci używają modeli CAD, aby zdefiniowac formę 3D swoich projektów. W przeciwieństwie do rysunku 2D, model 3D definiuje wszystkie wymiary części. Jednak modele CAD służą nie tylko do projektowania i wytwarzania prototypów lub części - pomagają także w planowaniu optymalnych procesów produkcyjnych. Import pliku CAD to proste zadanie. ZEISS INSPECT może importować standardowe formaty, takie jak IGES, JT Open, STEP, STL, VDA i PLY. Formaty danych są importowane metodą „przeciągnij i upuść”, a następnie automatycznie rozpoznawane i przypisywane przez oprogramowanie.

CAD import

Bazowanie

ZEISS INSPECT pozwala bazować dane zgodnie z ustawieniami domyślnymi. Dostępne bazowania to RPS, hierarchiczne oparte na elementach geometrycznych, w lokalnych systemach przy użyciu punktów referencyjnych jak również procedury best-fit. Możesz również dostosować bazowania Balanced Beam czy Equalized Nested, np. dla łopatek turbin.

Alignments

GD&T

Wymiarowanie i tolerowancje geometryczne pozwala na niezawodne kontrole części. Różne funkcje ZEISS INSPECT pozwalają na wszechstronną analizę części pod kątem wymiaru, kształtu i położenia oraz na podstawie układów bazowych. Dzięki temu można łatwo sprawdzić płaskość, równoległość lub walcowość. Możliwa jest również standardowa analiza odległości 2-punktów i maksymum materiału, a także kontrola tolerancji położenia w lokalnych układach odniesienia i układach współrzędnych. ZEISS INSPECT obsługuje zarówno standardy ISO, jak i ASME, a aktualizacje tych standardów są na bieżąco wdrażane w oprogramowaniu.

GD&T

Edycja siatki

Wizualizacje, symulacje, rekonstrukcje powierzchni i porównania wartości nominalnych i rzeczywistych wymagają pełnej siatki 3D. ZEISS INSPECT generuje tę siatkę na podstawie chmur punktów. Siatki 3D stanowią również podstawę wirtualnej kontroli montażu na podstawie pomiarów z różnych źródeł. Aby uzyskać maksymalną kompatybilność, zapisz dane we wszystkich aktualnych formatach, takich jak STL, G3D, JT Open, ASCII lub PLY.

Mesh editing

Nadreprezentacja deformacji

Plastyczna wizualizacja odkształceń takich jak wypukłości, wybrzuszenia, wgniecenia czy szczeliny w formie swego rodzaju wypukłego reliefu ułatwia jakościową analizę wartości pomiarowych 3D.

Exaggerated representation of deformations

Inspekcja krzywych

ZEISS INSPECT wypełnia lukę pomiędzy inspekcją punktową i powierzchniową. Użyj cech konstrukcyjnych krzywych i wizualizuj ich właściwości. Mierz krzywe krawędzi, analizuj promienie i linie znaków lub twórz krzywe splajnów. Na podstawie tej kontroli opartej na krzywych oprogramowanie przeprowadza również analizę uskoków i szczelin.

Curve inspection

Raportowanie

Eksportuj wyniki analiz do postaci dokumentacji gotowej do wydrukowania lub w pełni animowanego pliku PDF – oba obsługiwane przez moduł raportowania ZEISS INSPECT. Udostępnij innym plik z raportem, aby podzielić się spostrzeżeniami lub wynikami.

Reporting

Funkcjonalności licencji Pro

Pakiet PRO uzupełniają poniższe funkcjonalności

Formaty natywne CAD

Łatwo importuj zarówno standardowe formaty CAD, jak i formaty natywne, takie jak CATIA, NX, SolidWorks i Pro/E poprzez funkcję "drag and drop". Twoja praca stanie się bardziej wydajna, ponieważ nie musisz już konwertować danych. Możliwy jest również cyfrowy transfer i kontekstowa ocena dodatkowych informacji o procesie i częściach, które są gromadzone w ramach zarządzania cyklem życia produktu (PMI). Plan pomiarów tworzony jest podczas importowania danych CAD, dzięki czemu wszelkie programowanie staje się zbędne. Można także importować plany inspekcji.

