ZEISS – Tomografia komputerowa

Przemysłowa tomografia komputerowa (CT) zapewnia całkowicie nowe możliwości błyskawicznego rejestrowania całokształtu wewnętrznych struktur. ZEISS jest pionierem w zakresie szybkiej tomografii komputerowej, umożliwiając kompletną seryjną kontrolę elementów w trakcie cyklu produkcji.

ZEISS METROTOM

Nieniszczące pomiary i inspecja struktur wewnętrznych i zewnętrznych

ZEISS Bosello

Niezawodne pomiary rentgenowskie 2D w cyklu produkcji

ZEISS Xradia

3D X-ray microscopy for sub-micron imaging of intact samples

ZEISS VoluMax 9 titan

Potężne, kompleksowe rozwiązanie zapewniające wydajne przepływy pracy

Technologia z korzyściami

To oczywiste, że technologia rentgenowska umożliwia zobaczenie tego, co do tej pory pozostawało ukryte. Mniej oczywisty jest jednak fakt, że technologia ta otwiera zupełnie nowe możliwości dla kontroli jakości i wnosi dla klienta istotną wartość dodaną. Spróbujmy to wytłumaczyć!

 • Jedno skanowanie – pełna pewność: pomiar, analiza i kontrola ukrytych wad i struktur wewnętrznych, których nie da się wykryć za pomocą współrzędnościowych maszyn pomiarowych.
 • Promieniowanie rentgenowskie umożliwia nieniszczące przecięcie części i zajrzenie do środka!
 • Koniec ze skomplikowanym mocowaniem. Oznacza to oszczędność czasu i pieniędzy!
 • Skanowanie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych struktur za pomocą systemów tomografii komputerowej (TK) umożliwia odtworzenie części nawet w przypadku braku modelu CAD.

Inwestycja, która się opłaca

Amortyzacja w ciągu 12 miesięcy

Przy produkcji odlewów aluminiowych ważne jest, aby przeprowadzić dokładną kontrolę tuż po zakończeniu procesu odlewania. Wykrycie wad na późniejszym etapie produkcji wiąże się z wysokimi kosztami. Dlatego inwestycja w zautomatyzowane rozwiązanie do kontroli jakości zwraca się w ciągu niespełna 12 miesięcy.

Oszczędność czasu w przedziale 30-70%

Produkcja narzędzi i form wiąże się z bardzo wysokimi kosztami, ponieważ zazwyczaj wymaga kilku pętli iteracyjnych, zanim narzędzia i formy zostaną dokładnie ustawione. Proces ten można usprawnić i skrócić o 30–70% przez zapisanie całości struktur w modelu 3D za pomocą tomografu komputerowego i oprogramowania ZEISS Reverse Engineering (ZRE). W ten sposób można w znacznej mierze obniżyć koszty narzędzi.

Skrócenie czasu mocowania nawet o 80%

Czas mocowania części to czas stracony – dlatego tak ważne jest skrócenie czasu między skanowaniami. Paleta ZEISS FixAssist® pomoże zmaksymalizować wykorzystanie tomografu komputerowego i usprawnić procesy zapewnienia jakości. To narzędzie pozwoli skrócić czasy mocowania nawet do 80%. To cię przekona: Twoja inwestycja zwróci się w niecałe cztery miesiące!

Odkryj ukrytą prawdę o swoich częściach

Technologia rentgenowska zapewnia zupełnie nowe spojrzenie w to, co do tej pory było niewidoczne. Umożliwia szybkie i nieniszczące skanowanie, analizowanie, mierzenie i badanie struktur wewnętrznych.

Cavities

Vacuum build-up during the cooling process can greatly reduce the quality of the part. If cavities are not detected, this may lead to cracks in the parts under load.

Pores

Pores may form if the temperature is not ideal during casting. Depending on the size, position, and number of air inclusions, this defect weakens the material and may cause functional impairments.

