Uwolnij pełną wydajność swojego procesu

Linia ZEISS integration

Linia rozwiązań ZEISS Integration integruje kontrolę jakości i optymalizuje procesy, jednocześnie zwiększając produktywność poprzez wybór odpowiedniego systemu załadowczego lub idealnego rozwiązania integracji i automatyzacji pracy na maszynie pomiarowej. Szerokie spektrum rozwiązań linii ZEISS Integration obejmuje ergonomiczne systemy ręcznego załadunku oraz w pełni zautomatyzowane komórki, które zwiększają przepustowość systemu zapewnienia jakości poprzez maksymalne wykorzystanie maszyny. ZEISS oferuje te produkty jako rozwiązania standardowe lub jako indywidualne projekty, które są idealnie dostosowywane do istniejących procesów i mogą być wykorzystywane zarówno w pomieszczeniu pomiarowym, jak i bezpośrednio w środowisku produkcyjnym.

Rozwiązania graficzne EN

Wszystkie korzyści w skrócie

W pełni wykorzystana maszyna

Zoptymalizowany załadunek pozwala uniknąć przestojów podczas ustawiania i zapewnia maksymalne wykorzystanie sprzętu pomiarowego.

Optymalizacja procesu

Krótsze czasy pracy i odległości do pokonania w połączeniu z elastycznymi rozwiązaniami gwarantują optymalizację procesów.

Standardowe i niestandardowe rozwiązania

Wszystkie rozwiązania są dostępne jako produkty standardowe i są gotowe do natychmiastowego użycia lub mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Prostota użytkowania

Znacznie lepsza obsługa części dzięki prostej i intuicyjnej obsłudze – nawet przez nieprzeszkolonych operatorów.

Ergonomia i bezpieczeństwo

Inteligentne systemy załadunku gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i ergonomię podczas przenoszenia mierzonych części.

Jeden partner do wszystkiego

Kompletne rozwiązania z całościowym wsparciem projektu z jednego źródła: od zapytania i przekazania po serwis.

Linia ZEISS integration

Załadunek

Systemy załadowcze firmy ZEISS mogą być używane w pomieszczeniu pomiarowym, jak również zintegrowane w linii lub umiejscowione przy niej. Są one kompatybilne z różnymi współrzędnościowymi maszynami pomiarowymi, w zależności od potrzeb. Na życzenie dostępne są również systemy w pełni zautomatyzowane. Rozwiązania załadowcze firmy ZEISS optymalizują przepływ części i czas pracy oraz zwiększają bezpieczeństwo pracowników.

Podajnik palet

Optymalizacja procesu pomiarowego

Manualna stacja transferowa

Szybka ręczna wymiana wstępnie ustawionych palet

Zautomatyzowana stacja transferowa

Automatyczna wymiana detali

Korzyści:

 • Powtarzalne pozycjonowanie detalu
 • Sensoryczne wykrywanie pozycji zapobiega kolizjom

Więcej szczegółów w katalogu

Korzyści:

 • Zoptymalizowane wykorzystanie maszyny pomiarowej
 • Pomiar z użyciem różnych mocowań pomiarowych na jednej maszynie pomiarowej
 • Zoptymalizowana ergonomia

Korzyści:

 • Zoptymalizowana obsługa przez operatora
 • Brak przestojów, a tym samym maksymalne wykorzystanie maszyny pomiarowej
 • Zoptymalizowana powierzchnia podstawy: może być umieszczona wzdłuż lub w poprzek maszyny pomiarowej

Stolik prekonfiguracyjny i wózek do transportu palet

Do zdalnego ustawiania

Stół z wałkami kulkowymi

Stół prekonfiguracyjny z rolkami

Do centralnego ustawiania

Stacja rotacyjna do prekonfiguracji

Stacja rotacyjna do prekonfiguracji

Szybka wymiana 2 palet

Korzyści

 • Uproszczona obsługa części ciężkich, dużych lub trudno dostępnych
 • Obsługa wielu maszyn pomiarowych za pomocą współdzielonych układów mocowań

Korzyści:

 • Przygotowanie kilku różnych zadań pomiarowych
 • Przechowywanie mocowań dla kilku maszyn pomiarowych
 • Zoptymalizowane wykorzystanie maszyny pomiarowej

Korzyści:

 • Zredukowana do minimum zajmowana powierzchnia
 • Lepsza ergonomia i dostępność
 • Zoptymalizowane wykorzystanie maszyny pomiarowej
System dupleksowy

System dupleksowy

Konfiguracja podczas procesu pomiarowego

Stół przesuwny

Przesuwny system załadowczy

Ustawianie detali poza przestrzenią pomiarową

Korzyści

 • Zoptymalizowane wykorzystanie maszyny pomiarowej
 • Wysoka przepustowość systemu

Więcej szczegółów w katalogu

Korzyści:

 • Poprawiona ergonomia
 • Łatwy dostęp do obrabianego przedmiotu

Kalkulator rentowności inwestycji ROI (Return Of Investment)

Oblicz ROI dla nowego systemu podawania i załadunku online, aby od razu uzyskać ważne kluczowe dane, takie jak koszt/część i próg rentowności - dostosowane do indywidualnych wymagań.

