Niezawodna diagnoza rentgenowska Firma Agfa HealthCare mierzy dyski optyczne 10 razy szybciej niż w przeszłości

Kiedy chodzi o postawienie właściwej diagnozy, drobne szczegóły mają często ogromne znaczenie. Dlatego w firmie Agfa-Gevaert HealthCare GmbH produkowanym urządzeniom stawia się rygorystyczne wymagania. W zakresie kontroli jakości dysków optycznych dla radiologii polega się na technice pomiarowej ZEISS. Cykl pomiarowy dysku optycznego — zamiast 45 minut — trwa teraz tylko trzy minuty.

Jak spółka Agfa HealthCare odnosi sukcesy dzięki rozwiązaniom ZEISS:
ZEISS CALYPSO
ZEISS LineScan
Osiągnięcia:
  • Skrócenie czasu pomiaru o 10%
  • Zwiększenie jakości i niezawodności wyników pomiarów

Niezawodna diagnoza rentgenowska

Wyzwanie: absolutna płaskość powierzchni

Jednym z największych wyzwań w produkcji dysków optycznych przeznaczonych do cyfrowych zdjęć rentgenowskich jest płaskość ich powierzchni. Dyski muszą być idealnie płaskie, aby zagwarantować, że dostarczać będą rzetelnych i szczegółowych obrazów. Przecież nieostre obszary obrazu utrudniają postawienie diagnozy. W najgorszym wypadku lekarze mogą nawet przeoczyć złamania czy guzy.

Problem: w czasie procesu produkcyjnego materiał się wypacza, co prowadzi do powstania krzywizn niewidocznych gołym okiem, ale mających znaczący wpływ na obraz.

Rozwiązanie: optyczny liniowy skaner laserowy

W firmie Agfa najpierw używano optycznego trzpienia jednopunktowego, aby zagwarantować płaskość powierzchni dysków optycznych. 45-minutowy cykl pomiarowy był bardzo długi. Poza tym trzpień powodował drgania dysku, co sprawiało, że proces pomiarowy mógł być nierzetelny.

Od jesieni 2009 r. Agfa używa portalowej maszyny pomiarowej ACCURA z optycznym skanerem liniowym LineScan firmy ZEISS. Głowica pomiarowa skanuje dysk na 16 trasach i generuje chmurę 1 470 precyzyjnie określonych punktów w ciągu zaledwie trzech minut. Oprogramowanie CALYPSO wyświetla je w 100-krotnym powiększeniu, aby krzywizny były widoczne gołym okiem. Dzięki pomiarowi bezstykowemu wrażliwe dyski optyczne nie ulegają deformacji ani uszkodzeniu. Jednocześnie firma uzyskuje informacje o badanym elemencie z dokładnością do jednego milimetra.

Korzyść dla klienta: czas pomiaru skrócony do 10%

LineScan umożliwił firmie Agfa skrócenie czasu potrzebnego na pomiar o ponad 90%. Obecnie wynosi on około trzech minut dla każdego dysku. W rezultacie firma ma możliwość skontrolowania każdego z produkowanych co roku 30 tys. dysków. „Jako producent wyrobów medycznych musimy zapewnić pełny zestaw informacji i zweryfikować je dla każdego obrabianego elementu. Dlatego dokumentujemy każdą kontrolę jakości na każdym etapie produkcji” — mówi Maximilian Fischer, Menadżer ds. Produkcji Arkuszy Metalowych w firmie Agfa. Firma Agfa ustanowiła precedens. Partnerzy i inne zakłady są pod wrażeniem pozytywnych doświadczeń związanych z nowym procesem pomiarowym.

61982 agfa 001770
O spółce Agfa HealthCare

Firma Agfa-Gevaert HealthCare GmbH to wiodący producent technologii informacyjnej i systemów obrazowania dla instytucji opieki zdrowotnej. Specjalizuje się w radiografii cyfrowej. Linia produktów firmy obejmuje dyski optyczne, na których radiolodzy przechwytują obrazy rentgenowskie, kasety, na których obrazy te są zapisywane oraz rozwiązania związane z ich odczytem, wyświetlaniem i wydrukiem. W Peissenberg w Niemczech firma produkuje nośniki dysków optycznych, na których zapisywane są obrazy rentgenowskie.