Residuals

Grit in the gears? This will not happen to you, if you examine your parts with X-ray technology. Residuals such as sand from casting molds or metal powder for 3D printing can be detected quickly and easily in just one scan.

Inclusions

Inclusions of slag, oxides, sand, steel or tungsten can be a problem during further processing or cause cracks.

Warpage

All of the parts are finished, but they do not fit together, because they are warped? It is better to measure the internal and  external structures during production and intervene early in the manufacturing process. This cuts costs.

Inclusions

What was initially just a small crack can develop into a major problem under stress. Cracks in the material can have an enormous effect on the stability of the part. This can become a risk, especially with safety-relevant components.

Zastosowania tomografów komputerowych i systemów rentgenowskich

Przyjrzyj się uważnie każdemu szczegółowi

Motoryzacja, lotnictwo i kosmonautyka, technologia medyczna, elektronika, towary konsumpcyjne – każda branża ma swoje własne procesy produkcyjne, a także różnego rodzaju potencjalne wady, których zazwyczaj nie widać gołym okiem. Promieniowanie rentgenowskie otwiera zupełnie nowe, potencjalne zastosowania – od badania wad wewnętrznych i wymiarowanie struktur wewnętrznych po analizę strukturalną materiałów.

Metrologia

 • Porównanie danych nominalnych i rzeczywistych
  odchyleń od modelu CAD lub części wzorcowej są wizualizowane w mapach w kolorach chromatycznych.
 • Kontrola wymiarów
  Dzięki tomografii komputerowej dokładność wymiarów złożonych elementów wewnętrznych i zewnętrznych można zbadać jednym skanowaniem.
 • Analiza grubości ścianek
  Kody kolorów przedstawiają grubość ścianek konstrukcji wewnętrznych.
 • Optymalizacja narzędzi i procesu
  Kompleksowe badanie części dostarcza istotnych informacji dotyczących stanu narzędzi i procesu produkcji.
 • Inżynieria rozwojowa i odwrotna
  Dane przestrzenne 3D umożliwiają łatwe tworzenie modeli CAD – co znacznie przyspiesza rozwój produktu i procesy inżynierii odwrotnej.

Pomiary

 • Analiza błędów
  Ubytki, pory, pęknięcia i inne wady można teraz szybko i łatwo wykryć.
 • Kontrola montażu 
  Montowane części są sprawdzane pod kątem działania i dopasowania.
 • Kontrola technologii Łączenie
  Już na podstawie jednego skanowania można sprawdzić, czy spoiny spawane, lutowane, klejone bądź nitowane faktycznie nie mają żadnych wad.
 • Testowanie elektroniczne
  Skanowanie np. płytek drukowanych lub akumulatorów promieniami rentgenowskimi umożliwia szybkie wykrycie wad.

Analiza

 • Analiza strukturalna
  Dzięki mikroskopii rentgenowskiej o wysokiej rozdzielczości może dostarczyć ważnych informacji na temat struktury 3D.
 • Analiza in-situ i 4D
  Na podstawie analiz in-situ i 4D można analizować zachowanie się materiałów pod wpływem działania czynników zewnętrznych i czasu.
 • Analiza chropowatości
  Chropowatość powierzchni można analizować zarówno w przypadku struktur zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
 • Analiza kompozytów wzmocnionych włóknem
  Analiza kompozytów wzmocnionych włóknem wizualizuje rozmieszczenie i orientację 3D różnych elementów w materiale kompozytowym.
 • Analiza wielkości i rozmieszczenia ziaren
  Wielkość i rozmieszczenie ziaren to decydujące czynniki przy określaniu twardości i wytrzymałości. Dlatego ważne jest, aby poddać je analizie.

Więcej zastosowań dla systemów rentgenowskich

Zapewnienie jakości bez badań niszczących

Przykład: dokładność dopasowania plastikowej zakrętki

Testy losowych próbek w formowaniu tworzyw sztucznych

Przykład: przycisk do zapięcia pasa bezpieczeństwa

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących serii ZEISS X-Ray?

Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać broszurę.