Linia ZEISS integration

Obsługa

Produkty wyposażenia dodatkowego z linii ZEISS Integration pozwalają zintegrować system zapewnienia jakości i jego dane tam, gdzie są potrzebne, bez dodatkowego nakładu pracy. Pomiary w pobliżu produkcji pozwalają na szybkie potwierdzenie jakości i podjęcie bezpośrednich środków zaradczych. System kontroli jakości jest dostosowany do środowiska produkcyjnego, a dane pomiarowe są rejestrowane centralnie. Umożliwia to kontrolę wpływu warunków środowiska, takich jak wahania temperatury lub integrację ręcznych wyników pomiarów do zautomatyzowanych procesów.

GageStation

Dzięki ZEISS PiWeb GageStation łączy dane z ręcznych urządzeń z danymi pomiarowymi maszyny pomiarowej i wizualizuje je w zrozumiały sposób za pomocą ekranów dotykowych i szablonów raportów. GageStation wymaga niewiele miejsca i zapewnia ochronę przed wpływami środowiska produkcyjnego, które mogą wpływać na wyniki pomiarów.

Wszystkie dane w jednym raporcie

 • Pozyskiwanie danych niezależnie od urządzeń pomiarowych
 • Scentralizowana obsługa danych
 • Ochrona przed wpływami środowiska

Kompatybilny z serią ZEISS DuraMax i ZEISS Optical.

ThermoStation

ThermoStation chroni procesy pomiarowe przed bardzo dużymi wahaniami temperatury i trudnymi warunkami panującymi w środowisku produkcyjnym. Maszyny pomiarowe, takie jak ZEISS CONTURA, mogą być używane tam, gdzie są potrzebne, i dają gwarancję uzyskania dokładnych wyników pomiarów.

Ochrona WMP dzięki szczelnie zamkniętej obudowie

 • Mała powierzchnia zabudowy w porównaniu z konwencjonalnymi pomieszczeniami pomiarowymi
 • Instalacja bezpośrednio w miejscu, gdzie ma być wykonywana kontrola jakości
 • Zintegrowany system podawania palet do ergonomicznego załadunku

Kompatybilny z ZEISS CONTURA.

Linia ZEISS integration

Automatyzacja

Rozwiązania programowe linii ZEISS Integration umożliwiają bezproblemową automatyzację pracy maszyny pomiarowej i urządzeń peryferyjnych, a także sterowanie w pełni zautomatyzowanymi komórkami lub uruchamianie złożonych pojedynczych pomiarów. Intuicyjne interfejsy zapewniają możliwość korzystania ze wszystkich aplikacji nawet nieprzeszkolonym operatorom.

Interfejs automatyzacji

Interfejs automatyzacji ZEISS pozwala łatwo zautomatyzować urządzenie pomiarowe bez żadnych nakładów inżynieryjnych. Oprócz uruchamiania planów inspekcji i przekazywania informacji zwrotnych o wynikach pomiarów lub stanie maszyny, aplikacja umożliwia sterowanie urządzeniami peryferyjnymi. Interfejs jest również wstępnie skonfigurowany dla wszystkich produktów z linii ZEISS Integration. Wystarczy kilka kliknięć, aby skonfigurować sterowanie systemem zautomatyzowanym lub podajnikiem palet. To samo dotyczy układów konfigurowanych przez użytkownika.

Łatwa automatyzacja urządzeń peryferyjnych maszyny pomiarowej

 • Standaryzowane interfejsy komunikacyjne: OPC UA, Profinet, EthernetIP
 • Zarządzanie użytkownikami udostępnia operatorom instalacji, technikom pomiarowym, operatorom lub serwisowi widzieć właściwe, dedykowane im informacje
 • Może być używany zarówno w trybie automatycznym, jak i manualnym, nawet przez nieprzeszkolonych operatorów
 • Prosta konfiguracja przez kliknięcie i bezpośrednio przez interfejs użytkownika, bez skomplikowanego programowania PLC
 • Sprawne uruchomienie przy niewielkim ryzyku projektowym i niskich kosztach

FACS

Masz potrzeby wykraczające poza standardowy interfejs automatyzacji? Właściwym rozwiązaniem programowym będzie Flexible Automation & Connectivity System (FACS). FACS pozwala na automatyzację powtarzalnych procedur zapewnienia jakości w złożonych procesach: zaprogramowanych i dostosowanych do potrzeb klienta.