Native CAD formats

Ocena parametrów

ZEISS INSPECT umożliwia śledzenie i modyfikowanie wszystkich etapów procesu w oparciu o paramatryzację. Zaleta ta zapewnia wysoką niezawodność procesu w odniesieniu do wyników pomiarów i raportów.

Parametric evaluations

Zaawansowany filtr GD&T

Pełna wersja ZEISS INSPECT posiada dodatkowe zaawansowaneexpert filtry do analiz GD&T, które ułatwiają ocenę.

GD&T expert filter

Interfejs Python

Gdy pojawiają się te same powtarzające się, monotonne zadania inspekcyjne zintegrowany rejestrator poleceń zapisuje wszystkie wykonane przez Ciebie operacje i tłumaczy je na skrypt Pythona. Może zmodyfikować tak powstały skrypt, aby spełniał inne zadania i uruchamiać go wielokrotnie. Chcesz wykonywać złożone obliczenia? Zintegruj darmowe biblioteki Pythona takie jak NumPy, SciPy czy Matplotlib i skorzystaj z dostępnych szablonów.

Python interface

Szablony projektów

Transferuj cały proces inspekcji na części w serii. Ze względu na parametryczną koncepcję podstawową ZEISS INSPECT nie są wymagane żadne dalsze etapy procesu ani korekty. Co więcej, możesz zapisać swoje inspekcje jako szablony projektów i używać ich ponownie lub udostępniać je współpracownikom.

Project templates

Funkcjnalności ZEISS INSPECT Optical 3D

Rendering o jakości fotograficznej

Analizuj części w warunkach rzeczywistych. Niezależnie od tego, czy w pomieszczeniu, czy na zewnątrz – oprogramowanie zapewnia realistyczne warunki oświetleniowe i obrazy cieni.

Photo-realistic rendering

Wirtualne złożenie

To proste: zmontuj części wirtualnie, niezależnie od tego, gdzie zostały wyprodukowane. W ten sposób masz pewność, że części wyprodukowane w różnych zakładach produkcyjnych lub przez różnych dostawców mogą być razem zmontowane. Montaż wirtualny w sposób zrównoważony usprawnia proces produkcji i sprawia, że wyzwania stają się widoczne już na jego wczesnym etapie.

Digital assembly

Komputerowa kompensacja ruchu

Oprogramowanie przewiduje i skutecznie eliminuje wszelkie możliwe ruchy części, które mogłyby zafałszować pomiar, przyspieszając pomiar, a co za tym idzie, wyniki.

Software-based movement compensation

Virtual measuring room (VMR)

To oprogramowanie do sterowania i planowania pomiarów dla wszystkich optycznych maszyn pomiarowych. Wirtualne pomieszczenie pomiarowe pozwala na symulacje środowiska i warunków pomiarowych w oprogramowaniu i umożliwia realizację zautomatyzowanych procedur pomiarowych. Wszystkie drogi ruchu robotów są wcześniej analizowane, aby zapobiec kolizjom i jak najskuteczniej planować pomiary.

Virtual measuring room (VMR)

Funkcja VIRTUAL CLAMPING

Funkcja ta może zredukować koszty związane z uchwytami pomiarowymi. Pozwala na symulację warunków montażowych części i umożliwia obliczenie jej stanu przy użyciu danych rzeczywistej części w stanie swobodnym.

Virtual clamping

Funkcja Autosurfacing

Potrzebujesz modelu CAD zeskanowanej części? Wystarczy skorzystać z funkcji Autosurfacing w ZEISS INSPECT. Oprogramowanie umożliwia łatwą konwersję zeskanowanych danych na bardzo precyzyjny model CAD. Następnie można wykorzystać model do wszystkich innych etapów procesu, które wymagają danych CAD, takich jak na przykład symulacje. W tym celu plik CAD można wyeksportować jako plik STEP.

