Fascynujące połączenie zakresu pomiarowego i precyzji ZEISS MMZ T
Dzięki dużej objętości pomiarowej ZEISS MMZ T umożliwia precyzyjne pomiary dużych kół zębatych bezpośrednio w hali produkcyjnej

Portalowa maszyna pomiarowa o dużym zasięgu pomiarowym

Seria MMZ T, o zakresie pomiarowym do 14,8 m³, obejmuje największe maszyny portalowe ze stołem pomiarowym w ofercie Carl Zeiss. Umożliwiają one bardzo precyzyjny pomiar dużych kół zębatych bezpośrednio w hali produkcyjnej.

ZEISS MMZ T

Atuty

Otwarta konstrukcja umożliwia łatwy załadunek przy użyciu dźwigu Konstrukcja maszyny umożliwia pomiar części ważących nawet 10 ton.

Bezpieczeństwo operatora i maszyny

 • Ochrona przed zgięciem na pinoli, aby chronić głowicę/operatora
 • Optyczna ochrona pinoli zapobiega przestojom spowodowanym zderzeniem
 • Bezpieczna pozycja portalu zapewniająca bezpieczny załadunek współrzędnościowej maszyny pomiarowej dużymi częściami

Wyższa wydajność pomiarowa

 • Przedłużacze trzpieni REACH CFX 3 MMZ do pomiaru bardzo głębokich otworów (1200 mm)
 • Stoły obrotowe w podstawie do optymalizacji zakresu pomiarowego
 • Gradienty kompensacji temperatury dla osi, aby selektywnie rejestrować różnice temperatur

Wydajne pomiary ciężkich części

 • Możliwość pomiaru części ważących nawet 10 ton bez utraty precyzji
 • Zintegrowany system tłumienia drgań, eliminujący konieczność budowy kosztownych fundamentów
 • Łożyska bez sprężonego powietrza, pozwalające zminimalizować koszty operacyjne

Solidna i stabilna konstrukcja na lata

 • Odporność na zanieczyszczenia pyłem i olejem w powietrzu
 • Odporność na trudne warunki otoczenia pozwala obniżyć wymagania wobec laboratorium pomiarowego
 • Duże prześwity łożysk i stabilna konstrukcja portalu zapewniają wyjątkową wydajność skanowania

Koło zębate o zębach skośnych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej ZEISS MMZ T

ZEISS MMZ T z napędzanym uchwytem

Parametry techniczne ZEISS MMZ T

Błąd pomiaru długości

MPE_E150

od 2.4 + L/400 μm

Bład pomiaru pojedynczymi punktami

MPE_PFTU

od 2.0 μ

Bład pomiaru skanowanie

MPE_THP/tau

od 2.8 μ / 62 s

Bład pomiaru kształtu

MPE RONt

od 2.0 μm

Pobierz więcej informacji