Indywidualne rozwiązanie do kompleksowych zadań

 • Zautomatyzowane uruchamianie – od pojedynczych pomiarów do złożonych pomiarów palet
 • Koordynator z łączem I4.0 do indywidualnych sekwencji automatyzacji
 • Połączenie w sieć wielu maszyn pomiarowych w zautomatyzowanych zastosowaniach
 • Automatyczna identyfikacja części za pomocą skanera 1D/2D lub systemu RFID
 • Intuicyjny interfejs użytkownika dla nieprzeszkolonych operatorów
 • Zarządzanie użytkownikami z automatycznym rozpoznawaniem użytkowników
 • Przetestowane w technologii medycznej zgodnie z wymaganiami FDA

Linia ZEISS integration

Dostosuj, jak chcesz

Linia ZEISS Integration oferuje niestandardowe rozwiązania, które są dostosowane do indywidualnych wymagań. Pozwala to na optymalizację procesów na zamówienie, nawet w przypadku złożonych zadań.

Kontrola rentgenowska na linii produkcyjnej

Urządzenia ZEISS VoluMax CT są przeznaczone do kontroli dużej liczby części w krótkim czasie. Urządzenie i oprogramowanie są konfigurowane indywidualnie, w zależności od zadania pomiarowego. Ładowanie może odbywać się ręcznie lub automatycznie.

Elastyczne wykorzystanie komórek pomiarowych

Dzięki umieszczeniu maszyn WMP i robotów na tej samej platformie, zautomatyzowana komórka pomiarowa może być elastycznie umieszczona w produkcji i załadowana ręcznie lub automatycznie.

Interfejs komunikacyjny do integracji z robotem

Indywidualnie skonfigurowane interfejsy zgodnie z potrzebami Klienta umożliwiają komunikację pomiędzy systemem zapewnienia jakości a technologią automatyzacji w produkcji.

ZEISS SurfMax: wykrywanie wad powierzchniowych

Przełomowe rozwiązanie do zapewnienia jakości na potrzeby niezawodnego, szybkiego wykrywania wad optycznych: połączenie opartych na deflektometrii czujników optycznych o wysokiej rozdzielczości firmy ZEISS i uczenia maszynowego.

Więcej informacji

Połączenie różnych technologii pomiarowych

Tutaj jako przykład: optyczna kontrola komponentów połączona z dotykowym pomiarem absolutnym w jednym protokole - łącznie z automatycznym załadunkiem stacji.

Zrobotyzowana komórka pomiarowa

Zautomatyzowane komórki pomiarowe pozwalają na prowadzenie procesów pomiarowych podczas bezobsługowych zmian. Można załadować magazyn palet i systematycznie wykonywać zadania pomiarowe.

Rozwiązania dla przemysłu EDM

Ręczny lub w pełni automatyczny outsourcing pomiarów WMP zwiększa produktywność poprzez oszczędzanie cennego czasu, który w przeciwnym razie zostałby stracony na pracę z maszyną EDM.

Więcej informacji

Automated Guided Vehicle (AGV)

Zautomatyzowany i bezobsługowy system transportu pomiędzy halą produkcyjną a halą pomiarową umożliwia elastyczną produkcję z optymalnym i systematycznym wykorzystaniem maszyn do zapewnienia jakości i produkcji.

Kontrola próbek chronionych przed wpływem temperatury

Nawet maszyny WMP, które z założenia nie nadają się do środowisk produkcyjnych, mogą być instalowane w kontrolowanym środowisku, na przykład w celu przeprowadzania kontroli próbek przy linii produkcyjnej.

100% pomiarów na linii

Bezpośrednia integracja maszyny WMP z linią produkcyjną umożliwia efektywną 100% kontrolę. Obrabiane elementy na przenośniku taśmowym przechodzą bezpośrednio przez przestrzeń pomiarową. Eliminuje to konieczność czasochłonnego przenoszenia detali, jak również pozwala na bezpośrednie wykrywanie błędów
i zapobieganie odrzutom.

Zapewnienie jakości bezpośrednio w Państwa produkcji

Wczesne rozwiązywanie problemów staje się możliwe dzięki terminowym poświadczeniom jakości bezpośrednio w miejscu produkcji. Połączenie gotowych do produkcji maszyn WMP i dopasowanych systemów załadunku może być idealnie dopasowane do Państwa potrzeb.

Rozwiązania do pomiaru karoserii firmy ZEISS

Zdalnie sterowana, mobilna płyta o strukturze plastra miodu ZEISS CARFIT eMOBEE efektywnie transportuje komponenty i trwale upraszcza procesy załadunku. Dzięki urządzeniom pomiarowym z poziomym ramieniem firmy ZEISS można dostosować konfiguracje do Państwa produkcji karoserii samochodowej.

Więcej informacji

Integracja przepływu danych

Ukierunkowana obsługa big data, począwszy od wizualizacji wyników pomiarów, stanów maszyn itp., aż po informacje dotyczące pracowników - dokładnie tam, gdzie są one potrzebne.

Pomieszczenie pomiarowe z bezpośrednim połączeniem z produkcją

ZEISS wspiera Państwa jako dostawca całkowitego zapewnienia jakości w planowaniu i konfigurowaniu pomieszczenia pomiarowego związanego z produkcją lub podejmuje się zadania dostarczenia Państwu kompletnego i dostosowanego do Państwa potrzeb pomieszczenia pomiarowego.

Pobierz katalog produktów

Broszura rozwiązań firmy Zeiss