Poziom odniesienia

ZEISS XENOS

Zaawansowana maszyna pomiarowa, gwarantująca maksymalną precyzję

Maszyna ZEISS XENOS sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna precyzja – w laboratoriach pomiarowych ośrodków naukowych, w przemyśle lotniczym i kosmicznym oraz w branży optycznej. Ta najwyższej klasy maszyna jednocześnie zapewnia precyzję na granicy technicznej wykonalności oraz zakres pomiarowy blisko jednego metra sześciennego.

ZEISS XENOS

Atuty

Wirtualny napęd centralny

Maszynę XENOS firmy ZEISS wyposażono w dwa napędy liniowe w kierunku Y, synchronizowane przy użyciu nowej technologii opracowanej również przez firmę ZEISS: napędu centralnego. Zapewnia to optymalny rozkład mocy napędów w zależności od pozycji osi X.

Rozwiązanie to jest możliwe dzięki użyciu najnowszej generacji układu sterowania i algorytmu. Zalicza się ono do najważniejszych elementów odpowiadających za uzyskanie maksymalnej dokładności i możliwie największej zgodność z trajektorią w całym zakresie pomiarowym.

Napędy liniowe we wszystkich osiach

W maszynie ZEISS XENOS są używane napędy liniowe we wszystkich osiach. Korzyści: duże wartości prędkości, bardzo duże przyspieszenie, duża dokładność pozycjonowania oraz działanie napędów bez siły ścinającej. W połączeniu z liniałami pomiarowymi o dużej rozdzielczości zastosowanie napędów liniowych w maszynie ZEISS XENOS przyczynia się do bardzo dużej zgodności z trajektorią i bardzo dużej dokładności pozycjonowania – poniżej 100 nanometrów.

Na przykład odchylenie trzpienia pozostaje bardziej stałe, czego efektem jest większa dokładność. Kolejna korzyść jest widoczna przy pomiarze powierzchni krzywokreślnych: im bardziej niezawodnie i dokładnie trzpień porusza się wzdłuż określonej trajektorii, z tym większą precyzją można wyznaczyć błędy.

Ceramika karborundowa

Te części konstrukcyjne maszyny ZEISS XENOS, które odpowiadają za dokładność, są wykonane w innowacyjnej technologii ceramiki karborundowej. Do dziś materiał ten był rzadko wykorzystywany do wykonania części o porównywalnym rozmiarze czy zbliżonej dokładności.

W porównaniu ze standardową ceramiką na bazie tlenku glinu ceramika karborundowa charakteryzuje się o około 50% mniejszą rozszerzalnością cieplną, do 30% większą sztywnością oraz o 20% mniejszą masą. Jeśli porównać ją ze stalą, wykazuje ona dwukrotnie większą sztywność przy połowie masy.

Innowacyjna konstrukcja mechaniczna

W maszynie ZEISS XENOS przykuwa uwagę nowa konstrukcja mechaniczna, oparta na sprawdzonym rozwiązaniu ZEISS CenterMax. W przeciwieństwie do standardowej konstrukcji portalowej prowadnice kierunku Y znajdują się na górze ścian bocznych, które oddzielają wszystkie osie ruchome od strefy mocowania. Ponieważ w kierunku Y przemieszcza się tylko belka poprzeczna, poruszające się masy są mniejsze. Stan ten jest utrzymywany przez cały czas – to ogromna korzyść w porównaniu z konstrukcją z ruchomym stołem. Redukcja masy i stale poruszające się masy pozwalają na optymalną koordynację napędów pod względem przyspieszenia i maksymalnej prędkości.

Nowe łożyska powietrzne o jeszcze bardziej sztywnym połączeniu zwiększają stabilność, dzięki czemu pozwalają na uzyskiwanie większej dokładności.

W maszynie ZEISS XENOS przykuwa uwagę nowa konstrukcja mechaniczna
Nowe metody akceptacji opartej na technice dokładności wspomaganej komputerowo (Computer-Aided Accuracy – CAA) i dodatkowe korekcje CAA stosowane w ZEISS XANOS pomagają osiągnąć maksymalną dokładność.

Udoskonalona elektronika

Wpływ przemieszczanych przewodów na precyzję we wszystkich współrzędnościowych maszynach pomiarowych został wyraźnie zmniejszony dzięki udoskonaleniu odsprzęgania oraz nowej koncepcji układów elektronicznych, przewidujących użycie zdecentralizowanych modułów.

Nowe metody akceptacji opartej na technice dokładności wspomaganej komputerowo (Computer-Aided Accuracy – CAA) i dodatkowe korekcje CAA odgrywają coraz ważniejszą rolę w osiągnięciu maksymalnej dokładności.

Zoptymalizowana głowica ZEISS VAST gold

Maszyna ZEISS XENOS jest standardowo wyposażona w głowicę do pomiarów referencyjnych VAST gold firmy ZEISS. Podczas prac nad maszyną ZEISS XENOS dodatkowo zoptymalizowano tę wydajną głowicę marki ZEISS, aby osiągnąć większą dokładność i powtarzalność wyników.

Nowością jest również sztywniejsze połączenie z pinolą na maszynie ZEISS XENOS. Głowica VAST gold jest przeznaczona do trzpieni o długości do 800 mm i ważących do 500 g, w tym do asymetrycznych konfiguracji układu trzpieni.

ZEISS XENOS wraz z udoskonalonym ZEISS VAST gold pozwala wykonywać wyjątkowo precyzyjne pomiary.

Parametry techniczne ZEISS XENOS

 

ZEISS VAST gold

Zakres pomiarowy X/Y/Z

błąd pomiaru długości E0 w μm

9/15/7

0.3 + L/1,000

Pobierz więcej informacji

ZEISS Adapter Plates, EN

ZEISS Adapter Plates, EN
pages: 6
file size: 760 kB