Autosurfacing

ZEISS INSPECT X-Ray

Importowanie danych objętościowych

Niezależnie od tego, jakiego systemu tomografii komputerowej używasz - po prostu zaimportuj dane objętościowe. System obsługuje wszystkie aktualne formaty danych i pozwala na prosty import metodą „przeciągnij i upuść”. Nie musisz już poświęcać dużo czasu na konwersję danych. 

Volume import

Rozbudowana wizualizacja objętości

Dzięki ZEISS INSPECT X-Ray możesz przemieszczać się wgłąb części warstwa po warstwie. Widok szczegółów objętości umożliwia sprawdzenie każdego szczegółu części i uchwycenie odpowiednich informacji w postaci nagrania. Można także zastosować własną reprezentację kolorów, aby wyraźnie wizualizować właściwości części i materiały w objętości.

Extensive volume visualization

Funkcja Multiview

Jedno oprogramowanie – cztery obszary robocze. Funkcja Multiview pozwala na dowolny podział obszaru roboczego. Połącz wycinki objętości z widokami i tabelami 3D lub dowolnymi innymi widokami. Pomiar lub kontrola usterek jest możliwa we wszystkich obszarach roboczych.

Multiview

Separacja obszaru objętościowego / skanowanie wsadowe

Skanuj jednocześnie wiele części z tej samej serii. Automatyczna separacja danych objętościowych rozdziela dane do późniejszej analizy. W ten sposób możesz analizować swoje części, oszczędzając cenny czas na pojedyncze skanowanie.

Volume area separation/Batch scan

Obszar zainteresowania

Szczególnie w przypadku złożonych części sensowne jest wirtualna analiza etapów montażu i sprawdzanie poszczególnych części z określonymi tolerancjami. Oprogramowanie pomaga w efektywnym podziale na różne obszary zainteresowania.

Region of interest

Ulepszona analiza defektów

ZEISS INSPECT X-Ray wspiera pełną analizę części, od oceny powierzchni po kontrolę wymiarowania i tolerancji geometrycznych lub wymiarów geometrycznych – nawet w przypadku struktur wewnętrznych. Importując dane CAD swojej części (STEP/IGES), możesz przeprowadzić efektywne porównanie wartości nominalnej i rzeczywistej.

Enhanced defect analysis

Raportowanie w postaci nagrania

Zrób wrażenie prezentując swoje wyniki w postaci filmu. Poruszaj się po warstwie części – co za wyjątkowy sposób przekazywania złożonych wyników analiz.

Video reporting

ZEISS INSPECT Airfoil

Ocena blisków

ZEISS INSPECT Airfoil to rozwiązanie umożliwiające wydajne, choć złożone, procedury pomiarowe blisków i zamków. Nawet duża liczba przekrojów, punktów, a nawet wyrafinowanych geometrii części nie zaburza w żaden sposób procesu inspekcji. Oprogramowanie usprawnia wszystkie etapy produkcji blisków dzięki pełnym danym i szybszym, bardziej niezawodnym procesom. Utwórz konkretną inspekcję jednej łopatki i przenieś ją na wszystkie pozostałe łopatki bliska. Szczególna zaleta: automatyczne generowanie pozycji ułatwia pomiar całego bliska, a tym samym ułatwia kontrolę.

Evaluation of blisks

Obszar przewężenia 3D

Analiza obszaru przewężenia jest w końcu możliwa wirtualnie. ZEISS INSPECT Airfoil pomaga wykonać obliczenia 3D obszaru przewężenia pomiędzy dwiema łopatkami. Oprogramowanie dokonuje trójwymiarowego pomiaru powierzchni przewężenia na podstawie obliczonej powierzchni minimalnej i wskazuje ją. Jest to obecnie najdokładniejsza metoda uzyskania korelacji pomiędzy powierzchnią geometryczną i aerodynamiczną przewężenia – niezależnie od tego, czy dotyczy to częściowej powierzchni, czy też całkowicie zamkniętej szczeliny.


Wirtualne wyważanie

Określ idealną kolejność łopatek przed właściwym montażem. Dzięki cyfrowej symulacji możesz złożyć blisk wirtualnie, aby zapobiec nbrakowi wyważenia, oszczędzając w ten sposób czas montażu i testowania.